Sunteți pe pagina 1din 10

Cercul Judeean de Excelen la Matematic

Constana

Prof. Niculae Cavachi


Colegiul Naional Pedagogic Constantin Brtescu

Constana

Lecia 6. Clasa a VI-a


18.01.2014

Mrimi direct proporionale. Mrimi invers proporionale.


ir de rapoarte egale. Proporionalitate direct, proporionalitate invers

Definiie (D1): Trei sau mai multe rapoarte care au aceeai valoare formeaz un ir de rapoarte
egale:

a1 a2
a
= == n
b1 b 2
bn

+
Observaie: Dac notm valoarea comun a rapoartelor cu k Q obinem
a1=b1 k , a2 =b2 k , , a n=bn k

Proprietatea fundamental a irului de rapoarte egale:


Dac

a1 a2 a 3
a
= = == n =k
b1 b 2 b 3
bn

, atunci

Definiie (D2): Fiind date dou mulimi

a1 a2 a 3
a a + a + +a n
= = == n = 1 2
=k .
b1 b 2 b 3
b n b1 +b 2+ +b n

A= { a1 , a2 , , a n }

i B

{ b1 , b2 , ,b n }

vom spune c

ntre elementele acestora exist o dependen direct proporional (elementele sunt direct
proporionale) dac

a1 a2
a
= == n =k .
b1 b 2
bn

Definiie (D3): Fiind date dou mulimi

A= { a1 , a2 , , a n }

{ b1 , b2 , ,b n }

i B

vom spune c

ntre elementele acestora exist o dependen invers proporional (elementele sunt invers
a1 b1=a2 b 2==an b n=k

proporionale) dac

sau

a1 a 2
a
= == n
1
1
1
b1 b 2
bn

k .

Probleme rezolvate:
1. Calculai valorile numerelor naturale nenule x, y i z tiind c
2

x + y + z =1728

x
y
z
= 2
= 2
2
x +9 y +16 z +25

.
(G.M. Nr.4/2013)

Soluie:

1+

Avem:

9
16
25
x2 y2 z2
=1+
=1+

= =
2
2
2
9 16 25
x
y
z

x y z
= = =k , x =3 k , y =4 k i z=5 k .
Din
3 4 5

x 3+ y3 + z 3=1728,

obinem

deci

k 3 =8, k=2, deci

x=6, y=8 i z=10.


2. Fie

x , y , z N

astfel nct numerele

proporionale cu numerele

y+z, z+x

a) Calculai valoarea expresiei:

x+2 y ,

respectiv

y +2 z i z +2 x

sunt direct

x+ y .

( x +2 y )( y +2 z ) ( z+ 2 x )
.
( y + z )( z + x ) (x+ y)

b) Dac y este numr par, calculai paritatea numrului z .


(Olimpiada local, Constana)

Soluie: a) Aplicnd (D2)

x +2 y y +2 z z +2 x 3( x + y + z ) 3
=
=
=
=
y+z
z+ x
x + y 2( x + y + z) 2

27
8 .

, deci

3
E=
2

()

b)

x +2 y 3
= = 2 x + y=3 z .
y+z 2

Dac y este numr par, atunci 3z este numr par, deci z este

numr par.
3. Calculai valoarea celui mai mic numr natural n care se mparte n pri direct
proporionale cu numerele

Soluie:

n=a+b+ c iaplic nd ( D 2 ) a=

Notnd

a , b , c N= k 2, k 3, k 4,
nmin =49

1 1
1
1 , 1 i 1
2 3
4 , iar prile obinute sunt numere naturale.

3k
4k
5k
, b=
i c=
2
3
4

k [ 2, 3, 4 ] , k 12 k min=12

deci

Deoarece

>a=18, b=16, c=15, deci

m ,n N . Notm cu a, b i c numrul

A=3 m 5n , unde

4. Fie numrul natural

divizorilor numerelor A, 3A respectiv 5A. tiind c numerele a i b sunt direct


proporionale cu numerele 3 i 4 iar numerele b i c sunt invers proporionale cu 15 i 16,
calculai valoarea numrului A.
(Concurs Recreaii matematice, 2007)

Soluie:

a=( m+1 )( n+1 ) , b=( m+ 2 )( n+1 ) =a+n+ 1

a=3 k , b=4 k ,

4 k =3 k +n+ 1
15 k
=3 k + m+1
4

b=

q
q
i c=
15
16

, deci

k =n+1
3k
=m+1
4

3 ( n+1 )=( m+1 ) ( n+1 )= m=2;

din

q=60k

(2). Din

(2)

deci

c=

15 k
4 .

