Sunteți pe pagina 1din 12

CURS 1

Procesul penal - activitatea reglementata de lege,desfasurata intr-o cauza


penala de catre organele judiciare ,cu participare partilor si a altor persoane ca
titulari de drepturi si obligatii,avand ca scop constatarea la timp si in mod
complet a infractiunilor ,dar si tragerea la raspundere penala a celor care le-au
savarsit.
Caracteristici
- este o activitate reglementata de lege,cu un scop bine ,si anume finalizarea
cercetarilor si solutionarea cauzei penale.
- realizata numai de catre anumite autoritati publice (organe judiciare) cu
participarea partilor si a altor persoane.
- in vederea constatarii la timp si in mod complet a faptelor ce constituie
infractiuni.

Etapele procesului penal


1. Urmarirea penala presupune constatarea infractiunii,identificarea
faptuitorului si strangerea de probe in vederea dovedirii vinovatiei sau
nevinovatiei faptuitorului ,fiind singura faza procedurala ce face posibila ulterior,
interventia instanteleor judecatoresti.
2. Judecata ce presupune solutionarea cauzei si pronuntarea unei hotarari
judecatoresti ,ce devine definitiva si executorie in conditiile legii.
Judecata presupune 2 etape si anume judecata in prima instanta si judecata in
apel. De asemenea acesta cuprinde si o etapa prealabila ,camera preliminar ,in
cadrul careia judecatorul verifica competenta instantei sesizate, legalitatea
sesizarii , precum si legalitatea probelor administrate si a efectuarii actelor de
catre organele de urmarire penala.
Hotarea instantei poate fi de condamnare daca se constata raspunderea si
vinovatia infractorului sau de achitare sau incetare a procesului penal daca se
constata ca infractorul nu este raspunzator.
3. Punerea in executare a hotararilor judecatoresti penale , consta in
punerea in practica a dispozitiilor hotararii , si daca este cazul modificari ce ar
putea interveni in cursul executarii.

ORGANELE JUDICIARE ALE STATULUI


1.Organele de cercetare penala - care efectueaza cercetarea penala.
2.Procurorul - coordoneaza si supravegheaza intreaga activitate in cercetarea
penala dar are si competenta de a da solutia la terminarea urmaririi penale.
3.Judecatorul de drepturi si libertati-dispune asupra actelor si si masurilor
din cadrul urmaririi penale,care restrang drepturile si libertatile funadamentale
ale persoanei.
4.Judecatorul de camera preliminara-verifica legalitatea actului de trimitere
in judecata si probele pe care acesta se bazeaza ,dupa care dispune prin
incheiere inceperea judecatii in faza judecatii.

5.Instantele judecatoresti.

PARTICIPANTII IN PROCESUL PENAL


1.Organele judiciare
2.Partile
3.Aparatorul
4.Alte persoane prezente in procesul penal
1. Organele judiciare sunt instantele judecatoresti,procurorul ,judecatorul de
drepturi si libertati ,judecatorul de camera preliminara ,si organele de cervetare
penala.
In structura procesului penal ,instantele judecatoresti ocupa rolul principal ,
importanta data de competenta lor in solutionarea cauzelor penale si anume
pronuntarea hotararilor judecatoresti .
Desi isi desfasoara activitatea in faza judecatii ,instantele au competente si in
faza urmaririi penale ,cat si in aceea a punerii in executare a hotararii
judecatoresti.
Conform Constitutiei ,justitia se realizeaza prin urmatoarele instante judecatoresti
1. ICCJ ca organ suprem al sistemului institutional judecatoresc
2. Curtile de apel (15)
3. Tribunalele-fiecare judet are un tribunal situat in capitala judetului respectiv
4. Tribunalele specializate-sunt acele tribunale create pentru solutiarea unui
anumit conflict de legi (ex.Tribunalul pentru minori si familie de la Brasov ,
Tribunalul Comercial
5. Instantele militare Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti si Curtea Militara de
apel
6. Judecatoria reprezinta instanta de drept comun,acre functioneaza intr-un
numar cuprins intre 2-5 pe raza fiecarui judet ,stabilite prin hotarare a Guvernului
,cu avizul CSM.
Completul de judecata se refera la nimarul judecatorilor care participa la
judecarea unei cauze penale ,intr-un anumit stadiu al solutionarii acestora.
Astfel ,in competenta de prima instanta a judecatoriei,tribunalului si curtii de apel
se judeca in complet format dintr-un judecator cu exceptia cazurilor privind
conflictele de munca si asigurarile sociale.
Apelurile de judeca in complet format din 2 judecatori, iar recursurile in complet
format din 3 judecatori.
La ICCJ completele de judecata se compun din 3 judecatori si 5 judecatori.

