Sunteți pe pagina 1din 39

INFRACTIUNI CONTRA INFAPTUIRII JUSTITIEI

NEDENUNTAREA
Infr. consta in fapta persoanei care, luand cunostinta de comiterea unei fapte
prevazute de legea penala contra vietii sau care a avut ca urmare moartea unei
persoane, nu instiinteaza de indata autoritatile.
Obiectul infractiunii:
a) Obiectul juridic specific: acele relatii sociale care se refera la prompta
infaptuire a justitiei, lucru
care nu ar fi posibil daca nu s-ar impune
denuntarea de indata a unor infractiuni grave.
b) Obiect material: nu exista la aceasta infractiune
Subiectii infract:
a) subiect activ: orice pers care are capacitate penala
: orice pers care a luat la cunostinta de savarsirea unei fapte
prevazute de legea
penala
contra vietii sau care a avut ca urmare moarte unei victime
Participatia este posibila doar in forma instigarii si a complicitatii morale.
b) subiect pasiv: statul prin organele sale specializate
Latura obiectiva:
a) Elementul material: consta in omisiunea de a denunta de indata savarsirea de
catre un tert a unei
fapte prevazute de legea penala contra vietii, sau care a
avut ca urmare
moartea unei persoane, indiferent de forma de comitere, fapte
de care
faptuitorul are cunostinta .
Pentru existenta acestei infractiuni se cere ca nedenuntarea sa aiba ca
obiect o infractiune care a fost savarsita anterior si ca denuntarea sa nu se faca
de indata.
b) Urmarea imediata: starea de pericol pt infaptuirea justitiei, prin atitudinea
pasiva a faptuitorului
c) Legatura de cauzalitate: rezulta din materialitatea faptei
Latura subiectiva:
Fiind vorba despre o infract omisiva, forma de vinovatie poate fi atat
intentia(directa/ indirecta), cat si culpa(var.agravata).
Daca faptuitorul urmareste un anumit scop prin fapta de nedenuntare, si
anume sa dea ajutor autorului infractiunii nedenuntate pt a ingreuna urmarirea
penala, se va retine concurs de infract intre nedenuntare si favorizarea
faptuitorului.
Promisiunea de nedenuntare, facuta anterior savarsirii faptei de catre autor,
atunci cand exista obligatia de denuntare, costituie complicitate morala.
Nu intereseaza sub aspectul existentei infractiunii intentionate mobilul sau
scopul cu care a fost savarsita, acestea pot fi avute in vedere de instanta la
individualizarea pedepsei.

Forme: Actele de pregatire si tentativa nu sunt posibile, intrucat elem material


al laturii obiective consta intr-o inactiune
Infr. se consuma la momentul in care faptuitorul care are in mod cert
cunostinta de savarsirea uneia dintre faptele prevazute de legea penala limitativ
enumerate de lege nu denunta de indata fapta autoritatilor.
Nu va exista infractiunea daca denuntul a fost facut la alta autoritate
necompetenta a efectua urmarirea penala, deoarece aceasta are obligatia de a
instiinta organele de urm penala.
Sanctiuni: inchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda
Cauze de nepedepsire: Nedenuntarea comisa de un membru de familie
faptuitorul incunostiinteaza autoritatile despre
savarsirea infractiunii,
inainte de punerea in miscare a actiunii
penale.
Daca faptuitorul omite sa denunte mai multe fapte prevazute de legea penala
despre care a luat
cunostinta si cu privire la care exista obligatia de denuntare, se vor aplica regulile
concursului ideal de infractiuni.

OMISIUNEA SESIZARII
= fapta functionarului public care, luand cunostinta de savarsirea unei fapte
prevazute de legea penala in legatura cu serviciul in cadrul caruia isi indeplineste
sarcinile, omite sesizarea de indata a organelor de urmarire penala.
Var atenuata-fapta savarsita din culpa
Obiectul infractiunii
Obiectul juridic special: relatiile sociale referitoare la infaptuirea justitiei, care
impiedica indeplinirea cu promptitudine de catre functionarii publici a obligatiei
de a sesiza organele de urmarire penala cu privire la infract savarsite in legatura
cu serviciul in cadrul caruia isi desfasoara sarcinile.
Obiectul material: nu exista
Subiectii infrac:
Subiectul activ: este calificat poate fi savarsita doar de un functionar public
calitatea speciala treb sa existe in momentul
savarsirii faptei, adica in
momentul in care acesta, desi are
posibilitatea de a sesiza organele
de urmarire penala, nu isi indeplineste oblig
impusa de lege.
Participatia penala este posibila in forma instigarii sau a complicitatii
Subiectul pasiv: Statul, ca titular al valorii sociale ocrotite.
Latura obiectiva:
a) Elementul material: infract de omisiunea sesizarii se realizeaza, sub aspectul
elementului material,
printr-o inactiune, adica prin omisiunea faptuitorului de
a sesiza, de indata,
organul de urm.pen.Aceasta omisiune trebuie sa se
refere la savarsirea unei

infractiuni in legatura cu serviciul in cadrul caruia


faptuitorul isi indeplineste
sarcinile.
Ex: infr de omisiune a sesizarii padurarului care, in exercitiul
functiei, luand cunostinta de fapta de luare de mita savarsita de un agent silvic,
omite sa o aduca la cunostinta organelor judiciare.
Pt existenta infractiunii se cere ca functionarul public sa fi luat la
cunostinta despre savarsirea unei infractiuni prevaz de legea penala si sa fi avut
obligatia, conform atributiilor de serviciu, sa sesizeze organele de urmarire
penala. Sesizarea sa se faca de indata
In cazul in care mai multe fapte prevazute de legea penala in legatura cu
serviciul au fost savarsite succesiv, iar faptuitorul nu le-a denuntat, se va retine o
pluralitate de infractiuni de omisiune a sesizarii organelor judiciare.
b) urmarea imediata: starea de pericol pentru realizarea actului de justitie
c) legatura de cauzalitate: rezulta din materialitatea faptei
Latura subiectiva:
Infr. poate fi savarsita cu intentie directa/indirecta, sau din culpa.
Nu intereseaza sub aspectul existentei infractiunii intentionate mobilul sau
scopul cu care a fost savarsita; acestea pot fi avute in vedere pt individualizarea
pedepsei.
In cazul in care fapta este comisa din culpa, se va retine varianta atenuata a
infractiunii.
Forme: Fiind o infract omisiva nu este susceptibila de tentativa
Infr se consuma in momentul in care faptuitorul, avand posibilitatea
de a sesiza organele de urmarire penala, nu isi indeplineste aceasta obligatie.
Sanctiuni: Infr se pedepseste cu - inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau
amenda in varianta tip
- inchisoare de la 3 luni la un an sau
amenda-var atenuata

INDUCEREA IN EROARE A ORGANELOR JUDICIARE


=sesizarea penala facuta prin denunt sau plangere, cu privire la existenta unei
fapte prevazute de legea penala ori in legatura cu savarsirea unei asemenea
fapte de catre o anumita persoana, cunoscand ca acesta este nereala.
Fapta este mai grava cand se savarseste prin producerea ori ticluirea de probe
nereale, in scopul de a dovedi existenta unei fapte prevazute de legea penala ori
savarsirea acesteia de catre o anumita persoana.
OBIECTUL INFRACTIUNII:
(a) Obiectul juridic specific: este reprezentat de acele relatii sociale
referitoare la infapturirea justitiei. Obiect juridic secundar: relatiile sociale
privind onoarea, demnitatea si chiar libertatea persoanei impotriva
careia se face plangerea sau denuntul ori in contra careia se ticluiesc sau
se produc probe.
(b) Obiectul material: nu exista

SUBIECTII INFRACTIUNII:
a) Subiectul activ: orice persoana fizica/juridica,care indeplineste cond
generale ale rasp penale.
: Participatia penala- toate formele: coautorat, instigare,
complicitate.
b)
Subiectul pasiv: S.P principal- statul prin organele judiciare a caror
activitate este periclitata
si pusa in pericol de savarsirea infract de inducere in
eroare a org judiciare.
S.P secundar- pers fiz/jur contra careia s-a facut
plangerea sau denuntul sau impotriva careia s-au produs ori ticluit probele
nereale.
LATURA OBIECTIVA:
a) Elem material prezinta doua modalitati alternative de comitere:
- Sesizarea prin plangere sau denunt cu privire la existenta unei fapte
prevazute de legea penala cunoscand ca aceasta este
nereala( sesizarea mincinoasa)
- Sesizarea in legatura cu savarsirea unei fapte prevazute de legea
penala de catre o anumita persoana cunoscand ca aceasta este
nereala( invinuirea mincinoasa).
Plangerea= incunostintarea facuta de o pers fiz/jur referitoare la o vatamare
ce I s-a cauzat prin infractiune.
Denuntul= incunostintarea facuta de o pers fiz/jur despre savarsirea unei
infract.
Infr de inducere in eroare a organelor judiciare va exista si atunci cand unele
conditii de fond si de forma prevaz de Codul de Proc Pen nu sunt indeplinite, fiind
necesar ca din denuntul sau plangerea formulata sa rezulte suficiente elemente
pt ca organul de cercetare penala sa declanseze procesul penal.
b) Cerinte esentiale:
- Sesizare penala, trebuie sa aiba ca obiect o fapta prevazuta de legea
penala
- Sesiz penala, sa priveasca o anumita persoana( determinata)
- Sesiz trebuie sa fie mincinoasa/nereala.
Va exista aceasta infract si atunci cand plangerea sau denuntul se fac la unele
institutii de stat competente sa primeasca sesizarile cetatenilor(Parlam, Guvern,
ministere etc), cu conditia ca in final acestea sa ajunga la organul de cercetare
penala competent sa efectueze urmarirea penala pt infractiunea care a facut
obiectul denuntului sau plangerii.
c) Urmarea imediata: starea de pericol pentru infaptuirea actului de justitie
penala. Urmare secundara: afectarea reputatiei persoanei careia I se imputa, in
mod nereal, savarsirea unei infractiuni, uneori aducandu-se atingere chiar
libertatii persoanei.
d) Legatura de cauzalitate: rezulta din materialitatea faptei.
Latura subiectiva:
-Intentia directa si indirecta. Autorul denuntului ori plangerii sau pers care
produce sau ticluieste probele stie ca invinuirea este nereala sau ca probele sunt
nereale si urmareste sa le prezinte ca atare in fata organelor judiciare sau, desi
nu stie ca aceste invinuiri sau probe sunt nereale, accepta si aceasta
eventualitate.
Variantele agravante

Fapta este mai grava atunci cand se realizeaza prin producerea sau ticluirea de
probe nereale, in scopul de a dovedi existenta unei fapte prevazute de legea
penala ori savarsirea acesteia de catre o anumita persoana.
Prin producerea de probe nereale se intelege prezentarea acestora in fata
organelor de urmarire penala sau instantelor de judecata cu prilejul probatiunii
penale.
Prin ticluirea de probe nereale se intelege nascocirea sau inventarea unor
probe inexistente, urmata de prezentarea acestora in fata organelor judiciare.
Atunci cand o persoana depune un denunt sau o plangere, dupa care produce
sau ticluieste probe nereale in sprijinul invinuirii facute prin denunt sau plangere,
se va retine o singura infractiune de inducere in eroare a organelor judiciare.
FORME
Actele de pregatire si tentativa sunt posibilie, dar legea nu pedepseste decat
forma consumata.
Este o infr de pericolmomentul consumarii este mom in care sesizarea a ajuns
la autoritatea judiciara care potrivit legii este competenta sa dea o solutie in
legatura cu plangerea sau denuntul in cauza.
MODALITATI: inducerea in eroare a organelor judiciare este reglementata
intr-o varianta tip, una agravata si o cauza de nepedepsire a persoanei.
SANCTIUNI: Var tip: inchisoare de la 6 luni la 3 ani, alternativ cu pedeapsa
amenzii
: Var agravata: inchisoarea de la 1 la 5 ani
Cauza de nepedepsire: pers care a savarsit inducerea in eroare a organelor
judiciare, daca declara, inainte de retinerea, arestarea, sau de punerea in miscare
a actiunii penale impotriva celui fata de care s-a facut denuntul sau plangerea ori
s-au produs probele, ca denuntul, plangerea sau probele sunt nereale.

