Sunteți pe pagina 1din 4

Procedura

Privind solutionarea sesizarilor / reclamatiilor


Elaborat
Verificat
Avizat CEAC
Aprobat

Data elaborrii

COD

16. 09. 2014

PO. 1.01

Semntura:
Semntura:
Semntura:
Semntura:

PENA IZABELLA
PENA IZABELLA
TASCU MIHAELA
PENA IZABELLA

PROCEDURA
PRIVIND SOLUTIONAREA SESIZARILOR/RECLAMATIILOR
COD PO 1.01
EX. 1
Procedura operationala Procedura de solutionare a sesizarilor/reclamatiilor corespunde clauzei 4.2 din SR EN ISO 9001:2000,
ales ca model de referinta pentru implementarea sistemului de management al calitatii n
Scoala Gimnaziala NR.1 AFUMATI

Revizuire

Data

Persoana responsabil

Semntura

1. SCOP
1.1. Aceasta procedura se refera la plngerea (sesizarea sau reclamaia) fcuta de ctre un beneficiar sau de
catre terte persoane, referitoare la un membru al echipei de personal sau despre produsele/ serviciile furnizate
de catre instituie.
2. DOMENIU
2.1. Aceast procedurse aplictuturor beneficiarilor serviciilor educaionale oferite de instituie, dar i
personalului colii.
3. DEFINIII I PRESCURTRI
3.1. Sesizare: formulare fcut n scris ori prin pota electronic cu privire la lipsa conformitii
produselor/serviciilor educaionale, prin care se aduce la cu notiin o posibil nclcare a drepturilor i
intereselor beneficiarilor.
3.2. Reclamaie: formulare fcutn scris sau prin pota electronic privind lipsa conformitii
produselor/serviciilor oferite de instituie sau alte nclc ri ale drepturilor i intereselor beneficiarilor i prin
care se solicit pretenii materiale sau de alt natur.
3.3. LEN-Legea Educaiei Naionale nr.1/2011
3.4. ROI Regulamentul de Ordine Interioar
3.5. CA Consiliul de Administratie
3.6. ISJ Inspectoratul colar al Judeului

4. DOCUMENTE DE REFERIN
4.1. Legea nr. 1/2011
4.2. ROFUIP
4.3. ROI
5. RESPONSABILITI
5.1. Colectivul managerial
5.2. Comisia de soluionare a sesizrilor/reclamaiilor analizarea abaterilor disciplinare la nivelul personalului
didactic, didactic auxiliar si nedidactic.
6. ARIA DE CUPRINDERE
Procedura se aplica intregului personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic care isi desfasoara activitatea
in Scoala Gimnaziala Nr 1 AFUMATI
7. PROCEDURA
7.1. Plangerea sub forma de sesizare, reclamatie trebuie sa contina: a. datele de identificare ale reclamantului
inclusiv o adresa oficiala (adresa de domiciliu sau
adresa de corespondenta, e-mail, casuta postala, fax, etc.);
b. obiectul plangerii;
c. eventuale dovezi (comunicari scrise).
7.2. Plangerea sub forma de sesizare, reclamatie trebuie sa fie adresata Directorului iei,
institu
careare
obligatia de a primi plangerea si de a se asigura de inregistrarea acesteia.
7.3. Plangerea sub forma de sesizare, reclamatie se face prin comunicare in scris (posta, fax, e-mail) sau se
depune la secretariatul instituiei i primeteun numr de nregistrare.
7.4. Directorulcolii convoaccomisia de soluionare a sesizrilor i reclamaiilor, ntiineazasupra
coninutului plngerii i deleagcomisia spre rezolvarea plngerii.
7.5. Comisiase intruneste la o data si ora stabilite, analizeaza cauza, solicita si obtine, daca e nevoie, probe
sau informatii suplimentare si decide asupra obiectului plangerii prin consemnarea in procesul verbal al
comisiei de analiza.
7.6. Coordonatorul Comisiei inmaneaza procesul verbal al comisiei de analiza directorului. Directorul supune
dup caz, discuia i aprobarea n Consiliul de Administraie/ Consiliul profesoral, a concluziilor din procesul
verbal al comisiei de soluionare a plngerii.
7.7. O scrisoare cu detalii privind rezultatul investigaiei i soluia propusa
i aprobateste trimis
i
persoanei care a depus plngerea.
7.8. Rezolvarea sesizarilor si reclamatiilor se incheie prin arhivarea tuturor documentelor primite, comunicate
intern si extern referitoare la cauza, intr-un dosar numerotat identic cu plangerea aferenta inregistrata initial
in registrul unic.
7.9. Rezolvarea plngerilor se va face in cel mai scurt timp posibil avand in vedere ca termenul legal de 30
zile de la data inregistrarii la secretariatul institu
iei, sa fierespectat. n functie de complexitatea plngerii,
cand se considera necesar o cercetare mai amanuntita, directorul poate prelungi termenul legal de 30 zile, cu
cel mult 15 zile-in cazul plngerilor care nu fac obiectul activitatii institutieisau in termen de maxim 5 zilecnd acestea vor fi redistribuite catre autoritatile competente, cu anuntarea petentului.
8. ARHIVAREA INREGISTRARILOR
8.1.Procesele verbale ale Comisiei de soluionare a sesizrilor i reclamaiilor,
Consiliul profesoral, Consiliul de Administraiei.
8.2. Toatedocumentele primite, comunicate intern si extern referitoare la cauz.
8.3.Durata de pstrare a nregistrrilor este de 5 ani.
9.RAPOARTE I INREGISTRRI
9.1.Procese verbaleale Comisiei de soluionare a sesizrilor i reclamaiilor
9.2.Registrul de procese verbale CP si CA

Lista de difuzare:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Destinatar document
BERCAROIU CATALIN
TUDORACHE VIRGIL ANDREI
MUSA AURELIA
BAICU ELENA LUMINITA
ENESCU CRISTINA
IVAN VASILICA
COMAN DIANA CONSTANTA

Data
difuzarii
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013

Semnatura de luare la
cunostinta

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

CIUPERCA RALUCA IONICA


BERCARU OANA ROXANA
COTRUT NICOLAE VASILE
SENDROIU CRISTIAN
DELEANU LUIZA
PETRE IRINA CARMEN GABRIELA
DOBRESCU ELENA VIOLETA
BARBACARU ADRIAN
ENE LUCIA
DUMITRU CLAUDIA MIHAELA
ZAHARIA MARIUS
MARIN CERASELA
CORODEANU RUXANDRA ISABELA
BRATU LAURA FLORENTINA
STROESCU-GASPAROVICI AURA ELENA
CHIROBOCEA ALEXANDRU FLORIN
DESCULTU IOAN
BALTAG MIHAELA
URSU IONUT ALEXANDRU
VLAICU MARIA SIMONA
MARISOIU CATALIN MARCEL
CONSTANTINESCU GENICA
BUNEA GEORGIANA
TUDOSOIU MARIA
OLTEANU MARIANA MARTA
PETRE DANIELA MARIA
DINU GABRIELA MARIA
GHINEA MARIA
GHERGHICEANU GEORGETA
DRAGUT DUMITRU
SABANGEANU ELENA ADINA
MOLDOVEANU MIHAELA
IRIMIA MARIA
MIT EVELINE SOFIA
TARIUC MILLENA
ANTON ANISOARA
MANEA ELENA
GRIGORE LUMINITA
RUSU AUREL
BALA MARIN

16. 09. 2013


16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013
16. 09. 2013

S-ar putea să vă placă și