Sunteți pe pagina 1din 23

Subiecte examen referent asistent social

1. Care sunt autoritile administraiei publice locale, conform Legii nr. 215/2001, republicat?

ART. 23
Autoritile administraiei publice prin care se realizeaz autonomia local n comune, orae i municipii
sunt consiliile locale, comunale, oreneti i municipale, ca autoriti deliberative, i primarii, ca autoriti
executive. Consiliile locale i primarii se aleg n condiiile prevzute de legea pentru alegerea autoritilor
administraiei publice locale.
2. Care sunt contraveniile prevzute de Legea nr. 215/2001 privind administraia public
local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i cine le constat?

ART. 118
(1) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei urmtoarele fapte:
a) nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului local de ctre primar;
b).nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului judeean de ctre preedintele consiliului
..judeean;
c).neprezentarea n termenul prevzut de Legea finanelor publice locale a proiectului bugetului
.unitii..administrativ-teritoriale de ctre primar, respectiv preedintele consiliului judeean, din culpa lor;
d).neprezentarea de ctre primar sau preedintele consiliului judeean a rapoartelor prevzute de lege, din
..culpa lor;
e).neluarea msurilor necesare, stabilite de lege, de ctre primar sau preedintele consiliului judeean, n
..calitatea acestora de reprezentani ai statului n unitile administrativ-teritoriale;
f) netransmiterea n termenul prevzut la art. 117^1 alin. (1) ctre camera notarilor publici a sesizrii pentru
..deschiderea procedurii succesorale.
(2) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor se fac de ctre prefect, n calitatea sa de
autoritate public, reprezentant al Guvernului pe plan local.
3. Prezentai atribuiile secretarului unitii administrativ-teritoriale (Legea nr. 215/2001).

ART. 117 - Secretarul unitii administrativ-teritoriale ndeplinete, n condiiile legii, urmtoarele atribuii:
a).avizeaz, pentru legalitate, dispoziiile primarului i ale preedintelui consiliului judeean, hotrrile
consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;
b) particip la edinele consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;
c) asigur gestionarea procedurilor administrative privind relaia dintre consiliul local i primar, respectiv
consiliul judeeanipreedintele acestuia, precum i ntre acetiai prefect;
d) organizeaz arhiva i evidena statistic a hotrrilor consiliului local i a dispoziiilor primarului, respectiv
a hotrrilor consiliului judeean i a dispoziiilor preedintelui consiliului judeean;
e) .asigur transparena i comunicarea ctre autoritile, instituiile publice i persoanele interesate a actelor
prevzute la lit. a), n condiiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu
modificrile i completrile ulterioare;
f) asigur procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeean, i efectuarea lucrrilor
de secretariat, comunic ordinea de zi, ntocmete procesul-verbal al edinelor consiliului local, respectiv
ale consiliului judeean, i redacteaz hotrrile consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;
g) pregtete lucrrile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeean, i comisiilor de
specialitate ale acestuia;
h) alte atribuii prevzute de lege sau nsrcinri date de consiliul local, de primar, de consiliul judeean sau
de preedintele consiliului judeean, dup caz.
1

4. Prezentai reprezentarea n instan a unitii administrativ-teritoriale i a consiliului local,


conform legii nr. 215/2001, republicat.

ART. 21
(1) Unitile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridic deplin
i patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de nregistrare fiscal
i ale conturilor deschise la unitile teritoriale de trezorerie, precum i la unitile bancare. Unitile
administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor i obligaiilor ce decurg din contractele privind
administrarea bunurilor care aparin domeniului public i privat n care acestea sunt parte, precum i din
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, n condiiile legii.
(2) n justiie, unitile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, dup caz, de primar sau de
preedintele consiliului judeean.
(2^1) Pentru aprarea intereselor unitilor administrativ-teritoriale, primarul, respectiv preedintele
consiliului judeean, st n judecat ca reprezentant legal i nu n nume personal.
(3) Primarul, respectiv preedintele consiliului judeean, poate mputernici o persoan cu studii
superioare juridice de lung durat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului
judeean, sau un avocat care s reprezinte interesele unitii administrativ-teritoriale, precum i ale
autoritilor administraiei publice locale respective, n justiie.
(4) Unitatea administrativ-teritorial are dreptul s beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecat
stabilite n baza hotrrii instanei de judecat, inclusiv n situaia n care reprezentarea n justiie este
asigurat de un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeean.
(5) Despgubirile primite de unitile administrativ-teritoriale n urma hotrrilor pronunate de
instanele de judecat se constituie n venituri la bugetele locale. Despgubirile pe care trebuie s le plteasc
unitatea administrativ-teritorial n urma hotrrilor pronunate de instana de judecat i rmase definitive
sunt asigurate de la bugetul local.
5. Atribuiile primarului i ale aparatului de specialitate ale primarului (Legea nr. 215/2001).

ART. 63 - (1) Primarul ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii:


a) atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii;
b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local;
c) atribuii referitoare la bugetul local;
d) atribuii privind serviciile publice asigurate cetenilor;
e) alte atribuii stabilite prin lege.
ART. 36 - (2) Consiliul local exercit urmtoarele categorii de atribuii:
a).atribuii privind organizarea ifuncionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituiilori
serviciilor publice de interes local i ale societilor comerciale i regiilor autonome de interes local;
b) atribuii privind dezvoltarea economico-social i de mediu a comunei, oraului sau municipiului;
c) atribuii privind administrarea domeniului public i privat al comunei, oraului sau municipiului;
d) atribuii privind gestionarea serviciilor furnizate ctre ceteni;
e) atribuii privind cooperarea interinstituional pe plan intern i extern.

6. Patrimoniul unitilor administrativ teritoriale i administrarea bunurilor ce aparin


domeniului public i privat de interes local sau judeean, conform Legii nr. 215/2001 republicat.

ART. 119 - Constituie patrimoniu al unitii administrativ-teritoriale bunurile mobile i imobile care
aparin domeniului public al unitii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum i
drepturile i obligaiile cu caracter patrimonial.
2

ART. 120
(1) Aparin domeniului public de interes local sau judeean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor,
sunt de uz sau de interes public i nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public naional.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile i insesizabile.
ART. 121
(1) Domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din bunuri mobile i imobile, altele
dect cele prevzute la art. 120 alin. (1), intrate n proprietatea acestora prin modalitile prevzute de lege.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziiilor de drept comun, dac prin lege nu
se prevede altfel.
(3) Donaiile i legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, dup caz, a
consiliului judeean, cu votul majoritii consilierilor locali sau judeeni, dup caz, n funcie.
(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale se face n condiiile legii,
pe baza unui raport de evaluare, nsuit de consiliul local.
ART. 122
Toate bunurile aparinnd unitilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor
locale i judeene li se prezint anual de ctre primar, respectiv de preedintele consiliului judeean, un raport
asupra situaiei gestionrii bunurilor.
ART. 123
(1) Consiliile locale i consiliile judeene hotrsc ca bunurile ce aparin domeniului public sau privat, de
interes local sau judeean, dup caz, s fie date n administrarea regiilor autonome i instituiilor publice, s fie
concesionate ori s fie nchiriate. Acestea hotrsc cu privire la cumprarea unor bunuri ori la vnzarea
bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeean, n condiiile legii.
(2) Vnzarea, concesionarea i nchirierea se fac prin licitaie public, organizat n condiiile legii.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), n cazul n care consiliile locale sau judeene hotrsc
vnzarea unui teren aflat n proprietatea privat a unitii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate
construcii, constructorii de bun-credin ai acestora beneficiaz de un drept de preempiune la cumprarea
terenului aferent construciilor. Preul de vnzare se stabilete pe baza unui raport de evaluare, aprobat de
consiliul local sau judeean, dup caz.
(4) Proprietarii construciilor prevzute la alin. (3) sunt notificai n termen de 15 zile asupra hotrrii
consiliului local sau judeean i i pot exprima opiunea de cumprare n termen de 15 zile de la primirea
notificrii.
ART. 124
Consiliile locale i consiliile judeene pot da n folosin gratuit, pe termen limitat, bunuri mobile i
imobile proprietate public sau privat local ori judeean, dup caz, persoanelor juridice fr scop lucrativ,
care desfoar activitate de binefacere sau de utilitate public ori serviciilor publice.

