Sunteți pe pagina 1din 16

GUVERNUL ROMNIEI

Ministerul Fondurilor Europene

Calendar estimativ al lansrilor


Programul Operaional Capital Uman
Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

Vrsta
grup int

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)
Msuri de ocupare a tinerilor 1.1; 1.2
NEETs someri cu vrsta ntre
16-24 de ani nregistrai la
Serviciul Public de Ocupare
(urban si rural)

190

Furnizori de servicii 59.0003 (Tineri NEETs Mecanism implementare: Competitiv


publici si privai
someri
cu
vrsta (ajutor de minimis+ ajutor de stat)
cuprins ntre 16 -24
Regiuni eligibile:
ani care beneficiaz de
A Regiunile: Sud Est, Centru, Sud
sprijin)
Muntenia, inclusiv ITI DD
Obiectiv general: Cresterea ocuprii
tinerilor NEETs omeri i mbuntirea
nivelului de competene al tinerilor
NEETs omeri prin oferirea unui pachet
personalizat de servicii ocupare si
mbuntire competene (ucenicie,
stagiu, formare profesional, validare
competene, gsire loc de munc,
subvenionare loc de munc)

2.1;2.2

288

116.7004 (Tineri NEETs Mecanism implementare: Competitiv


someri
cu
vrsta (ajutor de minimis + ajutor de stat)
cuprins ntre 16 -24
Regiuni eligibile:
ani care beneficiaz de
A - Regiunile: Nord-Est, Nord-Vest,
sprijin)
Vest, Sud-Vest Oltenia,

16.1 Program naional integrat pentru tinerii care nu au


loc de munc / formare profesional (NEETs)

16-24 ani

1.

B Regiunea: Bucuresti-Ilfov
Obiectiv general: Cresterea ocuprii
tinerilor NEETs omeri i mbuntirea
nivelului de competene al tinerilor
NEETs omeri prin oferirea unui pachet
personalizat de servicii ocupare si
mbuntire competene (ucenicie,
stagiu, formare profesional, validare
competene, gsire loc de munc,
subvenionare loc de munc)

Alocarea este aferent POCU pentru perioada de programare 2014+2020. n ghidul solicitantului + condiii specifice va fi stabilit valoarea avlocat fiecrei cereri de propuneri de proiecte
inta aparine indicatorului de realizare i aferent anului 2023, cu excepia indicatorului de realizare pentru AP 1 pentru care inta este aferent anului 2018 (implementarea operaiunilor finanate din ILMT 2013-2018)
3
inta include i msurile de antreprenoriat dedicate tinerilor NEETs omeri din regiunile ILMT (Centru, Sud Est, Sud Muntenia)
4
inta include i msurile de antreprenoriat dedicate tinerilor NEETs omeri din regiunile: Bucureti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia
1
2

Martie 2016

Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

Vrsta
grup int

TBD (Tineri NEETs


someri
cu
vrsta
cuprins ntre 16 -24
ani care beneficiaz de
sprijin)

Mecanism implementare: Competitiv


(administrator(i) de schem) (ajutor de
minimis)

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)
Antreprenoriat - Schema de 1.1;1.2
granturi
pentru
ntreprinztorii tineri NEETs
someri cu vrsta ntre 16- 24
de ani nregistrai la SPO 2.1;2.2
(urban si rural)

53 =
21 (AP 1) +
32 (AP 2)

Entitile selectate/
desemnate
pentru
implementarea
schemelor de grant
global n domeniul
antreprenoriatului.

16.1 Program naional integrat pentru tinerii care nu au Iunie 2016


loc de munc/formare profesional(NEETS)

Regiuni eligibile:
Sud Est, Centru, Sud Muntenia
Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest,
Vest, Sud-Vest Oltenia

16-24 ani

2.

Obiectiv
general:
ncurajarea
antreprenoriatului i a ocuprii pe cont
propriu pentru tinerii NEETs someri cu
vrsta ntre 16 - 24 de ani nregistrai la
SPO

a) Msuri de ocupare pentru 3.2+3.5


someri si inactivi (ucenicie,
stagiu,
subvenionarea
locurilor de munc, formare
profesional,
evaluare
competene)

Agenia
Naional 200.000 (Tineri NEETS
pentru
Ocuparea inactivi
care
Forei de Munca
beneficiaz de sprijin
n vederea nregistrrii
la SPO)

91

137

Persoane cu dizabiliti

229,
care:

Non-

Regiuni eligibile: A+B


Obiectiv general: Cresterea numrului
tinerilor NEETs inactivi nregistrai la
Serviciul Public de Ocupare

Obiectiv general: Cresterea ocuprii i


mbuntirea nivelului de competene
al omerilor i inactivilor prin oferirea
unui pachet personalizat de servicii
57.488 (Persoane care ocupare si mbuntire competene
beneficiaz de sprijin (ucenicie, stagiu, formare profesional,
validare competene, gsire loc de
din mediul rural)
munc, subvenionare loc de munc)

din mediul rural


c) Msuri de ocupare pentru 3.1+3.5
someri si inactivi (ucenicie,
stagiu,
subvenionarea
locurilor de munc, formare
profesional,
evaluare
competene)
(urban non
roma)

implementare:

16.1 Program naional integrat pentru tinerii care nu au


loc de munc / formare profesional (NEETs)

din

20
(Persoane
cu
dizabiliti)

