Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRUL ZONAL DE EXCELEN

Colegiul C. Brediceanu Lugoj


Data: 14.01.2006
Clasa a VI-a

METODA TRIUNGHIURILOR CONGRUENTE


prof. Miclea Ioan
1. Demonstrai c dou triunghiuri ABC i A'B'C' care au perimetre egale iar [CA] [C'A'], C C ' sunt
congruente.
2. Fie triunghiul ABC isoscel, ( AB) ( AC ) , M ( AB) , N ( AC ) . Dac AM MB AN NC , atunci
( BN ) (CM ) .
3. Pe laturile [OX i [OY ale XOY se iau respectiv punctele A, A' [OX , B, B ' [OY astfel nct
OA = OB, OA' = OB'. Dac AB ' A' B {M } , s se arate c (OM este bisectoare XOY .
4. Se dau segmentele [MN] i [PQ] care se intersecteaz n O i [OM ] [ON ] , [ PO] [OQ ] . Fie
A (MP) astfel nct

QB
2001
AM
1

i fie B (NQ ) astfel nct QN 2002 .


AP
2001

a) Studiai POM QON


b) AOM NOB
c) Demonstari c A, O, B coliniare i c O este mijlocul lui [AB].
5. Fie triunghiul ABC oarecare. Pe prelungirile laturii [BC] se consider punctele D i E astfel nct
[BD]
[
CE
]

[
AC
]
B

(DC
)
C

(BE
)
i
,
. n triunghiurile ABD i ACE ducem nlimile [BF],
[AB],
respectiv [CG] i fie {M } BF CG . S se arate c (AM bisectoarea BAC .
6. Se consider ABC cu [ AB ] [ AC ] . Pe latura (BC) se iau punctele M i N astfel ca BM = NC. n
semiplanul opus vrfului A fa de dreapta BC se ia P astfel ca PB = PC. S se arate c:
a) [ AM ] [ AN ]
b) [ PM ] [ PN ]
c) PAN PAM
7. n vrful A al triunghiului ascuitunghic ABC construim AM AB , ( AM ) ( AB) i AN AC ,
( AN ) ( AC ) . Artai c ( BN ) ( MC ) n fiecare din cazurile:
a) Punctele M i B sunt n acelai semiplan determinat de dreapta AC, iar punctele N i C sunt n acelai
semiplan determinat de AB
b) Punctele M i B sunt n semiplane diferite determinate de dreapta AC iar N i C sunt n semiplane
diferite determinate de dreapta AB
8. Fie punctele coliniare A, B, C, D (n aceast ordine). Fie M i N n semiplane opuse astfel nct
ABM ABN . Artai c CDM CDN .
9. Fie P un punct n interiorul triunghiului isoscel ABC ((AB) = (AC)) astfel nct msurile ABP i
ACP s fie proporionale cu msurile PBC i PCB . S se arate c AP BC .
10. Prin mijlocul M al segmentului [AB] considerm o dreapt care intersecteaz perpendicularele n A i B
pe drepta AB n punctele P i Q.
a) Demonstrai c [ AP] [ BQ ]
b) Dac N AP astfel nct MN PQ , artai c (QP este bisectoarea BQN
11. Fie triunghiul echilateral ABC i punctele M , N ( BC ) astfel nct ( BM ) (CN ) . S se arate c:
a) ( AM ) ( AN )
b) unghiurile BAC i MAN au aceeai bisectoare
12. Triunghiul ABC este isoscel cu baza (BC). Punctele M i N sunt astfel nct B ( AM ] , N [ AC ] i
[ BM ] [CN ] . Dac [ BC ] [ MN ] {O} i perpendiculara n O pe MN intersecteaz pe [AB] n P, artai c
[ PM ] [ PN ] .