Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

GRIMTRANS SERVICE SRL


CRAIOVA, BRAZDA LUI NOVAC, NR. 105
BL. 31 IVB1, AP. 9, TEL. 0745528554
NR. REG. COM. J16/68/2014
C.U.I. 32669799
Nr. data

ADEVERINTA
Prin prezenta se certifica faptul ca domnul Girbaciu Romica, act de identitate seria: DX Nr.
946039. , eliberat de Politia Predesti la data de 08.08.2013, cu domiciliu in Craiova, Str. Brazda lui
Novac, Nr. 105, Bl. 31 IV B1, Ap.9, are calitatea de salariat si I s-a retinut si virat lunar contributia
pentru asigurarile sociale de sanatate, potriviti legii nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Mentionam ca in ultimele 12 luni a beneficiat de 40 de zile de concediu medical.
Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de trei luni de la data emiterii.
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte
si complete.
Prezenta va servi la spital.

ANGAJATOR
.......................................................
(nume si prenume)
.......................................................
(functia)
.......................................................
(semnatura)