Sunteți pe pagina 1din 20
aN Pad Gia fre eda see gre i deediaticat Ai beat ale ck puazona ie TEMALAR TIAL as RTE a ipa tet Bil wre Tee ean Br és cl MONITORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEA| Ne 52/8 X1.2010 7 MNSTERUL DE2VOLTARI REGIONALE 61 TURISMULUL ORDIN pentru modificarea Reglementarl tehnice ,Normatiy privind calculul termotehnic al elementalor de constructie ale clidillor, indleativ C 107-2005, aprobata prin Ordinul ministrulu transporturilor, Cconstructillor si turismutul nr 2.055/2005 In contrat cu prvedoro at. 14a 8. 2 din Lepea 0/895 pried elite in consti cu mofesle ‘tera sl st 2 Raguuerrtl prin put de raglan encode cele afrrta aca relomeriare Th “nsuciusniem arena trtorul Malt, apooat prin Holrivea Guvemulim-20372003 peru sproborea Regular prin pure eregiereral hoe! de chal ater acivi do ogimorare in const ans “runsava eteru Rabat, recom ps Nomelor metosologce grins cle pt mdul aa shea 9 suns nooo “nor lst de etavenge n prima gen conc vere scare pean pra publ cu moacrt competi itera, ate Hern Gaver nr. 01/2004 pind meus pent erganzaree 9 fealaafe sau do rerme Mn ‘omen landardl srmonrir ico, procum 9 roller rernaela sev socenfomaforae re Rome {ettle membre se Unions Europane, rec Com! ufpeans, cu mdieaeutercre, “tend in vedere Proceso de azar 8 in 22 oxime 2010 al Cams Terie de Coodonare Generals in cada Wiritenai Devos Regionale Tuam, intemal ar Spe I) part 1 an (6) din Hotrvea Govern, 1.63112009 pring xganizre fanconarea @istenii Servet Hagia 9 Tareas co mage 9 camellia ear, rinisuldervotlreglonale turismo emits urmatorl on ‘Art. — Raslameriaroa tris Nomat pring all temolaical elemento’ de consiuce ale dear nde {C107-2005, aprobat pn Oru! mils rangporuer, Sonsruclr trea 2.087200, pat n Monto (feist at Romine Pata Ir. 1.124 9) 1.124 bi an ‘El eecemore 2005, = mosis dps cum urmeaz: Patten 1 Normally prvind ealcull coetcinfior 3) Figura 3 —Neceaarl anual de clr pan nce, ormat (ON) ner donate assole cu fgua 73 FReprezentaren graf snecesan nal Se elds pone Ire, normal (ON) I ae do out, proves In anora ») Puncul 7.8.2 va ave umatorcupins: 7.82 Seva reapacta condita tito ca necosan anual Wsiirs, calcaat cu nf (17) 28 he re mic decal ‘essa de stlaur narat eee (G=Oy, pent clad plete nbaza conactlr ort soe pert cls coe umeazs ase proletan teas conraceer de rotecare ncelate dps anvare 20" «Anexa2 {Coes gal noma de alae terms GN wir dlc de oot 0 moc octet co 4) Ana 3 Reisen emice mina Ryq ale lenentlor de conevucta, pe ansambul cide se "modea $1 Inociegta ou ena 3. 2-Taboll 1— wValorilecoofconfilor ab, 4 e pena ‘side entegoria”stabel 2~ Valo eoeiclentor C1072" ae ifocuese eu tbell #9, respect abel 2, provazutein anoxa nv. "Arneson fe pr inerarin preset orn ‘At. —Prezentl rs) epi in Menor fea a emis: Pat | inn goal nua 201 Preenta reglomeniare a fost adopats ou respetaroa Proce de otfears ne 201046580 din ectomete 2010, revue Dee 8/4/CE a Pramas European Conti din 2 ni 1998 de sailre a une rocedus pons fornaros co. informafi in dome! standarasar 3 realomentaior ttn, pubieala In sunalll Ofesl a {Comuntslr Europen L204 dn 21 ll 998, modest pn ‘Brac 48/CE« Paamentdl