Sunteți pe pagina 1din 4

ECHILIBRUL

 VALUTAR  
 
  In   general   echilibrul   economic   al   unei   tari   este   format   din   echilibrul   financiar,  
echilibrul  monetar  si  echilibrul  valutar.  
 Echilibrul  financiar  este  corespondenta  dintre  resursele  financiare  ce  sunt  
necesare  pentru  realizarea  unor  obiective  stabilite.  
 Echilibrul   monetar   este   raportul   optim   intre   masa   banilor   in   circulatie   si  
sumele   de   bani   necesare   pentru   efectuarea   normala   a   tuturor  
operatiunilor.  
  Prin   masa   monetara   se   intelege   volumul   si   structura   disponibilitatilor   banesti   ale  
economiei   si   ale   populatiei   (numerar   in   circulatie   in   banci,   economiile   populatiei  
nedepuse  in  banci  si  depunerile  nerezidentilor  in  valuta  la  termen).  
  Cand  intr-­‐o  economie  se  afla  in  circulatie  o  masa  de  bani  mai  mare  decat  novoile  
circulatiei,  banii  se  depoziteaza,  preturile  cresc,  astfel  apare  inflatia.  
  Daca  masa  de  bani  este  mai  mica  decat  nevoile,  atunci  avem  deflatie.  
 Echilibrul  valutar  este  cel  care  se  formeaza  intre  incasrile  si  platile  in  valuta  
ale  unei  tari  pe  o  anumita  perioada.  
  Echilibrul   valutar   este   influentat   de   volumul   si   calitatea   productiei   adica   de  
obtinerea   de   produse   ce   au   o   calitate   superioara   si   sa   fie   obtinute   la   preturi  
competitive.  
  Echilibrul  valutar  poate  fi  partial  sau  total.  
  Calitatea   echilibrului   valutar   se   judeca   daca   el   este   obtinut   prin   cat   mai   putine  
credite  adica  pe  cat  posibil  sa  nu  fie  obtinut  prin  contractarea  de  credite  din  strainatate  
  Totodata  echilibrul  valuar  este  influentat  prin  primirea  de  fonduri  si  credite  din  
exterior  marindu-­‐se  prin  acestea  volumul  resurselor  interne.  
  Echilibrul  valutar  infuenteaza  echilibrul  monetar  pentru  ca  masa  monetara  este  
influentata  de  pretul  bunurilor  importate.  
  In  activitatea  valutar  financiara  fluxul  de  valuta,  de  fonduri  si  de  mijloace  de  plata  
internationala   circula   de   la   o   tara   la   alta   atrase   pe   piata   valutar   financiara.   Acesta   se  
obtine  prin  plasari  directe  de  capital,  prin  plasari  de  titluri  de  credit  in  alta  economie,  
prin  platile  de  dividende  care  se  fac,  plati  de  dobanzi  sau  retrageri  de  capital.  
  Pentru  a  se  evidentia  toate  aceste  lucruri  se  intocmeste  pentru  anumite  perioade  
de  timp  declaratii  statistice  (balanta  de  plati  externe  BPE).  
  BPE  rezuma  in  mod  sistematizat  tranzactiile  economice  ale  unei  tari.  
  BPE  lucreaza  cu  fluxuri  si  stocuri  nu  cu  active  /  pasive  ale  economiei.  
  BPE  opereaza  cu  urmatoarele  notiuni  specifice:  
1. tranzactiile   –   la   intocmirea   BPE   nu   se   opereaza   cu   notiunea   de   plati   ci   cu  
aceea  de  tranzactii  pentru  ca  o  parte  din  tranzactiile  reflectate  de  balanta  pot  
sa  dea  nastere  la  plati.  Tranzactiile  cu  care  se  opereaza:  
a. schimburile   –   cand   un   partener   da   o   valoare   economica   si   primeste   in  
schimb  o  valoare  echivalenta  
b. transferurile  –  cand  un  partener  da  o  valoare  economica  dar  nu  primeste  
echialent  un  schimb  
c. migrari  –  mutari  de  pers.  dintr-­‐o  economie  in  alta  cu  tot  activul  si  pasivul  
lor  
d. tranzactii  estimate  –  a  reinvestirea  portofolilui  de  catre  un  investitor  strain  
2. teritoriul   economic   al   unei   tari   –   cuprins   de   obicei   intre   granitele   tarii  
respective  in  care  pot  exista  “insule”  economice  (zonele  libere).  
3. conceptul   de   rezident   –   cetatenii   unei   tari   sau   acele   persoane   straine   care  
capata  dreptul  de  rezidenta.  Se  foloseste  acest  concept  pentru  ca  operatiunile  
valutare  reflectate  in  BPE  sunt  numai  acelea  care  au  loc  intre  un  rezident  si  un  
nerezident.  
4. conceptul   evaluarii   si   al   momentului   de   inregistrare.   Evaluarea   se   face   la  