FAVORIZAREA FAPTUITORULUI
= ajutorul material sau moral, direct sau indirect, dat faptuitorului fara o
intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii faptei prevazute de legea
penala, in scopul impiedicarii sau ingreunarii cercetarilor intr-o cauza penala,
tragerii la raspundere penala, executarii unei pedepse sau masuri privative de
libertate
- are caracter subsidiar, fiind retinuta numai daca nu exista alte incriminari
speciale ale favorizarii( marturia mincinoasa, inlesnirea evadarii)
OBIECTUL INFRACTIUNII
(a) Obiectul juridic special-relatiile sociale referitoare la infaptuirea justitiei
(b) Obiectul material- nu exista
SUBIECTII INFRACTIUNII
(a) Subiectul activ- autor poate fi orice persoana fiz/juridica care are
capacitate penala
- pers vatamata ori avocatul suspectului sau
inculpatului poate fi
subiect activ nemijlocit al infractiunii(ex: pers
vatamata da declaratii
false in fata organelor judiciare, favorizand prin
aceasta pe faptuitor)

- aparatorul are dreptul si chiar obligatia de a


sustine interesele
personale ale faptuitorului, dar numai in
limitele legii si cu luarea
in considerare a intereselor justitiei
Participatia in toate formele: coautorat, instigare, complicitate.
Participantii la savarsirea infractiunii principale nu pot fi autori,
complici sau instigatori la infractiunea de favorizare a faptuitorului.
(b) Subiectul pasiv: statul , iar sub pasiv secundar orice pers ale
carei interese au fost
prejudiciate prin savarsirea infract de catre
sub activ.
LATURA OBIECTIVA:
A. ELEMENTUL MATERIAL: ajutorul dat unui faptuitor, direct sau indirect, in
scopul impiedicarii
sau ingreunarii cercetarilor intr-o cauza penala,
tragerii la rasp penala,
executarii unei pedepse sau masuri privative de
libertate, fara o
intelegere stabilita inainte sau in timpul
comiterii infractiunii.
Cerinta esentiala: sa se dea un ajutor. Ajutorul poate fi dat prin acte
comisive sau prin acte
omisive si poate fi moral. El poate fi dat direct sau
indirect, adica prin
intermediul unei alte persoane. Ajutorul poate consta,
de ex, in ascunderea
cutitului cu care s-a savarsit un omor.
: nu intereseaza mijloacele folosite de favorizator. Daca
mijlocul folosit de
favorizator constituie insa, prin el insusi, o infract, se
aplica regulile referitoare
la concursul de infract
: ajutorul trebuie dat unui faptuitor, adica unei pers care a
savarsit anterior o
Infractiune. O pers este faptuitor de abia atunci cand I s-a
stabilit vinovatia la
sfarsitul unui proces penal. Nu intereseaza daca faptuitorul
favorizat a savarsit
o infractiune consumata sau o tentativa pedepsita de lege,
de asemenea, nu
intereaseaza calitatea pe care o are faptuitorul favorizat in
raport cu infract.
savarista( autor, complice, instigator)
: ajutorul trebuie dat faptuitorului fara o intelegere stabilita
inainte sa in timpul
savarsirii infractiunii
:ajutorul treb dat faptuitorului pt impiedicarea sau
ingreunarea cercetarilor
Intr-o cauza penala, tragerii la rasp penala, executarii unei
pedepse sau masuri
privative de libertate.

Ajutorul( actiune sau inactiune) dat faptuitorului poate interveni pe


parcursul verificarii prealabile, in tot cursul urmaririi penale( indiferent
daca faptuitorul avea sau nu calitatea de suspect sau inculpat), in cursul
procedurii de camera preliminara ori al judecatii in prima instanta sau in
apel ori dupa ramanerea definitiva a hotararii.
B. Urmarea imediata: crearea unei stari de pericol pt infaptuirea justitiei
C. Legatura de cauzalitate: rezulta din materialitatea faptei
LATURA SUBIECTIVA:
Infr. de favorizarea faptuitorului se sav cu intentie directa/ indirecta.
Favorizatorul isi da seama si vrea sa de ajutor unui faptuitor, pentru a ingreuna
sau impiedica activitatea de cercetare intr-o cauza, tragerea la rasp penala si
executarea unei pedepse sau masuri privative de libertate, prevazand ca prin
aceasta creeaza o stare de pericol pentru infaptuirea justitiei, urmare pe care o
doreste sau o accepta.
Nu intereseaza sub aspectul existentei infractiunii intentionate mobilul sau
scopul cu care a fost savarsita, acestea pot fi avute in vedere la individualizarea
pedepsei.
FORME:
-Actele de pregatire si tentativa sunt posibile, dar nu sunt incriminate
-infract se consuma in momentul in care este acordat ajutorul infractorului, chiar
daca cercetarile in cauza penala, tragerea la rasp penala, executarea pedepsei
sau masurii privative de libertate nu a fost efectiv impiedicata sau ingreunata
-infract poate fi savarsita si in forma continuata, epuizandu-se in momentul
ultimului act de ajutor dat faptuitorului
MODALITATI:
a. Ajutorul dat pt a
cauza penala
b. Ajutorul dat pt a
c. Ajutorul dat pt a
masuri privative

ingreuna sau impiedica sau ingreuna cercetarile intr-o


ingreuna sau impiedica tragerea la rasp penala
ingreuna sau impiedica executarea unei pedepse sau
de libertate.

SANCTIUNI:
Infr se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda.
Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevaz de
lege pt autor.
Favorizarea savarsita de catre un membru de familie nu se pedepsestecauza de
nepedepsire de care beneficiaza favorizatorul care are calitatea de membru de
familie.

TAINUIREA
=infr ce consta in primirea, dobandirea, transformarea ori inlesnirea
valorificarii unui bun, de catre o persoana care fie a cunoscut, fie a prevazut din

imprejurarile concrete ca acesta provine din savarsirea unei fapte prevazute de


legea penala, chiar fara a cunoaste natura acesteia.
OBIECTUL INFRAC TIUNII
a. Ob. Juridic principal: relatiile sociale de desfasurarea carora depinde
buna infaptuire a justitiei penale(tragerea la raspundere penala;
recuperarea prejudiciului care s-a pricinuit prin savarsirea unei fapte
penale)
b. Ob juridic secundar: relatiile patrimoniale
c. Obiectul material: bunul sau bunurile care pot proveni din savarsirea
unei infractiuni si asupra carora are loc actiunea specifica tainuirii.

SUBIECTII
(a) Subiectul activ: orice per care indeplineste conditiile generale ale
rasp penale.
Nu poate fi autor, cel care a participat ca instigator, complice,
coautor la fapta principala din care provine bunul, el va rasp pt acea
fapta si nu pt tainuire.
Participatia: in toate formele
(b)Subiectiv pasiv principal: statul(justitia este un atribut statal)
Secundar: pers fizica/ juridica in paguba careia s-a
savars
infractiunea din care provine bunul
tainuit.
Putem avea pluralitate de SP, cand bunurile tainuite au apartinut
mai multor persoane.

LATURA OBIECTIVA
a) Elem material: Tainuirea presupune ca element material, o actiune de
primire, de dobandire, de trasnformare ori o actiune de inlesnire a
valorificarii unui bun, de catre o pers care fie a cunoscut, fie a prevazut din
imprejurarile concrete ca acesta provine din savarsirea unei fapte prevaz de
legea penala.
Aceste actiuni sunt actiuni alternative, este suficient ca faptuitorul sa
savarseasca una din actiuni; savarsirea a doua sau mai multe actiuni nu
reprezinta pluralitate de infractiuni.
Primirea presupune actiunea faptuitorului care accepta sa detina cu orice
titlu bunul ce provine din savarsirea unei infractiuni sub forma de depozit,
gaj sau comodat.
Dobandirea implica transferul proprietatii bunului provenit din fapta prevaz
de legea penala in proprietatea tainuitorului
Transformarea presupune modificarea substantei sau formei bunului , prin
prelucrare, topire, montare, turnare in forma,etc.
Inlesnirea valorificarii- ajutorul dat sau sprijinirea in orice mod a unei pers
sa valorifice, sa vanda bunul provenit din savarsirea infractiunii.

Cerinte: faptuitorul sa cunoasca provenienta ilicita a bunurilor, sau sa


prevada din imprejurarile concrete ca acestea provin din savarsirea unei
fapte prevazute de legea penala.
: actiunea incriminata sa poarte intotdeauna asupra unui bun
provenit dintr-o fapta prevazuta de legea penala.
b) Urmarea imediata: starea de pericol pentru infaptuirea justitiei
: schimbarea situatiei bunurilor prin trecerea lui in alta
sfera patrimoniala ori prin modificarea substantei bunurilor in cazul
transformarii; astfel reducandu-se posbibilitatea de recuperare a bunului,
iar cel pagubit nu mai poate sa isi recupereze prejudiciul.
c) Legatura de cauzalitate: rezulta din materialitatea faptei

LATURA SUBIECTIVA:
Intentia de obstructionare a justitiei.
Este necesar ca faptuitorul sa fi cunoscut sau sa fi prevazut din imprejurarile
concrete ca bunul pe care il primeste, il dobandeste ori il transforma sau a carui
valorificare o inlesneste provine din savarsirea unei fapte prevaz de legea penala
Scopul nu are relevanta in ceea ce priveste existenta infractiunii.
Tainuirea presupune lipsa unei intelegeri anterioare sau concomitente
momentului savarsirii faptei principale. Daca faptuitorul cunostea anteriorcomplicitate la furt.
FORME:
Actele de pregatire si tentativa sunt posibile, dar nu sunt incriminate
Infr se consuma in momentul executarii in intregime cu intentie a uneia din
urmatoarele actiuni: primire, dobandire, transformare sau inlesnire a valorificarii
bunului provenit din savarsirea unei fapte prevaz de legea penala.
Poate fi savarsita in forma continuata, cand infract se epuizeaza la data
savarsirii ultimului act de executare.
MODALITATI
O multitudine de modalitati faptice, in raport de variatele procedee folosite de
faptuitor.
SANCTIUNI:
Inchisoare de la 1 la 5 ani sau amenda, fara ca pedeapsa aplicata tainuitorului
sa fie mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta principala
savarsita de autor
Cauza de nepedepsire: tainuirea savarsita de un membru de familie, cu
conditia ca acesta calitate sa existe in momentul savarsirii infractiunii.

OBSTRUCTIONAREA JUSTITIEI

Consta in fapta persoanei care fiind avertizata asupra consecintelor faptei sale
impiedica, fara drept, organul de urmarire sau instanta sa efectueze, in conditiile
legii un act procedural; refuza sa puna la dispozitia organului de urmarire penala,
instantei sau judecatorului sindic, in tot sau in parte, datele, informatiile,
inscrisurile sau bunurile detinute, care i-au fost solicitate in mod explicit, in
conditiile legii, in vederea solutionarii unei cauze.
OBIECTUL INFRACTIUNII
a) Obiectul juridic special: relatiile sociale referitoare la infaptuirea justitiei, in
subsidiar, si relatiile sociale referitoare la unele atribute esentiale ale
persoanei( rel sociale ce privesc integritatea corporala sau cele referitoare
la libertatea morala a persoanei).
b) Obiectul material: in principiu nu are, in modalit prevazuta de art 271 alin
(1) lit b): inscrisurile sau bunurile care au fost solicitate, in conditiile legii,
in vederea solutionarii unei cauze, detinute de faptuitor.
SUBIECTII:
(a) Subiectul activ: orice pers fiz/jur care are capacitate penala, cu
exceptia persoanei urmarita sau judecata(suspect sau inculpat)
pentru infractiunea care formeaza obiectul procesului penal, aceasta
nu se pedepseste, beneficiaza de dreptul de a pastra tacerea si
privilegiul impotriva autoincriminarii.
Participatia: in toate formele
(b) Subiectul pasiv: statul reprezentat de autorit judecatoreasca;
secundar- pers fizica sau juridica ale carei interese au fost vatamate
prin savarsirea infractiunii.
LATURA OBIECTIVA
a. Elem material:
actiunea de impiedicare a organelor de urmarire sau a instantei de
a efectua, in conditiile legii, un act procedural. Este necesar ca
impiedicarea sa aiba loc fara drept, iar actul procedural sa fie
efectuat in conditiile legii.
- se va retine in ipoteza in care impiedicarea vizeaza acte
procedurale(ascutarea martorilor sau a subiectilor procesuali
principali), dar si atunci cand impiedicarea vizeaza efectuarea unui
procedeu probator(perchezitia domiciliara, a unei metode speciale
de supraveghere sau c ercetare, a confruntarii etc.)
Refuzul unei persoane de a pune la dispozitia organelor judiciare
date, informatii, inscrisuri sau bunuri detinute. Este necesar ca
aceste date, informatii, inscrisuri sa fi fost solicitate explicit si in
conditiile legii, de organele judiciare, in scopul solutionarii unei
cauze penale.
ex: refuzul de a permite o perchezitie nu constituie infractiune, atata
timp cat organele judiciare nu dispun de mandatul de perchezitie
domiciliara.
Esential pentru existenta infractiunii, in ambele forme de comitere,
este avertizarea prealabila a persoanei de catre organul de urmarire
penala, instanta ori judecatorul sindic asupra consecintelor faptei sale.
Astfel, persoana trebuie avertizata ca prin impiedicarea efectuarii
actului procedural sau prin refuzul de cooperare va savarsi infractiunea
de obstructionare a justitiei, si abia din acest moment, daca persoana
persista in atitudinea lipsita de cooperare cu organele judiciare, se vor
intruni elementele constitutive ale acestei infractiuni.