95.826 (Persoane care


beneficiaz de sprijin
omeri i inactivi)

Martie 2016

16.3 Viziune integrat privind reforma ANOFM

Furnizori de servicii 38.259 (Persoane care Mecanism implementare: Competitiv


publici si privai
beneficiaz de sprijin
Regiuni eligibile:
omeri i inactivi
A (inclusiv regiunea ITI DD)+B
roma)

roma
b) Msuri de ocupare pentru 3.3+3.6
someri si inactivi (ucenicie,
stagiu,
subvenionarea
locurilor de munc, formare
profesional,
evaluare
competene)

Mecanism
Competitiv

16-24 ani

41,1

24.1 Msuri active de ocupare

24.1 Msuri active de ocupare

+65 ani

4.

nregistrarea tinerilor inactivi 2.3


la Serviciul public de Ocupare
(urban si rural)

24-65 ani

3.

65.1 Implementarea si monitorizarea Strategiei


naionale pentru promovarea mbtrnirii active

Iunie 2016

Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

3.066 (Persoane care


beneficiaz de sprijin:
Someri & inactivi;
angajai,
inclusiv
persoane
care
desfsoar o activitate
independent)

Mecanism implementare: selectare/


desemnare administrator al schemei de
Grant
Global
n
domeniul
antreprenoriatului

Vrsta
grup int

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)
Antreprenoriat cresterea 3.7
ocuprii
prin
susinerea
ntreprinderilor cu profil nonagricol din zona urban
A) granturi

A) granturi

189 mil euro,


din care:

Administrator
al
schemei- schemelor
de Grant Global n
domeniul
antreprenoriatului

Persoane
fizice 94 mil
euro

Persoane fizice
IMM uri cu durata de
funcionare pn la 1 an

IMMuri 94
mil euro

B) instrumente financiare (IF)

6.

B)
Instrumente
financiare

24.3 Antreprenoriat urban

Obiectiv general: cresterea ocuprii prin


susinerea ntreprinderilor cu profil
non-agricol din zona urban

Mecanism implementare
selectare/
desemnare entitate responsabil cu
gestionarea instrumentelor financiare

94 mil euro

Iunie 2016

Regiuni eligibile: A

920
(Microntreprinderi si
ntreprinderi mici si
mijlocii
care
beneficiaz de sprijin)
Fondul Fondurilor5

24.1 Msuri active de ocupare

24-65 ani

5.

2017

Regiuni eligibile: A
Obiectiv general: cresterea ocuprii prin
susinerea ntreprinderilor cu profil nonagricol din zona urban

7.

8.

Adaptarea la schimbare a 3.8


lucrtorilor, ntreprinderilor si
a antreprenorilor - specialiti
inteligente,
msuri
de
outplacement

74

3.9

74

Entiti private

2.783 (persoane care


asigur
managementul
strategic al firmelor)

Mecanism implementare: Competitiv


(ajutor de stat+ajutor de minimis)

Iulie 2016

Regiuni eligibile: A

Obiectiv general: Creterea numrului


de angajai care beneficiaz de
11.134 (persoane din instrumente, metode, practici etc
departamentele
de standarde de management al resurselor
resurse umane)
umane i de condiii de lucru
mbuntite n vederea adaptrii
activitii la dinamica sectoarelor
economice cu potenial competitiv
41.752 (lucrtori care Mecanism implementare: Competitiv
urmeaz
a
fi ajutor de stat+ajutor de minimis)
disponibilizai/
Regiuni eligibile: A
concediai)
Obiectiv general: Creterea anselor de
reintegrare pe piaa muncii a lucrtorilor
care urmeaz s fie disponibilizai/
concediai prin furnizarea de msuri de
outplacement

Entitatea implicat va fi stabilit prin analiza ex ante solicitat conform art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Iulie2016

Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

Vrsta
grup int

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)
9.

Viziune
integrat
privind 3.10
reforma
ANOFM
3.11
Modernizarea
Serviciului
Public de Ocupare

99,8

Agenia
Naional 42 SPO
pentru
Ocuparea
Forei de Munca

Mecanism
Competitiv

implementare:

Non-

16.3 Viziune integrat privind reforma ANOFM

August
2016

Regiuni eligibile: A+B


Obiectiv general:
Adaptarea serviciilor ANOFM
cerinele pieei muncii

la

Creterea satisfaciei clienilor SPO, a


diversitii i gradului de cuprindere a
serviciilor
10. Msuri destinate mbuntirii 3.12
nivelului
de
cunotine/
competene ale angajailor

108,5

Entiti private

37.900 (Angajai care Mecanism implementare: Competitiv


beneficiaz
de (ajutor de stat+ajutor de minimis)
programe de formare)
Regiuni eligibile: A

Septembrie
2016

TBD

12. Dezvoltare local integrat n 4.1


comunitile
marginalizate
rome

186

13. Dezvoltare local integrat n 4.2


comunitile
marginalizate
non- rome

111,5

Posibilitate de finanare din PO CA 2014-2020 (modificare cadru legislativ)

