Sunteți pe pagina 1din 21

Finanţare nerambursabilă pentru microîntreprinderi prin POR 2.1

Cine suntem?

7 ani experienţă, peste 700 proiecte aprobate, fonduri de peste 142 mil Euro câştigaţi pentru
7 ani experienţă, peste 700 proiecte
aprobate, fonduri de peste 142 mil Euro
câştigaţi pentru clienţi
Participare activă în comitetele consultative responsabile de programare 2014-2020
Participare activă în comitetele
consultative responsabile de programare
2014-2020
Director operaţional GW
Director operaţional GW

Cine suntem?

7 ani experienţă, peste 700 proiecte aprobate, fonduri de peste 142 mil Euro câştigaţi pentru
7 ani experienţă, peste 700 proiecte
aprobate, fonduri de peste 142 mil Euro
câştigaţi pentru clienţi
Participare activă în comitetele consultative responsabile de programare 2014-2020
Participare activă în comitetele
consultative responsabile de programare
2014-2020
Director operaţional GW
Director operaţional GW

Fonduri structurale 2014 -2020

Alocare programe operaţionale 2014- 2020

POCA, 0.55, 2% POC, 1.32, 4% POAT, 0.21, 1%
POCA, 0.55, 2%
POC, 1.32, 4%
POAT, 0.21, 1%
2014 - 2020 POCA, 0.55, 2% POC, 1.32, 4% POAT, 0.21, 1% POCU, 4.11, 14% POIM,

POCU, 4.11, 14%

POIM, 9.41, 31%

POR, 6.70, 22%

PNDR, POP, 8.02, 26%
PNDR, POP, 8.02,
26%

POIM

PNDR, POP

POR

POCU

POC

POCA

POAT

Fonduri structurale 2014 -2020

Alocare programe operaţionale 2014- 2020

POCA, 0.55, 2% POC, 1.32, 4% POAT, 0.21, 1%
POCA, 0.55, 2%
POC, 1.32, 4%
POAT, 0.21, 1%
2014 - 2020 POCA, 0.55, 2% POC, 1.32, 4% POAT, 0.21, 1% POCU, 4.11, 14% POIM,

POCU, 4.11, 14%

POIM, 9.41, 31%

POR, 6.70, 22%

PNDR, POP, 8.02, 26%
PNDR, POP, 8.02,
26%

POC

POCA

POAT

POIM

PNDR, POP

POR

POCU

Încadrare întreprinderi

+ Întreprinderi partenere: - Asociaţi persoane juridice 25% - CIFRA DE AFACERI 50% - Asociaţi
+ Întreprinderi partenere:
- Asociaţi persoane juridice 25% -
CIFRA DE AFACERI
50%
- Asociaţi persoane juridice +50%
-
Asociaţi persoane fizice +50%
0
– 10 mil. €
care sunt asociaţi +50% sau
administratori cu puterni depline
activităţi din domenii similare

ANGAJAŢI

Micro

0-9

0 – 2 mil. €

+ Întreprinderi legate:

Mici

10-49

Mijlocii

50-249

– 50 mil. €

şi în alte întreprinderi cu

0

Mari

>250

-

Încadrare întreprinderi

+ Întreprinderi partenere: - Asociaţi persoane juridice 25% - CIFRA DE AFACERI 50% Asociaţi persoane
+ Întreprinderi partenere:
-
Asociaţi persoane juridice 25% -
CIFRA DE AFACERI
50%
Asociaţi persoane juridice +50%
-
Asociaţi persoane fizice +50%
0
– 10 mil. €
care sunt asociaţi +50% sau
administratori cu puterni depline
activităţi din domenii similare
cu puterni depline activităţi din domenii similare ANGAJAŢI Trecerea între categoriile de întreprinderi se
cu puterni depline activităţi din domenii similare ANGAJAŢI Trecerea între categoriile de întreprinderi se

ANGAJAŢI

Trecerea între categoriile de întreprinderi se face după depăşirea limitelor în două

Micro

0-9

+ Întreprinderi legate:

0 – 2 mil. €

exerciţii financiare consecutive.