7. Hotrrile Consiliului Local care se adopt cu votul majoritii consilierilor locali n funcie.
(Legea nr. 215/2001 republicat)

ART. 45
(1) n exercitarea atribuiilor ce i revin consiliul local adopt hotrri, cu votul majoritii membrilor
prezeni, n afar de cazurile n care legea sau regulamentul de organizare i funcionare a consiliului cere o
alt majoritate.
(2) Se adopt cu votul majoritii consilierilor locali n funcie urmtoarele hotrri ale consiliului local:
a) hotrrile privind bugetul local;
b) hotrrile privind contractarea de mprumuturi, n condiiile legii;
c) hotrrile prin care se stabilesc impozite i taxe locale;
3

d).hotrrile privind participarea la programe de dezvoltare judeean, regional, zonal sau de cooperare
..transfrontalier;
e) hotrrile privind organizarea i dezvoltarea urbanistic a localitilor i amenajarea teritoriului;
f) hotrrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoriti publice, cu persoane juridice romne sau
strine.
(3) Hotrrile privind patrimoniul se adopt cu votul a dou treimi din numrul total al consilierilor locali
n funcie.
(4) Dac bugetul local nu poate fi adoptat dup dou edine consecutive, care vor avea loc la un interval
de cel mult 7 zile, activitatea se va desfura pe baza bugetului anului precedent pn la adoptarea noului
buget, dar nu mai trziu de 45 de zile de la data publicrii legii bugetului de stat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
(5) Consiliul local stabilete ca unele hotrri s fie luate prin vot secret. Hotrrile cu caracter individual
cu privire la persoane vor fi luate ntotdeauna prin vot secret, cu excepiile prevzute de lege. Procedurile de
votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local.
(6) Proiectele de hotrri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de ceteni.
Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitii administrativ-teritoriale
i al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

8. Prezentai care este procedura de adoptare a hotrrilor consiliului local (Legea nr. 215/2001).

ART. 47 - Hotrrile consiliului local se semneaz de preedintele de edin, ales n condiiile prevzute
la art. 35, i se contrasemneaz, pentru legalitate, de ctre secretar. n cazul n care preedintele de edin
lipsete sau refuz s semneze, hotrrea consiliului local se semneaz de 3 - 5 consilieri locali.
ART. 48
(1) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotrrea n cazul n care consider c
aceasta este ilegal. n acest caz, va depune n scris i va expune consiliului local opinia sa motivat, care va fi
consemnat n procesul-verbal al edinei.
(2) Secretarul unitii administrativ-teritoriale va comunica hotrrile consiliului local primarului i
prefectului de ndat, dar nu mai trziu de 10 zile lucrtoare de la data adoptrii.
(3) Comunicarea, nsoit de eventualele obiecii cu privire la legalitate, se face n scris de ctre secretar i
va fi nregistrat ntr-un registru special destinat acestui scop.
ART. 49
(1) Hotrrile cu caracter normativ devin obligatorii i produc efecte de la data aducerii lor la cunotin
public, iar cele individuale, de la data comunicrii.
(2) Aducerea la cunotin public a hotrrilor cu caracter normativ se face n termen de 5 zile de la data
comunicrii oficiale ctre prefect.
ART. 50 - n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o
pondere de peste 20% din numrul locuitorilor hotrrile cu caracter normativ se aduc la cunotin public i
n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective, iar cele cu caracter individual se comunic, la
cerere, i n limba matern.

9. Care sunt autoritile administraiei publice prin care se realizeaz autonomia local i
actele emise de acestea n exercitarea atribuiilor ce le revin, conform Legii nr. 215/2001?

ART. 3
(2) Autoritileadministraiei publice prin care se realizeaz autonomia local sunt: consiliile locale i
primarii, precum i consiliile judeene i preedinii acestora.
4

ART. 115
(1) Pentru ndeplinirea atribuiilor ce le revin:
a) primarul emite dispoziii;
b) consiliul local adopt hotrri;
c) consiliul judeean adopt hotrri.

10. Care sunt atribuiile consiliilor locale cu privire la bunurile din domeniul public i privat de
interes local conform Legii nr. 215/2001, republicat.

ART. 123
(1) Consiliile locale i consiliile judeene hotrsc ca bunurile ce aparin domeniului public sau privat, de
interes local sau judeean, dup caz, s fie date n administrarea regiilor autonome i instituiilor publice, s
fie concesionate ori s fie nchiriate. Acestea hotrsc cu privire la cumprarea unor bunuri ori la vnzarea
bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeean, n condiiile legii.
(2) Vnzarea, concesionarea i nchirierea se fac prin licitaie public, organizat n condiiile legii.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), n cazul n care consiliile locale sau judeene hotrsc
vnzarea unui teren aflat n proprietatea privat a unitii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate
construcii, constructorii de bun-credin ai acestora beneficiaz de un drept de preempiune la cumprarea
terenului aferent construciilor. Preul de vnzare se stabilete pe baza unui raport de evaluare, aprobat de
consiliul local sau judeean, dup caz.
(4) Proprietarii construciilor prevzute la alin. (3) sunt notificai n termen de 15 zile asupra hotrrii
consiliului local sau judeean i i pot exprima opiunea de cumprare n termen de 15 zile de la primirea
notificrii.
ART. 124
Consiliile locale i consiliile judeene pot da n folosin gratuit, pe termen limitat, bunuri mobile i
imobile proprietate public sau privat local ori judeean, dup caz, persoanelor juridice fr scop lucrativ,
care desfoar activitate de binefacere sau de utilitate public ori serviciilor publice.
11. Menionai principiile care stau la baza raporturilor dintre autoritile administraiei
publice locale din comune i orae i autoritile publice de nivel judeean (Legea nr. 215/2001).

ART. 6
(1) Raporturile dintre autoritile administraiei publice locale din comune, orae i municipii i
autoritile administraiei publice de la nivel judeean se bazeaz pe principiile autonomiei, legalitii,
responsabilitii, cooperrii i solidaritii n rezolvarea problemelor ntregului jude.
(2) n relaiile dintre autoritile administraiei publice locale i consiliul judeean, pe de o parte, precum
i ntre consiliul local i primar, pe de alt parte, nu exist raporturi de subordonare.
12. Ce se nelege prin autonomie local i cum se exercit aceasta conform legii nr. 215/2001?

ART. 3
(1) Prin autonomie local se nelege dreptul i capacitatea efectiv a autoritilor administraiei publice
locale de a soluiona i de a gestiona, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint,
treburile publice, n condiiile legii.
(2) Acest drept se exercit de consiliile locale i primari, precum i de consiliile judeene i preedinii
acestora, autoriti ale administraiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret i liber
exprimat.

13. Care sunt atribuiile primarului cu referire la bugetul local conform cu Legea nr. 215/2001.

ART. 63 - (4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c)atribuii referitoare la bugetul local, primarul:
a) exercit funcia de ordonator principal de credite;
b) ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le supune spre aprobare
consiliului local;
c) iniiaz, n condiiile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emiterea de titluri de valoare n
..numele unitii administrativ-teritoriale;
d) verific, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscal a contribuabililor la organul fiscal
..teritorial, att a sediului social principal, ct i a sediului secundar.
14. Enumerai categoriile de atribuii ale primarilor iindicai cte 3 atribuii pentru fiecare
categorie n conformitate cu Legea nr. 215/2001 republicat.

ART. 63(1) Primarul ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii:

a) atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului,


n condiiile legii:

ofier de stare civil


autoritate tutelar
asigur funcionarea serviciilor publice locale
..de profil
atribuii privind organizarea i desfurarea..
alegerilor, referendumului i a recensmntului

b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local:

prezint consiliului local, n primul trimestru, un raport anual privind starea economic, social i de mediu
a unitii administrativ-teritoriale;
prezint, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i informri;
elaboreaz proiectele de strategii privind starea economic, social i de mediu a unitii administrativteritoriale i le supune aprobrii consiliului local.
c) atribuii referitoare la bugetul local:

exercit funcia de ordonator principal de credite;


ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le supune spre aprobare
consiliului local;
iniiaz, n condiiile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emiterea de titluri de valoare n
numele unitii administrativ-teritoriale;
verific, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscal a contribuabililor la organul fiscal
teritorial, att a sediului social principal, ct i a sediului secundar.
d) atribuii privind serviciile publice asigurate cetenilor:

.coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de
specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de
interes local;
ia msuri pentru prevenirea i, dup caz, gestionarea situaiilor de urgen;
ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activitilor din domeniile prevzute la
art. 36 alin. (6) lit. a) - d);
ia msuri pentru asigurarea inventarierii, evidenei statistice, inspeciei i controlului efecturii serviciilor
publice de interes local prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a) - d), precum i a bunurilor din patrimoniul public
i privat al unitii administrativ-teritoriale;
.numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup
caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate,
precum i pentru conductorii instituiilori serviciilor publice de interes local;
6

.asigur elaborarea planurilor urbanistice prevzute de lege, le supune aprobrii consiliului local i
acioneaz pentru respectarea prevederilor acestora;
emite avizele, acordurile iautorizaiile date n competena sa prin lege i alte acte normative;
asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare conformrii cu prevederile angajamentelor asumate n
procesul de integrare european n domeniul proteciei mediului i gospodririi apelor pentru serviciile
furnizate cetenilor.
e) alte atribuii stabilite prin lege.

.primarul colaboreaz cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate
ale administraiei publice centrale din unitile administrativ-teritoriale, precum i cu consiliul judeean.
.numirea conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului
organizat potrivit procedurilor i criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, n
condiiile legii. Numirea se face prin dispoziia primarului, avnd anexat contractul de management.
LEGEA nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Stabilirea i plata ajutorului social


ART. 9
(1) Ajutorul social, n condiiile prezentei legi, se acord pe baz de cerere ideclaraie pe propria
rspundere, nsoite de actele doveditoare privind componena familiei i veniturile membrilor acesteia.
(2) Existena oricror alte venituri dect cele care pot fi dovedite cu acte se menioneaz n declaraia pe
propria rspundere a persoanei care solicit ajutorul social.
(3) Cererea i declaraia pe propria rspundere, prevzute la alin. (1), se semneaz i se nainteaz de
ctre reprezentantul familiei.
(4) Reprezentantul familiei poate fi, dup caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplin de
exerciiu ori, n cazurile prevzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei ndreptite.
(5) n situaiile prevzute la art. 2 alin. (2), reprezentantul familiei este persoana care asigur creterea i
ngrijirea copiilor, dac aceasta are capacitate deplin de exerciiu sau, dup caz, reprezentantul legal al
acesteia.
(6) Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.
CAP. 1
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
ART. 1
(1) Familiile i persoanele singure, ceteni romni, au dreptul la un venit minim garantat ca form de
asisten social.
(2) Venitul minim garantat se asigur prin acordarea ajutorului social lunar, n condiiile prevzute de
prezenta lege.
(3) Instituirea venitului minim garantat se ntemeiaz pe principiul solidaritii sociale, n cadrul unei
politici naionale de asisten social.
ART. 2
(1) n sensul prezentei legi, termenul familie desemneaz soul i soia sau soul, soia i copiii lor
necstorii, aflai n ntreinerea acestora, care locuiesc i gospodresc mpreun.
(2) Se consider familie i persoana care locuiete i gospodrete mpreun cu copiii aflai n ntreinerea
sa i se afl n una dintre urmtoarele situaii:
a) este necstorit;
b) este vduv;
c) este divorat;
d) al crei so/soie este declarat/declarat disprut/disprut prin hotrre judectoreasc;
e) nu a mplinit vrsta de 18 ani i se afl n una dintre situaiile prevzute la lit. a) - d).
7