Infractiunea de obstructionare a justitiei constituie o incriminare cu


caracter subsidiar, elementele constitutive ale infractiunii realizandu-se
in conditiile in care nu se savarseste o infract mai grava(ultrajul
judiciar, favorizarea faptuitorului, marturia mincinoasa, sustragerea sau
distrugerea de probe ori de inscrisuri.)
b. Urmarea imediata: starea de pericol cu privire la infaptuirea justitiei. Sursa
pericolului consta in aceea ca exista posibilitatea ca actiunea incriminata
sa duca la denaturarea probelor necesare rezolvarii unei anumite
cauze(civile, penale sau orice alta procedura judiciara).
c. Legatura de cauzalitate: rezulta din materialitatea faptei
LATURA SUBIECTIVA:
-Intentia directa sau indirecta
- nu intereseaza sub aspectul existentei infractiunii intentionate mobilul sau
scopul cu care a fost savarsita; acestea pot fi avute in vedere pentru
individualizarea pedepsei
FORMELE INFRACT:
Actele de pregatire si tentativa sunt posibile, nefiind insa incriminate
MODALITATI
Infractiunea se consuma in momentul savarsirii faptei tipice, adica in momentul
refuzului nejustificat de punere la dispozitie a celor solicitate(infract instantanee)
Poate fi savarsita in forma continuata, cu exceptia modalitatii refuzului,caz in
care se epuizeaza la data efectuarii ultimului act de executare.
SANCTIUNI:
Pedeapsa inchisorii de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.
Cauza de nepedepsire: dispozitiile incriminatoare prevazute pt aceasta infract
nu se aplica in cazul persoanei urmarite sau judecate pentru infractiunea care
formeaza obiectul procesului penal.

INFLUENTAREA DECLARATIILOR
Incercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de
calitatea acesteia, prin corupere, prin constrangere ori prin alta fapta cu efect
vadit intimidant, savarsita asupra sa sau asupra unui membru de familie al
acesteia, sa nu sesizeze organele de urmarire penala, sa nu dea declaratii, sa-si
retraga declaratiile, sa de declaratii mincinoase sau sa nu prezinte probe intr-o
cauza penala, civila sau in orice alta procedura judiciara se pedepseste cu
inchisoare de la 1 la 5 ani.
OBIECTUL JURIDIC:
a) Obiectul juridic special: relatiile sociale cu privire la infaptuirea justitiei
: in subsidiar, sunt incalcate si relatiile sociale
referitoare la
unele atribute esentiale ale persoanei( rel
sociale referitoare
la integritatea corporala/ la libertatea morala
a persoanei)
b) Obiectul material: corpul persoanei constranse, cand fapta se realizeaza
prin corupere,

constrangere ori prin alta fapta cu efect vadit


intimidant asupra unei
persoane sau a unui membru de familie a acesteia.
SUBIECTII:
(a) Subiectul activ: orice pers, nu este prevazuta o calitate speciala
Participatia: in toate formele
(b) Subiectul pasiv: autoritatea judiciara a carei activitatea este
impiedicata a se
desfasura normal ca urmare a savarsirii faptei
incriminate.
: pers care suporta actele de constrangere sau fata
de care s-au
desfasurat actele de corupere
LATURA OBIECTIVA
A. Elem material: Fapta este o infrac comisiva, elem material fiind reprezentat
de o actiune. Realizarea acestei infract presupune, sub aspectul elem
material, incercarea din partea subiectului activ de a determina sau
determinarea unei persoane prin constrangere sau corupere ori prin alta
fapta cu efect intimidant sa nu sesizeze organele de urmarire penala, sa nu
de o declaratie, sa isi retraga declaratiile, sa dea declaratii mincinoase ori
sa nu prezinte probe, intr-o cauza penala, civila sau in orice alta procedura
judiciara.
Daca activitatea de constrangere ori corupere realizeaza elementele
constitutive ale unei alte infractiuni(amenintare, lovire, vatamare
corporala, lipsire de libertate in mod ilegal etc), se vor aplica regulile
privind concursul de infractiuni.(ex: amenintarea victimei in scopul
influentarii declaratiilor acesteia va constitui atat infr de amenintare, cat si
infr de influentarea declaratiilor, aflate in concurs.)
Pentru existenta acestei infractiuni este necesar ca activitatea de
determinare a faptuitorului sa se refere la o imprejurare esentiala care are
importanta in justa solutionare a cauzei.
B. Urmarea imediata: crearea unei stari de pericol pentru desfasurarea
normala a activitatii de infaptuire a justitiei si, deci, pentru relatiile sociale
a caror ocrotire este asigurata prin apararea acestei activitati.
Urmarea imediata a infract de influentare a declaratiilor este totdeauna
o stare de pericol si niciodata o urmare concreta, deoarece, daca persoana
fata de care s-a incercat determinarea a fost determinata sa savarseasca
infractiunea de marturie mincinoasa, fapta nu mai constituie infractiunea
de influentare a declaratiilor, ci instigare la infr de marturie mincinoasa.
C. Legatura de cauzalitate: se stabileste odata cu identificarea actiunii
savarsite
LATURA SUBIECTIVA:
Infr de influentare a declaratiilor se savarseste doar cu intentie directa,
faptuitorul trebuie sa fi prevazut ca prin fapta sa ar putea pune in pericol
infaptuirea justitiei si sa fi urmarit expres acest rezultat.
Mobilul si scopul nu intereseaza pentru existenta infractiunii, dar trebuie avute
in vedere la individualizarea pedepsei.
FORME:
Actele de pregatire sunt posibile, dar nu se pedepsesc.
Daca activitatea de determinare a unei persoane sa nu sesizeze organele de
urmarire penala, sa nu de declaratii, sa-si retraga declaratiile, sa dea declaratii

mincinoase sau sa nu prezinte probe reuseste, indiferent de conduita ulterioara a


acestuia, se va retine instigare la marturie mincinoasa, iar daca nu reuseste, se
va retine infractiunea de influentare a declaratiilor in forma consumata.
Infractiunea se consuma in momentul in care s-a savarsit actiunea prin care sa incercat influentarea declaratiilor( adica in momentul in care s-a efectuat
actiunea de constrangere, actiunea de corupere a unei persoane sau prin alta
fapta cu efect vadit intimidant) si s-a produs deci urmarea imediata.
Infract poate fi savarsita si in forma continuata, care se epuizeaza in
momentul ultimului act prin care se incearca determinarea.
SANCTIUNI:
Pedeapsa inchisorii de la 1 la 5 ani.
Cauze justificative: nu constituie infractiune intelegerea patrimoniala dintre
infractor si persoana vatamata, intervenita in cazul infractiunilor pt care actiunea
penala se pune in miscare la plangerea prealabila sau pt care intervine
impacarea.

MARTURIA MINCINOASA
Varianta tip consta in fapta martorului care, intr-o cauza penala, civila sau in
orice alta procedura in care se asculta martori, face afirmatii mincinoase ori nu
spune tot ce stie in legatura cu faptele sau imprejurarile esentiale cu privire la
care este intrebat.
Varianta agravata exista in cazul in care fapta descrisa la varianta tip se
savarseste de: un martor cu identitate protejata ori aflat in Programul de
protectie a martorilor; de un investigator sub acoperire; de o persoana care
intocmeste un raport de expertiza ori de un interpret; in legatura cu o fapta
pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata ori inchisoarea de 10
ani ori mai mare.
OBIECTUL INFRACTIUNII:
a) Obiectul juridic special: relatiile sociale referitoare la infaptuirea justitiei
Ob juridic secundar: relatiile sociale referitoare la anumite
atribute esentiale
ale persoanei(demnitatea, libertatea)
sau in relatiile sociale
cu caracter patrimonial.
b) Obiect material: lipseste
SUBIECTII:
Subiectul activ: este unul calificat.
La forma de baza a infract, autor este martorul (persoana care are
cunostinta despre o fapta sau imprejurare relevanta pentru o cauza
si care poate fi ascultata de catre organele judiciare)
La var agravata a infract, autor este martorul cu identitate
protejata ori aflat in programul de protectie a martorilor;
investigatorul sub acoperire, expertul, interpretul.
Participatia este posibila numai in forma instigarii sau a
complicitatii; fiind o infractiune cu autor exclusiv, coautoratul nu

este posibil.(declaratia martorului este un act individual, dat in


nume propriu)
Exceptie: coautoratul posibil la anumite expertize
Subiectul pasiv: statul, reprezentat de autoritatea judiciara in fata
careia este data
marturia mincinoasa
:pers fizica/juridica parte in proces, ale caror
interese sunt periclitate
vatamate efectiv ca urmare a marturiei
mincinoase.
LATURA OBIECTIVA:
A. Elementul material: consta in actiunea subiectului activ de a face afirmatii
mincinoase sau omisiunea acestuia de a spune tot ce stie in legatura cu
faptele sau imprejurarile esentiale cu privire la care este intrebat intr-o
actiune penala, civila, disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta
martori
A face afirmatii mincinoase inseamna a face afirmatii nesincere, adica in
neconcordanta cu cele cunoscute de martor.
A nu spune tot ce stie inseamna a nu spune tot adevarul pe care il
cunoaste, a ascunde ceva din ceea ce stie. Nu va exista aceasta
infractiune daca martorul refuza sa raspunda la anumite intrebari.
Omisiunea de a spune tot ce stie cu privire la fapte sau imprejurari
esentiale ale cauzei nu poate fi retinuta in situatia in care martorul invoca
dreptul la tacere si privilegiul impotriva autoincriminarii.
Pt existenta infractiunii de marturie mincinoasa, trebuie indeplinite
urmatoarele cerinte esentiale:
o afirmatia mincinoasa sau omisiunea de a spune tot ce stie sa vizeze
imprejurari esentiale ale cauzei
o in cazul faptei omisive este necesar ca organul judiciar in fata caruia
au loc audierile sau participantii la proces sa fi formulat o intrebare
martorului cu privire la faptele sau imprejurarile esentiale ale cauzei.
B. Urmarea imediata: crearea unei stari de pericol pentru desfasurarea
normala a activitatii de infaptuire a justitiei..
C. Legatura de cauzalitate: rezulta din materialitatea faptei

LATURA SUBIECTIVA:
Infractiunea de marturie mincinoasa se savarseste cu intentie directa sau
indirecta.
Pentru existenta infractiunii de marturie mincinoasa se cere ca afirmatia
nereala sa se refere la imprejurari esentiale asupra carora persoana a fost
intrebata, iar in ceea ce priveste latura subiectiva a infractiunii, nu prezinta
relevanta realitatea, ci reaua-credinta a martorului, care este constient ca cele
declarate de el sunt mincinoase.
FORME:
Actele de pregatire si tentativa sunt posibilem dar nu sunt incriminate.
Infractiunea se consuma in momentul in care ascultarea luand sfarsit, se
semneaza depozitia facuta, chiar daca declaratia nu este ulterior luata in
considerare de organul judiciar.

Este o infractiune de pericol, astfel incat consumarea acesteia nu este


conditionata de producerea vreunei alte urmari in afara celei constand in crearea
starii de pericol pentru normala desfasurare a activitatii de infaptuire a justitiei.
Infractiunea poate fi savarsita in forma continuata, caz in care se epuizeaza la
data ultimului act de executare.
MODALITATI:
Marturia mincinoasa cunoaste o modalitate tipica(afirmatia mincinoasa a
martorului ori omisiunea de a spune tot ce stie in legatura cu faptele esentiale),
cat si o modalitate agravata, atunci cand infractiunea este savarsita de un martor
cu identitate protejata ori aflata in Programul de protectie a martorilor, de un
investigator sub acoperire, de o persoana care intocmeste un raport de expertiza
ori de un interpret, ori in legatura cu o fapta pentru care legea prevede pedeapsa
detentiunii pe viata ori inchisoarea de 10 ani ori mai mare.
SANCTIUNI:
In varianta tip, inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda
Varianta agravata, inchisoarea de la 1 la 5 ani.
Cauzele de nepedepsire, se retin in urm situatii:
In cauzele penale, autorul isi retrage marturia mincinoasa mai inainte de
retinerea suspectului sau inculpatului, arestarea preventiva sau la
domiciliu a inculpatului sau de punerea in miscare a actiunii penale
In alte cauze decat cele penale, autorul isi retrage marturia mincinoasa
mai inainte de a se fi pronuntat o hotarare in prima instanta sau de a se fi
dat o alta solutie in cauza ca urmare a marturiei mincinoase
Pt a fi retinuta drept cauza de nepedepsire, retragerea marturiei
mincinoase trebuie sa fie facuta in cauza in care a fost data

RAZBUNAREA PENTRU AJUTORUL DAT JUSTITIEI


Constituie infractiunea de razbunare pentru ajutorul dat justitiei,
savarsirea unei infractiuni impotriva unei personae ori a unui membru de familie
al aceesteia, pe motiv ca a sesizat organelle de urmarire penala, a dat declaratii
ori a prezentat probe intr-o cauza penala, civila sau in orice alta procedura prevaz
de lege.
OBIECTUL INFRACTIUNII:
a. Obiectul juridic special: relatiile sociale referitoare la infaptuirea justitiei
Obiect juridic secundar: relatiile sociale referitoare la viata si
integritatea
martorilor, expertilor sau
interpretilor.
b. Obiect material: lipseste ob material
SUBIECTII:
SA: orice persoana care poate raspunde penal
SP principal: statul, care prin instit sale specializate infaptuieste justitia

SP secundar: persoana/ un membru de familie al acesteia, care a sesizat


organelle de urmarire penala, a dat declaratii ori a prezentat probe intr-o
cauza penala, civila sau in orice alta procedura prev de lege.
Participatia: posibila sub toate formele: coautorat, instigare sau
complicitate

LATURA OBIECTIVA
a. ELEM MATERIAL: consta in savarsirea unei infract impotriva unei personae
ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv ca a sesizat organele de
up, a dat declaratii ori a prezentat probe intr-o cauza penala, civila sau in
orice alta procedura. Va fi tras la raspundere penala cel ce savarseste
infract de amenintare, lipsire de libertate, vatamare corporala sau alte
infractiuni impotriva unei persoane care a depus plangere sau a facut un
denunt in fata organelor de up.
Ne aflam in prezenta infract chiar daca activitatea infractionala
conceputa de faptuitor consta nu intr-o singura infractiune, ci intr-un
concurs de infractiuni conceput pentru razbunarea pe victim datorita
ajutorului dat org judiciare.
b. URM IMEDIATA: crearea unei stari de pericol pentru infaptuirea justitiei, iar
ca urmare adiacenta, o atingere adusa libertatii sau integritatii corporale a
persoanei ori a unui membru de familie al acesteia.
c. Leg de Cauzalitate: intre actiunea incriminata si urm imediata trebuie sa
existe o legatura de cauzaliate
LATURA SUBIECTIVA:
Intentia directa sau indirecta
FORME: Actele preparatorii si tentativa sunt posibile, insa nu sunt incriminate.
Consumarea infractiunii are loc in momentul in care actiunea
incriminate a fost savarsita si s-a produs urmarea imediata a infractiunii.
SANCTIUNI: Razbunarea pentru ajutorul dat justitiei se sanctioneaza cu pedeapsa
prevazuta de lege pentru acea infractiune (infrac savarsita impotriva unei
persoane sau a unui membru de familie al acesteia care a dat ajutor justitiei) ale
carei limite special se majoreaza cu o treime.

