Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza PEST (PESTEL)Mediul general sau macro-mediul ntreprinderii are n vedere

un ansamblu de factori dem e d i u s u s c e p t i b i l i d e a i n f l u e n t a p e t e r m e n


l u n g s i d e o m a n i e r a v a r i a b i l a a p r o a p e t o a t e ntreprinderile. Cu
toate acestea, este important de evaluat impactul pe care schimbarile
n evolutia macro-mediului l pot produce asupra unei anumite firme, cu att mai
mult cu ct, decele mai multe ori, evolutia factorilor din macro-mediu nu poate fi controlata de
catre
organizatii,i a r i n f l u e n t e l e p e c a r e n t r e p r i n d e r i l e , l a r n d u l l o r , l e p
o t p r o d u c e a s u p r a a c e s t o r a s u n t nesemnificative.n acest scop, analiza PEST
(PESTEL) ordoneaza influentele din macro-mediu n sase categorii de factori: politici,
economici, socioculturali, tehnologici, ecologici si juridici. Trebuiesubliniat ca majoritatea
autorilor din literatura de specialitate s-au rezumat la patru categorii defactori de
mediu n cadrul acestei analize, si anume factori politici, economici, socioculturali
sitehnologici, motiv pentru care acest instrument de cercetare a macro-mediului poarta
denumireade analiza PEST
1
.Cu toate acestea, n lucrari mai recente se utilizeaza analiza PESTEL
2
( s a u P E S T L E - implicatii politice, economice, sociale, tehnologice, legislative si ecologice,
de mediu) a macro-mediului, tocmai pentru a se avea n vedere si alte doua importante categorii
de factori de mediu,r e s p e c t i v f a c t o r i i e c o l o g i c i s i j u r i d i c i . n a c e s t s e n s , e s t e
u n a n i m a c c e p t a t a s t a z i f a p t u l c a aspectele de natura ecologica nu pot fi neglijate, astfel
nct toate ntreprinderile sufera o serie deconstrngeri si trebuie sa-si asume responsabilitati n
domeniul protectiei mediului natural, si maicu seama pentru a se evita degradarea acestuia.De
asemenea, orice activitate economica se desfasoara n cadrul legislativ existent la unmoment dat
si nu poate fi separata de acesta. Prin intermediul acestor reglementari juridice, Statulfixeaza
constrngerile si limitele n care ntreprinderile pot opera. Mai mult dect att,
influentafactorilor de natura juridica asupra ntreprinderilor poate fi si mai
accentuata, chiar daca ntr-omaniera negativa, n situatiile n care, ca si n cazul
Romniei, au loc modificari frecvente si deamploare a actelor normative ori
acestea nu sunt suficient de cuprinzatoare ori precise, ceea ce determina instabilitate si
insecuritate juridica.
1
PEST este un acronim pentru Political, Economical, Social and Technological Factors.
2
20 PESTEL este un acronim pentru Political, Economical, Social, Technological, Environmental
and Legal Factors.

Prin urmare, n cadrul celor sase categorii de factori de mediu cu care opereaza
analizaP E S T E L p o t f i a v u t e n v e d e r e s i a n a l i z a t e u r m a t o a r e l e i n f
l u e n t e , p r e z e n t a t e c u t i t l u exemplificativ si nu exhaustiv:1. Factori politici:
stabilitatea politica, politica externa a tarii, politica economica si sociala, relatiile
dintre guvern si ntreprindere, influenta partidelor si a aliantelor politice etc.;2. Factori
economici: interventia statului n economie, rata de crestere economica, inflatia,
ratadobnzii, cursurile de schimb valutar si fluctuatiile acestora, pietele
financiare, rata somajului,costul si calificarea fortei de munca, costurile energiei,
transportului, ale materiilor prime etc.;3 . F a c t o r i s o c i o culturali: structura demografica, structura populatiei pe medii s
o c i a l e , nvatamntul si nivelul educatiei, sanatatea, schimbarea stilului de viata, traditiile si
mentalitatile,distributia veniturilor

etc.;4. Factori tehnologici: politica investitionala guvernamentala, viteza de transfe


r a tehnologiilor,i m p a c t u l t e h n o l o g i i l o r a s u p r a p r o d u s e l o r s i c o s t u r i l o r , n o i
t e h n o l o g i i , p r o d u s e s i b r e v e t e d e inventii, rata de nnoire a produselor, rata de nlocuire
a echipamentelor, potentialul de cercetare-dezvoltare n industrie etc;5. Factori ecologici si
de mediu: cantitatea, calitatea si structura resurselor naturale, politicile ecologice si
de protectie a mediului nconjurator, deseurile, consumul si sursele de energie etc;6. Factori
juridici: legislatia n domeniul concurentei, al fiscalitatii, al protectiei
proprietatiii n t e l e c t u a l e , r e g l e m e n t a r i l e d e d r e p t s o c i e t a r o r d i n d o
meniul dreptului muncii, privindsalarizarea, protectia sociala si
s e c u r i t a t e a n m u n c a , l e g i s l a t i a n d o m e n i u l p r o t e c t i e i consumatorilor
etc. Numarul acestor factori de macro-mediu este practic nelimitat si, mai mult
dect att, einu sunt independenti unul n raport de celalalt, ci se influenteaza reciproc. De
asemenea, se poateadmite, cel putin din punct de vedere teoretic, ca orice element din macromediul firmei poate sa produca o influenta asupra strategiei acesteia, cu toate ca
ntreprinderea nu poate sa identifice sisa controleze toate aceste influente.Trebuie avut n
vedere nsa si faptul ca cei mai multi factori de macro-mediu difera de la otara la alta si de la
o industrie la alta, motiv pentru care vor avea un impact diferit asupra
unor ntreprinderi fata de celelalte. De aceea, n practica, analiza PESTEL ar trebui sa constituie
doar un punct de plecare, pentru ca apoi ntreprinderea sa ordoneze din punct de vedere al
prioritatii sisa analizeze doar acei factori-cheie de mediu care influenteaza n mod considerabil
industria dincare ea face parte.
http://ru.scribd.com/doc/75399853/Analiza-Pestle#scribd
Pentru a putea evalua impactul factorilor externi asupra sectorului si implicit a companiei vom folosi
analiza Pestel. Factorii de mediu extern sunt factorii politici, economici, tehnici si tehnologici, sociali,
ecologici si legali.