Ministerul
Administraie
Internelor

Regiuni eligibile: A+B


si

Obiectiv general: modificri legislative,


acte pentru copii, angajare juristi,
psihologi

Autoriti
publice 193.921
(Persoane Mecanism implementare Competitiv
locale si centrale n aflate n risc de srcie
Regiuni eligibile:
parteneriat
i excluziune social
A (inclusiv regiunea ITI DD)+B
care beneficiaz de
servicii integrate)
Obiectiv general: Reducerea numrului
ONGuri
de persoane aflate n risc de srcie si
excluziune social din comunitile
495
(Comuniti
marginalizate, prin implementarea de
marginalizate aflate n
msuri integrate
risc de srcie i
excluziune social care
beneficiaz de sprijin)

Niciun copil fr identitate

Msuri pentru copii si familie parte din Schema Martie 2016


integrata de combatere a srciei - vrsta 0-peste 65
ani
0-65+ ani

11. Nici un copil fr identitate6

0-18 ani

Obiectiv
general:
mbuntirea
245
(ntreprinderi nivelului de cunotine/ competene/
sprijinite din care: 171 aptitudini
aferente
sectoarelor
IMMuri)
economice/ domeniilor identificate
conform SNC i SNCDI ale angajailor

Aprilie 2016

Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

Vrsta
grup int

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)
Autoritile publice 173.860 (Persoane din Mecanism implementare Competitiv
centrale
(ex MSI/ comunitile PAPI care
Regiuni eligibile: A+B
MMFPSPV)
beneficiaz
de
Obiectiv general:
mbuntirea
instruire)
alfabetizrii digitale a populaiei din
comuniti
dezavantajate
prin
susinerea procesului de formare n
cadrul reelei PAPI (e-incluziune)

15. Reducerea
numrului
de 4.4
persoane
aparinnd
grupurilor vulnerabile care au
depit
situaia
de
vulnerabilitate:
16.

55,7

Entiti
publice 34.947 (Persoane care Mecanism implementare Competitiv
(centrale sau locale) si aparin
grupurilor
private
vulnerabile
care
beneficiaz de servicii Regiuni eligibile: cu precdere A
integrate)
Obiectiv general: Reducerea numrului
de persoane aparinnd grupurilor
vulnerabile care au depit situaia de
vulnerabilitate prin furnizarea unor
servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ formare profesional etc.
adecvate nevoilor specifice n vederea
integrrii socio-profesionale

Persoanele
private
de
libertate sau aflate n
perioada de probaiune,
fostii deinui
Persoanele fr adpost
Persoanele care sufer de
forme de dependen (alcool,
substane interzise etc)

20177
0-65+ ani

18,6

Msuri pentru copii si familie parte din Schema


integrata de combatere a srciei - vrsta 0-peste 65

Iunie 20168

2017

0-65+ ani

14. Alfabetizarea
digital
a 4.3
persoanelor din comunitile
dezavantajate

Victimele violenei domestice


Victimele ale traficului de
fiine umane
Persoanele
vrstnice
i
persoanele cu dizabiliti
aflate
n
situaii
de
dependen sau n risc de
excluziune social
17

7
8

Asisten
social
- OS 4.5
instrumente/
proceduri/
mecanisme/ formare personal

20

Autoriti
publice 1.241
(Servicii Mecanism implementare non competitiv
(centrale si locale)
comunitare
care
Regiuni eligibile: A+B
beneficiaz de sprijin)
Obiectiv general:
Creterea calitii
Furnizori de servicii
sistemului de asisten social prin
sociale/
55.107 (Persoane din introducerea
de
instrumente/
sectorul
asistenei proceduri/ mecanisme etc. i prin
sociale
care mbuntirea nivelului de competene
beneficiaz
de al profesionistilor din sistem

Lansarea acestei intervenii se va realiza ulterior asigurrii infrastructurii finanate prin POC 2014-2020
Termenul estimat vizeaz interveniile dedicate Persoanelor private de libertate sau aflate n perioada de probaiune, fotii deinui

Iunie 2016

Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

Vrsta
grup int

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)
Asisten social comunitar

OS 4.6

24

19

E-asisten social

4.7

9,3

formare/ schimb de
Mecanism implementare competitiv/
bune practici etc)
non competitiv
25
(Instrumente/
Regiuni eligibile: A+B
proceduri/ mecanisme
Obiectiv general: Cresterea numrului
etc)
de persoane care beneficiaz de servicii
de asisten social la nivelul
comunitii
Mecanism
competitiv

implementare

Iulie 20169
65+ ani

18

TBD10

non

Regiuni eligibile: A+B


Obiectiv general: Cresterea utilizrii/
aplicrii de soluii TIC (e-asisten
social, serviciile electronice etc.) n
furnizarea serviciilor sociale
Instruire
pentru
sectorul 4.8
medical
n sectoarele
prioritare de sntate

117

179.207 (Persoane din


sectorul medical care
beneficiaz
de
formare/ schimb de
bune practici etc)

Mecanism implementare Competitiv/


non competitiv

Ministerul Sntii/ 1.682.521 (Persoane


autoriti publice
care au beneficiat de
servicii medicale de
prevenie/
Administratorii
diagnosticare precoce
schemelor de tip etc.)
grant global /dac se
opteaz pentru acest
mecanism)

Mecanism implementare Competitiv/


non competitiv

Obiectiv general:
mbuntirea
nivelului
de
competene
al
profesionistilor din sectorul medical

22

Program naional de screening 4.9


neonatal pentru depistarea
malformaiilor
congenitale,
erorilor
nnscute
de
metabolism,
deficienelor
senzoriale si fibrozei chistice
Program naional de screening
pre-concepional si prenatal

