Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor

Nume:

Adresa:
Judetul
Cod fiscal:
Nr. Ord. reg. Com / an
Capital social

FACTURA FISCALA

Cont IBAN/ swift


Banca:

Cumparator
Seria:

Nume:
Adresa:

Numarul facturii:

Judetul
Cod fiscal:
Nr. Ord. reg. Com/an

Data:
Cont IBAN:
Banca:

nr.

Denumire:

U.M.

Cantitate

Pret unitar

Valoare

fara TVA
0.00

0.00

Intocmit ... CNP


Total

Detaliile privind expeditia

TOTAL DE PLATA

Nume delegatului:
BI/CI
Mijlocul de transport
Data expeditiei

0.00

Semnatura si stampila
furnizorului:
Semnatura
de primire