Europa a Cons 20 le 1008, sublets In Juma! Of al Comunihlor Exropane L217 dn 8 apt 1098, Mins dezvli regional tris ‘Gheoeghe Nastsia ‘outer gener cura, 2 nolamtre 2010, tinue MONITORULOFICIALAL ROMANE, PARTEA, Ne. 62018X.2010 Fgura 7.3. —Reprezonarea grafic ncosar anus ocd pont Ina, owmst (Nl sid lout & angantunran) “tt 13a 100 ao a aw eo ae 10 10 z 2 a 4 iar de eet procaton baza contrac de price Inches Isnt de 1 inuarie 201 (ON) 2 Gt de oe proven baza carbo de rl incall dus | ne 2071 (QN2) MONITORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEA|, Ne 8208 x1.2010 ° COEFICIENT! GLOBALI NORMATI de zolretermicl GN [Wnskj} 1 cli de loc proiecate in baza contractor de poletare Ineheiate dup anuare 2011 oo oo 067 088 04 oo om om 08 035 i) oat oa oo 248 {Pent ate vl AV GN se rerpoleazd tir. 2 Laclide een care weazs a resist y moderate, aloe taba au earactardorecomandare, 0 [MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE,PAETEA Me €208X1.2010 aieans ist skmemat ocmancar ia fae REZISTENTE TERMICE MINIME Ry G1 TRANSMITANTE TERMICE Ue sie clementalor de constucle, pe ansemblul lin protectatenbazacontacelor de profectare “chelate ups nusre 2018 & a Rar Teno 7, | Pered eeias (exauaw soprateate vrae, cis par alorond , rostnir dese). a ae. 2 [Tata wxoroors oF 1 3 | Plans pie ira rive ob race seu pacar 500 020 | Pans pete aubatrneineata 9 pie 280 038 5 | Perey aciacoiretioricice| a0 a0 @ ‘Pangae cae dabriasa cron fa paris ineroa, de exeior Oa = 8 | Bowdon sangre eco) 49 07% 7 | Pas posal poste CTS) ae oz Pha apres era's Gaviaror sau a aeoioor ate (0b aa ® | ers) 02 3 [ Preyer, ab CTS, a domisla sua subsceeal 200 085 1 aloe pnt sts tee minima Ran ranean tried maxing Viera vale deren pony rezienja termes orcas respec Vasmara rca coccal, culate an ears de moa pte terme leer ‘Shaler rin care ate loc tanto temic param. n cimp cart alata reasana tariceunaracjonale Roxio ‘mat rl mor, ar aasteaWaremialtrmce narecjoale (coven deans eric unideechona) este mt se fece scat preczar, ara ela pore coils cde compar ke roman da oganane ominous ni mopar at vd aan aor andrea coun ‘Sinn nara emce v Stretton a foi slovenia li sv ong renin dig Sib i pt ead x pea oe emer eras spare Shh sana cot Ry > Rem Im KAWY 5. Lacliteexstarte care umeaz a east s moderato valor aucarace de ecoandare se izes perry acl prune tt de reo canorm pia motadeoles AUS cortical ae pertonans nexgebc3 seid 1 Tranaan temic max Ung sri (poate refer), sabi pe cet de econamle do energie n ‘sonar dor prez veel rece emice crete mime [Wn"®)) ‘Trbu ndpinta con: < Uine (WARY) [MONITORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEA 82013112010 ” sates outers = ds on dd ctogot | ribet wets [amet | atin | ton | ton [orton | ton a rare [usa Jeera [acto | oo a A EES [ ae [aes Sees ee Cis etna ; : : x et r a Re a a Te a lM ae : 2 a basco D ros arson iSeaan z OW cp [cas | ee | aa | a carom normal ao oxposior) | __ oD a ia a a cr | socal a costo ce pom tle ctgeda 2 wera amc] ton [rtm [vot | tn |r le [a [oe | Spe pe vss © | Sina [ ee [ist aew [lave | orem [ar soe [ceo [ema eed ce —_ eae 7 1.60 450 2.30 140 050 ee a0 [pn | ta | Teresa a0 [sean | ae