SUSTRAGEREA SAU DISTRUGEREA DE PROBE ORI


INSCRISURI
Sustragerea, distrugerea, retinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace
material de proba sau inscrisuri in scopul de a impiedica aflarea adevarului intr-o
procedura judiciara, precum si impiedicarea, in orice alt mod, ca un inscris
necesar solutionarii unei cause, emis de catre un organ judiciar sau adresat
acestuia, sa ajunga la destinatar.
OBIECTUL INFRACTIUNII:
a. Obiectul juridic special: relatiile sociale referitoare la infaptuirea justitiei

b. Obiectul material: mijloacele de proba, inscrisurile emise sau adresate unui


organ judiciar daca sunt necesare solutionarii unei cause.
SUBIECTII INFRACTIUNII:
o S.A.-orice persoana care are capacitate penala
o S.P. principal: statul
o S.P. secundar: persoana fizica sau juridica ale carei drepturi si interese
sunt periclitate prin distrugerea ori sustragerea unor inscrisuri
o Participatia: posibila in toate formele: coautorat, instigare, complicitate
LATURA OBIECTIVA:
a) Elem material consta in:
Sustragerea, distrugerea, retinerea, ascunderea ori alterarea de
mijloace materiale de proba sau de inscrisuri, in scopul de a
impiedica aflarea adevarului intr-o procedura judiciara
Impiedicarea, in orice alt mod, ca un inscris necesar solutionarii unei
cauze, emis de catre un organ judiciar sau adresat acestuia, sa
ajunga la destinatar.
Elem material al infractiunii se poate realiza prin una din modalitatile nromative:
1. Sustragerea mijloacelor materiale de proba sau a inscrisurilor=luarea fara
drept a inscrisurilor, mijloacelor de proba, din sfera de dispozitie a unitatii
publice care il pastreaza sau il detine
2. Distrugerea= nimicirea in orice mod a inscrisurilor, probelor, mijloacelor de
proba, astfel incat sa nu mai poata fi intrebuintate
3. Sustragerea= actiunea de luare, neimplicand tinerea in posesie
Retinerea= actiunea de luare urmata de tinerea in posesie a acestora, in
scopul zadarnicirii actiunii penale si impiedicarii aflarii adevarului
4. Ascunderea inscrisurilor sau a probelor=tainuirea acestora fata de
autoritati
5. Alterarea inscrisurilor si mijloacelor materiale de proba=degradarea totala
sau partiala astfel incat sa nu mai poata fi folosita ca mijloace de proba
6. Impiedicarea unui inscris destinat unui organ judiciar sa ajunga la acesta
Oricare dintre actiunile incriminata trebuie sa se refere la un inscris necesar
solutionarii unei cauze.
b) Urmarea imediata: starea de pericol pentru buna infaptuire a justitiei
c) Legatura de cauzalitate: infract este una de rezultat. Pentru a imputa unei
persoane savarsirea acestei infractiuni trebuie sa se demonstreze ca in
realitate fapta acelei persoane a dus la producerea rezultatului
socialmente periculos.
LATURA SUBIECTIVA:
Intentia directa- faptuitorul isi da seama ca vrea sa sustraga, retina,
ascunda, altereze sau sa distruga un mijloc de proba, un inscris emid de un org
de up, de o inst de judecata, sau de un alt organ de jurisdictie ori sa impiedice ca
un inscris destinat unuia dintre aceste organe sa ajunga la acesta, prevazand, in
acelasi timp, ca prin acesta actiune creeaza o stare de pericol pentru infapuirea
justitiei.
Este o infract calificata prin scop: impiedicarea aflarii adevarului intr-o
procedura judiciara.
FORME: Actele preparatorii si tentativa sunt posibile, dar nu sunt incriminate
Infr se consuma in momentul savarsirii actiunii ce formeaza elem material
Poate fi savarsita in forma continuata, infractiunea se epuizeaza in
momentul realizarii ultimului act de executare.

MODALITATI:
Modalit tipica: are in vedere sustragerea, retinerea,
ascunderea, alterarea ori distrugerea unor inscrisuri sau mijloace de proba emise
de autoritatile judiciare.
Modalit asimilata: situatia cand se impiedica ajungerea oricarui
inscris necesar solutionarii unei cauze la autoritatea competenta caruia inscrisul ii
este necesar.
SANCTIUNI: Inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

ULTRAJUL JUDICIAR
Infractiunea ce consta in amenintarea savarsita nemijlocit sau prin
mijloace de comunicare directa, lovirea sau alte violente, vatamarea corporala,
lovirile cauzatoare de moarte ori omorul, savarsite impotriva unui judecator sau
procuror aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, respectiv impotriva unui
avocat in legatura cu exercitarea profesiei.
Constituie forma asimilata, savarsirea unei infractiuni impotriva unui
judecator, procuror sau avocat, a unui membru de familie a acestora, ori
impotriva bunurilor acestora, in scop de intimidare sau de razbunare, in legatura
cu exercitarea atrbutiilor de serviciu ale judecatorului/ procurorului, respectiv in
legatura cu exercitarea profesiei de catre avocat.
OBIECTUL INFRACTIUNII:
a) Obiectul juridic special principal:
Relatiile sociale referitoare la infaptuirea justitiei si la respectul
datorat judecatorilor,
procurorilor sau avocatilor care exercita o activitate prin care se
realizeaza actul de
justitie
Obiectul juridic special secundar:
Relatiile sociale referitoare la viata, libertatea psihica ori la
integritatea corporala sau
sanatatea judecatorului/procurorului/avocatului.
b) Obiectul material: corpul persoanie, cu exceptia situatiei in care ultrajul se
comite prin amenintare.
SUBIECTII:
Subiectul activ: orice persoana care are capacitate penala
Participatia penala:posibila sub toate formele
Subiect pasiv principal: statul
Subiect pasiv secundar: judecatorul (de drepturi si libertati; de camera
preliminara, sau cel care intra in completul ce solutioneaza cauza in fond
sau in caile de atac), procurorul sau avocatul. Tot subiect pasiv secundar,
poate fi si un membru de familie al judecatorului/procurorului/avocatului.
Pluralitatea de subiecti pasivi secundari atrage retinerea unei pluralitati de
infractiuni de ultraj judiciar aflate in concurs.
LATURA OBIECTIVA:
a) Elem material: cuprinde una sau mai multe din urmatoarele actiuni:
Amenintarea
Lovirea sau alte acte de violenta
Vatamarea corporala

Loviri sau vatamari cauzatoare de moarte


Omor
Este necesar ca actiunile sa fie comise impotriva victimei aflata in
exercitarea atributiilor de serviciu/profesie, si ca acesta sa actioneze in
cadrul indatoririlor ce decurg din functia pe care o exercita, iar nu in mod
abuziv.( sa mentina cadrul legal al acestor atributii)
Infract de ultraj judiciar exista si atunci cand activitatile incriminate, desi
nu sunt savarsite
concomitent cu momentul cand subiectul pasiv al infractiunii se afla in exercitiul
functiei, ci ulterior, atunci cand actiunea faptuitorului a fost in legatura cu o fapta
savarsita in exercitiul atributiilor de serviciu.
Ultrajul judiciar absoarbe amenintarea/lovirile sau alte
violente/vatamarea corporala/lovirile sau vatamarile cauzatoare de
moarte/omorul.
b) Urmarea imediata: crearea unei stari de pericol pentru realizarea actului de
justitie, iar ca urmare adiacenta, o atingere adusa libertatii sau integritatii
corporale a persoanei.
c) Legatura de cauzalitate: rezulta din materialitatea faptei
LATURA SUBIECTIVA: Intentia directa sau indirecta
Praeterintentia-cand infractiunea absorbita este comisa
cu aceasta forma de vinovatie(lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte)
FORMELE: Actele preparatorii posibile, neincriminate
: tentativa este posibila si incriminata in masura in care este posibila
si incriminata la infractiunile absorbite
: infractiunea se consuma in momentul realizarii actiunii tipice
: poate fi savarsita in forma continuata, caz in care infrac se epuizeaza
la data comiterii ultimului act de executare.
MODALITATI:
In forma simpla: comiterea prin amenintare, lovire sau alte violente,
vatamare corporala, loviri sau vatamari cauzatoare de moarte ori omor,
savarsite impotriva unui judecator sau procuror aflat in exercitarea
atributiilor de serviciu
Forma asimilata: savarsirea unei infractiuni impotriva unui judecator,
procuror sau avocat ori impotriva bunurilor acestuia sau a unui membru de
familie al acestuia, in scop de intimidare sau de razbunare, in legatura cu
exercitarea atributiilor de serviciu, respectiv cu exercitarea profesiei.
SANCTIUNI: Limitele de pedeapsa sunt date de cele ale infractiunilor absorbite al
caror minim si maxim special se majoreaza cu o jumatate
Daca are ca urmare moartea victimei, este imprescriptibila, atat in ceea ce
priveste raspunderea penala, cat si executarea pedepsei.

CERCETAREA ABUZIVA
Constituie cercetare abuziva intrebuintarea de promisiuni, amenintari sau
violente impotriva unei persoane urmarite sau judecate intr-o cauza penala, de
catre un organ de cercetare penala, un procuror sau judecator, pentru a o
determina sa dea ori sa nu dea declaratii, sa dea declaratii mincinoase ori sa isi
retraga declaratiile.

Forma asimilata consta in falsificarea ori tricluirea de probe nereale de


catre un organ de cercetare penala, un procuror sau judecator.
OBIECTUL INFRACTIUNII:
a. Obiectul juridic special principal: relatiile sociale referitoare la infaptuirea
justitie penale
Obiectul juridic secundar:relatiile sociale privind libertatea psihica,
sanatatea si integritarea corporala a persoanei
b. Obiectul material: corpul persoanei aflate in curs de urmarire penala sau
de judecata supuse la violenta
SUBIECTII INFRACTIUNII:
Subiectul activ:- este circumstantiat/calificat
Poate fi procurorul, persoana care are calitatea de organ de cercetare
penala(al politiei judiciare sau organe de cercetare penala speciale),
judecatorul(de drepturi si libertati, camera preliminara sau cel care face
parte dintr-un complet de judecata in fond sau in caile de atac)
Coautoratul este posibil numai daca subiectii activi nemijlociti au
calitatea ceruta de lege.
Instigarea sau complictatea sunt posibile si nu este conditionata de
vreo calitate a participantilor.
Subiectul pasiv: calificat
Orice persoana care face obiectul urmaririi penale sau este judecat
intr-o cauza(suspectul sau inculpatul)
Pluralitatea subiectilor pasivi determina pluralitatea de infractiuni.
LATURA OBIECTIVA:
(a) Elementul material:
Constrangerea unui suspect sau inculpat prin amenintari sau violente
pentru a-l determina
sa dea ori sa nu dea declaratii, sa dea declaratii mincinoase ori sa isi retraga
declaratiile in sensul dorit de organele judiciare.
Promisiunea unor foloase patrimoniale sau nepatrimoniale unui suspect
sau inculpat pentru
a-l determina sa dea ori sa nu dea declaratii, sa dea declaratii mincinoase ori sa
isi retraga declaratiile in sensul dorit de organele judiciare.
Infractiunea de amenintare si cea de loviri sau alte violente sunt absorbite
in infractiunea de cercetare abuziva.
Infractiunea de cercetare abuziva poate fi retinuta in concurs cu
infractiunile de vatamare corporala, omor, omor calificat, supunere la rele
tratamente.
A intrebuinta promisiuni= a prezenta celui aflat in curs de cercetare, ancheta penala sau
judecata anumite avantaje materiale sau morale de care ar urma sa se bucure in viitor, in cazul in
care va da declaratiile cerute de faptuitor.
A intrebuinta amenintari= amenintarea unei persoane cu savarsirea unei infractiuni sau a
unei fapte pagubitoare indreptate impotriva ei sau a altei persoane, daca este de natura sa
alarmeze.
Intrebuintarea de violente= a efectua anumite activitati externe prin care se provoaca
suferinte persoanei vatamate, in limitele prev de lege.