(3) Se consider familie i fraii fr copii, care gospodresc mpreun i care nu au domiciliul sau
reedina comun cu prinii.
(4) n sensul alin. (1) se asimileaz termenului familie brbatul i femeia necstorii, cu copiii lor i ai
fiecruia dintre ei, aflai n ntreinerea acestora, care locuiesc i gospodresc mpreun.
(5) Prin termenul copil se nelege copilul provenit din cstoria soilor, copilul unuia dintre soi, copilul
adoptat, precum i copilul dat n plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau
curatela, potrivit legii.
(6) Prin termenul persoan singur se nelege persoana care a mplinit vrsta de 18 ani, care locuiete
singur i nu se mai afl n ntreinerea prinilor.
(7) Beneficiaz de reglementrile prezentei legi i familiile sau persoanele singure, ceteni ai altor state
sau apatrizi, care au reedina sau, dup caz, domiciliul n Romnia, n condiiile legislaiei romne.
ART. 3
(1) Au dreptul la venitul minim garantat, n condiiile prezentei legi, i soii desprii n fapt, dac ancheta
social atest situaia existent i justific acordarea acestuia.
(2) Beneficiaz de reglementrile prezentei legi i persoanele fr domiciliu sau reedin i fr locuin,
aflate n situaie de nevoie, pe baza declaraiei pe propria rspundere c nu au solicitat ajutorul social de la
alte primrii.
(3) Persoanele fr locuin beneficiaz de ajutor social numai pe perioada n care se afl n evidena
serviciilor publice de asisten social din cadrul unitilor administrativ-teritoriale n care triesc.
SECIUNEA a 2-a
Nivelul venitului minim garantat
ART. 4
(1) Nivelul lunar al venitului minim garantat se raporteaz la indicatorul social de referin, denumit n
continuare ISR, i, ncepnd cu data de 1 iulie 2013, este de:
a) 0,271 ISR pentru persoana singur;
b) 0,488 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 0,684 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 0,846 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 1,009 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
f) cte 0,070 ISR pentru fiecare alt persoan peste numrul de 5 persoane, care face parte din familie, n
.condiiile prezentei legi.
(2) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de:
a) 0,283 ISR pentru persoana singur;
b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
f) cte 0,073 ISR pentru fiecare alt persoan peste numrul de 5 persoane, care face parte din familie, n
...condiiile prezentei legi.
SECIUNEA a 3-a
Stabilirea cuantumului ajutorului social
ART. 5
(1) Cuantumul ajutorului social se stabilete ca diferen ntre nivelurile prevzute la art. 4, transformate
n lei, i venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Dac din calculul n lei rezult fraciuni n bani,
acestea se rotunjesc la un leu n favoarea beneficiarului.
(2) Dac din calcul rezult un ajutor social mai mic de 10 lei, se acord 10 lei.
ART. 6
(1) Familiile i persoanele singure cu venituri nete lunare pn la nivelul venitului minim garantat
beneficiaz de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, n cazul n care cel puin un
8

membru al familiei face dovada c lucreaz pe baz de contract individual de munc, are statut de funcionar
public sau presteaz o activitate, realiznd venituri cu caracter salarial.
(2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele
majore apte de munc din familia beneficiar are obligaia de a presta lunar, la solicitarea primarului, aciuni
sau lucrri de interes local, fr a se putea depi regimul normal de lucru i cu respectarea normelor de
securitate i igien a muncii.
(3) Fac excepie de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de
pn la 50 lei (RON)/lun; pentru acestea orele de munc se stabilesc trimestrial i se efectueaz n prima lun
de plat.
(4) Orele de munc prevzute la alin. (2) se calculeaz proporional cu cuantumul ajutorului social de care
beneficiaz familia sau persoana singur, cu un tarif orar corespunztor salariului de baz minim brut pe ar
garantat n plat, raportat la durata medie lunar a timpului de munc.
(5) Numrul zilelor de lucru, limitate la norma lunar de 21,25, se stabilete prin mprirea orelor de
munc calculate la 8 ore/zi. Fraciile se ntregesc n plus.
(6) Obligaia de a presta aciunile sau lucrrile de interes local prevzute la alin. (2) poate fi transferat
altor persoane din familie, cu acordul primarului, n situaia n care persoana nominalizat s efectueze
aciunile sau lucrrile de interes local se afl n incapacitate temporar de munc sau i-a pierdut total ori
parial capacitatea de munc.
(7) Primarii au obligaia s ntocmeasc un plan de aciuni sau de lucrri de interes local pentru
repartizarea orelor de munc prevzute la alin. (2), s in evidena efecturii acestor ore i s asigure
instructajul privind normele de tehnic a securitii muncii pentru toate persoanele care presteaz aciuni ori
lucrri de interes local. Planul de aciuni sau de lucrri de interes local se aprob anual prin hotrre a
consiliului local. n funcie de solicitrile venite din partea instituiilor partenere n organizarea i evidena
orelor de munc, planul de aciuni sau de lucrri de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului i
aprobat prin hotrre a consiliului local.
(8) Primarul are obligaia s afieze planul de aciuni sau de lucrri de interes local prevzut la alin. (7),
lista cuprinznd beneficiarii de ajutor social, precum i persoanele care urmeaz s efectueze aciuni sau
lucrri de interes local.
(9) Documentele prevzute la alin. (8) se transmit ageniilor pentru pli i inspecie social judeene,
respectiv a municipiului Bucureti, n luna urmtoare aprobrii acestora prin hotrre a consiliului local.
ART. 7
(1) Persoanele apte de munc, ce nu realizeaz venituri din salarii sau din alte activiti, se iau n
considerare la stabilirea numrului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie
numai dac fac dovada faptului c sunt n evidena ageniei teritoriale pentru ocuparea forei de munc,
pentru ncadrare n munc, i nu au refuzat un loc de munc ori participarea la serviciile pentru stimularea
ocuprii forei de munc i de formare profesional oferite de aceste agenii.
(2) *** Abrogat
ART. 7^1
(1) Prin persoan apt de munc se nelege persoana care ndeplinete urmtoarele condiii:
a) are vrsta cuprins ntre 16 ani i vrsta standard de pensionare;
b) nu urmeaz o form de nvmnt cursuri de zi prevzut de lege;
c) are starea de sntate i capacitatea fizic i psihic corespunztoare, care o fac apt pentru prestarea
unei munci.
(2) Incapacitatea fizic i psihic este dovedit cu acte eliberate n condiiile legii.
ART. 7^2
Face excepie de la ndeplinirea obligaiilor prevzute la art. 6 alin. (2) i a condiiei prevzute la art. 7 alin.
(1) persoana apt de munc i care se afl n una dintre urmtoarele situaii:
a) asigur creterea i ngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii n vrst de pn la 7 ani i pn
la 18 ani n cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru
protecia copilului;
b) asigur ngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vrstnice
dependente care nu beneficiaz de asistent personal sau ngrijitor la domiciliu, n condiiile legii;
c) particip la un program de pregtire profesional;
9

d) este ncadrat n munc.


ART. 8*)
(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dup caz, al persoanei singure se iau n considerare
toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat n luna anterioar depunerii cererii, inclusiv cele care
provin din drepturi de asigurri sociale de stat, asigurri de omaj, indemnizaii, alocaii i ajutoare cu caracter
permanent, indiferent de bugetul din care se suport, obligaii legale de ntreinere i alte creane legale, cu
excepia alocaiei pentru susinerea familiei prevzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaia pentru
susinerea familiei, cu modificrile i completrile ulterioare, a bugetului personal complementar prevzut de
Legea nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate n baza Ordonanei Guvernului nr.
14/2010 privind msuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate productorilor agricoli,
ncepnd cu anul 2010, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 74/2010, cu completrile
ulterioare, a burselor de studiu i a burselor sociale, precum i a sprijinului financiar prevzut de Hotrrea
Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor i a cuantumului sprijinului financiar ce se acord
elevilor n cadrul Programului naional de protecie social "Bani de liceu", cu modificrile i completrile
ulterioare.
(2) n cazul n care familia sau persoana singur are n proprietate, nchiriere, comodat ori alt form de
deinere cel puin unul dintre bunurile cuprinse n lista bunurilor ce conduc la excluderea acordrii ajutorului
social, aceasta nu beneficiaz de ajutor social.
(3) Lista prevzut la alin. (2) se stabilete prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei
legi i se poate actualiza anual, prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei i
Proteciei Sociale.
(4) n cazul familiei sau al persoanei singure care locuiete i gospodrete mpreun cu alte familii ori
persoane singure i contribuie mpreun la achiziionarea sau realizarea unor bunuri i a unor venituri din
valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau n considerare
att veniturile nete lunare proprii, ct i partea ce i revine de drept din veniturile lunare nete, realizate n
comun de persoanele din gospodrie.
*) 1. Art. 8 a fost modificat prin art. II pct. 3 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 124/2011 (#M22).
Reproducem mai jos prevederile art. VII alin. (3) - (5) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 124/2011
(#M22).
"(3) Prevederile art. II pct. 3, precum i ale art. V pct. 4 se aplic dup cum urmeaz:
a) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2012, pentru cererile depuse cu aceast dat;
b) ncepnd cu data la care se mplinete termenul prevzut la art. 14^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv la art. 25 alin. (1) din Legea nr.
277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei, cu modificrile ulterioare, n cazul drepturilor stabilite
prin dispoziie a primarului pn la data de 31 decembrie 2011, dar nu mai trziu de 31 martie 2012.
(4) Pn la mplinirea termenului prevzut la alin. (3) lit. b), drepturile de ajutor social, respectiv de
alocaie pentru susinerea familiei se menin n cuantumurile stabilite anterior.
(5) Pentru drepturile reevaluate n condiiile alin. (3) primarul emite o nou dispoziie."
2. Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 166/2012.
"ART. III
(1) Modificrile aduse prin prezenta lege la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificrile i completrile ulterioare, se aplic ncepnd cu luna octombrie 2012.
(2) Pentru drepturile de ajutor social, respectiv de alocaie pentru susinerea familiei stabilite pn la data
prevzut la alin. (1), noile cuantumuri, calculate potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 416/2001, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta lege, se aplic de la data la care
se mplinete termenul de verificare prevzut la art. 14^1 din Legea nr. 416/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare, respectiv la art. 25 din Legea nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei,
cu modificrile i completrile ulterioare."