108

Regiuni eligibile: A+B


Obiectiv general: Cresterea numrului
de persoane care beneficiaz de
programe de sntate si de servicii
orientate ctre prevenie, depistare
precoce (screening), diagnostic si
tratament precoce pentru principalele

Lansarea interveniilor POCU va fi corelat cu lansrile dedicate centrelor comunitare pentru ngrijirea persoanelor vrstnice sprijinite prin POR AP 8, OS 8.3
Lansarea acestei intervenii se va realiza ulterior asigurrii infrastructurii finanate prin POC 2014-2020

10

0.1 Ecografii si screening medical la nastere


0-1 ani

21

Septembrie
2016

Regiuni eligibile: A+B

Creterea
capacitii
personalului medical de
supraveghere
a
bolilor
transmisibile i gestionare a
alertelor
naionale
i
internaionale la nivel central
i local
Sigurana pacientului
calitatea actului medical

Iunie 2016

18- 65 ani

Boli cronice cu impact asupra


strii de sntate: oncologie,
diabet zaharat, sntate
mintal, cardiovascular, TB,
HIV, Boli Rare)

MS/ autoriti publice


(inclusiv
cei
din
autoritile
de
sntate
public,
institutele
i
instituiile medicale)

0 an

20

Septembrie
2016

Septembrie
2016

Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

Vrsta
grup int

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)
23.

Programe
naionale
screening n domeniile:

patologii

de

03.2 Program naional dup modelul Caravane August 2016


medicale la sate
0-65 ani

Oncologie (cancer col uterin,


cancer colon, cancer sn)
diabet
zaharat,
boli
cardiovasculare,
boli
pulmonare cronice, boli rare,
TB, HIV, hepatite infecioase,
sntate mintal
Asisten medical comunitar 4.10
(Program naional de vaccinri
si servicii medicale pentru
copii)

58

Ministerul Sntii/ 2.746


(Servicii
autoriti publice
medicale comunitare
care beneficiaz de
sprijin)

Mecanism implementare Competitiv/


on competitiv
Regiuni eligibile: A+B
Obiectiv general: consolidarea reelei
publice
de
asisten
medical
comunitar prin furnizarea de servicii
medicale adaptate nevoilor populaiei

25.

Servicii de sntate utiliznd


soluii IT

4.11

8,7

Entiti publice

Mecanism
Competitiv

implementare

0.3 Supliment social pentru vaccinri

Octombrie
2016

0-18 ani

24.

TBD11

Non-

Regiuni eligibile: A+B


Obiectiv general: Cresterea utilizrii/
aplicrii de soluii TIC (e-sntate,
telemedicin
etc.)
n
furnizarea
serviciilor medicale

11
12

Servicii la nivelul comunitii 4.12


pentru copii si tineri anterior
instituionalizai

44

Autoriti
publice 5597
(Persoane
centrale si locale
anterior
instituionalizate care
Furnizori de servicii
beneficiaz de servicii
sociale
comunitare)
Administratorii
schemelor de tip
grant global

Lansarea acestei intervenii se va realiza ulterior asigurrii infrastructurii finanate prin POC 2014-2020
Lansarea acestei intervenii se va realiza n corelare cu interveniile finanate din POR/ POCA

Mecanism implementare
non competitiv

TBD12

Competitiv/

Regiuni eligibile: A+B


Obiectiv general: Reducerea numrului
de copii si tineri plasai n instituii prin
furnizarea de servicii la nivelul
comunitii

0-16/ 16 ani

26.

Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

Vrsta
grup int

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)

28.

29.

30.

31.

13
14

Mecanism implementare
non competitiv
Regiuni eligibile: A+B

Obiectiv general: Cresterea numrului


tinerilor
care
prsesc
sistemul
instituionalizat (cu vrsta de pn la 18
ani) pregtii pentru a avea o via
independent

Dezvoltarea
reelei
de 4.14
asisteni sociali si a celei de
asisteni maternali la nivelul
comunitii
(Prevenirea
separrii copilului de familie)

10

Furnizarea de servicii sociale si 4.15


medicale la nivelul comunitii
persoanelor vrstnice si celor
cu dizabiliti anterior plasate
n instituii rezideniale

54

Consolidarea
capacitii 4.16
ntreprinderilor de economie
social

granturi
si
instrumente financiare

1307
(Asisteni Mecanism implementare
maternali
care non competitiv
beneficiaz de sprijin)
Regiuni eligibile: A+B

TBD13

Competitiv/
16-26 ani

Programe
de
asisten 4.13
acordat tinerilor (cu vrsta
pn n 18 ani sau pn la 26
ani dac urmeaz programe
de educaie/ formare) din
instituiile de tip rezidenial n
vederea pregtirii pentru a
avea o via independent

Competitiv/

0.4 Prevenire prsire copii n uniti sanitare


65.2 Bunicii comunitii - implicarea vrstnicilor n
programe de ngrijire a copiilor

Septembrie
2016

Obiectiv general: Cresterea numrului


de asisteni maternali si sociali la nivelul
comunitii
9921
(Persoane
anterior
instituionalizate care
beneficiaz de servicii
comunitare), din care:

