Sunteți pe pagina 1din 16

CAPITOLUL 1

1. Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?


- instrumentul software este un program folosit pentru dezvoltarea programelor de apIicatii
- programele de aplicatii se diversific in permanenta

2. In categoria instrumentelor software, sunt incluse:


- limbajele de programare
- SGBD-urile
- programele de calcul tabelar
- programele CASE
- programele pentru gestiunea informatiilor personale

3. Limbajele de programare pot fi grupate in urmatoarele categorii:


- limbaje masina
- limbaje de asamblare
- limbaje de nivel inalt
- limbaje de nivel foarte inalt

4.Cu referire la limbajele masina care dintre enunturile de mai jos sunt adevarate?
- fiecare procesor avea propriul set de instructiuni
- procedura de scriere a programelor era dificila
- imposibilitatea executrii programelor pe alte tipuri de calculatoare dect cel pentru care au fost
elaborate

5.Cu referire la limbajele de asamblare, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
- limbajele de programare au redus dificultatea programarii in limbajele masina prin folosirea
mnemonicelor

- codurile pentru operatii si pozitii din memorie sunt reprezentate prin simboluri
- limbajele de programare au redus dificultatea programarii in limbajele masina prin folosirea
abrevierilor alfabetice in locul sirurilor de 0 si 1

6.Care din enunturile de mai jos sunt adevarate?


- programele scrise in limbaje de asamblare pentru a fi executate trebuie traduse in limbaj masina
- limbajele de asamblare permit utilizarea eficienta a resurselor calculatorului
- limbajele de asamblare sunt utilizate pentru dezvoltarea software-ului de sistem

7. Care din urmtoarele enunturi sunt adevarate?


- un program surs scris in limbaj de nivel inalt trebuie convertit in program obiect
- prin compilare, un program surs este convertit in program obiect
- prin editarea de legaturi, programul surs este completat cu module preluate din bibliotecile
sistemului de operare

8. Avantajele limbajelor de nivel inalt sunt:


- portabilitatea programelor
- productivitatea ridicata in munca de programare

9. Avantajele limbajelor de nivel inalt sunt:


-

10. Dezavantajele limbajelor de nivel inalt sunt:


- necesit un timp mare de executie
-sunt mai putin eficiente decat limbajele de asamblare, d.p.d.v al utilizarii resurselor calculatorului

11. Limbajele din 4LG au urmatoarele caracteristici comune:


- sunt centrate in jurul bazelor de date

- au simplificat mult procesul de programare


- sunt limbaje declarative
- ofera o interfata grafica prietenoasa

12. Avantajele limbajelor 4LG sunt:


- usurinta in intretinerea aplicatiilor
- utilizatorii au posibilitatea de a-si dezvolta propriile aplicatii
- posibilitatea dezvoltarii rapide a aplicatiilor

13. Cu referire la limbajele naturale, care din urmatoarele enunturi sunt adevarate?
- se mai numesc si limbaje din generatia a cincia
- isi propun utilizarea limbajului uman in programarea calculatoarelor

14. Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?


- ciclul de viata al programelor de aplicatii este format dintr-o succesiune de mai multe etape
- metodologiile de dezvoltare a programelor difera intre ele prin numarul etapelor, continutul si
organizarea acestora

15. In etapa de microanaliza:


- obiectivul este definirea clara a problemei si a scopului urmarit
- economistii elaboreaza planul de dezvoltare a unei aplicatii
- in planul de dezvoltare a unei aplicatii, se estimeaza cheltuielile si beneficiile potentiale

16. Obiectivele urmarite in etapa de analiza sunt:


- descrierea sistemului informational existent
- identificarea si definirea cerintelor noii aplicatii
- documentarea detaliata a tuturor cerintelor functionale si nefunctionale

17. Pasii parcursi in etapa de proiectare logica sunt:


- proiectarea formularelor/formatelor si a rapoartelor
- proiectarea interfetelor sj a dialogurilor
- proiectarea logica a bazelor de date