Din

a=3 k , k=n+1 i a=( m+1 ) ( n+1 )

avem

A=3 2 53=9 125=1125.

c=( m+1 ) ( n+2 )=a+m+ 1

3
( n+ 1 )=3
,
4

deci

(1); avem
(1)

avem

obinem

n=3

a , b , c N

5. Fie

astfel nct

a
b
c
=
=
2013 a+ 3 2013 b +5 2013 c+7

numerelor a, b i c tiind c a +b + c

divide pe 747.

3
5
7
2013+ =2013+ =2013+ = a=3 k , b=5 k i c=7 k , unde k N ;
a
b
c

Soluie: Avem

obinem

. Determinai valorile

83 k 2|83 9 ,

deci

k {1, 3 } ; pentru

k =1

obinem:

a=3,b=5 ic=7 ; pentru

k =3 obinem: a=9, b=15 i c=21 .

6. Determinai valorile numerelor


numerele

a , b , c ,d N

bc+ 1, ca+1 i ab+1 iar numrul

tiind c sunt direct proporionale cu

a
b
c
+
+
a+1 b+1 c+ 1

este natural.

(Olimpiada local , Arad, 2001)

Soluie:

Aplicnd

a
b
=
= c ( a2 b2 ) + ( ab )=0
bc+1 ca+1
a=b , analog

b=c

a
b
c
=
=
.
bc+1 ca+1 ab+1

(D2)

deci avem

> ( ab )( ac +bc +1 )=0 , dar


a=b=c

Din

ac +bc+ 1 0 , deci

( a+1 )|( 3 a+3 ) i ( a+ 1 )|3 a ,

deci

( a+1 )|3 ; cum a N , rezult a=2 , deci a=b=c=2 .

7. Demonstrai c nu exist numere naturale


naturale consecutive, astfel nct

x , y i z

direct proporionale cu trei numere

x+ y+ z s fie numr prim.


( Recreaii matematicenr1/ 2003)

Soluie: Aplicm metoda reducerii la absurd presupunnd c


3 y=x + y + z

cu

x+ y+ z

numr

prim,
4

deci

x
y
z
x+ y + z
=
=
=
n n+1 n+2 3 ( n+1 ) , deci
y=1

x+ y+ z=3 .

Din

x
1
n
=
ob inem x =
N ,
contradicie presupunerea fcut este fals i prin negarea ei
n n+1
n+ 1
obinem o propoziie adevrat.

8. Un numr alctuit din 1236 de cifre este scris cu cifrele 1, 2, 3 i cu 12 cifre de 0.


Numerele de apariii al cifrelor 1, 2 i 3 sunt direct proporionale cu respectiv 1, 2 i 3.
Demonstrai c numrul dat nu este ptrat perfect.
Soluie: Fie a, b i c numrul de apariii al cifrelor 1, 2 i 3. Avem:
a=k , b=2k i c=3 k , unde a+b+ c=1224
k =204, a=204, b=408 i c=612. Fie n numrul
dat; suma cifrelor lui n=204 1+ 408 2+612 3=204 ( 1+ 4+9 )=204 14 ; (204 14 ) 3 , dar

( 204 14 ) nu este divizibil cu 9 , deci

n 3 i

n nu e divizibilcu 9 , deci n nu este ptrat

perfect.
a , b , c ,d ie tiind c numerele

9. Calculai valorile numerelor naturale


invers proporionale cu numerele
proporionale cu numerele 3,5 i7

Soluie: Aplicnd (D2) i (D3) obinem:


k
=3 q= k =21q
, deci
7

a=7 q , b=

numere
naturale
nenule
cu
a=35,b=21, c=15, d=25 i e=35

3,5 i7,

numerele

c , d ie

a , b i c

sunt

sunt direct

i sunt cele mai mici numere cu aceste proprieti.