Mecanism implementare
non competitiv

Competitiv/

Regiuni eligibile: A+B

Obiectiv general: Reducerea numrului


persoanelor vrstnice si a celor cu
5.412 (persoane cu
dizabiliti
plasate
n
instituii
dizabiliti)
rezideniale, prin furnizarea de servicii
4.509
(persoane sociale si medicale la nivelul comunitii,
vrstnice)
inclusiv servicii pe termen lung

74

37,1

Entiti de economie 743


(Entiti
de Mecanism implementare: Competitiv/
social
existente/ economie
social selectare/ desemnare administrator/
nou nfiinate
sprijinite)
fondul fondurilor/ entitatea implicat n
implementarea
mecanismului
de
Administratorii
instrumente financiare (ajutor de stat/
schemei de grant
ajutor de minimis)
global
Regiuni eligibile: A
Fondul fondurilor/
Obiectiv
general:
Consolidarea
entitatea implicat
capacitii ntreprinderilor de economie
n
implementarea
social de a funciona ntr-o manier
mecanismului
de
auto-sustenabil
instrumente
financiare.

Lansarea acestei intervenii se va realiza n corelare cu interveniile finanate din POR/ POCA
Lansarea acestei intervenii se va realiza n corelare cu interveniile finanate din POR/ POCA

65.5 Finanarea ngrijirii la domiciliu a persoanelor


vrstnice
+65 ani

27.

TBD14

65.6 Reducerea traumei sociale si de familie provocate


de patologia asociat vrstei a treia
65.1 Implementarea si monitorizarea Strategiei
naionale pentru promovarea mbtrnirii active

24.4 Antreprenoriat social

Iulie 2016

2017

Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

Vrsta
grup int

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)
100,5

Entiti
private

publice

A) sprijin pregtitor pentru


elaborarea
strategiei
de
dezvoltare local
B)
sprijin
pentru
implementarea strategiei de
dezvoltare local

34

Dezvoltare local plasat sub 5.2


responsabilitatea comunitii
(DLRC) rural i orase cu pn
la 20.000 locuitori

100,5

Entiti
private

publice

A)
sprijin
pentru
implementarea strategiei de
dezvoltare local

si 86
(Strategii
de Mecanism
de
implementare:
dezvoltare
a Competitiv (ajutor de minimis)
comunitii vizate prin
Regiuni eligibile: A+B
CLLD)
Obiectiv general: Reducerea numrului
de persoane aflate n risc de srcie si
excluziune social din comunitile
55.986 (Persoane din
marginalizate (roma si non-roma) din
comunitile
orase cu peste 20.000 locuitori, cu
marginalizate aflate n
accent pe cele cu populaie aparinnd
risc de srcie i
minoritii roma, prin implementarea de
excluziune social care
msuri/ operaiuni integrate n contextul
beneficiaz de servicii
mecanismului de DLRC
integrate)
NB proiectele acceptate la finanare
pentru implementarea SDL aprobate
sunt pachete de proiecte POR+POCU
si 58.932 (Persoane din
comunitile
marginalizate aflate n
risc de srcie i
excluziune social care
beneficiaz de servicii
integrate)

Martie 2016 15

Septembrie
201616

0-65 ani

33.

Dezvoltare local plasat sub 5.1


responsabilitatea comunitii
(DLRC) orase peste 20.000
locuitori

03.2 Program naional dup modelul Caravane TBD17


medicale la sate

Mecanism
de
implementare:
Competitiv (ajutor de minimis)
Regiuni eligibile: A+B
Obiectiv general: Reducerea numrului
de persoane aflate n risc de srcie si
excluziune social din comunitile
marginalizate din zona rural si orase cu
o populaie de pn la 20.000 locuitori
prin implementarea de
msuri/
operaiuni integrate n contextul
mecanismului de DLRC

0-65 ani

32.

NB proiectele acceptate la finanare


sunt pachete de proiecte PNDR+POCU

15

Programe de tip a doua ans, 6.1


programe
de
formare
profesional iniial pentru
tinerii
NEETs
omeri
nregistrai la SPO

104

Entiti
private

publice

si 45.569 (Tineri NEETs


omeri cu vrsta ntre
16 - 24 ani, care
beneficiaz de msuri
de rentoarcere n
educaie n programe
de tip a doua sans)

Mecanism
Competitiv

de

implementare:

16.1 Program naional integrat pentru tinerii care nu au Martie 2016


loc de munc / formare profesional (NEETS)

Regiuni eligibile: A+B


Obiectiv general: Creterea numrului
de tineri NEETs omeri cu vrsta ntre 16
- 24 ani, nregistrai la SPO care se
rentorc n educaie n programe de tip a
doua ans, inclusiv n programe de
formare profesional iniial (NEETs a
doua ans)

Data vizeaz lansarea estimat a sprijinului pregtitor pentru elaborarea SDL


16 Lansarea vizeaz implementarea msurilor prevzute n strategiile de dezvoltare local i se va realiza dup aprobarea SDL
17
Lansarea acestei intervenii se va realiza n corelare cu interveniile finanate din PNDR (Msura 19 LEADER) i dup aprobarea de ctre AM PNDR a SDL

16-24 ani

35

16.4 Inseria socio-profesional a tinerilor din sistemul


de protecie special

Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

Vrsta
grup int

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)
Entiti publice

Cadru instituional la
nivel de educaie
timpurie elaborat
Sistem de asigurare a
calitii la nivel de
educaie
timpurie
elaborat
Cadru
curricular
naional la nivel de
educaie
timpurie
elaborat
Personal
didactic/
personal de sprijin
care beneficiaz de
programe
de
formare/ schimb de
bune practici etc