ee OT swow,esarjconoese |—p—}— F920 fA ‘totale oe Raa [ao 7 190 [gor sana [at pn a ri 2 ‘cu regim normal de explostere) = a a Eve fonece- acted EVALUAREA ENER¢ ‘A.A ANVELOPE UNEI CLADIRIDE LOCUIT NOU PROIECTATA LMdentificarea clairit (Claditea evaluat este 0 locuinta de tp Duplex cuplat cu S+PH1E stuata in Clyj-Napocs,int-un snsamblu de lcuite rezidetile. ‘Beneficiarl clair este ‘Beneficial pus la dspozitia auditorului energetic proictlfaza PT+DE din care se anexeaza Planile de athitecturas de detali constructive reprezentaive si planul de situate. 2. Anmalizaenergetica a anvelopelcladirit 2.1. Caracteristci eometrice side leatuire a claitii 2.1 Deseri “Ciairea este de tip Duplex Cuplat cu apartamentesimetrce ‘Caitea a fost proicetata de S.C... SRL in anal 2010. ‘Claitea est de tip paralelipipeie cu dimensivnil in plan de 14.65%19.10 cu suprafata consruta de 257.63mp. “Apartamentele sunt dispuse pe 3 (ei niveur eu functiunile pe nivel: “subsol tehnie neincalzit “patter zona de zi eta} ~zona de noapte. Cladirea are pod cieulabil -Inalimea pe nivel este 3.00m. “Inaltimea tla pe nivel ese 280m, “Asia ula pe apartament Ay 212.52 Avia ila pe claire Ay 2x212.52=425.06n Volumul util pe claire Vy425.04%2.80=1191. 12m “Acces in lade se face pe fatada ex. “Acces interior se realzenzaprinte-o scara interioara care leaga parterul de et si desubsol ‘Accesul la pod se realizeaza printr- scara metalia rabatabila so trap in planseul de pod. -Supratructura este alcatuita asl: “peret din zidane portana din caramizi GVP de 30em grosime intart eu stalpisori,centui sibuiandrugi din beton ama, “plansee si scari din betonaemat monolt, -peret interior portant din zidaie de caramida GVP de 25cm grosime; “pereti despair din zidarie de caramida GVP de 10 si respeciv Sem grosimes nastrucra este realizata ca mai jos: “fandati continue de tip talpa, -peret de subsol din beton; “planses din beton armat tara monolit. Finisaje ~Tamplarie pe rame PVC eu geam temoizolant 4+16+4 cu o fata trata. “Teneuel interioare eu mortar de var-ciment. Pardoseli din pachet si gresieceramica, -Finisa) exterior subte -Protectctermica -Pereti exterior sunt izolati cu polstiren de fatada ignifugat cu grosimea de 10cm. -Planscl de po este izolt eu placi de vata minerala bazatica de 20em grosime, Planseul peste subso este izolat cu plistrenextrudat de 10cm grime, in structura pardosei. “Pantie termice sunt corecate conform dealilor recomandate in Ghidul GP 08-2000. 2.1.3. Instaatile -Apartamentele sunt dotate cu centralatermica propre si cu corpuristatcetermostaate. -lluminatl este cu lampi uorescente “Apa elda de consum este furizata de centralcle de apartament, 2414, Resimul de ocupare a claditii Cladirea este cu ocupare continua de 24 ore pe zi, iar alimentarea eu caldura se considera in regim contin 2.4.5, Anvelopa: eit Calculele sunt efectuat in breviaral de caleultermotehnie conform Metodologiei Me 001/1- 2006, pent Seater eps, po ccertar eatialés “pentru planseul peste subsol; “pentru planseul pe pod. -Perimetral interior: “Fatada est-20.15m5, “Fata vest=21.35m; Axil zone vieate: ~Fatada est-26.58m, “Fatada vest=25.38m0, -Fatada nord=1.80m"; -Fatada sud=1 80m; Total ari vitrata: Ay=55.56m" ~All pace pet exterior, “Fatada est-90.29m, -Fatada vest-98.45m; “Fatada nord-69.83m", Fatada sud~69 83m", Total zona opaca pret: Are=328.40m “Arie planseu peste subsol-231.42m". “Arie planseu sub pod=231 42m. “Total anvelopa Ay =328 4045 564231.42+231 42~846.80m Volumalincazit?Vin=Az0Hen iss NRIs soe422tn Ropar fe S096? 