Factor i politic i
- Integrarea Romaniei in UE a dus la extinderea pietelor, la sustinerea unor noi investitii, precum si
la interesul aratat de marii producatori din industria FMCG de mediul de afaceri romanesc.
- Influentele relatiilor intre marile puteri relatiile dintre marile puteri economice pot
constrange/extinde posibilitatile sectorului de solutii logistice in functie de interesul lor aratat fata de
mediul

de

afaceri.

- Instabilitatea politica - chiar daca Romania a aderat la UE, sistemul politic isi arata defectele
ducand la efecte negative asupra imaginii Romaniei si a mediului de afaceri romanesc la nivel
mondial.

Factor i ec onomic i
- Nivelul de dezvoltare al tarii Romania este o tara in curs de dezvoltare economica, dar care inca
ofera o imagine instabila pentru investitori. In momentul de fata, dezvoltarea Romaniei permite o
forta de munca relativ ieftina, conditii prielnice dezvoltarii de afaceri, dar si o nesiguranta pe termen
lung

pentru

investitori.

- Globalizara este un fenomen ce a condus la creearea unor noi oportunitati, avand in vedere
largirea portofoliului de clienti si potentiali clienti, dar a dus si la cresterea competitivitatii la nivel de
piata. Pentru piata solutiilor logistice, globalizarea a permis o crestere a cererii datorita cresterii
consumului

la

nivel

mondial.

- Cursul de schimb valutar fluctuatiile monedei nationale in raport cu EURO sau cu dolarul

american pot infuenta rezultatele companiilor romanesti. Astfel exportatorii pot beneficia de castiguri
din diferentele de curs prin deprecierea monedei nationale. In sens contrar, pot exista anumite
pierderi

datorita

activitatilor

desfasurate

pe

piata

interna.

- Rata dobanzii la nivel economic - Politica BNR sustine mentinerea ratei dobanzii la un nivel optim
pentru imprumuturi. Competitivitatea ridicata din sector duce la strategii de dezvoltare a companiilor,
astfel

ca

rata

dobanzii

reprezinta

un

aspect

ce

trebuie

exploatat.

- Forta de munca conditiile economiei romanesti, precum si calitatea mediului academic din ClujNapoca permit firmelor sa detina o forta de munca ieftina. In schimb, specificul companiilor
furnizoare

de

echipamente

logistice

necesita

un

personal

specializat

(costuri

mari)

- Somajul rata ridicata a somajului permite companiilor sa detina un avantaj in ceea ce priveste
posibilitatile multiple de angajare, dar in acelasi timp si un dezavantaj avand in vedere costurile de
reorientare profesionala a posibililor angajati.

Factor i soc iali


- Invatamantul piata solutiilor logistice necesita o forta de munca specializata. Mediul acadamic din
Cluj-Napoca sustine strategia companiilor in vederea recrutarii si formarii unui personal adecvat.
- Mobilitatea sociala tendintele actuale ale mobilitatii sociale pot aduce beneficii dar si costuri
companiilor. Fiind o tara in curs de dezvoltare, mobilitatea sociala este un aspect ce trebuie tratat cu
mare atentie.

Factor i tehnologici
- Ciclu de viata si uzura tehnologica prelucrarea metalului presupune o tehnologie costisitoare si
greu de intretinut. Inovatiile tehnologice la nivel mondial pot contribui la cresterea costurilor
companiilor pentru a-si putea sustine in continuare activitatea la un nivel optim. Desi ciclul de viata
este relativ lung, costurie legate de modernizare sau reechipare sunt destul de ridicate.
- Politica UE pt sprijinirea investitiilor in tehnologie - politicile UE sustin dezvoltarea ramurilor
industriale, astfel ca firmele pot beneficia de un suport financiar destul de important pentru
modernizarea liniilor tehnologice.

Factor i ec ologic i
- Legislatia mediului (reciclarea deseurilor) activitatile industriale au ca efect poluarea mediului iar
costurile aferente sunt ridicate. Orice modificare a legislatiei mediului poate contraveni bunastarii
financiare a companiilor.

Factor i legali
- Legislatia privind ocuparea fortei de munca noile reglementari ale statului sustin angajarea
personalului necalifcat, a somerilor, precum si integrarea absolventiilor de studii superioare.
- Comert international (reglementari si restrictii) reglementarile comertului international au dus la
crearea unui mediu proprice desfasurarii afacerilor prin adoptarea unor norme comune la nivel
mondial

(taxele

vamale,

eliminarea

discriminarii,

egalitatea

intre

tari)

- Legislatia privind capitalul strain in Romania Legea nr. 35 /1991 a dus la posibilitatea de
constituire de societati comerciale, filiale sau sucursale cu capital strain.

http://www.activeland.ro/blog/92-management-strategic/122-analiza-pestel.html

S-ar putea să vă placă și