Sunteți pe pagina 1din 3

Programa analitic

Denumirea
disciplinei
Codul
disciplinei
Facultatea
Profilul
Specializarea

Botanica

104

Semestrul
Agronomie
Agricol
Agricultur - I.D.

I,II

Numrul de
credite

Nr. orelor pe semestru/activiti


Total
SI
TC
AT
AA
I+II/112
56
56

Categoria formativ a disciplinei: DF - fundamental, DG - general,


DS - de specialitate, DE - economic/managerial, DU - umanist
Categoria de opionalitate a disciplinei: DI - impus, DO - opional,
DL - liber aleas( facultativ)
Discipline
anterioare
Obiective

Coninut
( descriptori)

5+4

DF
DI

Obligatorii
( condiionate)
Recomandate
Coninutul disciplinei contribuie la realizarea nsuirii noiunilor
botanice de baz a studenilor de la specialzrile: Agricultur,
Montanologie i Silvicultur. Cursul isi propune familiarizarea studenilor
cu principalele cunotiine teoretice i practice cu privire la noiunile de:
citologie vegetal, embriogenez vegetal,histologie vegetal, morfologia
i structura intern a organelor vegetative i reproductoare ale plantelor,
polenizare, fecundaie. De asemenea Botanica este o disciplin de baz
care ofer studenilor informaii privind clasificarea, ecologia, corologia i
importana plantelor. Pe lng aceste aspecte utilitare, Botanica prezint
importan i ca disciplin fundamental, demonstrnd unitatea lumii vii,
evoluia plantelor, influena factorilor de mediu asupra plantelor i
subliniaz necesitatea obiectiv a conservrii resurselor vegetale ale rii.
A. ACTIVITI TUTORIALE
1. Citologia vegetal: Obiectul i scurt istoric al dezvoltrii cunotiinelor
despre celul. Organizarea celulei vegetale. Constituenii celulari
protoplasmatici i neprotoplasmatici.
2. Histologia vegetal: Definiia i clasificarea esuturilor. esuturi
meristematice. esuturi definitive.
3. Organografia: Rdcina: origine, morfologie, anatomie. Tulpina:
origine, morfologie, anatomie. Durata de via a plantelor. Frunza: origine,
morfologie, anatomie. Floarea: origine, morfologie, anatomie. Inflorescee.
Formule i diagrame florale. Polenizarea. Fecundaia la Angiospermae i
Gymnospermae. Fructul: origine, morfologie, anatomie. Diseminarea
fructelor. Smna: origine, morfologie, anatomie.
4. Obiectul i metoda de cercetare. Uniti sistematice. Sisteme de
clasificare.
5. Subregnul Procaryobionta: ncreng. Bacteryophyta - caractere
generale, clasificare, importan.
6. Subregnul Thallobionta: ncreng. Chlorophyta, Phaeophyta,
Rhodophyta caractere generale, clasificare, reprezentani, importan.
7. Subregnul Mycobionta: ncreng. Mycophyta i Lichenophyta
caractere generale, clasificare, reprezentani, importan.
8. Subregnul Bryobionta: ncreng. Bryophyta caractere generale, 9.

clasificare, reprezentani, importan.


9.
Subregnul
Cormobionta:
ncreng.
Pteridophyta;
ncreng.
Spermatophyta clasificare, caractere generale, ecologie, corologie.
Vegetaia din Romnia: corologia, ecologia i descrierea principalelor
asociaiilor vegetale.
B. ACTIVITI APLICATIVE
1. Prezentarea microscopului. Celula n epiderma de ceap (Allium cepa).
Cloroplastele i micrile citoplasmatice n frunzele de Elodea
canadensis.
2. Epiderma i stomatele n frunza de varz (Brassica oleracea var.
capitata). Suberul n tuberculul de cartof (Solanum tuberosum).
3. esuturile mecanice i conductoare n tulpina de dovleac (Cucurbita
pepo).
4. Structura primar a rdcinii de porumb (Zea mays).
5. Structura primar a tulpinii de gru (Triticum aestivum) i porumb
( Zea mays).
6. Structura secundar a tulpinii de tei (Tilia cordata).
7. Morfologia frunzei.
8. Anatomia frunzei de pin negru (Pinus nigra) i prun (Prunus
domestica).
9. Morfologia florii. Analiza florii la Gymnospermae i Angiospermeae.
10. Anatomia anterei i ovarului la crin (Lilum candidum).
11. Morfologia i anatomia fructului.
12. Morfologia i anatomia seminei.
13. ncreng. Bacteriophyta: analiza microscopic a principalelor forme de
bacterii. Studiul microscopic al bacteriei Bacillus subtilis.
14. ncreng. Chlorophyta: caractere generale, clasificare, reprezentani Cladophora glomerata, Ulva lactuca, Enteromorpha intestinalis, Spirogyra
rivularis i Chara fragilis.
15. ncreng. Phaeophyta: caractere generale, clasificare, reprezentani Ectocarpus siliculosus i Fucus vesiculosus.
16. ncreng. Rhodophyta: caractere generale, clasificare, reprezentani Batrachospermum moniliforme i Ceramium rubrum.
17. ncreng. Mycophyta: caractere generale, clasificare, reprezentani Cl. Phycomycetes-Mucor mucedo; Cl. Ascomycetes- Saccharomyces
cerevisiae i Penicillium notatum.
18. Cl. Basidiomycetes: caractere generale, clasificare, reprezentani Fomes fomentarius, Boletus edulis, Agaricus campestris, Amanita
caesarea, A. muscaria, Macrolepiota procera, Russula vesca i Lactarius
piperatus. Importana economic a speciilor comestibile de macroimicete
i valorificarea acestora.
19. ncreng. Lichenophyta: caractere generale, clasificare, reprezentani Xanthoria parietina, Parmelia furfuracea, Usnea barbata.
20. ncreng. Bryophyta: Marchantia polymorpha, Sphaagnum palustre,
Polytrichum communae. Importana muchilor i lichenilor.
21. ncreng. Pteridophyta: caractere generale, clasificare, reprezentani Equisetum arvense, Dryopteris filx-mas, Athyrium filix-femina, Pteridium
aquilinum, Polypodium vulgare.
22. Subncreng. Gymnospermae: Fam. Pinaceae i Fam: Cupressaceae

