Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL PENTRU SIMULAREA PROBEI DE MATEMATIC DIN CADRUL

EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURETI


01 FEBRUARIE 2013
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
M_mate-info pentru filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic i pentru filiera
vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic;
Orice variant de rezolvare corect i complet se puncteaz corespunztor.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
1. ( f o f )( x) 4 x 3
4p
1p
x 1
2. Raia progresiei este 3
1p
Dac x este al n-lea termen al progresiei, atunci x 3n 2
1p
n( x 1)
1p
Suma primilor n termeni este
2
2p
x 79
3. x 6 x 2 x 3 sau x 2
3p
2p
Convine doar x 2
3
4. Sunt C10 120 de cazuri egal posibile
2p
2
Sunt C9 36 de cazuri favorabile,
2p
nr. cazuri favorabile
3
p
, deci p
nr. cazuri egal posibile
10
1p
uuur uuur uuu
r uuur
5. AB BC CE AE
2p
3p
AE 4 3
6.
4
cos
3p
5
3
tg
2p
4
SUBIECTUL II
1.a)
2 0 1
A I 3 0 1 0
1 0 2

det( A I 3 ) 3
b) At A

c)
2.a)
b)
c)

(30 de puncte)
2p
3p
2p

2 0 2
A At 0 0 0
2 0 2

n
n 1
A 2 A
A A2 A3 K A2012 (1 2 22 K 22011 ) A (22012 1) A A2013 A.
x oe x e ox, oricare x \ {4}
ex 4 x 4e 20 x e 5
f ( x o y ) [ xy 4( x y ) 20] 4 xy 4( x y ) 16
f ( x ) f ( y ) ( x 4)( y 4) xy 4( x y ) 16
... f(4 2012
i)
Folosind punctul b) i inducia matematic, obinem f ( A) f (4 i ) f (4 2i )
f ( A) 2012!i

2012

2012! .

3p
3p
2p
3p
2p
2p
2p
3p
2p

SUBIECTUL III
1.a) f '( x ) 2(e x ) ' ( x 2 )'

(30 de puncte)
2p

f '( x) 2e x 2 x
b)
1
Substituia t ;
x
1

f (t ) f (0)
lim x f f (0) lim
f '(0) 2
x 0
t

0
t 0
x

t 0

3p

c)

1p
2p
2p

f ''( x) 2(e x 1)
f ' este descresctoare pe (,0] i cresctoare pe [0, ) , deci are valoarea minim f '(0) 2
Deoarece f '( x) 0, x , funcia f este strict cresctoare, deci injectiv
2.a)
1
1
F '( x)
(ln x 2) 2 x
x
x
F '( x) f ( x)
b) e
e
f ( x)dx F ( x) | 1

1p
4p

3p
2p
3p

1
e

f ( x)dx 4 2
c)

1
e

1
e

f ( x)
ln x
dx
dx
x
x
1

e 1
ln x
1
dx ln 2 x | 1
x
2
2
1

2p
1p

4p