2.2. Caracterstc 22.1, Relati de caleu! “Rezistentetemice unidirctionale: ® Rt ky Ra PR. x RK. -Rezistentetermice corectate: R'= 1 RELL saa ae Wink; U CCoeficientul = Le -Transmitanta termica: U 4 ~Coefcient de cup termie: Z= 4. wok; =A Le Shaw -Coofcient de perder de caldura: 1 22. Valor cnkcalate in brevara de call ermotehnie Tabstl 7 oe ct Cn Oe swoon | wre | we | og, | Same [ere] Cont elm | ets | se fem) ml | mis | Sh | ea | SSE] cet i dt | ome | SP] POE | Ge | “st Semen [nos [eet Joos [3m [zor [Seas | 2280 | see | srs fewer |S [et [es [30s [200 [Sess vex ve |asae oa [asus | zomvinne|Ven, | |25a8 |. 1085 [ASI | ssp | asm | son sa | [ts os [in i ree = | ne | 2srae | asso | asor | vox | saree | asor | so20 = Es 1 22. Parametr 2006 slr medilh raisins SSenirag din SRAS09.97 si Me 001-2000 Tabet ant vee eed sa 5 3a Ti iz ae St i nie ca ae ait ibe 3 fie at Bu ii 3 a on tee sz $3 a ne Tit wer —| tn Tr 383 ee—| “13 i ar ise—| tor 23.2, Durata pret deincalzire Des Se determina grafie ca in figura | In abscisa se reprezinalascara lunile anu, eu durata in zie. In ordonata se marcheaza ‘cnperaturile medi Inare, la mijleulfecate luni, vezultand cuba de variate a temperturilor medi lunar. Tnordonata, dela temperatura de 12°C se duce o paraela cu axa lnilr. Punctle de intersectie ale drepei Dy cucurba temperaturilorreprezntainceputl si frstl prioadei de ineazie Ineazal zonei Cluj D: este cuprns inte 27 septembrie si 2 mai adiea Dys~218zile. Darataprliminara de inalzite este -24x218-5232ore Valorite sun redat in abel 5, ol i ——— a ’ one | ee | es Sieel . 1 l mmedeeo 8 3 OF ‘abe s ‘abl Sa DATA ELINA DERCALTE TEMAREAADENCAT ] 27 septembrie-2 mat 77 septembrie-31 mai ae ‘tierra ES Se iS area tae {-e : ae its a Bo ro 7 peeeen a z Eas — ii Esl cose | Hoses 3 es oe 3t 12 [31 36 a ‘Tanuarie. 31 12 | 28 12] =2.981°C Februarie 2 Epa ts se it Bae s it Boeke a a (2.3.3. Temperatura medie ?.,, pe durata preliminara de incalzire Se caleueaaca medi srmetiap neva 27epemtio 2k mn pee 890 ae Sra Cacti et ot in tbe Sn igta 2.4-Temperature medio dnrata pre J acncait ‘Se poate cael pe baza de bilant termie sau pebaza de masuratori medi lunar Intabelul de mai jos se prezinia clcull pe baza de masurator oferite de IPCT Bucuresti entra subsol neinealt cu planseu izofat tric ‘Temperatura medi in subsolul neinealzit abel Tabstl da E Fee panier Fa a oe a spa | eee On a [Te ant mm | a elliee | se ieee oe} o foo aga o ea Tse_[ 0 [a [Sepenbne [13] «1708 136 [ ae | 108 cee Ca ioe fife Neca [2 w Wat tise-{-ao-f iat Beenie Etat 9a] 221599 9 gg PHSB NT 8A] ZIT a ae ee ate ae eset stp aae | “ger ame [a aan iese| ef aa alee eafeste taper is8e_[ Ht 902 aa 30st iie-f-0— ps San 2 Hae tise-[ at a3e @ His: oa 15e-[-o— [eae ats : he z darata si iessire in poi cds Relata de calcul conform C107/1-2005 si C107/3-2005 pe baza de bilant temic: ‘Temperatura medie pe durata prliminara de incalzite este: Bog + 0.34%, XV yO, Age 231 Ade Rpg 39480 KI gO 20°C Oy = 391°C; Ru ERI W (GPOSE-200) Sh (onfoom C1073-205 penta po ca nvelitare in la). @ Pasinetione: ¢=20% ee =05TT cone = 0866, ig = Hts. = BL tn ase 0865, Bs ga 1298 Hyg =P tga = 2B = ; 129503.35, 2 Vt Apa hy + dy X= 231424030 2955975 18.45 «$17,500; 22142. 