37

Program grdinie

6.2

38

Cresterea
participrii
la 6.2.+ OS
nvmntul ante-prescolar 6.6
(crese)

31

Entiti
private

publice

97 +
10

Mecanism de
competitiv

Lansarea acestei intervenii se va realiza n corelare cu interveniile finanate din POR, AP 10

non

Aprilie 2016

Regiuni eligibile: A+B


Obiectiv general:
Cresterea participrii la nvmntul
ante-prescolar, n special a grupurilor
cu risc de prsire timpurie a scolii, cu
accent pe copiii aparinnd minoritii
roma si a celor din mediul rural
mbuntirea
competenelor
personalului didactic din nvmntul
ante-prescolar

si 12.053 (Copii 3-5 ani Mecanism de implementare: competitiv


care beneficiaz de
Regiuni eligibile: A+B
sprijin
pentru
participarea
la Obiectiv general:
programe de educaie)
Cresterea participrii la nvmntul
prescolar, n special a grupurilor cu risc
de prsire timpurie a scolii, cu accent
pe copiii aparinnd minoritii roma si
a celor din mediul rural
43.394 (Copii 0-2 ani Mecanism de implementare: competitiv
care beneficiaz de
Regiuni eligibile: A+B
sprijin
pentru
participarea
la Obiectiv general:
programe de educaie)
Cresterea participrii la nvmntul
ante-prescolar, n special a grupurilor
Personal
didactic/
cu risc de prsire timpurie a scolii, cu
personal de sprijin
accent pe copiii aparinnd minoritii
care beneficiaz de
roma si a celor din mediul rural
programe de formare/
schimb
de
bune
mbuntirea
competenelor
practici etc
personalului didactic din nvmntul
ante-prescolar

18

implementare:

0-6 ani

23,5

3.3 Copii sntosi la grdini (analize, vitamine, igien, Aprilie 2016


fructe)

3-5 ani

Cadru instituional pentru 6.2 +6.6


nvmntul ante-prescolar

03.1 Crese comunitare n comunitile urbane si plat Martie 201718


ngrijitori n rural

0-2 ani

36

Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

Vrsta
grup int

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)
Entiti
private

publice

si 54.516 (Elevi care Mecanism de implementare: competitiv


beneficiaz de sprijin
Regiuni eligibile: A+B
pentru participarea la
programe de educaie Obiectiv general:
(nvmntul primar
Reducerea prsirii timpurii a scolii
i secundar)
prin msuri integrate de prevenire si
de asigurare a oportunitilor egale
pentru elevii aparinnd grupurilor
Personal
didactic/
vulnerabile, cu accent pe elevii
personal de sprijin
aparinnd minoritii roma si elevii
care beneficiaz de
din mediul rural/ comunitile
programe de formare/
dezavantajate socio-economic
schimb
de
bune
mbuntirea
competenelor
practici etc
personalului didactic din nvmntul
pre-universitar

40

Programe de formare pentru 6.4. +


tineri i adui care se rentorc 6.6
n sistemul de educaie i
formare (a doua ans)

150 +20

Entiti
private

publice

si 83.025 (Tineri/ aduli Mecanism de implementare: competitiv


care beneficiaz de
Regiuni eligibile: A+B
sprijin
pentru
participarea
la Obiectiv general:
programe de educaie
Cresterea numrului de tineri care au
(rentoarcerea
la
abandonat scoala si de aduli care nu
sistemul formal de
si-au finalizat educaia obligatorie care
educaie si formare)
se rentorc n sistemul de educaie si
formare, inclusiv prin programe de tip
Personal
didactic/
a doua sans si programe de formare
personal de sprijin
profesional
care beneficiaz de
programe de formare/
mbuntirea
competenelor
schimb
de
bune
personalului didactic din nvmntul
practici etc
pre-universitar

41

Reformarea
curriculumului 6.5+ 6.6
naional colar obligatoriu i
perfecionarea profesional a
personalului
didactic
din
nvmntul pre-universitar

25+13

Entiti
private

publice

si 3
(Ofert Mecanism
educaional)
competitiv

de

implementare:

20

Parial aceste intervenii se vor lansa n corelare cu interveniile finanate din POR
Parial aceste intervenii se vor lansa n corelare cu interveniile finanate din POR

6.7 Prevenire abandon scolar prin sport

Aprilie 201620

6.5
Program naional dup modelul Teach for Aprilie 2016
Romania

Regiuni eligibile: A+B

Schema naionala privind Educaia

Obiectiv general:

mbuntirea
competenelor
personalului didactic din nvmntul
pre-universitar

Aprilie 201619

6.6 Scoli accesibile copiilor

non

Cresterea numrului de oferte


educaionale orientate pe formarea de
competene si pe utilizarea de soluii
digitale/de tip TIC n procesul de
predare

19

6.1 Scoala motor de incluziune n zonele defavorizate

6-18 ani

100+47 +15

6-24 ani

Reducerea prsirii timpurii a 6.3.+


scolii (coala motor de 6.5+ 6.6
incluziune
n
zonele
defavorizate)