18. Care din urmatoarele enunturi sunt adevarate?


- proiectarea fizica are un pronuntat caracter tehnic
- economistii intervin rareori in activitatile etapei de proiectare fizica

19. Principalele activitati care se desfasoara in etapa de implementare a unei aplicatii sunt:
- scrierea si testarea programelor
- construirea BD
- instalarea aplicatiei pe calculatoare
- instruirea utilizatorilor
- elaborarea documentatiei aplicatiei si a manualelor de utilizare exploatare si intretinere

20. Care din urmatoarele enunturi sunt adevarate?


- in etapa de exploatare si intretinere, sunt corectate eventualele erori care apar in timpul
exploatarii unei noi aplicatii
- etapa de exploatare si intretinere, este cea mai costisitoare dintre etapele ciclului de viata al
programelor de aplicatii

21. Programele de aplicatii contin urmatoarele componente:


- interfata cu utilizatorul
- module de program
- baza de date

22. Mediile de programare sunt seturi de programe care asigura functiile:

- introducerea si editarea programelor sursa


- transformarea programelor sursa in programe executabile
- depanarea programelor

23. Care din urmatoarele enunturi sunt adevarate?


- SGBD-urile asigura stocarea si gestionarea unor volume mari de date
- majoritatea aplicatiilor stocheaza datele in BD
- cele mai intalnite baze de date sunt cele organizate dupa modelul relational

24. Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?


- dezvoltarea unei aplicatii distribuite impune apelarea la arhitectura client-server
- mascarea eterogenitatii platformelor hardware si software se realizeaza prin solutii middleware

25. Economistii au la dispozitie urmatoarele categorii,de instrumente software:


- instrumente CASE
- programe de calcul tabelar
- SGBD-uri
- instrumente pentru creare de pagini Web
- instrumente pentru organizarea informatiilor personale

26. Prin instrumentele CASE, economisi pot realiza:


- planificarea resurselor financiare alocate proiectelor de sisteme informationale
- redactarea cerintelor functionale ale aplicatiei
- generarea automata a programelor sau a bazelor de date , daca dispun de cunostintele tehnice ale
limbajului de programare sau SGBD-ului folosit
- generarea automata a programelor sau a bazelor de date, fara a avea cunostinte tehnice privind
limbajul de programare sau SGBD-ul folosit

27. Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?


- CASE este un instrument pentru automatizarea procesului de dezvoltare a programelor
- instrumentele CASE pot fi folosite de catre economisti

28.Care sunt cel mai cunoscute instrumente CASE?


- Oracle Designer
- Visible Analyst

29. CASE inseamna:


- Computer Aided Software Engineering

30. Suitele de programe destinate nespecialistilor contin cate un:


- SGBD
- program de calcul tabela
- procesor de texte
- procesor de grafica

31. Tendintele in instrumentele software sunt:


- predilectia companiilor catre achizitia programelor de aplicatii de la furnizori specializati

32. ERP:
- reprezinta o mega-aplicatie, multi-modulara
- integreaza procesele economice si optimizeaza resursele disponibile ale organizatiei
- elimina barierele departamentale
- integreaza toate sistemele informationale tranzactionale intr-o singura BD

33. ERP reuneste urmatoarele tehnologii:

- groupware
- EDI
- internet
- intranet
- depozite de date

34. Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?


- aplicatia CRM (Customer Relationship Management) este centrata pe gestiunea relatiilor cu clientii
- aplicatia SCM (Supply Chain Management) este orientata spre gestiunea relatiilor cu furnizorii

35. Avantajele solutiilor ERP sunt:


- reducerea costurilor productiei si a stocurilor
- planificarea integrala a resurselor intreprinderii

36. Neajunsurile solutiilor ERP sunt:


- pretul foarte mare
- timpul indelungat de implementare

37. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?


