Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 8


Prezeni: 8
Pentru: 8
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea plii cotizaiei anuale datorat de Comuna Periam, Judeul Timi,
la Asociaia Grupul de Aciune Local TRIPLEX CONFINIUM

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina extraordinar din data de 22.03.2016, avnd n vedere
urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.2086/21.03.2016 ntocmit de ctre domnul
Marica Florian, inspector de specialitate IA n cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism
i Transport Public al Primriei Comunei Periam;

- prevederile Hotrrii Asociaiei Grupului de Aciune Local TRIPLEX CONFINIUM


nr.1/06.07.2015 retrimis prin e-mail, prin care se stabilete nivelul cotizaiei pentru membrii U.A.T.
(parteneri publici), ncepnd cu data de 06.07.2015, la suma de 10.000 lei/an;
- prevederile Hotrrii Consiliului Local al Comunei Periam nr.28/28.03.2012, prin care Comuna
Periam a aderat ca membru cu drepturi depline la Asociaia Grupul de Aciune Local TRIPLEX
CONFINIUM;
- prevederile Hotrrii Consiliului Local al Comunei Periam nr.70/30.07.2015 privind aprobarea
plii cotizaiei anuale pentru anul 2015 datorat de Comuna Periam, Judeul Timi, la Asociaia Grupul
de Aciune Local TRIPLEX CONFINIUM;
- rezultatele recensmntului populaiei din anul 2011 din care rezult c localitatea noastr are o
populaie de 4.505 locuitori;
- prevederile Procesului-verbal nr.39/06.07.2015 al Adunrii Generale a Asociailor GAL
TRIPLEX CONFINIUM;
- prevederile art.35 alin.3-4 i alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparena decizional n administraia
public, republicat;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
1

n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.e, ale art.36 alin.7 lit.c, ale art.45 alin.2 lit.f i ale art.115
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

H O T R T E :
Art.1. ncepnd cu anul 2016, se aprob nivelul cotizaiei anuale datorat de Comuna PERIAM,
Judeul Timi, la Asociaia Grupul de Aciune Local (GAL) TRIPLEX CONFINIUM, n cuantum de
10.000 lei.
Art.2. Cuantumul cotizaiei prevzut la art.1 se poate modifica numai n baza unei noi hotrri a
Asociaiei Grupului de Aciune Local TRIPLEX CONFINIUM, care va fi comunicat Consiliului Local
al Comunei Periam n vederea aprobrii noului cuantum.
Art.3. Primarul Comunei Periam i doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent contabil n cadrul Primriei Comunei Periam vor asigura ducerea la ndeplinire a predeverilor prezentei
hotrri, informnd Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, asupra modului de ndeplinire.
Art.4. Cu data prezentei i nceteaz aplicabilitatea orice prevederi contrare.
Art.5. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-social, Urbanism i Transport public;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul Primriei Comunei
Periam;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

CPUAN IONEL
_________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

Nr. 21 din 22.03.2016