Sunteți pe pagina 1din 6

INREGISTRARI

MASINI SI UTILAJE

REGIA NATIONALA A
PADURILOR ROMSILVA
DIRECTIA SILVICA
___________________
OCOLUL SILVIC
___________________

LIVRETUL
UTILAJULUI
FISA DE EVIDENTA
NR._________/_____________

Denumirea utilajului:
Constructorul:
Tipul:
Anul fabricatiei:
Data intrarii in dotare:
Nr. de inventar:

Caracteristici tehnice ale utilajului:

Accesorii:

Greutate:
Gabarit:

Utilizare:

Valoare de inventar:
.

1/6

Cod:
Ex. nr._______
Pag. 1/6

INREGISTRARI
MASINI SI UTILAJE

REGIA NATIONALA A
PADURILOR ROMSILVA
Cod:
LIVRETUL
DIRECTIA SILVICA
Ex. nr._______
___________________
UTILAJULUI
Pag. 2/6
OCOLUL SILVIC
___________________
INVENTARUL PIESELOR ANEXE SI A SCULELOR
Denumirea
Nr.
Cantitate
Nr.
Denumirea obiectului
Cantitate
obiectului de
crt.
(buc.)
crt.
de inventar
(buc.)
inventar

2/6

INREGISTRARI
MASINI SI UTILAJE

REGIA NATIONALA A
PADURILOR ROMSILVA
Cod:
LIVRETUL
DIRECTIA SILVICA
Ex. nr._______
___________________
UTILAJULUI
Pag. 3/6
OCOLUL SILVIC
___________________
SCHIMBAREA SERIEI MOTORULUI
Denumirea unitatii sau atelierului care a
Semnatura si sigiliul
Data
Seria motorului
efectuat schimbarea seriei
executantului

Unitatea sau atelierul


din care se muta

MUTATIILE UTILAJULUI
Unitatea sau atelierul
Data
in care se muta

Motivul mutarii

EVIDENTA ORELOR (KM.) DE FUNCTIONARE DE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE


Anul
Luna
Ianuarie
Febrarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL
.

3/6

INREGISTRARI
MASINI SI UTILAJE

REGIA NATIONALA A
PADURILOR ROMSILVA
Cod:
LIVRETUL
DIRECTIA SILVICA
Ex. nr._______
___________________
UTILAJULUI
Pag. 4/6
OCOLUL SILVIC
___________________
EVIDENTA INTRETINERILOR/REVIZIILOR/REPARATIILOR EXECUTATE
Felul si
Valoarea
specificatia
Denumirea
Nr. crt. Data intrarii Data iesirii Durata (zile)
lucrarilor
lucrarilor
executantului
executate
executate

4/6

INREGISTRARI
MASINI SI UTILAJE

REGIA NATIONALA A
PADURILOR ROMSILVA
Cod:
LIVRETUL
DIRECTIA SILVICA
Ex. nr._______
___________________
UTILAJULUI
Pag. 5/6
OCOLUL SILVIC
___________________
NORMELE DE INTRETINERE/REVIZIE/REPARATIE
Periodicitatea interveniilor
Volum de lucru
Regimul
(litri, ha., ore, tone)
(ore)
de lucru
Reparatiilor
Reparatiilor
(nr. de
Intretinerii Reviziilor
Intretinerii Reviziilor
schimburi)
RC
RK
RC
RK

5/6

INREGISTRARI
MASINI SI UTILAJE

REGIA NATIONALA A
PADURILOR ROMSILVA
Cod:
LIVRETUL
DIRECTIA SILVICA
Ex. nr._______
___________________
UTILAJULUI
Pag. 6/6
OCOLUL SILVIC
___________________
STRUCTURA CICLULUI DE INTRETINERI/REVIZII/REPARATII
Periodicitatea interventiilor
Volum de lucru
Denumirea utilajului
(ore)
(litri)
(ore functionare)

6/6