Elementul material in cazul variantei asimilate se prezinta sub forma unor


actiuni de producere, falsificare sau ticluire de probe nereale de catre un organ
de cercetare penala, procuror sau judecator.
Cerinta esentiala: constrangerea sau promisiunile sa fie realizate pentru a-l
determina pe suspect sau inculpat sa dea ori sa nu dea declaratii, sa dea
declaratii mincinoase ori sa isi retraga declaratiile in sensul dorit de organele
judiciare; nu este necesar ca scopul urmarit sa fie atins.

(b) Urmarea imediata: producerea unei stari de pericol pentru


infaptuirea justitiei, precum si pentru libertatea psihica sau
integritatea persoanei.
(c) Legatura de cauzalitate:rezulta din materialitatea faptei
LATURA SUBIECTIVA: intentia directa sau indirecta
Scopul savarsirii infractiunii este acela de a-l determina pe suspect sau
inculpat sa dea ori sa nu dea declaratii, sa dea declaratii mincinoase ori sa isi
retraga declaratiile in sensul dorit de organele judiciare.
FORME: sunt posibile actele de pregatire si tentativa, dar nu se pedepsesc.
Consumarea are loc in momentul in care faptuitorul a intrebuintat
promisiuni, violente sau amenintari fata de o persoana urmarita sau judecata
intr-o cauza penala.
Intrebuintarea in mod repetat, fata de aceeasi persoana, a unor promisiuni,
violente ori amenintari pentru a o determina sa dea declaratii, atrage aplicarea
dispozitiilor privind infractiunea continuata.
MODALITATI: cercetarea abuziva se prezinta sub trei modalitati normative:
intrebuintarea de violente, promisiuni sau amenintari fata de o persoana judecata
sau urmarita,
Exista si o varianta asimilata, constand in actiunea de producere,
falsificare, ori ticluire de probe nereale de catre un judecator, procuror sau organ
de cercetare penala.
Producere de probe nereale=prezentarea unor probe mincinoase de organele judiciare in vederea
dovedirii existentei unei fapte prevaz de legea penala si/sau
acuzarii
pe nedrept de savarsirea unei asemenea fapte a unei pers
nevinovate
ticluirea de probe nereale= construirea de probe mincionoase de organele judiciare in vederea
dovedirii existentei unei fapte prevazute de legea penala si/sau a
acuzarii
pe nedrept de savarsirea unei asemenea fapte a unei persoane
nevinovate
falsificarea de probe nereale-actiunea de atestare a unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare
adevarului, fie prin inactiune, adica prin omisiunea de a insera
unele
date sau imprejurari.

PEDEAPSA:
Atat pentru forma tip, cat si pentru cea asimilata: inchisoarea de la 2 la 7
ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

SUPUNEREA LA RELE TRATAMENTE


Infractiunea ce consta in supunerea unei persoane la executarea unei
pedepse, masuri de siguranta sau educative in alt mod decat cel prevazut de
dispozitiile legale.
Constituie varianta agravata a infractiunii supunerea la tratamente
degradante ori inumane a unei persoane aflate in stare de retinere, detinere ori
in executarea unei masuri de siguranta sau educative, privative de libertate.
OBIECTUL INFRACTIUNII
a. Obiectul juridic special: relatiile sociale privitoare la infaptuirea justitiei
precum si cele referitoare la aplicarea masurilor preventive, a pedepselor,
a masurilor de siguranta sau educative in conformitate cu prevederile
legale.

In subsidiar, sunt aparate relatiile sociale privind demnitatea si


sanatatea persoanei.
b. Obiectul material: corpul persoanei supuse la rele tratamente
SUBIECTII INFRACTIUNII:
Subiectul activ: este calificat, fiind o persoana care are atributii pe linia
organizarii, tratamentului si supravegherii persoanelor aflate in stare de
retinere sau detinere ori in executarea unei masuri de siguranta sau
educative, privative de libertate.
Calitatea subiectului activ trebuie sa existe in momentul savarsirii
infractiunii si sa fie dobandita in mod legal.
Participatia: posibila in toate formele, dar pentru coautorat se cere
ca toti faptuitorii sa aiba calitatea ceruta de lege.
Subiectul pasiv: persoana care este supusa efectiv la rele tratamente si se
afla in stare de retinere sau detinere ori in executarea unei masuri
educative sau de siguranta, privative de libertate.
LATURA OBIECTIVA:
a) Elementul material:
Actiunea de supunere la executarea unei pedepse, masuri de siguranta
sau educative, in alte moduri decat cele prevazute de lege, precum si
supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane care se
poate realiza fie prin acte comisive sau omisive, fie prin conditiile prin care
se pune in executare o pedeapsa, se dispune o masura de siguranta sau o
masura educativa
Forma tip: supunerea unei pers la executarea unei pedepse, masuri de
siguranta sau educative in alt mod decat cel prevazut de dispozitiile legale.
Varianta agravata:
Supunerea la tratamente degradante ori inumane presupune
producerea unor suferinte fizice, care nu se inscriu in limitele suferintelor
inerente regimului de executare a pedepsei, a masurilor de siguranta sau
educative sau a tratamentului celui aflat in arest preventiv. Suferintele pot
rezulta din incalcari abuzive ale regimului de cazare, igiena, de
alimentare(lipsirea de hrana sau de apa), de munca, de odihna, de
asistenta medicala sau alte tratamente degradante.
Relele tratamente nu trebuie sa imbrace forma torturii.
Este necesara savarsirea de acte repetate prin care o persoana este
supusa la rele tratamente, in cazul comiterii unui singura act de supunere
la rele tratamente, se va retine purtarea abuziva ori abuzul in serviciu.
Atunci cand actiunile sau inactiunile specifice elementului material
constituie, prin ele insele infractiuni(vatamare corporala, loviri sau
vatamari cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava) se vor aplica
regulile concursului de infractiuni.
Cerinta esentiala: subiectul pasiv sa se afle in stare de retinere,detinere
ori in executarea unei pedepse, masuri de siguranta sau masuri educative,
masuri privative de libertate.
b) Urmarea imediata: starea de pericol ce se creeaza pentru infaptuirea
justitiei; vatamarea demnitatii, integritatii fizice ori sanatatii persoanei.
c) Legatura de cauzalitate:rezulta din materialitatea faptei
LATURA SUBIECTIVA:
Intentia directa sau indirecta. Faptuitorul are reprezentarea ca prin fapta sa
supune la tratamente degradante sau inumane subiectul pasiv, urmarind sau

doar accceptand ca prin acesta sa se produca o stare de pericol pentru


infaptuirea justitiei.
Relele tratamente aplicate din culpa pot conduce la retinerea unei
infractiuni de neglijenta in serviciu.
FORME: actele de pregatire si tentativa sunt posibile, neincriminate
Infractiunea se consuma in momentul in care se realizeaza elementul
material al infractiunii sub forma supunerii unei persoane la executarea unei
pedepse, masuri de siguranta sau educative in alt mod decat cel prevazut de
dispozitiile legale sau sub forma tratamentelor degradante ori inumane.
Activitatea infractionala trebuie sa fie una de durata.
Poate fi realizata in forma continuata, caz in care infraciunea se epuizeaza
la data efectuarii ultimului act de executare.
PEDEAPSA:
pentru forma de baza: inchisoarea de la 6 luni la 3 ani si interzicerea
exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.
Pentru varianta agravata: inchisoarea de la 1 la 5 ani si interzicerea
executarii dreptului de a ocupa o functie publica.

TORTURA
Tortura este fapta functionarului public care indeplineste o functie ce
implica exerctiul autoritatii de stat sau a altei persoane care actioneaza la
instigarea sau cu consimtamantul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei
persoane puternice suferinte fizice ori psihice:
a. In scopul obtinerii de la aceasta persoana sau de la o terta persoana
informatii sau declaratii
b. In scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o terta persoana
l-a comis ori este banuita ca l-a comis
c. In scopul de a intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida
sau de a face presiuni asupra unei terte persoane
d. Pe un motiv bazat pe orice forma de discriminare
OBIECTUL INFRACTIUNII
a. Obiectul juridic special:relatiile sociale referitoare la buna desfasurare a
justitiei penale, iar in secundar, relatiile sociale care privesc drepturile si
libertatile fundamentale ale omului.
b. Obiectul material: corpul persoanei, daca activitatea faptuitorului priveste
direct corpul uman
SUBIECTII INFRACTIUNII:
Subiectul activ: este calificat-un functionar public care indeplineste o
functie ce implica exercitiul autoritatii statale(politist, ofiter de informatii,
militar, procuror etc) sau o persoana care actioneaza la instigarea sau cu
consimtamantul expres sau tacit al unei astfel de persoane.
Participatia posibila in toate formele
Subiectul pasiv: orice persoana fizica, sau o terta persoana care prin
torturarea victimei este intimidata, suporta o constrangere morala.
LATURA OBIECTIVA:
A. Elem material: infr de tortura se realizeaza prin actiunea de a provoca unei
persoane o durere sau suferinta puternice, fizice sau psihice, prin acte de
violenta.

Poate consta fie intr-o actiune, fie intr-o inactiune.


Nu este suficient ca actiunea sau inactiunea sa produca doar
o suferinta puternica, fapta trebuie, de asemenea, sa fie savarsita pentru
obtinerea unor informatii ori marturisiri, sau pentru a pedepsi sau pentru a
intimida, ori pt a face presiuni asupra persoanei torturate sau a unei terte
persoane ori ca fapta sa fie savarsita pe baza unui motiv de discriminare.
Cerinte: suferinte de natura psihice sau fizice de o intensitate deosebita
: finalitatea urmarita de faptuitor
B. Urmarea imediata: provocarea unei puternice suferinte fizice sau psihice
cu scopul determinarii victimei sa aiba o anumita conduita
C. Legatura de cauzalitate: rezulta din materialitatea faptei
LATURA SUBIECTIVA:
Intentia directa sau indirecta-autorul trebuie sa aiba reprezentarea ca
foloseste mijloace susceptibile sa provoace suferinte deosebite, fizice sau psihice,
si sa urmareasca producerea lor sau sa accepte posibilitatea producerii lor.
FORME:actele de pregatire si tentativa posibile. Tentativa se pedepseste(art. 282
alin(4))
MODALITATI: tortura este prevazuta in mai multe modalitati normative:
tortura ca mijloc de obtinere a unor informatii ori marturisiri
tortura ca mod de pedepsire
tortura ca modalitate de a insufla o temere, de a intimida ori de a face
presiuni asupra unor persoane
pentru un motiv bazat pe orice forma de discriminare
Modalitati agravate:
o tortura a avut ca rezultat o vatamare corporala
o tortura a avut ca urmare moartea victimei
SANCTIUNI:
forma tipica: inchisaorea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor
drepturi
prima forma agravata(a av ca rez vatamarea corporala)- inchisoarea de la
3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi
a doua forma agravata(moartea victimei)-inchisoare de la 15 la 25 ani si
interzicerea executarii unor drepturi
Daca are ca urmarea moartea victimei, infr este imprescriptibila atat in
ceea ce priveste raspunderea penala, cat si executarea pedepsei.