-

Mici

10-49

Mijlocii

50-249

– 50 mil. €

şi în alte întreprinderi cu

0

Mari

>250

-

Programul Operaţional Regional

POR

2.1

POR

2.2

Programul Operaţional Regional POR 2.1 POR 2.2 • Microîntreprinderi • 200.000 Euro, max 90% • Mici

Microîntreprinderi

200.000 Euro, max 90%

Mici şi mijlocii

1.000.000 Euro, 70%

Informaţii de bază despre POR 2.1

 

Sprijinirea microîntreprinderilor din mediul urban

Linie de finanţare

POR 2.1

Obiectiv

Dezvoltarea microîntreprinderilor prin investiţii realizate în mediul urban

Valoarea finanţării nerambursabile / proiect

25.000 Euro – 200.000 Euro (curs infoReuro valabil la data depunerii)

Stadiu actual

Ghidul solicitantului – consultare publică, versiunea 2 (23.02.2016)

Lansare estimativă

Martie 2016, o singură sesiune până 2020

CRITERII DE ELIGIBILITATE (1)

Solicitanţi

eligibili:

Microîntreprinderi (SRL, SNC, SCS, SA, SCA, cooperative) PFA, II, IF, CMI – NU sunt eligibile!

Finanţare:

Min.25.000 euro

Max. 200.000 euro sau 100.000 de euro transport

euro Max. 200.000 euro sau 100.000 de euro transport I n t e n s i
euro Max. 200.000 euro sau 100.000 de euro transport I n t e n s i

Intensitate:

Max. 90%* (*pe baza criteriilor de selecţie ~80%)

CRITERII DE ELIGIBILITATE (2)

Vechime:

1 an fiscal integral Să fi fost inființată cel târziu la 1 ianuarie 2015

CAEN:

Doar activitatea de producție și servicii - Anexa 2

O singură activitate se finanțează

Profit:

Profit din exploatare pe anul 2015.

CRITERII DE ELIGIBILITATE (3)

Angajați:

La depunerea proiectului – cel puțin 1 angajat cu normă întreagă SAU nr. mediu de angajaţi în anul precedent min. 1

Locație:

Locația de implementare: mediul urban

Sediul social, alte puncte de lucru – mediul rural/urban

TIPUL AJUTORULUI și ALOCAREA FINANCIARĂ

• Este de tip ajutor de minimis, max. 200.000 euro Tipul • Se calculează la
• Este de tip ajutor de minimis, max. 200.000 euro
Tipul
• Se calculează la nivel de întreprindere unică (întreprinderi legate)
ajutorului
• Interval de 3 ani fiscal (anul în curs + ultimii 2 ani fiscali)
• La calcul se va lua data semnării contractului/acordului de finanțare
• Alocare totală: ~ 214.000.000 Euro
Alocarea
• Alocare pe Regiuni: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest
Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru
financiară
• Alocare diferențiată şi reguli specifice, deocamdată
necunoscute - București Ilfov

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Lucrări de construcție: •
Lucrări de construcție:

lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale

Achiziţii (doar mijloace fixe): •
Achiziţii (doar mijloace fixe):

Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru

• Mijloace de transport tehnologice: poduri rulante, electro-stivuitoare, macarale, transportoare cu bandă

• Aparate și instalații de măsurare, control și reglare

• Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție

Echipamente informatice, inclusiv ERP, CRM, website

Echipamente/instalții pentru economii de energie: •
Echipamente/instalții pentru economii de energie:

Max. 15% din val.eligibilă a proiectului

Servicii de consultanță/asistență, max. 10% din val.eligibilă a proiectului Informare, publicitate, max. 5000 lei
Servicii de consultanță/asistență, max. 10% din val.eligibilă a proiectului
Informare, publicitate, max. 5000 lei

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Lucrări de construcție: •
Lucrări de construcție:

lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale

Mijloace fixe: preţ unitar > 2.500 RON fără TVA

Achiziţii (doar mijloace fixe): •
Achiziţii (doar mijloace fixe):

Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru

• Mijloace de transport tehnologice: poduri rulante, electro-stivuitoare, macarale, transportoare cu bandă

• Aparate și instalații de măsurare, control și reglare

• Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție

Echipamente informatice, inclusiv ERP, CRM, website

Active amortizabile

Echipamente/instalții pentru economii de energie: •
Echipamente/instalții pentru economii de energie:
Echipamente/instalții pentru economii de energie: • Max. 15% din val.eligibilă a proiectului TVA: cheltuială
Echipamente/instalții pentru economii de energie: • Max. 15% din val.eligibilă a proiectului TVA: cheltuială
Echipamente/instalții pentru economii de energie: • Max. 15% din val.eligibilă a proiectului TVA: cheltuială