caractere generale, clasificare, reprezentani i importan.


Prezentarea
principalelor specii de Gymnospermae spontane din
Romnia, ecologia, corologia i importana economic a acestora.
23. Subncreng. Angiospermae: Cl. Magnoliatae (Dicotyledonatae)- Scl.
Magnoliidae - caractere generale, clasificare, reprezentani i importan.
Ecologia i corologia principalelor specii din aceast subclas.

24. Scl. Hamamelidae - caractere generale, clasificare. Prezentarea


principalelor specii spontane din Romnia, ecologia, corologia i
importana economic a acestora.
25. Scl. Rosidae - caractere generale, clasificare. Prezentarea
principalelor specii spontane din aceast subclas., ecologia, corologia i
importana economic a acestora.
26. Scl. Dilleniidae caractere generale, clasificare, reprezentani i
importan. Prezentarea principalelor specii spontane din aceast
subclas, ecologia, corologia i importana economic a acestora.
27. Scl. Caryophyllidae i Asteridae - caractere generale, clasificare.
Prezentarea
principalelor specii spontane din aceast subclas.,
ecologia, corologia i importana economic a acestora.
28.
Cl. Liliatae (Monocotyledonatae) caractere generale, clasificare.
Prezentarea principalelor specii spontane din aceast Cl., ecologia,
corologia i importana economic a acestora.
Forma de evaluare (E - examen, C - colocviu/test final, LP - lucrri de control)
C, E
Stabilirea
- rspunsurile la examen/colocviu/lucrri practice
60%
notei
activiti
aplicative
atestate/laborator/lucrri
20%
practice/proiect
finale
- teste pe parcursul semestrului
10%
(procentaje)
- teme de control
10%
1. Buia, A. i colab. Botanic agicol, Ed. Agro-Silvic, ucureti, 1965
Bibliografia
2. Ciocrlan, V. - Flora ilustrat a Romniei- Pteridophyta et
Spermatophyta, Ed. Ceres, Bucureti, 2000
3. Cusset, G. Botanique Les Embryophytes, Ed. Masson, Paris, 1997
4. Gorenflot, R. Biologie vgtale, Ed. Masson, Paris, 1998
5. Lttge, U., Kluge, M. et Bauer, G. Trait fondamental de Botanique;
Ed. TEC & DOC, Paris, 2002
6. Grinescu, I. Botanic, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1985
7. Niculescu, Mariana Practicum de Botanic I, Ed. Universitaria, 2004
8. Pacovschi, S., Doni, N Vegetaia Lemnoas din silvostepa
Romniei, Ed. Acad. Romniei, Bucureti, 1967
9. Sitte, P. et al - Strassburger- Lehrbuch der Botanik, 34 Auflage, Gustav
Fischer Verlang, Stuttgart, 1998
10. Toma, C. Histologie vegetal, Ed. Junimea, Iai, 2000.
Lista materialelor
Plane, mulaje, material conservat, material proaspt, preparate fixe
didactice necesare
Coordonator de
Disciplin
NICULESCU MARIANA

Gradul didactic,titlul

Semntura

Lect.univ.Dr.

Legenda:SI - studiul individual, TC - teme de control, AT - activiti


tutoriale, AA - activiti aplicative aplicate.