k
k
k
a= , b= , c=
3
5
7

c=3 q ,d =5 q , e=7 q ,

21 q
, c=3 q , d=5 q i e=7 q
. Obinem cele mai mici
5
aceste

proprieti

pentru

q=5,

deci

Probleme propuse:
1. Un ir de cinci numere naturale are proprietatea c primele trei sunt direct proporionale cu
4, 5 i 6 , iar ultimele trei sunt invers proporionale cu 4, 5 i 6 .
a) Calculai valorile celor mai mici astfel de numere.
b) Calculai valorile numerelor dac suma lor este egal cu 476.
5

2. Media aritmetic a cinci numere este egal cu 336. Calculai valorile numerelor tiind c
primul, al doilea i al treilea sunt direct proporionale cu 2, 7 i 12, iar al treilea, al patrulea
i al cincilea sunt invers proporionale cu numerele 3, 4 i 10.
a1 , a2 , a3 , , a n1 ia n

3. Numerele

sunt

direct

proporionale

1 1 1
1
1
, , ,,
respectiv
6 12 20
n (n+1)
( n+1 ) (n+2)
a1 +a 2+ a3 ++a n1+ an=5760
n , a1 i an

cu

numerele:

an1an=40

Dac

, calculai valorile numerelor

4. Calculai valorile numerelor

ab
, scrise n baza 10, tiind c

ab

ba
sunt direct

proporionale cu dou numere naturale consecutive.


( G.M. nr.4/2013)

5. Determinai valorile numerelor naturale x ,y i z tiind c


xy + yz + zx=188

2x
5y
4z
=
=
2 x +6 5 y+ 25 4 z +16

.
( G.M. nr.2/2013)

6. Numerele naturale
1
5

a , b i c

sunt direct proporionale cu numerele

1 1
,
2 3

respectiv

Demonstrai c numrul 30 abc este ptrat perfect.


( G.M. nr.3/2013)

7. Determinai valorile numerelor naturale nenule


egalitile :

2a
3b
4c
=
=
2+ a 3+ b 4 +c

a , b i c

astfel nct s se verifice

8. O sum de bani a fost distribuit la 3 muncitori A, B i C direct proporional cu numerele


1 1 1
, i
6 5 3 . Unul dintre ei constat c primete astfel cu 66 lei mai mult dect dac
aceeai sum s-ar fi distribuit invers proporional cu numerele 12, 10 i 15. Calculai:
a) valoarea sumei distribuite;
b) suma primit de ctre fiecare muncitor.
6

9. Calculai valorile numerelor naturale x, y i z tiind c suma lor este egal cu 30 i ele
sunt direct proporionale cu trei numere naturale consecutive.
10. Se tie c :

x1
x
x
x 2008
= 2 = 3 ==
1+ x 1 2+ x 2 3+ x 3
2008+ x 2008
S=x 1 + x 2+ + x 2008

a) Calculai valoarea sumei

1 2 3
2008
+ + ++
=251
.
x1 x2 x3
x 2008

b) Demonstrai c S 41 i S 49 .

x 1 , x 2 , x 3 , , x 1001

11. Fie A mulimea numerelor


x 1+ x 2 + x 3+ + x 1001=2002

, cu proprietile

x1
x
x
x 1001
= 2 = 3 ==
x 1 +1 x 2 +3 x 3+5
x 1001 +2001 . Cte numere

naturale are mulimea A?


12. Fie

a , b , c , x , y , z N

astfel nct

a , b i c

Demonstrai c numrul a+b +c + x+ y+ z

13. Fie numerele

a , b , c ,n N

n , n+1

respectiv n+2.

sunt direct proporionale cu x, y i z.

nu este prim .

astfel nct

a , b i c

sunt direct proporionale cu

a) S se arate c b este media aritmetic a numerelor a i c.


b) Demonstrai c dac a este divizibil cu n, atunci a+b +c

14. Dac x, y i z sunt numere raionale pozitive nenule i

demonstrai c

este divizibil cu 3.