Ministerul Public reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea


de drept ,precum si drepturile si libertatile cetatenilor ,exercitandu-si atributiile
prin procurori ,constituiti in parchete ,in conditiile legii.

Parchetele functioneaza pe langa instantele judecatoresti ,conduc si


supravegheaza activitatea de cercetare penala a politiei judiciare .
Procurorii isi desfasoara activitatea in conformitate cu principiul legalitatii ce
presupune respectarea legii , cu principiul impartialitatii ce presupune o
atitudinea echidistanta a acestora fata de toti cei implicati in solutionarea litigiilor
unde are competente si cu principiul controlului ierarhic potrivit caruia
dispozitiiile procurorului ierarhic superior ,date in scris si in conformitate cu
legea , sunt obligatorii pt procurorii din subordine.
Organele de cercetare penala sunt
1. Oraganele de cercetare penala ale politiei judiciare unde fuctioneaza
lucratori specializati din cadrul Ministerului administratiei si internelor ,desemnati
de catre MiniStrul MAI cu avizul conform al procurorului general al parchetului de
pe langa ICCJ , care au ca principale atributii desfasurarea activitatilor pt
constatarea faptelor penale si efectuarea cercetarilor in acest sens.
2. Organele de cercetare penala speciale care efectueaza cercetarea
penala ,corespunzator specializarii din care fac parte si anume infractiuni
savarsite de catre militari ,infractiuni de coruptie si de serviciu de catre
personalul navigant al marinei civile.

PARTILE - persoane fizice sau juridice care au drepturi si obligatii ce izvorasc in


mod direct din exercitarea actiunii penale sau a actiunii civile in procesul penal.
Partile in procesul penal sunt
1.Inculpatul
2.Partea civila
3.Partea responsabila civilmente
InculpatuI-este persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala
,fiind parte in procesul penal si avand calitatea de subiect pasiv al actiunii penale
si , daca este cazul ,al actiunii civile ,avand posibilitate sa isi dovedeasca
nevinovatia ,precum si netemeinicia pretentiilor civile formulate.
De asemenea are ,potrivit legii,drepturi procesuale proprii ,fiind pe aceeasi
pozitie cu celelate parti din proces.
Drepturile inculpatului
- de a nu da nicio declaratie pe parcursul procesului penal
- de a fi informat cu privire la fapta pt care este cercetat
- de a consulta dosarul in conditiile legii
- de a aavea un avocat ales sau din oficiu in cazurile de asistenta obligatorie
- de a formula orice alte cereri ,ce tin de solutionarea cauzei penale
- poate propune administrarea de probe , de a ridica exceptii si de apune
concluzii

- de a fi informat cu privire la drepturile sale


Obligatiile inculpatului
- suporta efectele masurilor procesuale dispuse de catre organele juduciare
impotriva sa
- se prezinta ori de cate ori este solicitat la organele judiciare.
Dupa stingerea actiunii penale ,calitatea de inculpat inceteaza ,iar daca prin
hotarare judecatoreasca se dispune condamnarea sa,acesta devine condamnat si
nu mai are calitatea de parte in proces ,ci doar de subiect de drepturi si obligatii
in executarea pedepsei dispusa de instanta.
Partea civila este persoana vatamata care exercita actiunea civila in cadrul
procesului penal , avand acest drept numai persoana care a fost vatamata
nemijlocit printr-o infractiune.
Se poate constitui ca parte civila ,atata o persoana fizica ,cat si o persoana
juridica ,deoarece ambele pot suferi o paguba in urma comiterii unei infractiuni.
Constituirea ca parte civila se poate face atat in cursul urmarii penale ,cat si in
fata instantei de judecata ,dar pana la inceperea cercetarii judecatoresti.
Drepturile partii civile
- de a fi informata cu privire la drepturile sale
- de a propune administrarea de probe de catre organele judiciare ,de a ridica
exceptii si de a pune concluzii.
- de a formula orice alte cereri ce tin de solutionarea penala a cauzei
- de a consulta dosarul ,in conditiile legii
- de a fi ascultata
- de a adresa intrebari inculpatului ,martorilor si expertilor.
- de a fi asistata de un avocat sau reprezentant
In cauzele ,in care , actiunea se pune in miscare doar la plangerea prealabila a
persoanei vatamate ,legiuitorul a lasat la aprecierea acesteia declansarea
procesului penal.
Obligatiile partii civile
- sa participe la desfasurarea procesului penal
- sa dea lamuririle necesare organelor judiciare pt solutionarea cererii civile
- sa respecte prevederile procesuale privind desfasurarea sedintelor de judecata.
Partea responsabila civilmente - este persoana care , potrivit legii civile ,are
obligatia legala sau conventionala de a repara in intergime sau in parte ,singura
sau in solidar ,prejudiciul cauzat prin infractiune ,si care este chemata sa
raspunda in proces.
In solutionarea laturii civile,are aceeasi pozitie ca si inculpatul ,avand aceleasi
posibiltati procesuale ,insa nu este subiect in latura penala a cauzelor ,dar poate