6 -18 ani

39

Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

Vrsta
grup int

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)
nvmnt MAI ACCESIBIL Creterea
participrii
la
nvmntul
teriar
universitar i non-universitar

6.7.+ 6.9 117 +10

Entiti
private

publice

si 8.536
(Persoane Mecanism de implementare competitiv
(elevi/
cursani,
Regiuni eligibile: A+B
studeni)
care
beneficiaz de sprijin Obiectiv general:
pentru participare la
Creterea participrii la nvmntul
nvmntul teriar)
teriar universitar i non-universitar
organizat n cadrul instituiilor de
nvmnt superior acreditate n
special pentru cei care provin din
grupuri vulnerabile
mbuntirea nivelului de competene
al
personalului
didactic
din
nvmntul teriar universitar i nonuniversitar
organizat
n
cadrul
instituiilor de nvmnt superior
acreditate n ceea ce privete
coninutul educaional inovator i
resursele de nvare moderne i
flexibile

43

Msuri
sistemice
n
nvmntului
teriar
universitar i non-universitar

6.8.+ 6.9 10,5+2

Entiti
private

publice

si 1 (Sistem de calificare Mecanism de implementare:


multi-nivelar
competitiv
dezvoltat)
Regiuni eligibile: A +B

non-

Obiectiv general:
Implementarea de msuri sistemice n
nvmntul teriar universitar i nonuniversitar
organizat
n
cadrul
instituiilor de nvmnt superior
acreditate pentru a facilita adaptarea
la cerinele pieei muncii
mbuntirea nivelului de competene
al
personalului
didactic
din
nvmntul teriar universitar i nonuniversitar
organizat
n
cadrul
instituiilor de nvmnt superior
acreditate n ceea ce privete
coninutul educaional inovator i
resursele de nvare moderne i
flexibile

Iulie 2016

14-18 ani

42

Iulie 2016

Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

Vrsta
grup int

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)
Programe
de
dezvoltare 6.8.+ 6.9 46+10
profesional
pentru
personalului
didactic
din
invmntului
teriar
universitar si non-universitar

Mecanism de implementare competitiv


Regiuni eligibile: A

Implementarea de msuri sistemice n


nvmntul teriar universitar i nonuniversitar
organizat
n
cadrul
instituiilor de nvmnt superior
acreditate pentru a facilita adaptarea
la cerinele pieei muncii

46

nvmnt tertiar universitar 6.10


i non universitar corelate cu
nevoile pieei muncii din
sectoarele
economice/
domeniile identificate prin
SNC i SNCDI

36.5

Programele
de
formare 6.11
profesional iniial

A) 38

A) Burse
B) consiliere

Entiti
private

publice

si

24-65 ani

Obiectiv general:

mbuntirea nivelului de competene


al
personalului
didactic
din
nvmntul teriar universitar i nonuniversitar
organizat
n
cadrul
instituiilor de nvmnt superior
acreditate n ceea ce privete
coninutul educaional inovator i
resursele de nvare moderne i
flexibile
45

Iulie 2016

Mecanism de implementare: competitiv

Iulie 2016

Regiuni eligibile: A+B


Obiectiv
general:
Diversificarea
ofertelor
educaionale
n
nvmntulteriar universitar i nonuniversitar tehnic organizat n cadrul
instituiilor de nvmnt superior
acreditate corelate cu nevoile pieei
muncii din sectoarele economice/
domeniile identificate prin SNC i SNCDI

Entiti
private

publice

si 80.132
(Persoane Mecanism de implementare: competitiv
(elevi/ ucenici) care
Regiuni eligibile: A
beneficiaz de sprijin
pentru participarea la Obiectiv general:
programe
de
Creterea participrii la programele de
educaie/FP)
formare profesional iniial, n special
pentru elevii/ucenicii care provin din
comuniti dezavantajate, cu accent pe
mediul rural i cei aparinnd
minoritii roma

6.1 Scoala motor de incluziune n zonele defavorizate


16.2 Revigorare nvmnt profesional si tehnic
16-24 ani

44

Iulie 2016

Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

Vrsta
grup int

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)
47

B) 31,9

Mecanism
competitiv

de

implementare:

non-

Iulie 2016

Regiuni eligibile: A
Obiectiv general:
Creterea participrii la programele de
formare profesional iniial, n special
pentru elevii/ ucenicii care provin din
comuniti dezavantajate, cu accent pe
mediul rural i cei aparinnd
minoritii roma

A)
formare
continu

profesional

A) 47.1

Entiti
private

publice

B) 13,2

B) validarea competenelor

50

Tranziia de la educaie la 6.13


viaa active nvmntul
teriar universitar i non
universitar22

A) 61

Entiti
private

publice

A) programe de studii
doctorale i postdoctorale
B) nvare la locul de munc
- studeni
51

21
22

B) 41.2

Implementarea operaiunilor se va realiza doar dup ndeplinirea condiionalitii ex-ante 10.3.