xy
xz
yz
=
=
z ( x + y ) y ( x + z) x ( y + z) ,

x 2 y 2+ x 2 z2 + y 2 z2
=1 .
xyz (x + y + z)

15. S se determine numerele naturale prime a , b i c

tiind c

a+2 b b+c 2 c+ a
=
=
12
14
18

16. Calculai valorile numerelor naturale nenule


c

x i y

0,0 ( 8 ) i 0,(3) , iar y i z sunt invers

sunt direct proporionale cu


1 1
i
2 3 .

proporionale cu numerele

17. Fie

x , y i z , a cror sum este minim, tiind

a , b N

c Q , direct proporionale cu

p1 , p2 i p 3

p1 p2 < p3

, unde

sunt numere naturale prime.

a) Demonstrai c c N .

b) Calculai valorile numerelor

p1 , p2 i p 3

18. Numerele naturale nenule a , b i c


respectiv

a+b .

Calculai

dac a+b <35=c .

sunt invers proporionale cu numerele


valorile

a , b i c

numerelor

b+ c , c +a
tiind

a3 +b 3+ c 3=2(ab+ bc+ ca) .

19. Fie

a , b i c

lungimile

laturilor

unui

triunghi

astfel

nct

a+ b+c ab+ c
a+bc
=
=
2 a+ b+c a+2 b+c a+b +2 c .
Demonstrai c triunghiul este echilateral.
(G.M.nr.6/2010)

20. Calculai valoarea sumei numerelor de forma abc


sunt direct
tiind c ab , bc i ca

proporionale cu numerele a+b ,b+ c i c+ a .


21. tiind c numerele

x+ y , y + z i z+ x

sunt direct proporionale cu numerele


2

x
z
+
11, (7) .
a+1 , a+2 respectiv a+3, a N , demonstrai c: 2<
y
x

() ()

22. Calculai valorile numerelor naturale x i y, direct proporionale cu numerele 5 i 7, tiind


c

2 x + y3
N
.
y x+1
(RMI, nr.2/2005)

23. Calculai valorile numerelor naturale

A= abc
tiind c

abc
bca
cab
=
=
a
b
c .

(RMI, nr.34/2007)

x , y i z astfel nct

24. Determinai valorile numerelor naturale

x
y
z
=
=
x2 y 3 z6 i

x 2+ y 2 + z 2=196 .
(RMI, nr.34/2013)

25. Fie numerele naturale nenule

i y,

a=

3 x+y
4 y +1
11
,b=
, c=
4 y +3
9
3 x + y . tiind c

a=b=c , calculai valorile numerelor x i y.


26. Fie

a , b i c

numere

naturale

care

verific

relaia:

a+2
b+2
c +2
a+2
=
=
,unde
N
.
2 b+ c 2 c +a 2 a+b
2 b+c
Determinai elementele mulimii

A= { x|x =a+ b+c } .

Tem: problemele 3, 4, 8, 10, 11, 17, i 21.

BIBLIOGRAFIE
1. Artur Bluc OLIMPIADE, CONCURSURI I CENTRE DE EXCELEN clasa a VI-a,
Editura Taida , Iai , 2012.

2. Ion Damian Brchi (coordonator) - OLIMPIADELE I CONCURSURILE DE


MATEMATIC V- VIII 2013
9

Editura Brchi Timioara , 2013.

3. Dan Brnzei (coordonator) MATEMATIC-OLIMPIADE I CONCURSURI


COLARE clasele IV-VI, 2007- 2008.
Editura Paralela 45, Piteti , 2008.
4. Nicolae Grigore, Sorin Ion, Ramona Minea, Teodora Popa- MATEMATICOLIMPIADE I CONCURSURI COLARE clasa a VI-a, 2008- 2011.
Editura Nomina, Piteti , 2012.

5. Lucia Iepure, Ioana Groza, Vasile erban, Maria Pop MATEMATIC PENTRU
GRUPELE DE PERFORMAN- clasa a VI-a.
Editura Dacia Educaional, Cluj- Napoca , 2004.

6. Colecia Gazeta MATEMATIC

7. Colecia REVISTA DE MATEMATIC I INFORMATIC - CONSTANA

10