10

SECIUNEA a 4-a
Stabilirea i plata ajutorului social
ART. 9
(1) Ajutorul social, n condiiile prezentei legi, se acord pe baz de cerere i declaraie pe propria
rspundere, nsoite de actele doveditoare privind componena familiei i veniturile membrilor acesteia.
(2) Existena oricror alte venituri dect cele care pot fi dovedite cu acte se menioneaz n declaraia pe
propria rspundere a persoanei care solicit ajutorul social.
(3) Cererea i declaraia pe propria rspundere, prevzute la alin. (1), se semneaz i se nainteaz de
ctre reprezentantul familiei.
(4) Reprezentantul familiei poate fi, dup caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplin de
exerciiu ori, n cazurile prevzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei ndreptite.
(5) n situaiile prevzute la art. 2 alin. (2), reprezentantul familiei este persoana care asigur creterea i
ngrijirea copiilor, dac aceasta are capacitate deplin de exerciiu sau, dup caz, reprezentantul legal al
acesteia.
(6) Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.
ART. 10
(1) Cererea de acordare a ajutorului social i declaraia pe propria rspundere se nregistreaz la primarul
localitii n a crei raz teritorial i are domiciliul sau reedina titularul.
(2) n cazul cetenilor strini sau apatrizi, documentele prevzute la alin. (1) se depun la primarul
localitii n a crei raz teritorial acetia i au reedina sau, dup caz, domiciliul.
(3) n cazul persoanelor prevzute la art. 3 alin. (2), cererea se nregistreaz la primarul localitii sau,
dup caz, al sectorului municipiului Bucureti n a crui raz teritorial triesc acestea.
(4) Cererea i declaraia pe propria rspundere se ntocmesc potrivit modelului prevzut n normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 11
(1) Cererea de acordare a ajutorului social se soluioneaz n termen de maximum 30 de zile de la data
nregistrrii.
(2) n vederea verificrii ndeplinirii de ctre solicitant a condiiilor de acordare a ajutorului social,
primarul dispune n mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, n termen de 15 zile lucrtoare de la data
nregistrrii cererii.
(3) Ancheta social se efectueaz de personalul serviciului public de asisten social din subordinea
consiliului local sau, dup caz, de persoanele cu atribuii n domeniul asistenei sociale din aparatul propriu de
specialitate al primarului.
(4) Ancheta social se ntocmete potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a
prezentei legi i constituie prob legal pentru instanele judectoreti, n legtur cu deschiderea dreptului
sau respingerea cererii.
(5) Rspunderea asupra coninutului anchetei sociale revine i persoanelor care au efectuat i au semnat
ancheta social.
(6) n cazul n care solicitantul refuz s furnizeze informaiile necesare pentru ntocmirea anchetei
sociale, se consider c familia acestuia nu ndeplinete condiiile de acordare a ajutorului social.
ART. 12
(1) Stabilirea dreptului la ajutorul social i a cuantumului acestuia se face prin dispoziie scris a
primarului.
(2) n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaia s
emit dispoziia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.
(3) Dispoziia primarului se comunic titularului ajutorului social, n termen de maximum 5 zile de la data
emiterii.
(4) Dreptul la ajutorul social se acord ncepnd cu luna urmtoare nregistrrii cererii.
(5) Primarul i secretarul unitii administrativ-teritoriale rspund, n condiiile legii, de realitatea i
legalitatea operaiunilor de stabilire a dreptului la ajutorul social, inclusiv a cuantumului acestuia.
11

ART. 13
(1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispoziie a primarului i
se comunic att noului titular al ajutorului social, ct i celui nlocuit.
(2) n cazul n care schimbarea titularului este cerut de membrii familiei, dispoziia primarului se
comunic i acestora.
ART. 13^1
(1) Plata ajutorului social se asigur de ctre ageniile pentru pli i inspecie social judeene, respectiv a
municipiului Bucureti, denumite n continuare agenii teritoriale, prin decizie a directorului.
(2) Emiterea deciziei prevzute la alin. (1) are la baz dispoziia primarului privind acordarea dreptului,
nsoit de copia cererii de acordare a ajutorului social i a declaraiei pe propria rspundere, precum i de
copia fiei de calcul. Modelul deciziei se stabilete prin normele metodologice de aplicare a prevederilor
prezentei legi.
(3) Pn la data de 5 a fiecrei luni, primarul are obligaia de a transmite la agenia teritorial, pentru luna
anterioar, urmtoarele:
a) documentele prevzute la alin. (2), pentru noile drepturi de ajutor social stabilite, pe baz de borderou, al
crui model este prevzut n normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;
b) situaia centralizatoare privind titularii ajutorului social i sumele de plat;
c) documentele privind situaia lunar cu activitile realizate din planul de aciuni sau de lucrri de interes
local.
(4) Situaia centralizatoare prevzut la alin. (3) lit. b) reprezint document de plat i se transmite att n
original, semnat de primar, ct i n format electronic. Modelul situaiei centralizatoare este prevzut n
normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
ART. 13^2
(1) Plata ajutorului social se realizeaz, dup caz, n funcie de opiunea beneficiarului, pe baz de mandat
potal, n cont curent personal sau n cont de card.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele prevzute la art. 3 alin. (2) se poate asigura
plata ajutorului social prin stat de plat. Modul de organizare se stabilete prin normele metodologice de
aplicare a prevederilor prezentei legi.
(3) n cazul plii dreptului de ajutor social prin mandat potal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor
se stabilesc n condiiile prevzute de legea bugetar anual pentru drepturile asigurate din bugetul de stat.
(4) n cazul achitrii ajutorului social n cont curent personal sau n cont de card, ageniile teritoriale
efectueaz plata prin unitile bancare pe baz de borderou, cu plata unui comision bancar.
(5) Comisionul bancar prevzut la alin. (4) nu poate fi mai mare de 0,1% din dreptul achitat i va fi stabilit
prin negociere, la nivel teritorial, ntre ageniile teritoriale i unitile bancare.
(6) Fondurile necesare achitrii cheltuielilor pentru transmiterea drepturilor i a comisionului bancar
pentru plata ajutorului social se suport din bugetul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale din
aceleai fonduri din care se suport plata ajutorului social.
SECIUNEA a 5-a
Obligaiile beneficiarilor de ajutor social
ART. 14
(1) Titularul ajutorului social are obligaia s comunice primarului, n scris, orice modificare cu privire la
domiciliu, venituri i la numrul membrilor familiei, n termen de 15 zile de la data la care a intervenit
modificarea.
(2) n cazul n care modificrile nu conduc la majorri sau diminuri ale ajutorului social mai mari de 5 lei
(RON) pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se modific.
(3) Modificarea cuantumului sau ncetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziie scris a
primarului, ncepnd cu luna urmtoare celei n care au intervenit modificrile.
(4) Pentru situaiile prevzute la alin. (1), dispoziiile art. 11 i 12 se aplic n mod corespunztor.
ART. 14^1
(1) Dup stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are obligaia de a depune, din 3 n 3
luni, la primria localitii sau, dup caz, a sectorului municipiului Bucureti n a crei raz teritorial i are
domiciliul ori reedina, o declaraie pe propria rspundere privind componena familiei i veniturile realizate
12