Implementarea operaiunilor se va realiza doar dup ndeplinirea condiionalitii 10.4

si 71.827 (Angajai care Mecanism de implementare: competitiv


beneficiaz de sprijin
Regiuni eligibile: A
pentru participarea la
FPC (formare/ validare Obiectiv general:
de competene)
Creterea participrii la programele de
formare profesional continu, cu
accent pe acei aduli, cu un nivel sczut
de calificare i persoanele cu vrsta de
peste 40 ani, din zone rurale
defavorizate,
inclusiv
prin
recunoaterea
i
certificarea
rezultatelor nvrii dobndite n
contexte non-formale i informale
si 3.481
Persoane
(studeni
doctorat/
cercettori
postdoctorat)
care
beneficiaz de sprijin
prin
programe
doctorat/postdoctorat)
19.209
(Persoane
(cursani,
studeni)
care beneficiaz de
sprijin pentru tranziia
de la coal la viaa
activ)

65.1 Implementarea si monitorizarea Strategiei


naionale pentru promovarea mbtrnirii active

Septembrie
2016

Septembrie
2016

40-65 ani

49

Programele
de
formare 6.12
profesional
continu21
pentru aduli + 40 ani

Mecanism de implementare: competitiv

Iulie 2016

Regiuni eligibile: A
Obiectiv general: Creterea numrului
absolvenilor
de
nvmntteriar
universitar i non universitar care i
gsesc un loc de munc urmare a
accesului la activiti de nvare la un
potenial loc de munc / cercetare/
inovare, cu accent pe sectoarele
economice cu potenial competitiv
identificate conform SNC i domeniile de
specializare inteligent conform SNCDI

18-24 ani

48

Iulie 2016
Iulie 2017

Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

Vrsta
grup int

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)

53

Tranziia de la educaie la 6.14


viaa activ nvmntul
secundar si teriar nonuniversitar23

61.4

Programe
de
dezvoltare 6.15
profesional
pentru
personalul didactic, formatori,
a evaluatori de competene
profesionale i personalul din
ntreprinderi cu atribuii in
nvarea la locul de munc

7,9

Entiti
private

Entiti
private

publice

publice

si 27.046
(Persoane
(elevi/ ucenici), din
care Roma/ din mediul
rural, care beneficiaz
de
sprijin
pentru
participarea
la
programe
de
educaie/FP)

Mecanism de implementare: competitiv

si 15.958 (Persoane care


beneficiaz de sprijin
pentru
formare/schimb
de
bune practici, din care:

Mecanism de implementare: competitiv

Personalul didactic
Formatori
Personalul
din
ntreprinderi
cu
atribuii in nvarea
la locul de munc
Evaluatori
competene
profesionale)

54

Sistem de educaie si formare


profesional -Calitativ i
adaptabil 24

6.16

55

Consolidarea
capacitii 6.17
furnizorilor de educaie si
formare profesional25

Regiuni eligibile: A
Obiectiv general: Creterea participrii
la programe de nvare la locul de
munc a elevilor i ucenicilor din
nvmntul secundar i teriar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele
economice cu potenial competitiv
identificate conform SNC i din
domeniile de specializare inteligent
conform SNCDI

Obiectiv
general:
mbuntirea
nivelului de competene al personalului
didactic, a formatorilor, a evaluatorilor
de
competene
profesionale
i
personalului din ntreprinderi cu atribuii
in nvarea la locul de munc

de

17,8

Entiti
private

publice

si 3
(Mecanisme Mecanism de implementare: competitiv
dezvoltat()
Regiuni eligibile: A
Calificri/
curricula
Obiectiv general: Creterea numrului
dezvoltat(e)/
de oferte furnizate de sistemul de
actualizate
educaie i formare profesional
adaptate la nevoile i tendinele de
dezvoltare ale pieei muncii

7,9

Entiti
private

publice

si

Implementarea operaiunilor se va realiza doar dup ndeplinirea condiionalitii 10.4


Implementarea operaiunilor se va realiza doar dup ndeplinirea condiionalitii 10.4
25
Implementarea operaiunilor se va realiza doar dup ndeplinirea condiionalitii 10.4
24

Iulie 2017

Regiuni eligibile: A

339 (Programe nou


create/sprijinite, din
care:

Mecanism de implementare: competitiv


Regiuni eligibile: A

programe de formare Obiectiv general: Creterea numrului


de programe de formare profesional
profesional
pentru sectoarele economice cu
programe
de
potenial
competitiv
identificate
23

Iulie 2017

24-65 ani

52

Martie 2017

Martie 2017

Nr

Msura / Ghid

Obiectiv
specific

Alocare UE
2014-20201

Beneficiari

int indicator de
realizare2 2023

Descriere

recunoatere
i
validare/certificare a
competenelor
i
calificrilor
dobndite n context
non-formal
i
informal)

conform SNC i din domeniile de


specializare inteligent conform SNCDI
bazate pe un sistem de anticipare a
nevoilor i tendinelor de dezvoltare ale
pieei muncii prin investiii n
capacitatea furnizorilor de formare i
prin stimularea parteneriatelor cu
mediul de afaceri

Vrsta
grup int

Corespondena cu msuri anti srcie

Lansare
estimat

(Mil Eur)

56

Asistena tehnic

7.1

0.258

7.2
7.3
Legenda
A: Regiuni mai puin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, Oltenia Sud Est, Centru, Sud Muntenia
B: Regiune dezvoltat: Bucuresti-Ilfov
Cereri de propuneri de proiecte dedicate regiunii ITI Delta Dunrii vor fi lansate din:
AP 1 Iniiativa Locuri de munc pentru tineri
AP 3: Locuri de munc pentru toi
AP 4: Incluziunea social i combaterea srciei
AP 6: Educaie i competene

Ianuarie 2016

S-ar putea să vă placă și