pretul   pietei   iar   in   momentul   de   inregistrare   este   momentul   schimbului   de  
proprietate  si  nu  cel  al  platii.  
5. sistemul   dublei   intrari:   in   balanta   fiecare   tranzactie   se   evidentiaza   prin   2  
intrari   care   au   aceeasi   valoare:   suma   intrarilor   este   mereu   egala   cu   suma  
iesirilor.  Soldul  balantei  este  mereu  zero.  
BPE   se   considera   ca   este   favorabila   (activa)   cand   pentru   a   o   echilibra   cresc  
rezervele  valutare  ale  tarii  respective.  
BPE   este   constituita   din   mai   multe   capitole   ce   cuprind   bunurile,   serviciile,  
veniturile,   transferurile   curente   (adica   subventii   acordate   /   primite   pentru   sustinerea  
bugetului),  transferuri  de  capital,  investitii  directe,  investitii  de  portofoliu,  alte  investii  
de  capital,  conturile  de  tranzit,  conturile  de  clearing  si  alte  tranzactii.  
 Foarte  important  este  contul  curent  numit  si  balanta  tranzactiilor  curente  
ce  cuprinde       balanta  comerciala  (import  –  export)  
Balanta  serviciilor  
Balanta  veniturilor  
Balanta  donatiilor  si  transferurilor  
 Contul   financiar   si   de   credit   (denumit   si   balanta   miscarilor   de   capital)   se  
refera   la   credite   peste   1   an,   investitiile   directe,   investiile   de   potofoliu   si   alte  
investitii  de  capital.  
Deficitul   balantei   comerciale   este   prima   cauza   a   deficitului   contului   curent   si  
cauza  principala  a  dezechilibrului  balantei  de  plati  externe.  
Banca  nationala  foloseste  si  calculeaza  indicatorul  gradului  de  indatorare  externa  
egala  cu  soldul  de  datorii  externe  si  PIB  al  anului  respectiv.  Totodata  se  stabileste  rata  
serviciului   datoriei   externe   si   raportul   dintre   soldul   de   datorii   externe   si   serviciile  
externe.  
BPE   este   barometrul   intregii   activitati   economice   a   unei   tari.   Ea   scoate   in  
evidenta   sintetic   capacitatea   unei   tari   de   a   obtine   bunuri   si   servicii   si   cat   sunt   de  
competitive  pe  piata  externa  functie  de  calitatea  si  pretul  lor.  
Pe   piata   financiar   –   valutara   internationala   calitatea   BPE   a   unei   tari   este   un  
criteriu   extrem   de   important   de   acordare   de   credite   pentru   o   tara   si   stabilirea  
conditiilor  de  acordare.  BPE  se  intocmeste  de  BNR  prin  directia  de  relatii  internationale.  
Fata  de  perioada  inainte  de  1989  cand  BPE  era  un  plan  financiar  spre  care  trebuia  sa  
tinzi  dar  nu-­‐si  dadea  o  oglinda  fidela  a  realizarilor,  in  economiile  de  piata  balanta  este  
un  document  bazat  pe  sistemul  real  la  un  moment  dat.  
Dupa  1989  productia  a  scazut,  bunurile  s-­‐au  deteriorat,  am  pierdut  si  pietele  care  
puteau   sa   inghita   produse   mai   competitive   si   au   crescut   preturile.   Totul   a   dus   la  
scaderea   exporturilor   si   la   cresterea   importurilor   la   preturile   pietei   mondiale   pentru  
achizitionarea   unor   produse   care   in   parte   se   realizeaza   in   tara   dar   si   pentru  
achizitionarea  de  bunuri  de  consum  de  o  calitate  corespunzatoare  de  care  populatia  a  
dus  lipsa  multi  ani.  
Toate  acestea  au  avut  efecte  negative  asupra  soldului  balantei  de  plati  externe.  
Cu   timpul   declinul   productiei   s-­‐a   stopat,   inflatia   a   fost   an   de   an   diminuata,   preturile  
sunt  mai  stabile  iar  moneda  nationala  continua  sa  se  aprecieze.  
Toate   aceste   aspecte   la   care   s-­‐a   adaugat   si   stabilitatea   politica,   acceptarea  
noastra   in   organisme   internationale   si   in   diverse   aliante   au   condus   la   o   echilibrare   a  
economiei.  
 O  notiune  importanta  :  serviciul  datoriei  externe  ce  cuprinde  3  datorii:  
 Datoria  publica  
 Datoria  privata  
 Datoria  privata  garantata  de  stat  
 Serviciul   datorie   publice   este   deasemenea   un   aspect   ce   trebuie   urmarit   cu  
atentie  pentru  ca  poate  conduce  la  deteriorarea  BPE.