Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA1

1. Sa se determine parametrii optimi pentru stocare în cazul în care cererea totală


este de 300 unităti fizice pentru o perioada de 50 de zile. Costul de stocare este de
5 unităti monetare, costul de reîncărcare este de 10 u.m. iar penalizarea în cazul
lipsei de stoc este de 7 u.m. Să se realizeze o comparatie a rezultatelor obtinute cu
cele din cazul aplicării modelului de stocare fără lipsa de stoc.

1. Cu lipsa de stoc
Q=300 bucati p=Cp/(Cs+Cp)=7/12=0.58
Ѳ=50 zile q=sqrt((2*Q*c1)/( Ѳ*Cs*p))=sqrt(2*300*10/50*5*0.58)=sqrt(24/0.58)=6.43 bucati
Cs=5 u.m. s=p*q=6.43*0.58=3.73
C1=10 u.m. v=Q/q=300/6.43=46.66 aprovizionari
Cp=7 u.m T= Ѳ/v=50/46.66=1 zi
q=? C=sqrt(2*Q* Ѳ*c1*Cs*p)=sqrt(2*300*50*10*50*0.58)=932.73 u.m.
T=?
s=? 2. fara lipsa de stoc
v=? q=sqrt((2*Q*c1)/( Ѳ*Cs))=sqrt(2*300*10/50*5)=4.89 bucati
C=? v=Q/q=300/4.89=61.349 aprovizionari
T= Ѳ/v=50/61.349=0.815 zile
C=sqrt(2*Q* Ѳ*c1*Cs)=sqrt(2*300*50*10*50)=1224.744 u.m

2. Sa se determine parametrii optimi pentru stocare în cazul în care cererea totală


este de 500 unităti fizice pentru o perioada de 3 luni. Costul de stocare este de 10
unităti monetare, costul de reîncărcare este de 20 u.m. iar penalizarea în cazul
lipsei de stoc este de 15 u.m. Să se realizeze o comparatie a rezultatelor obtinute
cu cele din cazul aplicării modelului de stocare fără lipsa de stoc.

1. Cu lipsa de stoc

Q=500 bucati p=Cp/(Cs+Cp)=15/25=0.6


Ѳ=90 zile q=sqrt((2*Q*c1)/( Ѳ*Cs*p))=sqrt((2*500*20)/(90*10*0.6)=6.085 bucati
Cs=10 u.m. s=p*q=6.085*0.6=3.651 bucati
C1=20 u.m. v=Q/q=500/6.085=82.169 aprovizionari
Cp=15 u.m. T= Ѳ/v=90/82.169=1.095 zile
q=? C=sqrt(2*Q* Ѳ*c1*Cs*p)=sqrt(2*500*90*20*10*0.6)=3286.33 u.m
T=?
s=? 2. fara lipsa de stoc
v=? q=sqrt((2*Q*c1)/( Ѳ*Cs))=sqrt((2*500*20)/(90*10))=4.71 bucati
C=? v=Q/q=500/4.71 aprovizionari
T= Ѳ/v=0.847
C=sqrt(2*Q* Ѳ*c1*Cs)=sqrt(2*500*90*10*20)=4242 u.m
3. Sa se determine parametrii optimi pentru stocare în cazul în care cererea totală
este de 2000 unităti fizice pentru o perioada de un an. Costul de stocare este de 25
unităti monetare, costul de reîncărcare este de 10 u.m. iar penalizarea în cazul
lipsei de stoc este de 8 u.m. Să se realizeze o comparatie a rezultatelor obtinute cu
cele din cazul aplicării modelului de stocare fără lipsa de stoc.

1.Cu lipsa de stoc


Q=2000 bucati p=Cp/(Cs+Cp)=8/33=0.24
Ѳ=1 an q=sqrt((2*Q*c1)/( Ѳ*Cs*p))=sqrt((2*2000*10)/(1*25*0.24)) =81.64 bucati
Cs=25 u.m. s=p*q= 81.64*0.24=19.59
C1=10 u.m. v=Q/q=2000/81.64=24.49 aprovizionari
Cp=8 u.m T= Ѳ/v=1/24.49=0.040 ani
q=? C=sqrt(2*Q* Ѳ*c1*Cs*p)=sqrt(2*2000*1*10*25*0.24)=489.89 u.m.
T=?
s=? 2. fara lipsa de stoc
v=? q=sqrt((2*Q*c1)/( Ѳ*Cs))=sqrt((2*2000*10)/(25*1))=40 bucati
C=? v=Q/q=2000/40=50 aprovizionari
T= Ѳ/v=1/50=0.02 ani
C=sqrt(2*Q* Ѳ*c1*Cs)=sqrt(2*2000*25*10)=1000 u.m.

Primele 3 probleme au fost rezolvate corect de gusterita!

4. Pentru stocarea a 3 produse pe o perioada de 100 de zile, datele de lucru pot fi


rezumate în următorul tabel:

Nr. Produs Cererea Cost stocare Cost reîncărcare Penalizare pentru


lipsa de stoc

1 400 15 10 8
2 150 10 15 10
3 250 25 8 30

Să se determine paramettii optimi ai stocării si costul total al stocării


Rezolvare:
Q1=400; Q2=150; Q3=250 ;Cs1=15; Cs2=10; Cs3=25; C11=10; C12=15; C13=8; Cp1=8;
Cp2=10; Cp3=30; Ѳ=100
p 1=Cp/(Cs+Cp)=0,3

q 1=sqrt((2*Q1*c11)/( Ѳ*Cs1*p1))=sqrt(2*400*10)/(100*15*0,3)=4,21
v 1=Q 1/q 1=sqrt((Ѳ*Q 1* Cs1)/(2*C11*0,3))=400/4,21=95,01

T1= Ѳ/v1=sqrt((2* Ѳ*C11)/(Q1*Cs1*0,3))=100/95,01=1,05

S1=q 1*p1=1,26

C1=sqrt(2* Ѳ*Cs1*Q1*p1)=sqrt(2*100*15*400*0,3)=600

P 2=10/20=0,5

q 2=sqrt((2*150*15)/(100*10*0,5))=3

V 2=Q2/q 2=150/3=50

T 2= Ѳ/v 2=100/50=2

S 2=p 2*q 2=1,5

C 2=sqrt(2*100*150*10*0,5)=387,298

P 3=30/55=0,5

q 3=sqrt((2*250*8)/(100*25*0,5))=1,78

v 3=Q 3/q 3=250/1,78=140,44

T 3= Ѳ/V 3=100/140,44=0,71

S 3=q 3*p 3=0,89

C 3=sqrt(2*100*250*25*0,5)=790,569

C=∑ Ci =1777,867
I=1

Am rugamintea sa verificati si voi daca am aplicat formulele corecte si daca mai e ceva de
completat,corectat.Problema am rezolvato dupa modelul de stocare a mai multor produse
tinand cont ca exista lipsa de stoc.