invoca probele administrate in cauza penala ,pentru a dovedi ca actiunea civila


nu este intemeiata.
Introducerea in procesul penal a persoanei responsabile civilmente poate avea
loc ,la cerere sau din oficiu ,fie in cursul urmaririi penale ,fie in fata instantei de
judecata pana la inceperea cercetarii judecatoresti.
In ceea ce priveste actiunea civila ,partea responsabila civilmente are toate
drepturile pe care legea le prevede pt persoana vatamata ,deci are dreptul sa
propuna probe si sa invoce orice mijloc de proba necesar apararii sale dar, are si
obligatia de a raspunde civil ,alaturi de suspect sau inculpat.

Subiectii procesuali principali


Suspectul - persoana cu privire la care ,din datele si probele existente in cauza
,rezulta banuiala rezonabila ca a savarsit o fapta prevazuta de legea penala.
Suspectul are dr prevazute de lege pt inculpat cu unele exceptii , pe care legea le
acorda expres doar inculpatului.
Persoana vatamata persoana care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica
,morala sau materiala .
In cazul ,in care aceasta persoana nu doreste sa participe la procesul penal
,trebuie sa instiinteze despre aceasta organul judiciar,care daca apreciaza ca este
necesar o va audia ca martor.
Drepturile persoanei vatamate
- de a fi informata cu privire la drepturile sale
- de a propune administrarea de probe de catre organele judiciare ,de a ridica
exceptii si de a pune concluzii.
- de a formula orice alte cereri ce tin de solutionarea penala a cauzei
- de a consulta dosarul ,in conditiile legii
- de a fi ascultata
- de a adresa intrebari inculpatului ,martorilor si expertilor.
- de a fi asistata de un avocat sau reprezentant
In cauzele ,in care actiunea se pune in miscare doar la plangerea prealabila a
persoanei vatamate ,legiuitorul a lasat la aprecierea acesteaia declansarea
procesului penal.
Alti subiecti procesuali
Succesorii
In caz de deces ,reorganizare ,desfiinare sau dizolvare a partii civile ,actiunea
civila ramane in competenta instantei penale ,iar mostenitorii isi pot continua
exercitarea actiunii civile in termen de cel mult 2 luni de la data decesului
,reorganizarii.

Aceeasi situatie o avem si in cazul partii responsabile civilmente ,insa numai daca
partea civila indica mostenitorii partii responsabile civilmente in termen de 2 luni
de la data la care a luat cunostinta de imprejurarea respectiva.
Legiuitorul a permis succesiunea numai cu privire la dr partii civile si ale partii
responsabile civilmente ,in caz de deces al inculpatului ,instanta dispune
incetarea procesului penal si va lasa nesolutionata latura civila.
Reprezentantii
Reprezentarea consta in indeplinirea unor acte procesuale si participarea la
raporturi procesuale penale de catre o persoana ,in cadrul procesului penal ,dar
nu in nume propriu ,ci in numele titularului dreptului sau al obligatiei litigioase.
Reprezentarea legala presupune participarea in proces a unei persoane
desemnate de lege in locul partii din proces sau a unui subiect procesual
principal.Imputernicirea este impusa conform legii ,indicandu-se persoana
imputernicita si pe cine reprezinta in proces.
Pt a elimina ,pe cat posibil ,tergiversarea solutionarii cauzelor in care nr
persoanelor constituite parti civile sau persoane vatamate este considerabil ,
este permisa reprezentarea legala pt aceste persoane.
Reprezentarea conventionala reprezinta imputernicirea pe care o persoana
,parte intr-un proces ,o da unei alte persoane care urmeaza sa participe la acel
proces in numele si in interesul partii de care a fost imputernicita.
Reprezentarea se face pe baza unui mandat special , intocmit potrivit legii civile.
Reprezentarea se face adesea de catre un avocat ,care are si dreptul de a pune
conditii datorita calificarii acestuia.