de membrii acesteia, care va conine obligatoriu datele de identificare ale titularului i membrilor familiei.
Modelul declaraiei pe propria rspundere se stabilete prin normele metodologice de aplicare a prevederilor
prezentei legi.
(2) Personalul prevzut la art. 11 alin. (3) verific meninerea condiiilor de acordare a ajutorului social pe
baza declaraiei pe propria rspundere i a adeverinei eliberate de autoritatea competent, precum i a
informaiilor ce vor fi furnizate de serviciul de specialitate al primriei cu privire la bunurile mobile i imobile
deinute de familia beneficiar.
(2^1) n vederea verificrii informaiilor declarate de titular privind veniturile supuse impozitului pe venit,
primarul poate solicita administraiei finanelor publice n a crei raz teritorial se afl situat primria
eliberarea unui document care s ateste situaia veniturilor persoanelor din familia/familiile
solicitant/solicitante. Administraiile finanelor publice sunt obligate s furnizeze informaiile necesare n
baza listei cu persoane i datele de identificare ale acestora, transmis de primar.
(3) n vederea urmririi respectrii condiiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun
efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cte ori este nevoie.
(3^1) n situaia n care beneficiarii de ajutor social sunt i beneficiari ai alocaiei pentru susinerea familiei
prevzute de Legea nr. 277/2010, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea declaraiei prevzute
la alin. (1) i ancheta social prevzut la alin. (3) se efectueaz o singur dat, pentru ambele beneficii de
asisten social acordate.
(4) n cazul n care solicitantul refuz s furnizeze informaiile necesare pentru ntocmirea anchetei sociale
prevzute la alin. (3), devin aplicabile prevederile art. 11 alin. (6).
(5) Nendeplinirea de ctre titularul ajutorului social a obligaiei prevzute la alin. (1) atrage suspendarea
dreptului la ajutorul social ncepnd cu luna urmtoare celei n care s-a constatat nendeplinirea obligaiei,
prin dispoziie a primarului.
(6) n cazul n care se constat situaii ce conduc la modificarea cuantumului, suspendarea sau ncetarea
dreptului la ajutor social, primarul emite o nou dispoziie scris.
ART. 15
(1) Persoanele apte de munc pentru care se acord ajutorul social au obligaia s dovedeasc cu acte,
din 3 n 3 luni, c ndeplinesc condiiile prevzute la art. 7 alin. (1).
(2) Agenia teritorial pentru ocuparea forei de munc i inspectoratul teritorial de munc vor transmite
primarilor i ageniei teritoriale, lunar, tabelele nominale cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor
social care s-au ncadrat n munc, inclusiv care au plecat cu contract de munc n strintate, au refuzat un
loc de munc oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesional.
(3) Pentru ntocmirea tabelelor prevzute la alin. (2), primarii au obligaia de a transmite lunar, n
termenul prevzut la art. 13^1 alin. (3), lista persoanelor apte de munc din familiile beneficiare de ajutor
social att la agenia teritorial pentru ocuparea forei de munc i inspectoratul teritorial de munc, ct i la
agenia teritorial.
(4) Nendeplinirea obligaiilor prevzute la alin. (1) atrage suspendarea plii ajutorului social.
ART. 16
Nendeplinirea obligaiilor prevzute la art. 6 alin. (2) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social.
ART. 16^1
(1) ncepnd cu anul 2012, pentru meninerea dreptului la ajutorul social, familiile i persoanele singure
beneficiare, cu drepturi stabilite de cel puin 6 luni, au obligaia s i achite impozitele i taxele fa de
bugetul local pentru bunurile pe care le dein n proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Verificarea ndeplinirii obligaiei prevzute la alin. (1) se realizeaz anual, pn la data de 31 ianuarie a
fiecrui an, pentru obligaiile de plat ctre bugetul local aferente anului anterior.
(3) Pentru beneficiarii ajutorului social prevzui la alin. (1) care nu i-au achitat impozitele i taxele locale
n termenul prevzut la alin. (2), serviciul de specialitate al primarului are obligaia s comunice acestora suma
de plat, iar n cazul n care prin hotrre a autoritii administraiei publice locale s-a stabilit ealonarea,
reducerea sau scutirea obligaiilor legale de plat, se va comunica i termenul scadent pentru acestea.

13

(4) n situaia n care, pn la data de 31 martie a fiecrui an, primarul constat c nu a fost ndeplinit
obligaia prevzut la alin. (1), acesta suspend, prin dispoziie, dreptul la ajutorul social pe o perioad de 5
luni, ncepnd cu drepturile aferente lunii aprilie.
(5) Achitarea obligaiilor legale fa de bugetul local n perioada prevzut la alin. (4) atrage reluarea, prin
dispoziia primarului, a dreptului la ajutorul social, ncepnd cu luna urmtoare celei n care s-a achitat
obligaia, inclusiv pentru drepturile cuvenite n perioada suspendrii.
(6) n situaia n care, dup termenul prevzut la alin. (4), nu a fost ndeplinit obligaia prevzut la alin.
(1), dreptul la ajutorul social nceteaz prin dispoziia primarului.
(7) Pentru persoanele singure care se ocup de creterea i ngrijirea unuia sau mai multor copii,
meninerea drepturilor reglementate de prezenta lege nu este condiionat de obligaia prevzut la alin. (1).
ART. 16^2
(1) n baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale
art. 125 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare, autoritile administraiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, ealonri sau
amnri la obligaiile de plat fa de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor prevzute de prezenta
lege.
(2) n situaia n care au fost aprobate ealonri sau amnri la plata obligaiilor fa de bugetele locale,
suspendarea prevzut la art. 16^1 alin. (4) se aplic numai familiilor i persoanelor singure care pn la data
verificrii nu i-au achitat obligaiile inclusiv n condiiile alin. (1).
ART. 16^3
n situaia n care pe perioada suspendrii prevzute la art. 16^1 alin. (4) intervine o alt situaie de
suspendare, iar titularul aduce n aceast perioad dovada prin care se confirm plata obligaiilor fa de
bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada n care nu se suprapun perioadele de
suspendare, cu excepia celei prevzute la art. 18 i 20^1. Dac intervine o situaie de ncetare, plata
drepturilor se face numai pentru perioada cuprins ntre data suspendrii i data ncetrii acordrii acestora.
ART. 17
(1) Dispoziiile primarului prevzute la art. 13, art. 14 alin. (3), art. 14^1 alin. (5) i (6) i art. 16^1 alin. (3) (5) se comunic ageniei teritoriale n termenul prevzut la art. 13^1 alin. (3), pe baz de borderou.
(2) Pe baza dispoziiei primarului comunicate potrivit alin. (1), directorul ageniei teritoriale emite, dup
caz, decizia de modificare a cuantumului ajutorului social, de modificare a titularului ajutorului, precum i de
suspendare a plii ajutorului social. Modelul deciziei se stabilete prin normele metodologice.
(3) Decizia prevzut la alin. (2) se comunic titularului n termen de maximum 30 de zile de la data
emiterii acesteia i se aplic ncepnd cu luna urmtoare emiterii.
ART. 18
(1) Plata ajutorului social se poate suspenda numai prin decizie a directorului executiv, n urmtoarele
situaii:
a) n situaia n care agenia teritorial constat, pe baza documentelor transmise de primar prevzute la
art. 13^1 alin. (3), c s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;
b) pe o perioad de 3 luni consecutive se nregistreaz mandate potale returnate pentru titularul
ajutorului social;
c) n urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentani ai Curii de Conturi a Romniei sau constatat date eronate cu privire la componena familiei sau a veniturilor beneficiarilor;
d) n situaia n care pe baza informaiilor transmise de ageniile teritoriale pentru ocuparea forei de
munc i de inspectoratele teritoriale de munc, potrivit art. 15, se constat c persoanele apte de munc din
familiile beneficiare de ajutor social nu ndeplinesc condiiile prevzute la art. 7 alin. (1).
(2) Plata ajutorului social se suspend n condiiile alin. (1), ncepnd cu luna urmtoare celei n care s-a
fcut constatarea.
(3) n situaia prevzut la alin. (1), directorul ageniei teritoriale solicit primriei, n a crei raz
teritorial locuiete familia sau persoana singur, verificarea situaiei.
14

(4) Dup verificare, drepturile neridicate de ctre titular se achit acestuia, dup caz, n acelai cuantum
sau n cuantum modificat, pe baz de cerere nregistrat la agenia teritorial, dac cele constatate nu conduc
la ncetarea dreptului.
ART. 19
Prezentarea de ctre titular a dovezilor prevzute la art. 14^1 alin. (1) i art. 15 alin. (1), n luna urmtoare
celei n care s-a produs suspendarea efectiv a plii, sau efectuarea obligaiilor prevzute la art. 6 alin. (2) are
ca efect reluarea plii drepturilor ncepnd cu luna urmtoare.
ART. 20
(1) Dreptul la ajutor social nceteaz n urmtoarele situaii:
a) n cazul n care beneficiarii nu mai ndeplinesc condiiile prevzute de prezenta lege;
b) n cazul n care dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia au fost suspendate i, n termen de 3 luni de
la data suspendrii plii, nu au fost ndeplinite obligaiile prevzute la art. 6 alin. (2), art. 14^1 alin. (1) i la
art. 15 alin. (1);
c) n cazul n care, dup verificarea prevederilor art. 18 alin. (3) se constat c beneficiarul ajutorului social nu
mai ndeplinete condiiile prevzute de lege;
d) n cazul n care, pe parcursul acordrii dreptului la ajutor social, beneficiarii refuz s furnizeze informaii cu
privire la membrii familiei sau la veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 14^1 alin. (4);
e) n cazul n care beneficiarii nu au ndeplinit obligaia prevzut la art. 16^1.
(2) ncetarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziie scris a primarului.
(3) n situaia prevzut la alin. (2), primarul, n termenul prevzut la art. 13^1 alin. (3), transmite ageniei
teritoriale dispoziiile de ncetare a dreptului la ajutor social, pe baz de borderou.
(4) ncetarea plii ajutorului social se face prin decizie a directorului ageniei teritoriale, pe baza
documentelor prevzute la alin. (3), ncepnd cu luna urmtoare celei n care s-au constatat situaiile
prevzute la alin. (1).
(5) Decizia directorului ageniei teritoriale se comunic titularului n termen de 30 de zile de la data
emiterii.
ART. 20^1
(1) n cazul n care se constat c dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind
componena familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordrii au intervenit modificri ale acestora,
primarul emite dispoziie de suspendare a dreptului pe care o transmite directorului ageniei teritoriale n
vederea emiterii deciziei de suspendare a plii ajutorului social i verific cauzele care au generat aceast
situaie.
(2) n situaia n care, n urma verificrii prevzute la alin. (1), se constat c familia sau persoana singur
are dreptul n continuare la ajutorul social n cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate de ctre titular
se achit acestuia, pe baz de cerere nregistrat la agenia teritorial.
(3) n cazul n care, n urma verificrii prevzute la alin. (1), se constat c familia sau persoana singur are
dreptul la un ajutor social n sum mai mare sau, dup caz, mai mic, noul cuantum se stabilete printr-o nou
dispoziie scris a primarului.
ART. 21
(1) Sumele ncasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recupereaz de la titularul dreptului ajutorului
n termenul de prescripie stabilit de lege pentru creanele bugetare.
(2) Recuperarea sumelor pltite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de ctre agenia teritorial, prin
decizie a directorului, care se comunic debitorului n termen de 15 zile de la emitere.
(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicrii.
(4) Sumele ncasate necuvenit ca urmare a svririi unei infraciuni se recupereaz integral de la autorii
acesteia, n condiiile legii.