- ASP (Application Service Providers) asigura externalizarea serviciilor informationale
- externalizarea serviciilor informationale asigura reducerea costurilor si imbunatatirea
performantelor
- serviciile informationale oferite de ASP sunt furnizate dintr-o locatie centrala prin Internet sau o
retea privata

38. Beneficiile ASP sunt:


- posibilitatea de a fi mereu in pas cu progresele tehnologice
- accesul la suport tehnic si la consultanta de specialitate pentru servicii cu inalt nivel tehnologic

39. Cu privire strict la limbajele de programare, actualele tendinte sunt:


- limbajele orientate-obiect
- limbajele orientate-lnternet

40. Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?


- limbajele orientate-obiect modeleaza sistemul informational sub forma unui set de obiecte care
interactioneaza intre ele prin schimbul de mesaje
- un obiect integreaza datele si actiunile care pot fi executate asupra datelor
- in limbajele orientate-obiect datele si programele de prelucrare a datelor nu sunt separate

41. Care dintre enunturile de mai jos sunt adevarate?


- istoria instrumentelor software a inceput odata cu primele calculatoare
- limbajele de programare sunt rezultatul evolutiei performantelor calculatoarelor electronice si a
progreselor din teoria si practica programarii

42.Limbajele din generatia a 4-a sunt numite:


- limbaje de nivel foarte inalt
- 4LG

43. Cu referire la limbajele de nivel foarte inalt, care dintre enunturile de mai jos sunt adevarate?
- sunt mai conversationale decat limbajele de nivel inalt
- permit cresterea productivitatii muncii programatorilor

44. Limbajele din generatia a 4-a (4GL) urmaresc rezolvarea urmatoarelor probleme:
- reducerea costurilor mari cu dezvoltarea programelor,
- obtinerea programelor intr-un timp cat mai scurt

- cresterea calitatii programelor

45. In categoria limbajelor 4GL, sunt incluse:


- SGBD-ul ACCESS
- programul de calcul tabelar EXCEL
- SQL

46. Ultimul pas in evolutia limbajelor de programare il reprezinta:


- limbajele naturale
- limbajele INTELLECT si ELF

47. Care dintre urmatoarele instrumente software se adreseaza economistului, ca utilizator final
informatizat?
-programele de calcul tabelar
- produsele de tip CASE
- SGBD-urile

48. SGBD-urile ofera economistilor urmatoarele facilitati


- crearea si actualizarea bazei de date
- interogarea bazei de date
- dezvoltarea de aplicatii

49. Suitele de programe :


- sunt pachete integrate de programe destinate nespecialistilor
- permit integrarea aplicatiilor dezvoltate cu instrumente software diferite

50.Cu referire la suitele de programe, care dintre enunturi sunt adevarate?


- sunt destinate nespecialistilor

- sprijina utilizatorii in cresterea productivitatii muncii lor


- contin un program pentru gestiunea informatiilor personale

51. Cu referire la principalele tendinte in instrumentele software, care dintre enunturile de mai jos
sunt adevarate?
- HTML este un limbaj folosit pentru crearea paginilor Web
- XML este un limbaj de descriere a formatului unei pagini Web

CAPITOULUL 2

1.Structura de date reprezinta:


-o modalitate de organizare a datelor care acopera data elementara propriu-zisa si relatiile
acesteia cu alte date

2.

Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?

- structurile de prelucrare reprezinta modalitati de organizare a controlului in prelucrarea prin


programe a structurilor de date
- structurile de date sunt strans legate de structurile de prelucrare

3.

Structurile algoritmice eficientizeaza operatiile de:

- creare si actualizare a structurilor de date


- cautare si sortare a datelor

4. Compozitia interna a datelor impune gruparea acestora in:


- date elementare
- date structurate

5. Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?