Substituitii procesuali ,vin in procesul penal potrivit unui drept propriu ,dar
in vederea valorificarii dr unei alte persoane ,ramanand la aprecierea lor daca
intervin sau nu in proces ,motiv pt care sunt denumiti si subiecti eventuali.
Spre deosebire de reprezentant , acestia nu pot fi acuzati de stare de pasivitate
sau de neglijenta.
Avocatul - asista sau reprezinta partile ori subiectii procesuali in conditiile legii.
Nu poate fi avocat al unei parti sau al unui subiect procesual principal
- sotul sau ruda pana la gradul IV ,cu judecatorul sau procurorul
- martorul citat in cauza
- o alta parte sau un al subiect procesual
- partile sau subiectii procesuali principali cu interese contrare ,nu pot fi asistanti
sau reprezentati de acelasi avocat.

Asistenta juridica a suspectului sau inculpatului

1) Suspectul sau inculpatul are dreptul s fie asistat de unul ori de mai muli avocai
n tot cursul urmririi penale, al procedurii de camer preliminar i al judecii, iar

organele judiciare sunt obligate s i aduc la cunotin acest drept. Asistena


juridic este asigurat atunci cnd cel puin unul dintre avocai este prezent.
(2) Persoana reinut sau arestat are dreptul s ia contact cu avocatul, asigurndui-se confidenialitatea comunicrilor, cu respectarea msurilor necesare de
supraveghere vizual, de paz i securitate, fr s fie interceptat sau nregistrat
convorbirea dintre ei. Probele obinute cu nclcarea prezentului alineat se exclud.

Asistena juridic obligatorie a suspectului sau a inculpatului


Asistena juridic este obligatorie:
a) cnd suspectul sau inculpatul este minor, internat ntr-un centru de detenie ori
ntr-un centru educativ, cnd este reinut sau arestat, chiar n alt cauz, cnd fa de
acesta a fost dispus msura de siguran a internrii medicale, chiar n alt cauz,
precum i n alte cazuri prevzute de lege;
b) n cazul n care organul judiciar apreciaz c suspectul ori inculpatul nu i-ar
putea face singur aprarea;
c) n cursul judecii n cauzele n care legea prevede pentru infraciunea svrit
pedeapsa deteniunii pe via sau pedeapsa nchisorii mai mare de 5 ani.

Avocatul din oficiu


(1) n cazurile prevzute n art. 90, dac suspectul sau inculpatul nu i-a ales un
avocat, organul judiciar ia msuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu.
(2) n tot cursul procesului penal, cnd asistena juridic este obligatorie, dac
avocatul ales lipsete nejustificat, nu asigur substituirea sau refuz nejustificat s
exercite aprarea, dei a fost asigurat exercitarea tuturor drepturilor procesuale,
organul judiciar ia msuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu care s l
nlocuiasc, acordndu-i acestuia un termen rezonabil i nlesnirile necesare pentru
pregtirea unei aprri efective, fcndu-se meniune despre aceasta ntr-un procesverbal ori, dup caz, n ncheierea de edin. n cursul judecii, cnd asistena
juridic este obligatorie, dac avocatul ales lipsete nejustificat la termenul de

judecat, nu asigur substituirea sau refuz s efectueze aprarea, dei a fost


asigurat exercitarea tuturor drepturilor procesuale, instana ia msuri pentru
desemnarea unui avocat din oficiu care s l nlocuiasc, acordndu-i un termen de
minimum 3 zile pentru pregtirea aprrii.
(3) Avocatul din oficiu desemnat este obligat s se prezinte ori de cte ori este
solicitat de organul judiciar, asigurnd o aprare concret i efectiv n cauz.
(4) Delegaia aprtorului din oficiu nceteaz la prezentarea aprtorului ales.
(5) Dac la judecarea cauzei avocatul lipsete i nu poate fi nlocuit n condiiile
alin. (2), cauza se amn

