Sunteți pe pagina 1din 4

Eseul - Poluarea mediulul acvatic

Apa sub toate formele ei de agregare, constituie direct


sau indirect, conditia principal a vietii.Ea este izvorul
vietii umane, este resursa fundamental pentru
societatea omeneasca. Fiind unfactor foarte important
in echilibrele ecologice, apa este afectata in mare parte
de problemaactuala a poluarii ei.
Prin poluarea apei, se nelege alterareacaracteristicilor
fizice, chimice i biologice ale apei, produs direct sau
indirect
de activitile umane i care face ca apele s devin
impropriiutilizrii normale n scopurile n care aceast
utilizare era posibil nainte
de a interveni alterarea.
Poluarea apelor poate fi natural sau artificial.
Poluareanatural se datoreaz surselor de poluare
naturale i se produce n urmainteraciei apei cu
atmosfera, cnd are loc o dizolvare a gazelor existente
n
aceasta, cu litosfera, cnd se produce dizolvarea rocilor
solub
ile i cuorganismele vii din ap. Poluarea artificial se
datoreaz surselor de ape uzatede orice fel, apelor
meteorice, nmolurilor, reziduurilor, navigaiei etc
Mai grava este poluarea artificiala, cauzata de
activitatile omului.Sursele de poluare, dupa provenienta
apelor uzate, se pot grupa astfel:1)ape menajere, care
contin poluanti din resturi alimentare, sapun ,
detergent,microorganism etc.,substante care provin in
general de la poluatie, din activitatea casnica,
restaurant, hoteluri, zonede agreement, terenuri de
sport2)ape uzate industrial, care provin din apele
folosite in procesele tehnologice industriale. Apele
uzate rezultate de la minele de carbine contin
substante in suspensie, pe cind cele provenite
de lafabricile de zahar,contin atit substante organice
dizolvate, cit si suspensii.3)apele uzate agricole,care

provin de la crescatorii de animale, continind poluanti


sub forma desubstante organice si suspensii, precum si
cele rezultate in urma irigarii terenurilor agricole,
fiindpoluate cu substante organice, pesticide,
suspensii.4)apele radioactive, care pot contine
substante radioactive rezultate pe cale naturala ca
exemplufiind Rodonul- un gaz foarte toxic, provenind de
la extragerea si prelucrarea minereurilorradioactive.In
functie de natura agentilor poluanti existenti in apele
uzate, poluarea poate fi diferentiata in:
Poluarea fizica, in special cu substante radioactive,
poluarea termica,poluareadeterminate de elementele
insolubile plutitoare sau sedimentabile
Poluarea biologica, adica bacteriana, virotica
sau parazitologica.
Poluarea chimica, conditionata de patrunderea in apa a
unor substante de natura organicasau
anorganica..Impactul poluarii apelor asupra mediului
inconjurator si sanatatea omului este evident, si
anume:1.
Excesul de substante organice din apele de
suprafata(datorat poluariibiologice,chimice)consuma
oxigenul din ape, care nu trebuie sa coboare sub
nivelullimita de 4mg/l,necesar dezvoltarii organismelor
din apa;2.
Petrolul evacuat pe suprafata acvatica formeaza o
pelicula uleioasa care impiedicas chimbul de gaze cu
atmosfera, modifica o serie de caracteristici fizicochimice ale apei,actionind mecanic asupra florei si
faunei;3.
Hidrogenul sulfurat si sulfurile influenteaza calitatea
apei prin consumul activ aloxigenului, afectind intregul
system acvatic;4.
Detergentii impiedica autoepurarea apei, otravesc
microorganismele;5.
Unele elemente,precum mercurul sunt foarte toxice,
influentind asupra sanatatii umane,asupra florei si

faunei din apa practic la fel ca si substantele


radioactive.
Calitatea apelor poluate poate fi imbunatatita pe doua
cai: naturala(prin autoepurare) siartificiala(prin procese
tehnologice la statiile de epurare a apei).Dintre
masurile de protectie si prevenire a apelor fac parte:
monitorizarea calitatii apelor,prevenirea poluarii apelor,
utilizarea tehnologiilor moderne de epurare a apei,
curatarea riurilor, afintinilor, amenajarea zonelor verzi
in preajma apelor, aplicarea masurilor legislative
laintreprinderile poluante etc..Pentru asigurarea calitatii
apelor in primul rind este necesara, respectarea de
catre toate statelelumii si de catre fiecare locuitor al
acestui stat a legilor de protectie ecologica si sanitara
abazinelor acvatice.
Protectia apelor:
I. Autopurificarea apelor:
Se realizeaza prin procese fizice si fizico-chomice precu
m si prin procese biologice si biochimice. Acestea const
au in:sedimentarea materilor mai grele, sediment
are,
care este influentata de temperatura, viteza de scurger
e a apei etc.;
prin actiunea radiatilor solare (ultraviolete)
cu efecte antibacteriene;
prin reactii chimice de oxidare, reducere, neutraliz
are care
au loc intre substantele chimice din apa si cele din apa
poluata;
prin reactii chimice chiar numai intre substantele
chimice din apa poluata.
Procesele biologice si biochimice constau in primul rand
in concurenta dintre flora propriei ape si flora poluanta
patrunsa in apa. Astfel,germenii propii apei elibereaza i
n apa o serie de metaboliti cu actiune antibiotica fata d
e germenii poluanti, ducand in cele din urma la dispariti

asuportului nutritiv de hrana al germenilor patogeni pat


runsi prin poluare.
II. Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice:
Protectia apelor de suprafata si subterane si a e
cosistemelor acvatice are
ca obiect, mentinerea si ameliorarea calitatii si producti
vitatiinaturale ale acestora in scopul evitarii unor efecte
negative asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor
materiale:
Interzicerea evacuarii la intamplare a reziduurilor d
e orice fel care ar putea polua apa si, in primul rand,
a apelor reziduale, comunale siindustriale. Acestea treb
uie colectate si indepartate prin sisteme de canalizare s
au instalatii locale de coloectare;
Construirea de statii de epurare pentru retinerea si
degradarea substantelor organice poluante continute in
apele reziduale alelocalitatilor si unitatilor zootehnice in
ainte de eliminarea lor in apa;
Distrugerea prin dezimfectie a germenilor patogeni
continuti in
ape reziduale ale unor institutii (spitale), abatoarele, un
itatileindustriei carnii;
Inzestrarea cu sisteme de retinere si colectare a su
bstantelor radioactive din ape reziduale;
Construirea de statii sau sisteme de epurare specifi
ce pentru apele reziduale ale unitatii industriale in vede
rea retinerii si neutralizariisubstantelor chimice potentia
l toxice;
Controlul depozitarii deseurilor solide, astfel incat a
cestea sa nu fie antrenate sau purtate in sursele de apa
de suprafata sau subterane.