Sunteți pe pagina 1din 12

Paradoxul vremurilor noastre

de Octavian Paler

Paradoxul vremurilor noastre în istorie este c avem cl diri mai mari dar suflete mai mici; autostr zi mai largi dar min i mai înguste. Cheltuim mai mult dar avem mai pu in; cump r m mai mult dar ne bucur m mai pu in.

Avem case mai mari dar familii mai mici, Avem mai multe accesorii dar mai pu in timp; avem mai multe func ii dar mai pu in minte, mai multe cuno tin e dar mai pu in judecat ; mai mul i exper i i totu i mai multe probleme, mai mult medicin dar mai pu in s n tate.

Bem prea mult, fum m prea mult, Cheltuim prea nes buit, Râdem prea pu in, Conducem prea repede, Ne enerv m prea tare, Ne culc m prea târziu, ne scul m prea obosi i, Citim prea pu in, ne uit m prea mult la televizor i ne rug m prea rar.

Ne-am multiplicat averile dar ne-am redus valorile. Vorbim prea mult, iubim prea rar i urâm prea des. Am înv at cum s ne câ tig m existen a dar nu cum s ne facem o via , am ad ugat ani vie ii i nu via anilor.

Am ajuns pân pe lun i înapoi dar avem probleme când trebuie s travers m strada s facem cuno tin cu un vecin. Am cucerit spatiul cosmic dar nu i pe cel interior. Am f cut lucruri mai mari dar nu mai bune.

Am cur at aerul dar am poluat solul. Am cucerit atomul dar nu i prejudec ile noastre. Scriem mai mult dar înv m mai pu in. Pl nuim mai multe dar realiz m mai pu ine. Am înv at s ne gr bim dar nu i s a tept m.

Am construit mai multe calculatoare s de in mai multe informa ii s produc mai multe copii ca niciodat dar comunic m din ce în ce mai pu in. Acestea sunt vremurile fast-food-urilor i digestiei încete; oamenilor mari i caracterelor meschine; profiturilor rapide i rela iilor superficiale. Acestea sunt vremurile în care avem dou venituri dar mai multe divor uri, Case mai frumoase dar c mine destr mate.

Acestea sunt vremurile în care avem excursii rapide, scutece de unic folosin , moralitate de doi bani, aventuri de-o noapte, corpuri supraponderale i pastile care î i induc orice stare de la bucurie la lini te, la moarte. Sunt niste vremuri în care sunt prea multe în vitrine dar nimic în interior. Vremuri în care tehnologia î i poate aduce aceast scrisoare i în care po i decide fie s împ rt e ti acest punct de vedere, fie s tergi acest mesaj.

Aminte te- i s - i petreci timp cu persoanele iubite, Pentru c nu vor fi lâng tine o eternitate. Aminte te- i s spui o vorb bun copilului care te venereaz , pentru c acel copil va cre te curând i va pleca de lâng tine. Aminte te- i s -l îmbra i ezi cu dragoste pe cel de lâng tine pentru c aceasta este singura comoar pe care o po i oferi cu inima i nu te cost nimic.

Aminte te- i s spui ³Te iubesc´ partenerului i persoanelor pe care le îndr ge ti, dar mai ales sa o spui din inim . O s rutare i o îmb r i are vor alina durerea atunci când sunt sincere. Aminte te- i s -i ii pe cei dragi de mân i s pre uie ti acel moment pentru c într-o zi acea persoan nu va mai fi lâng tine. F - i timp s iube ti, f - i timp s vorbe ti, f - i timp s împ rt e ti gândurile pre ioase pe care le ai.

Tuturor prietenilor mei, v mul umesc c exista i.

S-ar putea să vă placă și