Drepturile avocatului suspectului i inculpatului


(1) n cursul urmririi penale, avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul s
asiste la efectuarea oricrui act de urmrire penal, cu excepia:
a) situaiei n care se utilizeaz metodele speciale de supraveghere ori cercetare,
prevzute n cap. IV din titlul IV;
b) percheziiei corporale sau a vehiculelor n cazul infraciunilor flagrante.
(2) Avocatul suspectului sau inculpatului poate solicita s fie ncunotinat de data
i ora efecturii actului de urmrire penal ori a audierii realizate de judectorul de
drepturi i liberti. ncunotinarea se face prin notificare telefonic, fax, e-mail
sau prin alte asemenea mijloace, ncheindu-se n acest sens un proces-verbal.
(3) Lipsa avocatului nu mpiedic efectuarea actului de urmrire penal sau a
audierii, dac exist dovada c acesta a fost ncunotinat n condiiile alin. (2).
(4) Avocatul suspectului sau inculpatului are de asemenea dreptul s participe la
audierea oricrei persoane de ctre judectorul de drepturi i liberti, s formuleze
plngeri, cereri i memorii.
(5) n cazul efecturii percheziiei domiciliare, ncunotinarea prevzut la alin. (2)
se poate face i dup prezentarea organului de urmrire penal la domiciliul
persoanei ce urmeaz sa fie percheziionat.
(6) n cazul n care avocatul suspectului sau al inculpatului este prezent la
efectuarea unui act de urmrire penal, se face meniune despre aceasta i despre
eventualele obieciuni formulate, iar actul este semnat i de avocat.

(7) n cursul procedurii de camer preliminar i n cursul judecii, avocatul are


dreptul s consulte actele dosarului, s l asiste pe inculpat, s exercite drepturile
procesuale ale acestuia, s formuleze plngeri, cereri, memorii, excepii i
obieciuni.
(8) Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul s beneficieze de timpul i
nlesnirile necesare pentru pregtirea i realizarea unei aprri efective.

Asistena juridic a persoanei vtmate, a prii civile i a prii responsabile


civilmente
(1) n cursul urmririi penale, avocatul persoanei vtmate, al prii civile sau al
prii responsabile civilmente are dreptul s fie ncunotinat n condiiile art. 92
alin. (2), s asiste la efectuarea oricrui act de urmrire penal n condiiile art. 92,
dreptul de a consulta actele dosarului i de a formula cereri i a depune memorii.
Dispoziiile art. 89 alin. (1) se aplic n mod corespunztor.
(2) Avocatul persoanei vtmate, al prii civile sau al prii responsabile civilmente
are dreptul prevzut la art. 92 alin. (8).
(3) n cursul judecii, avocatul persoanei vtmate, al prii civile sau al prii
responsabile civilmente exercit drepturile persoanei asistate, cu excepia celor pe
care aceasta le exercit personal, i dreptul de a consulta actele dosarului.
(4) Asistena juridic este obligatorie cnd persoana vtmat sau partea civil este
o persoan lipsit de capacitate de exerciiu ori cu capacitate de exerciiu restrns.
(5) Cnd organul judiciar apreciaz c din anumite motive persoana vtmat,
partea civil sau partea responsabil civilmente nu i-ar putea face singur aprarea,
dispune luarea msurilor pentru desemnarea unui avocat din oficiu.

Consultarea dosarului
(1) Avocatul prilor i al subiecilor procesuali principali are dreptul de a solicita
consultarea dosarului pe tot parcursul procesului penal. Acest drept nu poate fi
exercitat, nici restrns n mod abuziv.

(2) Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a


nota date sau informaii din dosar, precum i de a obine fotocopii pe cheltuiala
clientului.
(3) n cursul urmririi penale, procurorul stabilete data i durata consultrii ntr-un
termen rezonabil. Acest drept poate fi delegat organului de cercetare penal.
(4) n cursul urmririi penale, procurorul poate restriciona motivat consultarea
dosarului, dac prin aceasta s-ar putea aduce atingere bunei desfurri a urmririi
penale. Dup punerea n micare a aciunii penale, restricionarea se poate dispune
pentru cel mult 10 zile.
(5) n cursul urmririi penale, avocatul are obligaia de a pstra confidenialitatea
sau secretul datelor i actelor de care a luat cunotina cu ocazia consultrii
dosarului.
(6) n toate cazurile, avocatului nu i poate fi restricionat dreptul de a consulta
declaraiile prii sau ale subiectului procesual principal pe care l asist ori l
reprezint.
(7) n vederea pregtirii aprrii, avocatul inculpatului are dreptul de a lua
cunotin de ntreg materialul dosarului de urmrire penal n procedurile
desfurate n faa judectorului de drepturi i liberti privind msurile privative
sau restrictive de drepturi, la care avocatul particip.
(8) Dispoziiile prezentului articol se aplic n mod corespunztor cu privire la
dreptul prilor i al subiecilor procesuali principali de a consulta dosarul.
Dreptul de a formula plngere
(1) Avocatul are dreptul de a formula plngere, potrivit art. 336-339.
(2) n situaiile prevzute la art. 89 alin. (2), art. 92 alin. (2) i art. 94, procurorul
ierarhic superior este obligat s rezolve plngerea i s comunice soluia, precum i
motivarea acesteia, n cel mult 48 de ore.

