Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 8


Prezeni: 8
Pentru: 8
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea participrii Comunei PERIAM n cadrul parteneriatului - GAL TRIPLEX
CONFINIUM (ASOCIAIA GAL TRIPLEX CONFINIUM) n vederea depunerii pentru selecie i n
vederea implementrii STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCAL A TERITORIULUI pentru
perioada 2014-2020
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina extraordinar din data de 22.03.2016, avnd n vedere
urmtoarele:
- expunerea de motive nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.2088/22.03.2016 prezentat
de domnul Dumitra Cornel, primar al Comunei Periam;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.2142/22.03.2016 ntocmit de domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA n cadrul Primriei
Comunei Periam;
- prevederile Hotrrii Consiliului Local al Comunei Periam nr.28/28.03.2012, prin care Comuna
Periam a aderat ca membru cu drepturi depline la Asociaia Grupul de Aciune Local TRIPLEX
CONFINIUM;
- oportunitile de finanare prin Programul LEADER aferent Programului Naional de Dezvoltare
Rural 2014-2020;
- anunul de deschidere a sesiunii de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Local (SDL) aferente
msurii 19 dezvoltarea local LEADER lansate de ministerul agriculturii i Dezvoltrii Rurale;
- prevederile GHIDULUI SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECIA
STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCAL;
- prevederile Regulamentului (UE) Nr. 1305/2013;
- prevederile Regulamentului de implementare (UE) Nr. 808/2014 pentru stabilirea normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) Nr. 1305/2013;
- prevederile Regulamentului delegat (UE) nr 807/2014 de completare a Regulamentului (UE)
Nr.1305/2013;
- prevederile Regulamentului (UE) Nr. 1303/2013;
- prevederile Regulamentului delegat (UE) nr 480/2014 de completare a Regulamentului (UE)
Nr.1303/2013;
- prevederile Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr 215/2014 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) Nr.1303/2013;
1

- prevederile legislaiei comunitare inclus n GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU


PARTICIPAREA LA SELECIA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCAL;
- valorificarea oportunitii de dezvoltare a Comunei PERIAM i a teritoriului delimitat prin
parteneriatul GAL TRIPLEX CONFINIUM (ASOCIAIA GAL TRIPLEX CONFINIUM);
- prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparena decizional n administraia
public, republicat;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b i lit.e, art.36 alin.4 lit.e, art.36 alin.7 lit.c i art.45 alin.2
lit.f i ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare,

H O T R T E :
Art.1. Se aprob participarea Comunei PERIAM n cadrul parteneriatului - GAL TRIPLEX
CONFINIUM (ASOCIAIA GAL TRIPLEX CONFINIUM) n vederea depunerii pentru selecie i n
vederea implementrii STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCAL A TERITORIULUI pentru
perioada 2014-2020.
Art.2. Autoritatea public local - Comuna PERIAM se angajeaz c nu va adera la un alt
parteneriat care va implementa o Strategie de Dezvoltare Local cu finanare prin PNDR 2014-2020.
Art.3. Autoritatea public local - Comuna PERIAM se angajeaz s contribuie, alturi de ceilali
membri ai parteneriatului, la asigurarea resurselor necesare desfurrii optime a tuturor activitilor
necesare n vederea atingerii obiectivului.
Art.4. Autoritatea public local - Comuna PERIAM se angajeaz s susin toate costurile
conexe proiectului care intervin n derularea acestuia, costuri care nu pot fi finanate din FEADR i fr
de care proiectul/strategia nu poate fi implementat/implementat.
Art.5. Se mputernicete Primarul Comunei PERIAM - domnul Dumitra Cornel - s semneze
toate documentele necesare constituirii parteneriatului respectiv Acordul de Parteneriat (anexat
GHIDULUI SOLICITANTULUI) i orice alte documente conexe proiectului.
Art.6. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz Primarul Comunei Periam,
domnul Dumitra Cornel, precum i compartimentele de specialitate din cadrul Primriei Comunei
Periam.
Art.7. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Asociaiei Grupul de Aciune Local TRIPLEX CONFINIUM;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-social, Urbanism i Transport public;
- Compartimentului financiar-contabil, impozite i taxe din cadrul primriei;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.
PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

CPUAN IONEL
_________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA
2

Nr. 23 din 22.03.2016