Sunteți pe pagina 1din 5

CAPITOLUL I

Dispoziii generale
Art. 1. - Dreptul de proprietate public aparine statului sau unitilor administrativ-teritoriale,
asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public.
Art. 2. - Statul sau unitile administrativ-teritoriale exercit posesia, folosina i dispoziia
asupra bunurilor care alctuiesc domeniul public, n limitele i n condiiile legii.
Art. 3. - (1) Domeniul public este alctuit din bunurile prevzute la art. 135 alin. (4) din
Constituie, din cele stabilite n anexa care face parte integrant din prezenta lege i din orice
alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public i sunt
dobndite de stat sau de unitile administrativ-teritoriale prin modurile prevzute de lege.
(2) Domeniul public al statului este alctuit din bunurile prevzute la art. 135 alin. (4) din
Constituie, din cele prevzute la pct. I din anex, precum i din alte bunuri de uz sau de
interes public naional, declarate ca atare prin lege.
(3) Domeniul public al judeelor este alctuit din bunurile prevzute la pct. II din anex i din
alte bunuri de uz sau de interes public judeean, declarate ca atare prin hotrre a consiliului
judeean, dac nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naional.
(4) Domeniul public al comunelor, al oraelor i al municipiilor este alctuit din bunurile
prevzute la pct. III din anex i din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca
atare prin hotrre a consiliului local, dac nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de
interes public naional ori judeean.
Art. 4. - Domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din
bunuri aflate n proprietatea lor i care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri
statul sau unitile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privat.
Art. 5. - (1) Regimul juridic al dreptului de proprietate public este reglementat de prezenta
lege, dac prin legi organice speciale nu se dispune altfel.
(2) Dreptul de proprietate privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale asupra
bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dac legea nu
dispune altfel.
Art. 6. - (1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unitilor administrativteritoriale i bunurile dobndite de stat n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dac
au intrat n proprietatea statului n temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituiei, a
tratatelor internaionale la care Romnia era parte i a legilor n vigoare la data prelurii lor de
ctre stat.
(2) Bunurile preluate de stat fr un titlu valabil, inclusiv cele obinute prin vicierea
consimmntului, pot fi revendicate de fotii proprietari sau de succesorii acestora, dac nu
fac obiectul unor legi speciale de reparaie.
(3) Instanele judectoreti sunt competente s stabileasc valabilitatea titlului.

CAPITOLUL II
Regimul juridic al proprietii publice
Art. 7. - Dreptul de proprietate public se dobndete:
a) pe cale natural;
b) prin achiziii publice efectuate n condiiile legii;
c) prin expropriere pentru cauz de utilitate public;
d) prin acte de donaie sau legate acceptate de Guvern, de consiliul judeean sau de consiliul
local, dup caz, dac bunul n cauz intr n domeniul public;
e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unitilor administrativteritoriale n domeniul public al acestora, pentru cauz de utilitate public;
f) prin alte moduri prevzute de lege.
Art. 8. - (1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitilor administrativteritoriale n domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, dup caz, prin hotrre a
Guvernului, a consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti ori
a consiliului local.
(2) Hotrrea de trecere a bunurilor poate fi atacat, n condiiile legii, la instana de
contencios administrativ competent n a crei raz teritorial se afl bunul.
(3) Trecerea n domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societilor comerciale, la care
statul sau o unitate administrativ-teritorial este acionar, se poate face numai cu plat i cu
acordul adunrii generale a acionarilor societii comerciale respective. n lipsa acordului
menionat, bunurile societii comerciale respective pot fi trecute n domeniul public numai prin
procedura exproprierii pentru cauz de utilitate public i dup o just i prealabil
despgubire.
Art. 9. - (1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului n domeniul public al unei uniti
administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeean, respectiv a Consiliului General
al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, dup caz, prin hotrre a Guvernului.
(2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei uniti administrativ-teritoriale n domeniul
public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotrre a consiliului judeean, respectiv
a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local.
Art. 10. - (1) Dreptul de proprietate public nceteaz, dac bunul a pierit ori a fost trecut n
domeniul privat.
(2) Trecerea din domeniul public n domeniul privat se face, dup caz, prin hotrre a
Guvernului, a consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau
a consiliului local, dac prin Constituie sau prin lege nu se dispune altfel.
(3) Hotrrea de trecere a bunului n domeniul privat poate fi atacat n condiiile art. 8 alin.
(2).
Art. 11. - (1) Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile i imprescriptibile,
dup cum urmeaz:
a) nu pot fi nstrinate; ele pot fi date numai n administrare, concesionate sau nchiriate, n
condiiile legii;
b) nu pot fi supuse executrii silite i asupra lor nu se pot constitui garanii reale;