ACTIUNEA PENALA
Constituie instrumentul juridic prin intermediul caruia se deduce in fata
organelor judiciare raportul conflictual de dr penal ,in vederea
dinamizarii procesului penal si a realizarii scopului sau.
Actiunea penala are ca obiect tragerea la raspundere penala a persoanelor care
au comis infractiuni ,iar titularul si subiectul activ al acesteia este statul.

Persoana care a fost vatamata intr-un drept al sau ,in urma comiterii infractiunii si
care poate aparea in procesul penal in calitate de persoana vatamata nu poate fi
titular al actiunii penale.
Particularitatile actiunii penale
- apartine societaii si se exercita prin organele speciale ale statului statului
,procurorul avand calitatea de titular al actiunii penale.
- este obligatorie,astfel incat organele statului trebuie sa o exercite ori de cate
ori sunt indeplinite conditiile anume prevazute de lege ,in vederea tragerii la
raspundere penala a inculpatului.
- este indisponibila ,in sensul ca odata declansata ,continua pana la
epuizare ,fara a putea fi oprita sau limitata de cel care a declansat-o ,cu exceptia
situatiilor speciale cand este permisa rtragerea plangerii prealabile.
- este indivizibila ,astfel incat indiferent daca infractiunea a fost savarsita de
una sau mai multe pesoane,exista un drept unic la actiune.
- este individuala ,fiind exercitata numai impotriva celor implicati in
solutionarea cauzei penale.
Actiunea penala se pune in miscare prin actul de inculpare prevazut de lege
,dupa care este exercitata pana la momentul sau final ,constatat de organele
judiciare in conditiile prevazute de lege.
Stingerea actiunii penale se poate face atat in cursul urmaririi penale de catre
procuror ,cat si pe parcursul judecatii de catre instanta.
Cauze care impiedica punerea in miscare sau exercitarea actiunii penale
1.Cauze sau impedimente ce rezulta din lipsa de temei a actiunii penaleprocurorul ,in faza urmarii dispune clasarea ,iar instanta in faza judecarii
,achitarea inculpatului.
- fapta nu exista
- fapta nu e prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia
prevazuta de lege
- nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea.
2.Cauze sau impedimente ce rezulta din lipsa de obiect a actiunii penale
procurorul dispune clasarea ,iar instanta incetarea procesului.
- lipseste plangerea prealabila ,autorizarea sau sesizarea organului competent
ori o alta conditie prevazute de lege ,necesara pt punerea in miscare a actiunii
penale.
- a intervenit aministia,prescriptia ,decesul suspectului ori inculpatului
- a fost retrasa plangerea prealabila pt cazurile posibile ,impacarea ori un acord
de mediere
- exista o cauza de nepedepsire prevazuta de lege
- exista autoritate de lucru judecat

- a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat,potrivit legii.

ACTIUNEA CIVILA
Este mijlocul prevazut de lege pt a se ajunge ,pe cale judiciara ,la dezdaunarea
persoanei care a suferit o paguba ca urmare a unui fapt ilicit si are ca obiect
tragerea la raspundere civila delictuala a infractorului ,precum si a partii
responsabile civilmente.
Conditiile exercitarii actiunii civile
- sa existe un prejudiciu material sau moral
- intre infractiunea savarsita si prejudiuciu sa existe o legatura de cauzalitate
- prejudiciul trebuie sa fie cert
- sa existe manifestare de vointa din partea persoanei vatamate ,pt dezdaunarea
sa.
Obiectul actiunii civile este tragerea la raspundere civila pt repararea daunelor
morale ,potrivit legii.
Titular al actiunii civile poate fi orice persoana fizica sau juridica
Actiunea civila in procesul penal se porneste si se exercita de catre procuror ,
cand cel vatamat este o persoana lipsita de caapcitate de exercitiu sau cu
capacitate de exercitiu restransa
In cazul decesului partii civile ,se introduc in cauza mostenitorii ,iar atunci cand
partea civila este o persoana juridica ,in caz de reorganizare a acesteia se
introduc in cauza succesorii de drepturi ,iar in caz de desfiintare sau dizolvare se
introduc in cauza lichidatorii.