REPRESIUNEA NEDREAPTA
Infractiunea ce consta in fapta de a pune in miscare actiunea penala, de a
lua o masura preventiva neprivativa de libertate ori de a trimite in judecata o
persoana, stiind ca este nevinovata.
Var agravata: retinerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane,
stiind ca este nevinovata.
OBIECTUL INFRACTIUNII
Ob juridic special: relatiile sociale referitoare la buna infaptuire a justitiei
penale
: ob jur secundar: relatiile sociale referitoare la libertatea si
demnitatea persoanei
o Ob material: integritatea corporala cand spre ex, o pers este tinuta in arest
preventiv pe nedrept, iar regimul de detentie ii provoaca anumite suferinte
fizice
o

SUBIECTII INFRACTIUNII
Sub activ: circumstantiat- un functionar public, care potrivit legii, are
dreptul de a pune in miscare actiunea penala, da a lua o masura
preventiva neprivativa de libertate ori de a trimite in judecata
( judecatorul sau procurorul)
Coautoratul posibil daca toti subiectii activi nemijlociti au calitatea
ceruta de lege; instigarea+complicitatea posibile, neconditionate de
vreo calitate a participantului
Sub pasiv: -principal: statul
- secundar: pers fiz impotriva careia s-a exercitat
represiunea nedreapta
LATURA OBIECTIVA
Elem material: infr de represiune nedreapta este una comisiva, ea se
poate realiza prin savarsirea uneia dintre urmatoarele actiuni:
punerea in miscare a actiunii penale, luarea unei masuri preventive
neprivative de libertate ori trimiterea in judecata a unei persoane
nevinovate
In modalit agravata, actiunile consta fie in retinerea, fie in
arestarea ori condamnarea unei pers, stiind ca este nevinovata.
Actiunea penala are ca obiect tragerea la raspundere penala a pers care au savarsit
infractiuni si se pune in miscare de catre procuror, prin ordonanta sau rechizitoriu.
Trimiterea in judecata-de catre procuror prin rechizitoriu la sfarsitul urm penale.
Retinerea este o masura preventiva(cel mult 24h) dispusa atunci cand exista probe sau indicii
temeinice ca invinuitul a savarsit o fapta prevazuta de legea penala sau atunci cand masura
este necesara pentru asigurarea bunei desfasurari a procesului penal.(de catre procuror sau org
de cercet penala)
Arestarea-dispusa de catre judecator

Cerinte esentiale: actiunile sa fie savarsite impotriva unei pers


nevinovate. In sensul legii, este nevinovata acea pers impotriva careia
nu exista temeiurile de a se pune in miscare actiunea penala ori de a
fi trimisa in judecata.
Urmarea imediata: prejudiciile aduse justitiei ca valoare sociala, dar si
atingerea unor drepturi fundamentale ale omului cu privire la
demnitate si onoare sau libertate.
LATURA SUBIECTIVA: numai cu intentie, directa sau indirecta.
Faptuitorul stie ca persoana este nevinovata si ca actionand impotriva
ei creeaza o stare de pericol pentru desfasurarea normala a activitatii de
infaptuire a justitiei.
FORME: Actele pregatitoare si tentativa posibile, neincriminate.
Momentul consumarii coincide cu momentul in care una din
actiunile ce formeaza elem material s-a realizat, adica in momentul in
care fata de o pers nevinovata, a fost pusa in miscare actiunea penala, s-a
dispus luarea/prelungirea/mentinerea masurii arestarii preventive ori a
arestului la domiciliu, s-a dispus luarea sau prelungirea controlului judiciar
sau a controlului judiciar pe cautiune, s-a dispus trimiterea in judecata sau
condamnarea chiar nedefinitiva.
VARIANTA AGRAVATA:
Retinerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane, stiind ca este
nevinovata.(Retinerea, luarea/prelungirea/mentinerea masurii arestarii
preventive sau a arestului la domiciliu ori condamnarea unei persoane la o
pedeapsa cu executare in regim de detentie sau cu suspendarea sub
supraveghere a executarii pedepsei, stiind ca este nevinovata.
PEDEAPSA: Inchisoare da la 3 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii
dreptului de a ocupa o functie publica

Var agrav: inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii dreptului de


a ocupa o functie publica.

ASISTENTA SI REPREZENTAREA NELOIALA


Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care, in intelegere
frauduloasa cu o persoana cu interese contrare in aceeasi cauza, in cadrul unei
proceduri judiciare sau notariale, vatama interesele clientului sau ale persoanei
reprezentate.
Intelegerea frauduloasa dintre avocat sau reprezentantul unei persoane si
un tert interesat de solutia ce se va pronunta in cauza, in scopul vatamarii
intereselor clientului sau ale persoanei reprezentate.
OBIECTUL INFRACTIUNII
Obiectul juridic: relatiile sociale referitoare la infaptuirea justitiei
: drepturile, interesele unei pers fiz/jur care este asistata intro procedura
Judiciara sau notariala de un avocat sau un alt
reprezentant.
- Obiect material: nu are
SUBIECTII INFRACTIUNII
o Subiectul activ: circumstantiat: doar de avocat, reprezentantul unei pers
dintr-un proces ca persoana mandatata intr-o procedura judiciara sau
notariala, precum si consilierul juridic
o Subiectul pasiv: - principal: statul
- secundar: clientul sau persoana reprezentata
Participatia posibila in toate formele:coautorat, instigare, complicitate
-

LATURA OBIECTIVA
A. Elem material: se realiz prin actiunea de intelegere frauduloasa a
avocatului sau a reprezentantului unei persoane cu persoana care are
interese contrare in aceeasi cauza intr-o procedura judiciara sau notariala,
vatama interesele clientului sau ale persoanei reprezentate. De asemenea,
va constitui infractiune si intelegerea frauduloasa a avocatului sau a
reprezentantului unei persoane cu un tert interesat de solutia care se va
prezenta in cauza, indiferent daca se realizeaza sau nu.
B. Urmarea imediata: prejudiciile aduse justitei ca valoare sociala, dar si
vatamarea intereselor clientului sau ale persoanei interesate.
C. Legea conditioneaza existenta infractiunii de producerea unui anumit
rezultat. Fiind o infractiune de rezultat-trebuie sa se faca dovada ca exista
o vatamare efectiva a intereselor in cauza. Trebuie sa se faca dovada ca
aceasta vatamare este consecinta a conduitei avocatului inteles cu partea
adversa.
LATURA SUBIECTIVA- intentie directa sau indirecta
FORME: actele pregatitoare si tentativa, posibile, dar neincriminate
Momentul consumarii coincide cu momentul in care una din actiunile ce
formeaza elementul material s-a realizat.
SANCTIUNI: inchisoare de la 3 luni la 1 an sau amenda
: actiunea penala se pune in miscare la plangerea
prealabila a persoanei vatamate.

EVADAREA
Infractiunea ce consta in fapta persoanei aflata in stare legala de retinere
sau detinere, in vederea executarii unei pedepse privative de libertate, de a
parasi locul unde este privata de libertate. Se considera evadare si neprezentarea
nejustificata a persoanei condamnate la locul de detinere, la expirararea
perioadei in care s-a aflat legal in libertate, precum si parasirea fara autorizare de
catre persoana condamnata, a locului de munca, aflat in exteriorul locului de
detinere.
OBIECTUL INFRACTIUNII:
Obiectul juridic: relatiile sociale referitoare la infaptuirea justitiei si
respectarea starii legale de retinere sau detinere;
: in cazul formei agravate, cand evadarea se savarseste
prin folosirea de violente, infractiunea are si un ob juridic secundar, constand in
relatiile sociale referitoare la integritatea corporala sau sanatatea persoanei
o Obiectul material: in forma simpla nu exista, in var agravata poate consta
in corpul persoanei
SUBIECTII INFRACTIUNII:
Subiectul activ: circumstantiat- poate fi sav doar de o pers care se
afla intr-o stare legala de retinere sau detinere(suspectul sau
inculpatul retinut sau arestat preventiv ori condamnatul)
Participatie: posibil coautoratul, instigare, complicitate morala
Subiectul pasiv- principal: statul
-Secundar: autoritatea care avea S.A. efectiv in
supraveghere
- in cazul var agrav:pers care a suportat violentele
folosite de S.A.
LATURA OBIECTIVA:
A. Elem material: actiunea de evadare a suspectului, inculpatului ori a
condamnatului din starea legala de privare de libertate.
Evadare=activitatea prin care faptuitorul paraseste incinta locului
unde se afla in vederea executarii pedepsei.
Daca mijlocul folosit pentru evadare constituie prin el insusi o
infractiune se aplica regulile concursului de infractiuni.
Cel care evadeaza trebuie sa se afle in stare legala de retinere
sau detinere.
Este asimilat evadarii si :
Neprezentarea nejustificata a pers condamnate la locul de
detinere, la expirarea perioadei in care s-a aflat legal in stare
de libertate
Parasirea, fara autorizare, de catre persoana condamnata, a
locului de munca, aflat in exteriorul locului de detinere.
B. Urmarea imediata:crearea unei stari de pericol, de periclitare si chiar
impiedicare a infaptuirii justitiei.
:var agrav: stare de pericol pentru viata, integritatea
sau sanatatea unei pers
o

LATURA SUBIECTIVA: intentia directa sau indirecta. Intentia poate fi directa


sau indirecta, dupa cum faptuitorul dandu-si seama ca se sustrage de la
privarea de libertate in care se gaseste in mod legal si ca prin aceasta
creeaza o stare de pericol pentru infaptuirea justitiei, doreste urmarea
periculoasa sau accepta numai posibilitatea producerii ei???

Pentru existenta infractiunii nu intereseaza motivul sau scopul savarsirii


faptei.
FORME:
Tentativa este pedepsita de lege. Exista tentativa atunci cand
executatea actiunii de evadare a inceput, dar a fost intrerupta datorita
unor imprejurari independente de vointa faptuitorului.
Infractiunea se consuma in momentul in care actiunea de evadare
este savarsita efectiv, faptuitorul reusind sa inlocuiasca starea de lipsire de
libertate in care s-a aflat in mod legal cu starea de libertate.
VARIANTA AGRAVATA:
Evadarea s-a savarsit prin folosirea de violente sau de arme.
Violentele trebuie indreptate impotriva unei persoane si nu a unui
bun. Daca fapta se savarseste prin folosirea de arme, este necesar ca
faptuitorul sa fi folosit in mod efectiv o arma ca mijloc de savarsire a
infractiunii.
Infractiunea de loviri sau alte violente este absorbita de infractiunea
de evadare. Infractiunea de evadare poate fi retinuta in concurs cu infr de
vatamare corporala, loviri sau vatamari cauzatoare de moarte.
SANCTIUNI:
Pt forma tip: inchisoare de la 6 luni la 3 ani
Pt forma agravata: inchisoare de la 1 la 5 ani si interzicerea exercitarii
unor drepturi.
Pedeapsa aplicata pentru infr de evadare se adauga la restul ramas
neexecutat din pedeapsa la data evadarii daca cel care a evadat a fost
condamnat definitiv si s-a aflat in executarea pedepsei.
Infr de evadare intra in concurs cu infr pt care evadatul era retinut sau
arestat preventiv, urmand regulile contopirii pedepselor.
Cand evadarea se savarseste din starea de arest preventiv, pedeapsa
stabilita pt aceasta infr se contopeste cu pedeapsa stabilita pt infr care a
determinat luarea masurii arestarii preventive, faptele aflandu-se in
concurs.

INLESNIREA EVADARII
=inlesnirea prin orice mijloace a evadarii
OBIECTUL INFRACTIUNII
a. Obiectul juridic: relatiile sociale referitoare la infaptuirea justitiei si
respectarea starii legale de retinere sau detinere
b. Obiectul material: in principiu, nu are; in cazul var agravate(sav prin
folosirea de violente, de arme sau de substante narcotice sau paralizante),
at ob material va fi corpul victimei
SUBIECTII INFRACTIUNII
(a) Subiect activ: poate fi sav de orice pers, cu exceptia celui care
evadeaza
: pers care avea indatorirea de a pazi pe cel care a
evadat(agrav)
: o pers aflata in stare legala de retinere sau detinere
care nu evadeaza,
da ajutor celui care evadeaza, ii procura anumite mijloace
pe care sa le

foloseasca in actiunea de evadare, ii da sfaturi sau il


incurajeaza sa
savarseasca fapta, ii intareste rezolutia infractionala.
(b) Subiectul pasiv: statul
: unitatea unde o pers se afla in stare legala de retinere
sau detinere
sau unde isi indeplineste sarcinile de serviciu cel care
inlesneste evadarea
LATURA OBIECTIVA:
A)Elem material: a inlesni evadarea= a-i da orice ajutor sau sprijin pentru a se
sustrage de la starea de privare de libertate in care se gaseste in mod legal.
Poate fi infaptuita printr-o actiune sau inactiune si poate consta fie intr-o
contributie materiala(procurarea unor instrumente necesare evadarii), fie intr-o
contributie morala(darea de sfaturi, instructiuni, furnizare de informatii, etc).
Actele de ajutorare(actiuni sau inactiuni) trebuie sa fie anterioare sau
concomitente evadarii, sa aiba caracter efectiv si sa fie utile evadatului.
B)cerinte esentiale:
- Inlesnirea trebuie sa priveasca o pers care se afla in stare legala de
retinere sau de detinere( suspect, inculpat, condamnat)
- In cazul var agravate: in ce priveste calitatea autorului, aceasta trebuie sa
fie o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel care a evadat.
Inlesnirea in cazul acesta poate fi sav prin actiune sau inactiune, cu
intentie sau din culpa.
:evadarea sa fie savarsita prin folosirea de violente, arme,
substante narcotice ori paralizante. Aceste mijloace trebuie sa fie folosite
de cel care evadeaza.
C)Urmarea imediata: starea de pericol pentru infaptuirea justitiei.
LATURA SUBIECTIVA:
Intentia directa sau indirecta.
Faptuitorul isi da seama ca prin activitatea sa inlesneste evadarea unei
persoane retinute ori detinute in mod legal si ca prin aceasta pune in pericol
desfasurarea normala a activitatii de infaptuire a justitiei. Pentru existenta
infractiunii, nu intereseaza motivul sau scopul savarsirii faptei.
Se poate savarsi si din culpa, doar daca cel care inlesneste in orice mod evadarea
avea in momentul savarsirii faptei calitatea ceruta de lege( indatorirea de a pazi
pe cel evadat).
FORME:
Tentativa este posibila si incriminata, atunci cand actiunea inceputa de
inlesnire a evadarii a fost intrerupta sau, fiind dusa pana la capat, nu s-a produs
efectul, datorita unor imprejurari independente de vointa faptuitorului.(exceptie
fiind var agrav)
Infractiunea se consuma in momentul in care are loc evadarea sau
incercarea de evadare.
VARIANTE AGRAVATE:
1. Inlesnirea evadarii savarsita prin folosire de violente, de arme, substante
narcotice sau paralizante.
2. Inlesnirea evadarii a doua sau mai multor persoane in aceeasi imprejurare
(daca persoanele ajutate sa evadeaza in imprejutari diferite, se va retine
concurs de infractiuni de inlesnire a evadarii)
3. Inlesnirea evadarii unei persoane retinute sau arestate pentru o infractiune
sanctionata de lege cu pedeapsa detentiunii pe viata ori cu pedeapsa
inchisorii de 10 ani sau mai mare ori condamnate la o astfel de pedeapsa
4. Inlesnirea evadarii savarsita de o persoana care avea indatorirea de a-l
pazi pe cel care a evadat