- data elementara este un atribut care nu mai poate fi descompus din punct de vedere logic
- datele structurate se definesc ca fiind grupe de date elementare si/sau alte date compuse
- toate datele din BD sunt declarate in dictionarul de date, pe ultimul nivel, ca fiind date elementare

6.Datele structurate se grupeaza in:


- date structurate de nivel redus
- date structurate de nivel inalt

7. In categoria datelor elementare, se includ:


- numere intregi
- numere reale
- valori booleene
- caractere
- valori logice
- numere rationale

8.

Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?

- tabloul este cea mai simpla data structurata


- in fiecare casuta a unui tablou se afla o data elementara

9.

Fisierul:

- reprezinta o colectie ordonata de date


- este definit ca o structura de date externa

10. Articolul:
- reprezinta structura ordonata de date din cadru unui fisier
- este constituit dintr-o multime ordonata de valori

11 . Structurile fundamentale de prelucrare pot fi:


- secventiale
- alternative
- repetitive

12. Codificarea structurilor de control alternative se realizeaza cu ajutorul instructiunii:


- SELECT CASE...END SELECT

- IF...THEN...ELSE...END IF

13.Structurile de control repetitive pot fi:


- conditionate anterior
- cu numar stabilit de pasi

14. Structurile de control repetitive se codifica prin instructiunile:


- FOR...NEXT
- WHILE...WEND

15. Compozitia interna a unei date impune clasificarea acestora in:


- date atomice
- date structurate
- date elementare

16. Numerele intregi si numerele reale fac parte din categoria:


-

17. Valorile booleene se refera la:


- casute sau locatii de memorie, in care sunt stocate valorile logice true sau false

18. Un tablou cu o singura dimensiune poarta denumirea de:


- vector

19. Un tablou cu doua dimensiuni poarta denumirea de:


- matrice

20. Lista este:


- o colectie omogena si secventiala de informatii

21. O lista liniara sau simpla reprezinta:


- un set de date elementare stocate in locatii de memorie consecutive

22. Stiva reprezinta un caz particular de:


- lista

23. Structure de date tip coada (queue) reprezinta un caz particular de:
- lista

24. Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?


- structurile de date si de prelucrare se bazeeza pe memoria calculatorului
- in cel mai simplu mod, memoria trebuie privita ca o structura liniara de casute/locatii
- o structure de date adecvata asigura utilizarea eficienta a memoriei si reducerea costurilor de
programare

25. Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?


- pointer-ul reprezinta o legatura catre o data elementara
- tabloul se defineste ce fiind cea mai complexa data structurata organizata sub forma tabelara

26. Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?


- coada (queue) este o data structurata de nivel inalt
- stivele (stacks) sunt liste liniare de tip LIFO (Last In First.Out)
- cozile (queues) sunt liste de tip FIFO (First In First Out)

27. Cu referire la structura de date arbore, care dintre enunturile de mai jos sunt adevarate?
- reprezinte o data structurata cu doua dimensiuni
- au un singur nod radacina si unul sau mai multe noduri-copil

28. Cu referire la arbori, care dintre enunturile de mai jos sunt adevarate?
- legatura dintre un nod-parinte si un nod-copil se realizeaza prin intermediul pointerilor
- reprezentarea unui arbore cu radacina se poate realiza cu ajutorul listelor inlantuite

29.Cu referire la fisier, care dintre enunturile de mai jos sunt adevarate?
- este o colectie ordonata de date stocate pe suporturi de memorie externa
- structure ordonate de date din cadrul unui fisier se numeste articol

30. Pentru organizarea fisierelor, se poate folosi una dintre metodele:


- secventiala
- relativa
- indexata

31. Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?


- cea mai simpla structura de control este structura secventiala

32. Intelegerea corecta a structurilor de date si de prelucrare are importanta in:


- activitatea de programare
- formarea specialistilor din domeniul instrumentelor software

33. Structurile de control alternative pot fi:


- generalizate
- cu o ramura vida

- duble

34. Care dintre structurile de control de mai jos este denumita incorect?
- iterativa
- repetitiv-alternativa

35. Arborele este o data:


- structurata