15

CAP. 2 *** Abrogat


ART. 22 *** Abrogat
CAP. 2^1 *** Abrogat
ART. 22^1 *** Abrogat
ART. 22^2 *** Abrogat
ART. 22^3 *** Abrogat
ART. 22^4 *** Abrogat
ART. 22^5 *** Abrogat
ART. 22^6 *** Abrogat
ART. 22^7 *** Abrogat
ART. 22^8 *** Abrogat
ART. 22^9 *** Abrogat
ART. 22^10 *** Abrogat
ART. 22^11 *** Abrogat
ART. 22^12 *** Abrogat
CAP. 3 *** Abrogat
SECIUNEA 1 *** Abrogat
ART. 23 *** Abrogat
ART. 24 *** Abrogat
SECIUNEA a 2-a *** Abrogat
ART. 25 *** Abrogat
ART. 26 *** Abrogat
CAP. 4
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 26^1
(1) Persoana singur beneficiar de ajutor social, precum i persoanele care fac parte din familiile
beneficiare de ajutor social au dreptul la asigurare social de sntate, cu plata contribuiei din alte surse, n
condiiile legii.
(2) Contribuia de asigurri sociale de sntate pentru persoanele singure sau persoanele care fac parte
din familiile beneficiare de ajutor social se pltete de ctre ageniile teritoriale i se stabilete prin aplicarea
cotei prevzute de lege asupra cuantumului ajutorului social.
(3) Ageniile teritoriale au obligaia, lunar, s vireze caselor de asigurri de sntate teritoriale contribuia
individual de asigurri sociale de sntate i s transmit evidena obligaiilor de plat ctre bugetul Fondului
naional unic de asigurri sociale de sntate, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
ART. 26^2
(1) ncepnd cu anul 2011, prima obligatorie pentru asigurarea locuinei n condiiile Legii nr. 260/2008
privind asigurarea obligatorie a locuinelor mpotriva cutremurelor, alunecrilor de teren sau inundaiilor, n
cazul beneficiarilor de ajutor social, se pltete de ctre Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale.
(2) Prima obligatorie se asigur din ajutorul social cuvenit, stabilit prin dispoziie a primarului.
(3) Procedura de plat a primei obligatorii se stabilete prin normele metodologice de aplicare a
prevederilor prezentei legi.
ART. 27
(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social, precum i pentru plata contribuiei de asigurri
sociale de sntate se suport din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale.
(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea ndeplinirii condiiilor i stabilirii dreptului la ajutorul
social, inclusiv pentru activitile prevzute la art. 6 alin. (2), se suport din veniturile proprii ale bugetelor
locale.
(3) Lunar, pn la data de 15 a lunii, ageniile teritoriale transmit Ageniei Naionale pentru Pli i
Inspecie Social, pe baza borderourilor prevzute la art. 13^1 alin. (3), fundamentarea necesarului de credite
pentru plata ajutorului social.
16

(4) Pe baza fundamentrilor prevzute la alin. (3), Agenia Naional pentru Pli i Inspecie Social
solicit Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, pn la data de 20 a fiecrei luni, necesarul de
credite bugetare centralizat.
ART. 28
(1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, poate acorda ajutoare de
urgen familiilor i persoanelor care se afl n situaii de necesitate datorate calamitilor naturale,
incendiilor, accidentelor, precum i pentru alte situaii deosebite datorate strii de sntate ori altor cauze
care pot conduce la riscul de excluziune social, precum i n alte situaii stabilite prin hotrre a Guvernului,
care va cuprinde i procedura i/sau condiiile de acordare.
(1^1) Ajutoarele de urgen acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse impozitului pe venit i nu se iau n
considerare la stabilirea altor drepturi de asisten social.
(2) Primarii pot acorda ajutoare de urgen familiilor i persoanelor care se afl n situaii de necesitate
cauzate de calamiti naturale, incendii, accidente, precum i pentru alte situaii deosebite, stabilite prin
hotrre a consiliului local.
(3) *** Abrogat
(4) n cazul decesului unei persoane din familia beneficiar de ajutor social sau al persoanei singure
beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentnd o parte din cheltuielile
cu nmormntarea. Ajutorul se acord unei singure persoane, care poate fi, dup caz, soul supravieuitor,
copilul, printele, tutorele, curatorul, motenitorul n condiiile dreptului comun sau, n lipsa acestuia,
persoana care dovedete c a suportat cheltuielile cu nmormntarea.
(5) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgen acordat de primari, prevzut la alin. (2), precum
i ajutoarele prevzute la alin. (4) se suport din bugetul local.
(6) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgen acordat de Guvern, prevzut la alin. (1), se
asigur din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei.
ART. 28^1
(1) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 2.500 lei la 5.000 lei urmtoarele fapte:
a) nesesizarea primarului de ctre secretarul comunei, al oraului, al municipiului sau al sectorului
municipiului Bucureti, dup caz, a situaiilor n care nu se respect termenele prevzute la art. 11 alin. (1) i
(2), art. 12 alin. (2) i art. 14^1 alin. (3);
b) nendeplinirea de ctre primar a obligaiilor prevzute la art. 6 alin. (4) i alin. (7) - (9), art. 11 alin. (2),
art. 12 alin. (2), art. 13^1 alin. (3) i (4), art. 14^1 alin. (3), art. 16^1 , art. 17 alin. (1) i art. 20 alin. (3).
(2) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 2.000 lei urmtoarele fapte:
a) nentocmirea de ctre personalul serviciului public de asisten social din subordinea consiliului local sau,
dup caz, de persoanele cu atribuii n domeniul asistenei sociale din aparatul propriu de specialitate al
autoritilor administraiei publice locale a documentaiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziie,
precum i nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, nainte de mplinirea termenelor prevzute
la art. 11 alin. (1) i (2), art. 12 alin. (2) i (3) i art. 14^1 alin. (3);
b) nendeplinirea de ctre ageniile teritoriale pentru ocuparea forei de munc a obligaiilor prevzute la art.
7 alin. (2).
(3) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 500 lei la 1.000 lei nendeplinirea de ctre
titularul ajutorului social a obligaiei prevzute la art. 14 alin. (1) i art. 14^1 alin. (1).
(4) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac dup cum urmeaz:
a) de ctre organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, n cazul contraveniilor
prevzute la alin. (1) i (2);
b) de ctre primari sau persoanele mputernicite n acest scop de acetia, n cazul contraveniei prevzute la
alin. (3).
(5) Cuantumul amenzilor contravenionale prevzute la alin. (1) - (3) se actualizeaz prin hotrre a
Guvernului.
(6) Contravenientul poate achita pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii
procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia jumtate din minimul amenzii prevzute la
alin. (1) - (3), agentul constatator fcnd meniune despre aceast posibilitate n procesul-verbal.
17

(7) Dispoziiile referitoare la contravenii, prevzute la alin. (1) - (3), se completeaz cu prevederile
Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
(8) Procesele-verbale ntocmite de ctre personalul anume mputernicit n condiiile alin. (4) lit. a) vor fi
depuse n fotocopie la primarul comunei, al oraului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureti,
dup caz.
ART. 28^2
Declararea unui numr mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici dect cele
reale, n scopul de a obine foloase materiale necuvenite, constituie infraciune i se pedepsete potrivit
dispoziiilor Codului penal.
ART. 29
(1) La stabilirea altor drepturi i obligaii nu se iau n considerare ajutoarele sociale i alocaiile prevzute
n prezenta lege, cu excepia obligaiei legale de ntreinere stabilite prin hotrre a instanelor judectoreti,
n conformitate cu prevederile Codului familiei*).
(2) Ajutoarele sociale reglementate prin prezenta lege pot fi supuse executrii silite, n condiiile
dispoziiilor privind executarea silit a creanelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor pltite
necuvenit cu acest titlu, precum i pentru plata obligaiilor legale de ntreinere stabilite prin hotrre a
instanelor judectoreti, n conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat.
*) Codul familiei a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat.
ART. 30
(1) Dispoziia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, ncetarea drepturilor
prevzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum i deciziile corespunztoare ale
directorului executiv, inclusiv cele de recuperare a sumelor ncasate necuvenit, se pot ataca potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Cererile, aciunile i cile de atac privind drepturile prevzute n prezenta lege sunt scutite de taxa de
timbru.
ART. 31 *** Abrogat
ART. 32 La solicitarea persoanelor ageniile teritoriale, precum i consiliile locale acord gratuit
consultan de specialitate.
ART. 33
(1) Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale verific respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Agenia Naional pentru Pli i Inspecie Social monitorizeaz aplicarea prevederilor prezentei legi
i transmite Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale lunar raportul statistic privind numrul titularilor
de ajutor social i plile efectuate.
(3) n baza controlului intern, Agenia Naional pentru Pli i Inspecie Social verific, prin sondaj, la
nivelul ageniilor teritoriale, corectitudinea datelor, precum i stabilirea plii ajutorului social. Neregulile
constatate se sancioneaz n condiiile legii.
ART. 34
(1) Prezenta lege va intra n vigoare la data de 1 ianuarie 2002.
(2) n termen de 90 de zile de la data publicrii prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei va elabora normele metodologice de aplicare, care se aprob
prin hotrre a Guvernului.
ART. 35
Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 131 din 29 iunie 1995; Hotrrea Guvernului nr. 125/1996 cu
privire la stabilirea unor msuri n legtur cu acordarea ajutorului social, precum i pentru modificarea i
18

completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziiilor Legii nr. 67/1995, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 55 din 15 martie 1996; art. 5 lit. b), art. 6, 7 i 8 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 118/1999*) privind nfiinarea i utilizarea Fondului naional de solidaritate, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu modificrile i completrile ulterioare; art.
10 - 23 din Normele metodologice de aplicare a dispoziiilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 118/1999
privind nfiinarea i utilizarea Fondului naional de solidaritate, cu modificrile i completrile ulterioare,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 743/2000, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 457
din 6 septembrie 2000; art. 5 - 13 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 162/1999**) privind instituirea
preului naional de referin pentru energia termic furnizat populaiei prin sisteme centralizate, precum i
pentru acordarea de ajutoare bneti pentru categoriile defavorizate ale populaiei, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, precum i orice alte dispoziii contrare.

Legea nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei

CAPITOLUL I Alocaia pentru susinerea familiei


ART. 1
(1) Prin prezenta lege se instituie alocaia pentru susinerea familiei ca form de sprijin pentru familiile cu
venituri reduse care au n creterei ngrijire copii n vrst de pn la 18 ani, denumit n continuare alocaie.
(2) Acordarea alocaiei prevzute la alin. (1) are drept scop completarea veniturilor familiilor n vederea
asigurrii unor condiii mai bune pentru creterea, ngrijirea i educarea copiilor, precum istimularea
frecventrii de ctre copiii de vrst colar, aflai n ngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei
forme de nvmnt, organizate potrivit legii.
ART. 2
(1) Beneficiaz de alocaia prevzut la art. 1 familia format dinso, soiei copiii aflai n ntreinerea
acestora, care locuiesc mpreun, denumit n continuare familie.
(2) Beneficiaz de alocaiei familia format din persoana singur i copiii aflain ntreinereaacesteia i
care locuiesc mpreun cu aceasta, denumit n continuare familie monoparental.
(3) Se consider familie n nelesul prevederilor alin. (1) i brbatul i femeia necstorii, cu copiii lor i ai
fiecruia dintre ei, care locuiesc i gospodresc mpreun, dac aceasta se consemneaz n ancheta social.
ART. 3
Prin persoan singur, n sensul art. 2 alin. (2), se nelege persoana care se afl n una dintre urmtoarele situaii:
a) este necstorit;
b) este vduv;
c) este divorat;
d) are soul/soia declarat/declarat disprut/disprut prin hotrre judectoreasc;
e) are soul/soia arestat/arestat preventiv pe o perioad mai mare de 30 de zile sau execut opedeaps
privativ de libertate i nu particip la ntreinerea copiilor;
f) nu a mplinit vrsta de 18 ani i se afl n una dintre situaiile prevzute la lit. a) - e);
g) a fost numit tutore sau i s-au ncredinat ori i s-au dat n plasament unul sau mai muli copii i se afl n
.una ..dintre situaiile prevzute la lit. a) - c).
ART. 4
(1) Sunt considerai ca fcnd parte din familia definit la art. 2 i copiii ncredinai n vederea adopiei,
cei aflai n plasament la o persoan sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.
(2) Asistentul maternal profesionist beneficiaz de alocaie doar pentru copiii si, lundu-se n
considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu excepia celor provenite
din alocaiile de plasament i alte sume acordate asistentului maternal pentru acoperirea cheltuielilor lunare,
n condiiile legii.

19

ART. 5
(1) Pentru familia prevzut la art. 2 alin. (1), al crei venit net mediu lunar pe membru de familie se
situeaz pn la 200 lei, cuantumul lunar al alocaiei este stabilit dup cum urmeaz:
a) 30 lei pentru familia cu un copil;
b) 60 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 90 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 120 lei pentru familia cu 4 copii i mai muli.
(2) Pentru familia prevzut la art. 2 alin. (1), al crei venit net mediu lunar pe membru de familie se
situeaz ntre 201 lei i 370 lei, cuantumul alocaiei este stabilit dup cum urmeaz:
a) 25 lei pentru familia cu un copil;
b) 50 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 75 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 100 lei pentru familia cu 4 copii i mai muli.
ART. 6
(1) Pentru familia prevzut la art. 2 alin. (2), al crei venit net mediu lunar pe membru de familie se
situeaz pn la 200 lei, cuantumul lunar al alocaiei este stabilit dup cum urmeaz:
a) 50 lei pentru familia cu un copil;
b) 100 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 150 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 200 lei pentru familia cu 4 copii i mai muli.
(2) Pentru familia prevzut la art. 2 alin. (2), al crei venit net mediu lunar pe membru de familie se
situeaz ntre 201 lei i 370 lei, cuantumul alocaiei este stabilit dup cum urmeaz:
a) 45 lei pentru familia cu un copil;
b) 90 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 135 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 180 lei pentru familia cu 4 copii i mai muli.
ART. 7
(1) Beneficiaz de alocaie familiile ai cror membri sunt ceteni romni care au domiciliul sau reedina
n Romnia, precum iceteni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, dup caz, reedina n Romnia,
n condiiilelegislaiei romne.
(2) Beneficiaz de alocaiei persoanele fr domiciliu sau reedini fr locuin, pe baza declaraiei pe
propria rspundere c nu au solicitat alocaia de la alte primrii.
ART. 8
(1) Familiile definite la art. 2, care au n ntreinere copii de vrst colar, beneficiaz de alocaien
condiiile n care copiii frecventeaz fr ntrerupere cursurile unei forme de nvmntorganizate potrivit
legii, cu excepia celor care le ntrerup din motive medicale, i nu nregistreaz absene nemotivate n cursul
unui semestru care s conduc la scderea sub 8 a notei la purtare.
(2) Pentru familiile care au n ntreinere copii de vrst colar cu handicap grav sau accentuat icare nu
frecventeaz o form de nvmnt, organizat n condiiile legii, alocaia se acord cu condiia prezentrii
certificatului de ncadrare ntr-un grad de handicap i a dovezii eliberate de ctre secretariatele comisiilor
pentru protecia copilului din cadrul direciilor generale de asistensocial pentru protecia copilului
judeene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureti, denumite n continuare direcii de asisten social,
sau de ctre Serviciul de evaluare complex din cadrul direciilor de asisten social, prin care se atest faptul
c respectivul copil nu poate fi nscris n nicio form de nvmnt, prevzut de lege.
ART. 9 Anual, limitele de venituri pn la care se acord alocaiile se corecteaz cu indicele de cretere a
ctigului salarial comunicat de Comisia Naional de Prognoz, iar cuantumurile acestora se actualizeaz n
funcie de evoluiapreurilor de consum i se aprob prin hotrre a Guvernului.
20

CAPITOLUL II Stabilirea i plata drepturilor de alocaie


ART. 16
(1) n vederea verificrii ndeplinirii de ctre solicitant a condiiilor de acordare a alocaiei, primarul
dispune, n mod obligatoriu, evaluarea socioeconomic a familiei, prin anchet social, n termen de 15 zile de
la data nregistrrii cererii.
(2) Ancheta social se efectueaz de ctre personalul serviciului public de asisten social din subordinea
consiliului local sau, dup caz, de ctre personalul din compartimentul cu atribuii n domeniul asistenei
sociale din aparatul de specialitate al primarului.
(3) Rspunderea asupra coninutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat ancheta social
i primarului.
(4) n cazul n care solicitantul refuz s furnizeze informaiile necesare pentru ntocmireaanchetei sociale,
se consider c familia acestuia nu ndeplinetecondiiile de acordare a alocaiei.
ART. 17
(1) Stabilirea dreptului la alocaiei a cuantumului acesteia se face prin dispoziie scris a primarului.
(2) n termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaia s comunice
solicitanilordispoziia de acordare a dreptului sau respingerea cererii.
ART. 18 -Dreptul la alocaie se acord ncepnd cu luna urmtoare nregistrrii cererii.
ART. 19 - Titularul alocaiei este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.
ART. 20 - Plata drepturilor pentru alocaie se asigur de ctre ageniile pentru prestaii sociale judeene,
respectiv a municipiului.
Legea nr. 61/1993 privind alocaia de stat pentru copii