c) nu pot fi dobndite de ctre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de
bun-credin asupra bunurilor mobile.
(2) Actele juridice ncheiate cu nclcarea prevederilor alin. (1) privind regimul juridic al
bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absolut.
Art. 12. - (1) Bunurile din domeniul public pot fi date, dup caz, n administrarea regiilor
autonome, a prefecturilor, a autoritilor administraiei publice centrale i locale, a altor instituii
publice de interes naional, judeean sau local.
(2) Darea n administrare se realizeaz, dup caz, prin hotrre a Guvernului sau a consiliului
judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local.
(3) Titularul dreptului de administrare poate s posede, s foloseasc bunul i s dispun de
acesta, n condiiile actului prin care i-a fost dat bunul n administrare. Dreptul de administrare
va putea fi revocat numai dac titularul su nu-i exercit drepturile i nu-i execut obligaiile
nscute din actul de transmitere.
(4) n litigiile privitoare la dreptul de administrare, n instan titularul acestui drept va sta n
nume propriu. n litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului
de administrare are obligaia s arate instanei cine este titularul dreptului de proprietate,
potrivit prevederilor Codului de procedur civil. Titularul dreptului de administrare rspunde,
n condiiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a nendeplinirii acestei obligaii. De
asemenea, nendeplinirea acestei obligaii poate atrage revocarea dreptului de administrare.
(5) n litigiile prevzute la alin. (4), statul este reprezentat de Ministerul Finanelor, iar unitile
administrativ-teritoriale, de ctre consiliile judeene, de Consiliul General al Municipiului
Bucureti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, n fiecare caz, preedintelui
consiliului judeean sau primarului. Acesta poate desemna un alt funcionar de stat sau un
avocat care s-l reprezinte n faa instanei.
(6) Dispoziiile alin. (4) i (5) sunt aplicabile i n litigiile privitoare la dreptul de concesiune,
nchiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau nchiriate.
Art. 13. - (1) Servituile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai n msura n
care aceste servitui sunt compatibile cu uzul sau interesul public cruia i sunt destinate
bunurile afectate.
(2) Servituile valabil constituite anterior intrrii bunului n domeniul public se menin n
condiiile prevzute la alin. (1).
Art. 14. - (1) nchirierea bunurilor proprietate public a statului sau a unitilor administrativteritoriale se aprob, dup caz, prin hotrre a Guvernului, a consiliului judeean, a Consiliului
General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, iar contractul de nchiriere va cuprinde
clauze de natur s asigure exploatarea bunului nchiriat, potrivit specificului acestuia.
(2) Contractul de nchiriere se poate ncheia, dup caz, cu orice persoan fizic sau juridic,
romn sau strin, de ctre titularul dreptului de proprietate sau de administrare.
Art. 15. - Concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate public se face prin licitaie
public, n condiiile legii.
Art. 16. - (1) Sumele ncasate din nchirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate
public se fac, dup caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale.
(2) n cazul n care contractul de nchiriere se ncheie de ctre titularul dreptului de
administrare, acesta are dreptul s ncaseze din chirie o cot-parte ntre 20-50%, stabilit,

dup caz, prin hotrre a Guvernului, a consiliului judeean, a Consiliului General al


Municipiului Bucureti sau a consiliului local prin care s-a aprobat nchirierea.
Art. 17. - Statul i unitile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, n
folosin gratuit, pe termen limitat, persoanelor juridice fr scop lucrativ, care desfoar
activitate de binefacere sau de utilitate public, ori serviciilor publice.
CAPITOLUL III
Dispoziii finale
Art. 18. - Evidena contabil-financiar a bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului i
al unitilor administrativ-teritoriale se ine distinct n contabilitate, potrivit normelor
metodologice elaborate de Ministerul Finanelor i aprobate prin hotrre a Guvernului.
Art. 19. - (1) Inventarul bunurilor din domeniul public se ntocmete n termen de 9 luni de la
data intrrii n vigoare a prezentei legi.
(2) n termen de 45 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Departamentul pentru
Administraie Public Local va elabora, pe baza propunerilor consiliilor judeene, ale
Consiliului General al Municipiului Bucureti sau ale consiliilor locale, dup caz, normele
tehnice pentru ntocmirea inventarului, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.
Art. 20. - (1) Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se ntocmete, dup caz, de
ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, precum i de
autoritile publice centrale care au n administrare asemenea bunuri.
(2) Centralizarea inventarului menionat la alin. (1) se realizeaz de ctre Ministerul Finanelor
i se supune spre aprobare Guvernului.
Art. 21. - (1) Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativteritoriale se ntocmete, dup caz, de comisii special constituite, conduse de preedinii
consiliilor judeene, respectiv de primarul general al municipiului Bucureti sau de primari.
(2) Inventarele ntocmite potrivit prevederilor alin. (1) se nsuesc, dup caz, de consiliile
judeene, de Consiliul General al Municipiului Bucureti sau de consiliile locale.
(3) Inventarele astfel nsuite se centralizeaz de consiliul judeean, respectiv de Consiliul
General al Municipiului Bucureti, i se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotrre, s se ateste
apartenena bunurilor la domeniul public judeean sau de interes local.
Art. 22. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale,
autoritile publice centrale, consiliile judeene, Consiliul General al Municipiului Bucureti i
consiliile locale, dup caz, sunt obligate s fac nregistrarea operaiunilor de modificare a
regimului juridic al bunurilor din domeniul public al statului sau al unitilor administrativteritoriale.
Art. 23. - Litigiile cu privire la delimitarea domeniului public al statului, judeelor, comunelor,
oraelor sau al municipiilor sunt de competena instanelor de contencios administrativ.
Art. 24. - n termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei legi n Monitorul Oficial al
Romniei, Ministerul Finanelor va elabora normele metodologice prevzute la art. 18, pe care
le va supune spre aprobare Guvernului.
Art. 25. - n accepiunea prezentei legi, prin sintagma domeniu public, cuprins n art. 477 din
Codul civil, se nelege domeniul privat al statului sau al unitilor administrativteritoriale, dup
caz.

Art. 26. - n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Guvernul va elabora
un proiect de lege privind restituirea n natur sau n echivalent a imobilelor preluate n mod
abuziv de stat n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
Art. 27. - Prezenta lege intr n vigoare la 60 de zile de la data publicrii ei n Monitorul Oficial
al Romniei. Pe aceeai dat se abrog orice dispoziie contrar.
Aceast lege a fost adoptat de Senat n edina din 14 septembrie 1998, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituia Romniei.