VARIANTA ATENUATA
Inlesnirea evadarii din culpa(usurinta sau neglijenta) de catre cel care avea
indatorirea de a-l
pazi pe evadat.
PEDEAPSA:
Forma tip: inchisoare de la 1 la 5 ani
Forma agrav(1,2,3): inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor
drepturi
Forma agrav(4): limitele speciale se majoreaza cu o treime
Var atenuata: inchisoare de la 3 luni la 2 ani

INFRACTIUNI DE CORUPTIE
LUAREA DE MITA
Art.289 alin(1)=Fapta functionarului public care, direct sau indirect, pentru sine
sau pentru altul, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori
accepta promisiunea unor astfel de foloase, in legatura cu indeplinirea,
neindeplinirea, urgentarea ori intarzierea indeplinirii unui act ce intra in
indatoririle sale de serviciu sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar
acestor indatoriri.
Forma asimilata: luarea de mita savarsita de persoana care exercita un serviciu
de interes public pentru care a fost investita de autoritatile publice sau care este
supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea
respectivului serviciu public constituie infractiune numai cand este comisa in
legatura cu neindeplinirea, intarzierea indeplinirii unui act privitor la indatoririle
sale legale sau in legatura cu efectuarea unui act contrar acestor indatoriri.
( art.157 alin(2)- functionari publici asimilati)
OBIECTUL INFRACTIUNII:
a. Obiectul juridic: relatiile sociale referitoare la buna desfasurare a activitatii
de serviciu, care presupune indeplinirea cu probitate, cinste si
corectitudine de catre functionarii publici
b. Obiectul material: nu are
SUBIECTII INFRACTIUNII:
(a) Subiectul activ: - in forma tip: functionarul public
-var atenuata: pers care exercita, permanent ori
temporar, cu sau
fara o remuneratie, o insarcinare de orice
natura(funct.public asimilat)
- var agrav: pers care exercita o functie de demnitate;
judecatorii sau
Procurorii, persoanele care au calitate de organe
de cercetare penala
sau organe care au atributii de constatare ori de
sanctionare a
contraventiilor, sau persoanelor care, pe baza
unui acord de arbitraj,
sunt chemate sa pronunte o hotarare cu privire la un
litigiu...

(b) Participatia: Coautoratul posibil, daca toti faptuitorii au calitatea de


functionari publici sau celelalte calitati cerute de lege. instigator sau
complice poate fi orice pers
(c) Subiect pasiv: autoritatea publica, institutia publica, institutia sau
persoana juridica de interes public ori privata in cadrul careia
faptuitorul se afla in exercitarea atributiilor de serviciu..
LATURA OBIECTIVA:
A. Elem material: Doar printr-o actiune ce poate consta in pretinderea,
primirea de bani sau alte foloase ce nu i se cuvin faptuitorului, ori in
acceptarea promisiunii unor astfel de foloase.

pretinderea=solicitarea direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, a unor bani sau alte
foloase necuvenite din initiativa mituitorului/faptuitorului. Nu este necesar ca pretentia
formulata sa fie satisfacuta.
primirea=a prelua, a lua ceva in posesie. initiativa apartine mituitorului. este necesar un act
de remitere direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, de bani sau alte foloase
necuvenite
acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase necuvenite presupune acordul expres sau
tacit(dar neindoielnic) al faptuitorului referitor la oferta de mita.

B. Cerinte esentiale:
- fapta sa aiba ca obiect bani sau alte foloase patrimoniale sau
nepatrimoniale care nu sunt cuvenite in mod legal faptuitorului,
pretinse, primite sau acceptate pentru sine sau pentru altul)
- pretinderea, primirea sau acceptarea de promisiuni de bani sau alte
foloase necuvenite trebuie comisa in legatura cu indeplinirea,
neindeplinirea, urgentarea ori intarzierea indeplinirii unui act ce intra
in indatoririle sale de serviciu sau in legatura cu indeplinirea unui act
contrar acestor indatoriri.(sa faca parte din sfera atributiilor de
serviciu ale acestuia)
- pretinderea, primirea sau acceptarea de promisiuni de bani sau alte
foloase necuvenite poate fi savarsita inainte, concomitent sau
ulterior indeplinirii, neindeplinirii, accelerarii sau intarzierii actului ce
intra in atributiile de serviciu ale functionarului, respectiv indeplinirii
actului contrar acestor indatoriri.
- actul licit sau ilicit in legatura cu a carui indeplinire, neindeplinire,
accelerare ori intarziere se pretinde, primeste sau accepta suma de
bani sau alte foloase necuvenite trebuie sa intre in cadrul atributiilor
de serviciu ale functionarului.
C. Urmarea imediata: se creeaza o stare de pericol pentru relatiilor sociale
referitoare la normala activitate a organelor, institutiilor publice, etc
D. Legatura de cauzalitate: rezulta din materialitatea faptei.
LATURA SUBIECTIVA:
Se savarseste cu intentie directa. Faptuitorul isi da seama, in mom sav
faptei , ca banii sau foloasele pe care le pretinde sau primeste, ori care constituie
obiectul promisiunii pe care o accepta, nu i se cuvin si, cu toate acestea, el vrea
sa le pretinda sau sa le primeasca ori sa accepte promisiunea ce i s-a facut.
pentru existenta infractiunii este necesar ca, in momentul savarsirii
actiunii sau inactiunii incriminate, faptuitorul sa fi urmarit acest scop. Legea nu
cere ca scopul urmarit prin savarsirea faptei sa fie efectiv realizat.
FORME:
Actele de pregatire si tentativa nu sunt posibile.
Luarea de mita consumandu-se in momentul pretinderii sau primirii
folosului necuvenit ori in momentul acceptarii promisiunii unui astfel de folos,
orice activitate ulterioara acestui moment nu are nici o influenta asupra
existentei infractiunii. Astfel, fapta constitie luare de mita chiar daca faptuitorul
restituie folosul primit ori refuza sa primeasca folosul promis sau daca, ulterior
acceptarii promisiunii, el este inlaturat din functia pe care o ocupa.

VARIANTA AGRAVATA:
Atunci cand fapta este comisa de o persoana care exercita o functie de
demnitate publica ori care este judecator sau procuror, organ de cercetare penala
sau are atributii de constatare ori de sanctionare a contraventiilor, sau de
persoanele care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate sa pronunte o
hotarare cu privire la un litigiu ce le este dat spre solutionare de catre partile la
acest acord, indiferent daca procedura arbitrala se desfasoara in baza legii
romane ori a unei alte legi.
VARIANTA ATENUATA:
Atunci cand fapta este savarsita de catre persoanele care exercita,
permanent ori temporar, cu sau fara o remuneratie, o insarcinare de orice natura
in serviciul unei persoane fizice care exercita un serviciu de interes public pentru
care a fost investita de autoritatile publice sau care este supusa controlului ori
supravegherii acestora cu privire la indeplinirea respectivului serviciu public) ori
in cadrul oricarei persoane juridice.
PEDEAPSA:
Pt forma tip: inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii
dreptului de a ocupa o functie publica ori de a exercita profesia sau activitatea in
executarea careia a savarsit fapta.
Pt var. agravata: inchisoare de la 4 la 13 ani si 4 luni si interzicerea
exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica ori de a exercita profesia sau
activitatea in executarea careia a savarsit fapta
Pt var. atenuata: inchisoare de la 2 la 6 ani si 8 luni si interzicerea
exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica ori de a exercita profesia sau
activitatea in executarea careia a savarsit fapta.
Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se
confisca, iar daca acestea nu se gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

DAREA DE MITA
Este infractiunea ce consta in fapta unei pers fizice sau juridice de a promite,
de a oferi sau de a da, direct sau indirect, bani ori alte foloase unui functionar
public in legatura cu indeplinirea, neindeplinirea, urgentarea ori intarzierea
indeplinirii unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau in legatura cu
indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri.
OBIECTUL INFRACTIUNII:
a) Obiectul juridic: relatiile sociale referitoare la buna desfasurare a relatiilor
de serviciu
b) Obiect material: nu are
SUBIECTII INFRACTIUNII:
(a) Subiectul activ: orice pers(fiz/jur) care are capacitate penala
: poate fi savarsita si de un functionar public
: in cazul in care promisiunea, oferta sau darea de mita
nu este
realizata direct, ci prin intermediar, se va retine darea
de mita in
sarcina celui care a comis fapta prin persoana
interpusa, aceasta din
urma avand calitate de complice sau instigator, dupa
caz

(b) Subiectul pasiv: autoritatea publica, institutia publica, institutia sau


persoana juridica de interes public ori privat in cadrul careia
persoana mituita se afla in exercitarea atributiilor de serviciu; este
de asemenea, sub pasiv si autoritatea, institutia sau persoana
fizica/jurid in care persoanele mituite isi desfasoara serviciul sau
exercita o insarcinare de orice natura.
LATURA OBIECTIVA:
A. Elem material: poata fi realizat prin una din actiunile: promisiunea, oferirea
sau darea de bani sau alte foloase unui functionar pentru a indeplini, a nu
indeplini sau a intarzia indeplinirea unui act referitor la indatoririle sale de
serviciu ori pentru a efectua un act contrar acestor indatoriri.
Toate acesta modalitati alternative ale elem material pot fi realizate
direct de mituitor, sau indirect, prin intermediul unei persoane
interpuse(complice la infr de dare de mita).
(i)promisiune=obligatia pe care o persoana si-o ia fata de un functionar public sau de un functionar
de a-i remite in viitor o suma
de bani sau alte foloase daca va actiona in sensul dorit de acea
persoana. Se poate face verbal sau in scris; ea trebuie sa ajunga la cunostinta destinatarului; nu are
relevanta daca acesta o accepta sau o respinge
(ii) oferire= a prezenta, a arata, a etala ori a infatisa bani sau alte foloase functionarului pe care
acesta urmeaza sa le primeasca pentru indeplinirea, neindeplinirea actului ce intra in atributiile sale de
serviciu. oferta sa fie precisa, sa se concretizeze intr-o actiune efectiva, reala, sa porneasca din
initiativa mituitorului. Pentru existenta infr de dare de mita nu are relevanta refuzul sau acceptarea
ofertei; este suficienta efectuarea ei de catre mituitor.
(iii)darea de bani sau alte foloase= actiunea mituitorului de a inmana, a preda celui mituit aceste
valori; ea implica, in mod necesar, actiunea corelativa a celui mituit de ale primi. Este indiferent daca
banii sau folosul au fost dati din proprie initiativa sau cedand solicitarilor functionarului.

B. Cerinte esentiale:
1. Promisiunea, oferirea sau darea sa aiba ca obiect bani sau alte
foloase
2. Banii sau foloasele primite, oferite sau date, sa fie necuvenite, sa
aiba caracter de retributie, sa constituie plata sau rasplata in
vederea efectuarii unui act determinat
3. Actul licit sau ilicit in legatura cu indeplinirea, neindeplinirea,
urgentarea ori intarzierea indeplinirii caruia se promite, ofera sau se
dau bani ori de alte foloase necuvenite trebuie sa faca parte din
cadrul atributiilor de serviciul ale functionarului
4. Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau de alte foloase
necuvenite poate avea loc inainte, concomitent sau ulterior
indeplinirii, urgentarii ori intarzierii indeplinirii actului ce intra in
atributiile de serviciu ale functionarului, respectiv indeplinirii actului
contrar acestor indatoriri.
C. Urmarea imediata: starea de pericol, concretizata in crearea posibilitatii
unei indepliniri incorecte sau a unei neindepliniri a indatoririlor de serviciu
de catre functionarul public sau functionar.
LATURA SUBIECTIVA:
Se comite cu intentie directa. Faptuitorul isi da seama ca actiunea sa constituie
o promisiune, oferire sau dare de bani sau alte foloase necuvenite unui functionar
pentru a indeplini, a neindeplini etc un act privitor la atributiunile sale de serviciu
si urmareste sa o realizeze in scopul aratat, creand prin aceasta, implicit, o stare
de pericol pentru buna desfasurare a activitatii de serviciu. Intentia este calificata
prin scopul urmarit de faptuitor.
Cauze care exclud existenta infractiunii(cauza de neimputabilitate speciala):
.Constangerea prin orice mijloace de catre cel care a luat mita
Constrangerea mituitorului la darea de mita este o cauza de neimputabilitate
speciala constand in presiunea pe care actiunea celui care a luat mita o exercitato asupra persoanei care a dat mita, in scopul de a-l determina pe acesta din
urma sa savarseasca infractiunea de dare de mita.