ART. 1
(1) Se instituie alocaia de stat pentru copii ca form de ocrotire a statului acordat tuturor copiilor, fr
discriminare.
(2) Beneficiaz de alocaie de stat pentru copii toi copiii n vrst de pn la 18 ani.
(3) Alocaia de stat pentru copii se acord i tinerilor care au mplinit vrsta de 18 ani, care urmeaz
cursurile nvmntului liceal sau profesional, organizate n condiiile legii, pn la terminarea acestora.
(4) Tinerii prevzui la alin. (3) care repet anul colar nu beneficiaz de alocaie de stat, cu excepia celor
care repet din motive de sntate, dovedite cu certificat medical.
ART. 2 Beneficiaz de alocaie de stat pentru copii i copiii cetenilor strini i ai persoanelor fr
cetenierezideni, n condiiile legii, n Romnia, dac locuiesc mpreun cu prinii.
ART. 3
(1) Cuantumul alocaiei de stat pentru copii se stabilete n raport cu indicatorul social de referin,
denumit n continuare ISR, dup cum urmeaz:
a) 0,4 ISR pentru copiii cu vrsta de pn la 2 ani (sau de pn la 3 ani, n cazul copilului cu handicap);
b) 0,084 ISR pentru copiii cu vrsta cuprins ntre 2 ani i 18 ani, precum i pentru tinerii prevzui la art. 1 alin. (3);
c) 0,168 ISR pentru copiii cu vrsta cuprins ntre 3 ani i 18 ani, n cazul copilului cu handicap, conform
prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind proteciai promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Titular al dreptului la alocaia de stat pentru copii este copilul.
(3) Alocaia de stat pentru copii prevzut la alin. (1) lit. a) se cumuleaz cu indemnizaia lunar,
stimulentul lunar sau stimulentul de inserie, prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005
privind susinerea familiei n vederea creterii copilului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
7/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv de Ordonana de urgen a Guvernului nr.
111/2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 132/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
21

ART. 4
(1) Alocaia de stat pentru copii se pltete unuia dintre prini pe baza acordului acestora sau, n caz de
nenelegere, pe baza deciziei autoritii tutelare ori a hotrrii judectoreti, printelui cruia i s-a ncredinat
copilul spre creterei educare.
(2) Alocaia de stat pentru copii se pltetei tutorelui, curatorului, persoanei creia i-a fost dat n
plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei creia i-a fost ncredinat copilul n
vederea adopiei, n condiiile legii.
(3) Pentru copiii pentru care s-a stabilit msura de protecie special prevzut la art. 58 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 272/2004 privind proteciai promovarea drepturilor copilului, cu modificrile ulterioare, alocaia de
stat pentru copii se pltete numai n cont personal, n cuantumurile prevzute la art. 3.
(4) Dup mplinirea vrstei de 14 ani, plata alocaiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu
ncuviinarea reprezentantului su legal.
(5) Pentru tinerii prevzui la art. 1 alin. (3), plata alocaiei de stat se face direct acestora, pe baz de
cerere. Procedura de plat se stabilete prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi*).
*) A se vedea nota de subsol de la art. 11.
(6) Alocaia de stat pentru copiii prevzui la alin. (3) se vireaz n conturile personale deschise pentru
acetia de ctre conductorul direciei generale de asisten social iprotecia copilului din subordinea
consiliului judeean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti,
denumit n continuare direcie general, inclusiv pentru copiii ncredinai organismului privat acreditat
iliceniat n condiiile legii.
Sumele cu titlu de alocaie de stat pentru copii se capitalizeaz pn la mplinirea de ctre acetia a
vrstei de 14 ani. Dup mplinirea de ctre titular a vrstei de 14 ani alocaia de stat poate fi pltit direct
acestuia, cu ncuviinarea conductorului direciei generale, sau, n funcie de opiunea acestuia, poate fi
capitalizat n continuare n contul personal al acestuia pn la mplinirea vrstei de 18 ani.
(7) Alocaia de stat pltit n condiiile prevzute la alin. (6) se acord titularului la mplinirea de ctre
acesta a vrstei de 18 ani.
(8) n cazul decesului copilului prevzut la alin. (3) sumele cu titlu de alocaie de stat pltite conform alin.
(6) se fac venit la bugetul de stat.
(9) n cazul n care pentru copilul prevzut la alin. (3) msura de protecie special prevzut la art. 58
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004, cu modificrile ulterioare, nceteaz sau se modific, alocaia de stat se
va acorda potrivit situaiei n care se afl copilul.
(10) n situaia n care copiii prevzui la alin. (9) sunt n ntreinerea familiei sau, dup caz, s-a instituit
msura alternativ a tutelei ori msura de protecie special a plasamentului la o familie, persoan sau la
asistentul maternal, suma cu titlu de alocaie de stat capitalizat n condiiile alin. (6) poate fi utilizat de ctre
reprezentantul legal al copilului n interesul acestuia, prin hotrrea comisiei pentru protecia copilului.
(11) Dup mplinirea de ctre copiii prevzui la alin. (3) a vrstei de 18 ani, acetia beneficiaz de alocaie
de stat pentru copii n aceleaicondiii ca tinerii prevzui la art. 1 alin. (3).
ART. 5
(1) Lunar, serviciile de stare civil ale consiliilor locale comunale, oreneti, municipale i ale sectoarelor
municipiului Bucureti comunic ageniei pentru pliiinspecie social judeene, respectiv a municipiului
Bucureti, denumite n continuare agenii teritoriale, situaia privind copiii care au decedat.
(2) Pentru tinerii prevzui la art. 1 alin.
(3) inspectoratul colarjudeean, respectiv al municipiului Bucureti, denumit n continuare inspectorat
colar, transmite ageniilor teritoriale pn la data de 1 octombrie a fiecrui an situaia centralizatoare privind
elevii nscrii n anul colar.
Situaia va cuprinde i elevii nscrii n unitile de nvmnt private acreditate ori autorizate n condiiile
legii. (3) Pe parcursul anului colar, inspectoratele colare transmit lunar ageniilor teritoriale situaia privind
tinerii care au mplinit vrsta de 18 ani i care nu mai urmeaz cursurile nvmntului liceal sau profesional
organizate n condiiile legii.
22

(4) Pentru tinerii nscrii n unitile de nvmnt din subordinea altor autoriti ale administraiei
publice centrale de specialitate, aceste uniti de nvmnt au obligaia de a transmite ageniilor teritoriale
situaiile prevzute la alin. (2) i (3).
ART. 6
(1) Stabilirea dreptului de alocaie de stat pentru copii se face pe baza cererii i a actelor din care rezult
ndeplinirea condiiilor de acordare a acestui drept.
(2) Cererea se face, n numele copilului, de ctre persoanele prevzute la art. 4 alin. (1) -(3).
(3) Dup mplinirea vrstei de 14 ani, cererea se poate face i de ctre copil, cu ncuviinarea
reprezentantului su legal.
(4) Dreptul la alocaia de stat pentru copii se stabilete ncepnd cu luna urmtoare celei n care s-a
nscut copilul, iar plata drepturilor se face ncepnd cu luna urmtoare depunerii cererii.
(5) n cazul n care cererea este nregistrat ulterior lunii n care s-a nscut copilul, plata alocaiei de stat
pentru copii se poate face i pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.
(6) Dreptul la alocaia de stat pentru copii nceteaz ncepnd cu luna urmtoare celei n care nu mai sunt
ndeplinite condiiile de acordare.
(7) n cazul n care achitarea drepturilor de alocaie de stat pentru copii se face prin mandat potal, plata
acesteia se suspend dac timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului nu a ncasat drepturile cu titlu de
alocaie de stat. Reluarea n plat, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe baz de cerere scris
ntocmit de reprezentantul legal al copilului, care se nregistreaz la agenia teritorial.
ART. 7
(1) Persoanele crora li se face plata alocaiei de stat pentru copii sunt obligate s comunice orice
schimbare n privinacomponenei familiei sau a domiciliului/reedinei care poate determina ncetarea sau
modificarea acordrii drepturilor de alocaie de stat pentru copii, n termen de cel mult 15 zile de la apariia
acesteia, inclusiv situaia n care cetenii romni i stabilesc rezidena n alt ar mpreun cu copiii lor.
(2) Sumele pltite necuvenit cu titlu de alocaie de stat pentru copii se recupereaz pe baza deciziei emise
de persoana juridic care a efectuat plata alocaiei de stat pentru copii sau prin angajamentul de plat scris al
persoanei care le-a ncasat n mod necuvenit.
(3) Decizia prin care se recupereaz sumele ncasate necuvenit se comunic celui obligat la plat n
termen de 15 zile de la emitere.
(4) Decizia de recuperare i angajamentul de plat constituie titlu executoriu de la data comunicrii,
respectiv de la data semnrii.
ART. 8 Alocaia de stat pentru copii nu este impozabil i nu poate fi urmrit silit dect n vederea
recuperrii sumelor pltite necuvenit cu acest titlu.
ART. 9 Contestaiile formulate mpotriva modului de stabilire i de plat a alocaiei de stat pentru copii se
soluioneaz potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 10
(1) Fondurile pentru plata alocaiei de stat pentru copii, precum i pentru cheltuielile cu administrarea i
transmiterea drepturilor se asigur de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei iProteciei
Sociale.
(2) Plata alocaiei de stat pentru copii se realizeaz prin mandat potal, cont curent personal sau cont de
card.
(3) n cazul achitrii drepturilor de alocaie de stat n cont curent personal sau cont de card, ageniile
teritoriale efectueaz plata prin unitile bancare, pe baz de borderou, cu plata unui comision bancar.
(4) Comisionul bancar prevzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate i va fi
stabilit prin negociere, la nivel teritorial, ntre ageniile teritoriale iunitile bancare.
ART. 11 n aplicarea prezentei legi, precum i pentru reglementarea modalitilor de stabilire i plat a
drepturilor, se emit norme metodologice, care se aprob prin hotrre a Guvernului*).
23