Max. 15% din val.eligibilă a proiectului

TVA: cheltuială eligibilă pentru firmele neplătitoare de TVA

Servicii de consultanță/asistență, max. 10% din val.eligibilă a proiectului Informare, publicitate, max. 5000 lei
Servicii de consultanță/asistență, max. 10% din val.eligibilă a proiectului
Informare, publicitate, max. 5000 lei

PROIECTE CU LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE

Servicii de proiectare:

PROIECTE CU LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE Servicii de proiectare: Drept de proprietate asupra terenului / clădirii

Drept de proprietate asupra terenului / clădirii

Intabulat, fără ipotecă

Teren: imediat construibil

Deviz conform HG 28/2008

Certificat de urbanism + Doc. de la Mediu (decizia de încadrare)

SELECȚIA PROIECTELOR sistemul de selecţie

Depunere:

De la lansare - ~ 6 luni (3 luni pentru şanse maxime)

Selecție:

1. Peste 85 pct. – primele 2 luni

2. 80 pct. – din luna 3 pragul de calitate scade cu 5

pct. / lună

3. 50-80 pct.

SELECȚIA PROIECTELOR criterii de selecţie

Domeniul de activitate:

1. Producţie

2. Turism şi activităţi recreaţionale

3. Execuţie lucrări de construcţii

4. Alte servicii

Caracter

Prin proiect se dezvoltă produse / servicii complet noi

inovativ

se dezvoltă produse / servicii complet noi inovativ Creşterea cifrei de afaceri Creşterea cifrei de afaceri
se dezvoltă produse / servicii complet noi inovativ Creşterea cifrei de afaceri Creşterea cifrei de afaceri
se dezvoltă produse / servicii complet noi inovativ Creşterea cifrei de afaceri Creşterea cifrei de afaceri
se dezvoltă produse / servicii complet noi inovativ Creşterea cifrei de afaceri Creşterea cifrei de afaceri

Creşterea cifrei de afaceri

Creşterea cifrei de afaceri cu peste 30% în 2 ani după implementarea proiectului faţă de anul de referinţă 2015

implementarea proiectului faţă de anul de referinţă 2015 Buget Este justificat prin oferte / preţuri de
implementarea proiectului faţă de anul de referinţă 2015 Buget Este justificat prin oferte / preţuri de
implementarea proiectului faţă de anul de referinţă 2015 Buget Este justificat prin oferte / preţuri de
implementarea proiectului faţă de anul de referinţă 2015 Buget Este justificat prin oferte / preţuri de

Buget

Este justificat prin oferte / preţuri de catalog

SELECȚIA PROIECTELOR criterii de selecţie

Crearea de locuri de muncă:

Între 1 – 5+ locuri de muncă create

locuri de muncă: Între 1 – 5+ locuri de muncă create Contribuţie proprie Beneficiarul îşi asumă
locuri de muncă: Între 1 – 5+ locuri de muncă create Contribuţie proprie Beneficiarul îşi asumă

Contribuţie

proprie

Beneficiarul îşi asumă o contribuţie proprie suplimentară de ~10% (10% + 10%)

Investiţii

anterioare

Beneficiarul a mai realizat investiţii de minim 3.000 Euro în ultimii 3 ani

realizat investiţii de minim 3.000 Euro în ultimii 3 ani Dezvoltare durabilă, egalitate de şanse Se
realizat investiţii de minim 3.000 Euro în ultimii 3 ani Dezvoltare durabilă, egalitate de şanse Se

Dezvoltare durabilă, egalitate de şanse

Se propun investiţii în surse regenerabile de energie

Colectarea selectivă a deşeurilor

Măsuri concrete pt persoane defavorizate: 1 post creat / proiect

Locaţia de implementare

În reşedinţe de judeţ / Staţiuni turistice

Informaţii de bază despre POR 2.2

 

Sprijinirea IMM- urilor

Linie de finanţare

POR 2.2

Obiectiv

Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii

Valoarea finanţării nerambursabile / proiect

200.000 – 1.000.000 Euro: 70% mici, 60% mijlocii

Stadiu actual

Aşteptăm publicarea ghidului solicitantului

Lansare estimativă

Aprilie 2016, o singură sesiune până 2020

S.C. Goodwill Consulting GWC S.R.L. Cluj-Napoca, str. Napoca 16 Tel: 0264-484776, 0364-100732, Fax: 0364-100733 office@gwconsulting.ro www.gwconsulting.ro