Conditii pentru a inlatura caracterul penal al faptei:


- sa existe o constrangere prin orice mijloace din partea celui care a luat mita
-initiativa darii de mita sa nu provina de la cel care primite
-constangerea sa aiba caracter real, adica sa fie atat de puternica incat sa
suprime sau sa restranga libertatea ori capacitatea de autodeterminare a
persoanei asupra careia este exercitata, sa o sileasca la o conduita impusa sau
pretinsa de infractor.
-constrangerea trebuie sa fie anterioara promisiunii, ofertei sau darii foloaselor
FORME:
Actele de pregatire sunt posibile,dar nu sunt incriminate
Infr de dare de mita este o infr de consumare anticipata, tentativa fiind
asimilata faptei consumate.
Infr se consuma in momentul promiterii, oferirii sau darii banilor sau a altor
foloase necuvenite functionarului public mituit.
Infr poate fi comisa in forma continuata, caz in care se epuizeaza la data
comiterii ultimului act de executare.
VARIANTA ATENUATA
Spre deosebire de forma de baza a infractiunii care incrimineaza mituirea
unui functionar public sau a unui functionar public asimilat, in ipoteza variantei
atenuate este incriminata fapta tipica de dare de mita comisa in legatura cu
persoanele care exercita, permanent ori temporar, cu sau fara o remuneratie, o
insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane fizice dintre cele prev de
lege(pers fizica care exercita un serviciu de interes public pentru care a fost
investita de autoritatile publice sau care este supusa controlului ori supravegherii
acestora cu privire la indeplinirea respectivului serviciu public) ori in cadrul
oricarei pers juridice.
PEDEAPSA:
- forma tip: inchisoare de la 2 la 7 ani
-var atenuata: inchisoare de la 1 an si 4 luni la 4 ani si 8 luni
Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscarii, iar
cand acestea nu se mai gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.
Cauza de nepedepsire:
Mituitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta inainte ca organul de
urmarire sa fi fost sesizat pentru acea infractiune.
Daca mita a fost primita, oferita sau data ca urmare a constrangerii, nu se va
proceda la aplicarea masurii de siguranta a confiscarii speciale, ci, banii sau
valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, daca
acestea au fost date in cazul prev de alin(2)-var asimilata sau dupa denuntul prev
de alin(3)

TRAFICUL DE INFLUENTA
=pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase,
direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, savarsita de catre o persoana
care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar
public si care promite ca il va determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu
indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in
indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri.
OBIECTUL INFRACTIUNII

a) Obiectul juridic: relatiile sociale referitoare la buna desfasurare a


raporturilor de serviciu
b) Obiectul material: nu exista
SUBIECTII INFRACTIUNII:
(a) Subiect activ: autor poate fi orice persoana(fizica sau juridica) cu
capacitate penala care are influenta sau lasa sa se creada ca are
influenta asupra unui functionar public
: var agravata, subiect activ calificat, acesta fiind o
persoana care
exercita o functie de demnitate publica, un judecator,
procuror, organ
de cercetare penala sau persoana cu atributii de
constatare sau de
sanctionare a contraventiilor, persoanele care, pe baza
unui acord de
arbitraj sunt chemate sa pronunte o hotarare cu privire la
un litigiu..
(b) Participatia posibila in toate formele
(c) Subiectul pasiv principal este autoritatea publica, institutia publica,
institutia sau persoana juridica de interes public ori privat in cadrul
careia functionarul public se afla in exercitarea atributiilor de
serviciu, iar subiectul pasiv secundar este functionarul public cu
privire la care se pretinde ca exista o influenta.
LATURA OBIECTIVA:
A. Elem material: pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau
alte foloase patrimoniale sau nepatrimoniale, direct sau indirect, pentru
sine sau pentru altui, savarsita de catre o persoana care are influenta sau
lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public si care
promite ca il va determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu
indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in
indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor
indatoriri.
primirea=o activitate de preluare de catre faptuitor a unei sume de bani sau a unor bunuri, in mod
direct sau prin intermediul unei alte persoane
Pretinderea= formularea de catre sub activ a unei cereri, in mod tacit sau expres, da a i se da o suma
de bani sau bunuri
Acceptarea de promisiuni sau daruri=manifestarea acordului cu privire la promisiunile facute de
cumparatorul de influenta.

Initiativa comiterii traficului de influenta poate porni atat de la subiectul


activ, cat si de la cumparatorul de influenta.
B. Cerinte esentiale:
faptuitorul trebuie sa aiba o influenta reala sau sa lase sa se creada ca are
influenta asupra functionarului public. Daca functionarul nu are in
competenta indeplinirea actului care il intereseaza pe cumparatorul de
influenta, atunci in sarcina subiectului activ se va retine infractiunea de
inselaciune
- faptuitorul sa promita interventia sa pe langa un functionar public sau o
persoana care exercita o insarcinare in serviciul unei persoane fizice dintre
cele prev de lege sau in cadrul oricarei persoane juridice(chiar daca
aceasta promisiune nu este indeplinita ulterior ori actul nu este efectuat
- actiunea ce constituie elementul material sa fie realizata mai inainte ca
functionarul pe langa care s-a promis ca se va interveni sa fi indeplinit
actul care il intereseaza pe cumparatorul de influenta sau cel tarziu in
timpul indeplinirii acestuia. In caz contrar, se va retine infractiunea de
inselaciune, daca faptuitorul cunostea in momentul cand s-a prevalat de
influenta ca functionarul indeplinise acel act.

C. urmarea imediata: starea de pericol ce se creeaza in legatura cu


bunul mers al unui organ sau al unei institutii de stat sau al unei alte
persoane juridice.
LATURA SUBIECTIVA:
Forma de vinovatie cu care se comite aceasta infractiune este intentia
directa. Intentia este calificata prin scop, deoarece activitatea infractionala este
desfasurata pentru a determina un functionar sa faca ori sa nu faca un act ce
intra in atributiile sale de serviciu.
FORME:
Actele de pregatire si tentativa, posibile dar nu sunt incriminate.
Infractiunea se consuma in momentul pretinderii, acceptarii de promisiuni
de daruri, in momentul primirii de bani sau foloase. Pentru consumarea
infractiunii nu are importanta daca interventia promisa a si fost efectuata. In
cazul in care interventia a fost efectuata, nu are importanta pentru consumarea
faptei daca functionarul a exercitat sau nu actele ce intra in atributiile sale de
serviciu.
VARIANTA AGRAVATA
Savarsirea faptei de o persoana care exercita o functie de demnitate
publica; este judecator sau procuror; este organ de cercetare penala sau are
atributii de constatare ori de sanctionare a contraventiilor, sau de persoanele
care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate sa pronunte o hotarare cu
privire la un litigiu ce le este dat spre solutionare de catre partile la acest acord,
indiferent daca procedura arbitrala se desfasoara in baza legii romane ori in baza
unei alte legi.
VARIANTA ATENUATA
Spre deosebire de forma de baza a infractiunii care incrimineaza traficul
de influenta la un functionar public sau a unui functionar public asimilat, in
ipoteza variantei atenuate este incriminata fapta tipica de trafic de influenta
comisa in legatura cu persoanele care exercitau, permanent ori temporar, cu sau
fara o remuneratie, o insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane
fizice(pers fizica care exercita un serviciu de interes public pentru care a fost
investita de autoritatile publice sau care este supusa controlului ori supravegherii
acestora cu privire la indeplinirea respectivului serviciu public) ori in cadrul
oricarei pers juridice.
PEDEAPSA:
-pt forma tip: inchisoare de la 2 la 7 ani
-pt varianta atenuata: inchisoare de la 1 ani sl 4 luni la 4 ani si 8 luni(limitele se
reduc cu o treime)
-Pt varianta agravata:inchisoare de la 2 ani si 8 luni la 9 ani si 4 luni(limitele se
majoreaza cu o treime)
In cazul traficului de influenta banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt
supuse confiscarii, iar cand acestea nu se mai gasesc, se dispune confiscarea
prin echivalent. Bunurile nu se confica cand cumparatorul de influenta a denuntat
fapta mai inainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea fapta.

CUMPARAREA DE INFLUENTA
= promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase, pentru sine sau
pentru altul, direct sau indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se
creada ca are influenta asupra unui functionar public, pentru a-l determina pe

acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca sa urgenteze ori sa intarzie


indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineaasca
un act contrar
OBIECTUL INFRACTIUNII:
a) Obiectul juridic: relatiile sociale referitoare la buna desfasurare a relatiilor
de serviciu
b) Obiectul material: nu exista
SUBIECTII INFRACTIUNII:
(a) Subiectul activ: orice persoana fizica sau juridica care are capacitate
penala
: poate fi si un functionar public
(b) Participatia in toate formele
(c) Subiectul pasiv: principal este autoritatea publica, institutia publica,
institutia sau persoana juridica de interes public ori privat in cadrul
careia functionarul public se afla in exercitarea atributiilor de serviciu,
iar subiect pasiv secundar este functionarul public cu privire la care se
pretinde ca exista o influenta.
LATURA OBIECTIVA:
A. Elem material: promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase
unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta
asupra unui functionar public, pentru a-l determina pe acesta sa
indeplineasca, sa nu indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea
unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act
contrar acestor indatoriri.

Promiterea de bani sau alte foloase necuvenite se poate realiza verbal ori in scris, expres sau implicit; nu
prezinta importanta pentru savarsirea infractiunii daca promisiunea este acceptata sau nu.
Oferirea de bani sau alte foloase necuvenite presupune ca bunurile oferite sa fie infatisate persoanei care are
influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public; nu prezinta importanta daca
oferta este acceptata sau nu
Darea presupune remiterea efectiva a banilor sau a altor foloase necuvenite, precum si primirea acestora
direct sau indirect de catre persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui
functionar public.

B. Cerinte esentiale:
- promisiunea, oferirea sau darea sa aiba ca obiect bani sau alte
foloase necuvenite persoanei care are influenta sau lasa sa se
creada ca are influenta asupra unui functionar public
- promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase sa fie
realizata pentru ca traficantul de influenta sa promita ca il va
determina pe functionarul public sa indeplineasca, sa nu
indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce
intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act
contrar acestor indatoriri, chiar daca aceasta promisiune nu este
indeplinita ulterior ori actul nu este efectuat
- fapta sa fie savarsita inainte sau concomitent cu indeplinirea,
neindeplinirea, urgentarea sau intarzierea actului ce intra in
atributiile de serviciu ale functionarului asupra caruia urmeaza sa fie
traficata influenta, respectiv anterior sau concomitent cu
indeplinirea actului contrar indatoririlor de serviciu.
C. Urmarea imediata: starea de pericol pentru buna desfasurare a raporturilor
de serviciu in cadrul unitatilor prev de art 176, al pers juridice de drept
privat, al autoritatilor publice ale statului strain, al unei instante
internationale sau organizatii internationale.
D. Legatura de cauzalitate: rezulta din materialitatea faptei
LATURA SUBIECTIVA:

Delictele se comit sub aspect subiectiv numai cu intentie directa calificata prin
scop. Faptuitorul primeste, pretinde ori accepta, promite, ofera sau da bani sau
alte foloase in scopul de a determina un functionar public sau functionar sa
indeplineasca, sa nu indeplineasca ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in
atributiile lor de serviciu ori sa faca un act contrar acestor indatoriri.
FORME:
Actele de pregatire sunt posibile, dar nu sunt incriminate. Tentativa nu este
posibila, fiind asimilata faptei consumate. Infractiunea se consuma in momentul
promiterii, oferirii sau darii banilor sau a altor foloase necuvenite traficantului de
influenta.
VARIANTA ATENUATA
Cumpararea de influenta savarsita in legatura cu persoanele care exercita,
permanent sau temporar, cu sau fara o remuneratie, o insarcinare de orice
natura in serviciul unei persoane fizice dintre cele prev la art 175(pers fizica care
exercita un serviciu de interes public pentru care a fost investita de autoritatile
publice sau care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la
indeplinirea respectivului serviciu public) ori in cadrul oricari pers juridice.
PEDEAPSA:
Forma tip: inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unori drepturi
Pt var atenuata: inchisoare de la 1 ani si 4 luni la 4 ani si 8 luni si interzicerea
exercitarii unor drepturi
Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscarii, iar
daca acestea nu se mai gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.
Nu se pedepseste faptuitorul care denunta fapta de cumparare de influenta mai
inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta
infractiune; in acest caz banii sau foloasele necuvenite date dupa realizarea
denuntului nu se confisca, fiind restituite cumparatorului de influenta.

INFRACTIUNI DE SERVICIU

DELAPIDAREA