Sunteți pe pagina 1din 2

Dreptul afacerilor

Curs 2- 06.05.2014
CONDITIILE RASPUNDERII JURIDICE - pentru ca raspunderea juridica ,in oricare din formele
sale, sa se declanseze , este nevoie de existenta cumulativa a unor conditii :
a) conduita ilicita - este o prima conditie si se intelege un comportament (actiune/inactiune) care
nesocoteste o prevedere legala
b) vinovatia- aptitudinea psihica a celui care comite o fapta ilicita fata de fapta sa si fata de consecintele
acesteia ;
- element constitutiv al rasounderii juridice deoarece presupun capacitatea oamenilor de a actiona cu
discernamant, de a-si alege modalitatea comportarii in raport cu un scop urmarit constient;
- formele ei sunt :
A. INTENTIA
B. CULPA
A. INTENTIA - I ) directa - exista atunci cand subiectul actioneaza deliberat urmarind producerea
efectului, cunoscand si asumandu-si riscurile
i. II ) indirecta - exista atunci cand subiectul cunoaste urmarile si le priveste cu
indiferenta
B. CULPA - forma a vinovatiei caracterizata prin aceea ca subiectul nu prevede consecintele faptei
sale desi trebuia sa le prevada sau prevazandu-le spera ca nu se vor produce .
c) legatura cauzala

DREPTUL AFACERILOR
DEF: Este o subramura a dreptului care incrimineaza si sanctioneaza pe de-o parte faptele indreptate
impotriva ordinii financiare, economice, sociale si cu privire la calitatea vietii, iar pe de alta parte
infractiunile contra proprietatii si a increderii publice atunci cand autorul actioneaza in cadrul unei
intreprinderi sau in interesul acesteia ori intr-un interes propriu daca savarsirea faptei sale este legata de
puterea de decizie a autorului, putere conferita de responsabilitatea sa in firma.
FAPTELE /ACTELE DE COMERT
ACTUL DE COMERT poate fi definit ca un act care realizeaza o interpunere in circulatia marfurilor ,
efectuata cu intentia de a obtine anumite beneficii.
Clasificare:
1. obiective - sunt determinate si produc efecte juridice in temeiul legii independent de calitatea
persoanei care le savarseste ( comerciant sau necomerciant)
2. subiective- faptele care dobandesc caracter comercial datorita savarsirii lor de catre o persoana
care are calitatea de comerciant.
COMERCIANTII - sunt aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca profesie obisnuita.
FORMELE SOCIETATILOR COMERCIALE
1. SNC - capitalul social e impartit in parti sociale ; in acest tip de societate obligatiile societatii sunt
garantate cu patrimoniul social (bunurile societatii) , dar si cu raspunderea nelimitata si solidara a
tuturor asociatilor
2. SCS- societate comerciala care are capitalul social divizat in parti de interes ( obligatii sociale);
in SCS exista doua tipuri de asociati : comanditati si comanditari ; obligatiile societatii sunt
1

garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a comanditatilor ;


comanditarii raspund doar in limita aportului lor la capitalul social.
3. SA- capitalul social e impartit in actiuni iar obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul
social; actionarii societatii raspund ptr obligatiile societatii numai in limita aportului adus la
capitalul social
4. SCA- capitalul social este divizat in actiuni; asemanarea cu SCS consta in existenta a doua tipuri
de actionari ; comanditatii raspund nelimitat si solidar, obligatiile societatii fiiind garantate cu
patrimoniul social ; comanditarii raspund pana la limita aportului lor la capitalul social
5. SRL- cea mai raspandita forma de societate; obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul
social; asociatii raspund numai in limita aportului lor la capitalul social, acesta din urma fiind
impartit in parti sociale.
ELEMENTELE SPECIFICE ALE CONTRACTULUI DE SOCIETATE (ACTUL CONSTITUTIV)
Aportul da capitalul social reprezinta obligatia pe care si-o asuma fiecare asociat de a aduce un anumit
bun sau sume de bani.
Tipurile de aport la capitalul social:
1. in numerar - este obligatoriu; reprezinta sumele de bani pe care un asociat le aduce in societate
2. in natura - reprezinta bunurile mobile sau imobile pe care asociatii le aduc in societate dupa
evaluarea acestora
3. in munca sau industrie - consta in munca sau activitatea pe care un asociat o depune in societate
avand in vedere calificarea sa
4. in creante - la capitalul social se poate aduce ca aport si o creanta ( suma de bani pe care asociatul
urmeaza sa o primeasca , insa in acest caz obligatia de aport se considera indeplinita in momentul
in care societatea a incasat banii care reprezinta obiectul creantei)
CAPITALUL SOCIAL- valoarea totala a aportului asociatilor ; este fix pe toata durata functionarii
societatii; va putea fi modificat numai in conditiile legii prin modificarea actului constitutiv ca urmare a
hotararii AGA; acesta poate fi:
a) subscris - valoarea totala a aporturilor pe care asociatii se obliga sa o aduca in societate
b) varsat - valoarea totala a aporturilor care au intrat efectiv in patrimoniul societatii
PATRIMONIUL SOCIAL - totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica ce apartin
societatii
a nu se confunda cu CAPITALUL SOCIAL
- in patrimoniul societatii ( care este variabil fata de capitalul social) sunt incluse toate
bunurile aflate la un moment dat in patrimoniul societatii, chiar daca aceste bunuri nu
sunt incluse in capitalul social
- patrimoniul social reprezinta gajul general al creditorilor