99, 7590 9.9814 0.34x5%51750%2.981 sou <2) gus 9316495 2759 59 3445451750 yes 356C, 3048 O15 6, Valoarea medica radiate solare pentru perioada preliminara pe orientari cardin = Tabet 5 ae ae a WL ton | Ptr [Et vet Nad 3a es, [tame | Met [wae | see [tame] ete ete oe 2 om Fase [25 [st 50s BL nase [st [oe ss_| 7 Agee [30 [54] s0se64 [54] sose4 [8] a9 soins) wat bs] ig as | as “P92 a6 218 — SAL (areal ee et aa a win IO] win? FAB] wt wom? Seicebee [ 72 65 ‘aan [31 ss 35) [Noes —30 S23 res Desenbre [31 202 m4 Relat cael: 0, = SH, »(@~ tas 1 07) Coeficiente pede de cadres empratiie oy “Pentru peti exteriors Hyp=197.119 WK; age =298°C: Pent nee vitae: Hy=101.O18WIK: Dygp =2981C, Pent plaseal peste subs Hy 92 309WKS Couns Petr planscl de pod: Hiy-S8.617WIK: Bapp = 2389: Pent venta: Hy-0.4umxV-228.181WIK; Oar Temperature 8, = +20°C3n = 051"; Vye=1342.24m" Durata de incazire:t$232000. 0), =(197119%(20- 2981 +101 018»(20~298H) +92309x(20-10.165)+58617%(20-3354)+ 4+ 208181s(20~-2 981):5292 = 10840 87% 5282 = S6T9SD= 56719520 10.165°C; 98°C, 4. Caleulul aporturior de ealdura pe perioada pretiminara de incalzre Relata de calcul: Q,, = O,+Q, 00%). 4.1. Aporturl interme in hy = 0% dt = 45.0582 Conform MeOO1/4-2009 q=4Wn; Ay=425.04; Oop _ 899508 Me sia ®, 700.17 = 1.70081. 42. Aporturi din radiati solar pe perioada pretiminara Pentru perioada de ima sia in caleul numai zoneleviteate, Din tia 12 dn 01/4209 sia uma prin sum deouee mn ave one vitae ote pi calito) Relaia de eaeu: 2, = Sly Yay) egos cca oer Valor gsc calculate poorer cadoale nell 5. impel insite ene 52528 IRDA) sSclelaza cu lin doy 4) FFE Valorie sun aie vies pe ori cardia Factor Fy Fy gs alcleza sus extag din SR EN ISO 13790. £178) F rea Fa po Faxhy xa Fr Ais ValorileQ.» pe erientaricardinale: 8, 20685, F, =090; g = 0.60; [a a eS adits | gw’) | py |p a 2 ie * | why Es 3a37_[ 2638 [ 1 1 Teo | oa [arsasrxs Vet 5252 | 2538 | 1 i [ECT Nord ‘smz_|150_| 1 1 ‘tao —| 075 [ome Se sma [180 fl eo —|~075 | a8 787847. 7Wh-STR7.8SKWh, Quy _ 578785 nul ©, = 222 =. 10623807 meee atie SEE 43. Aporturitotate preliminare Opp =Osp + Quy = 889524 + 578785 = 46830941, Fluxul ©,,, = 262 = 48809 > so¢ou = 250607. S22 4, Determinares factorulul de utilizare preliminara n Pap _ 1468309 peer een Cocficiestl m = Conform Me 001/2-pet.IL15.10.2 0.80; r, = 30h; coef. de pieneri de caldara: He Hy*He* Hist Hyer=19,119*101,018+92 309458.617+228.174=667.237WIK. Determinaea capaci temiceinterioare C= 191 ey dy *A\(9/°C] Grosimiled nu pot depasi Oem say temoizoatia “Tabelul [ EERE [omponeau lemons | 5 ¥ B comme [Commracienentt| fey | eis | im | ah | ra Fests | —_—_ Tea or 3030] B37 oT [Piper | zauccrmasave. | 1380 are_| 39137 | secre | Fete [Tec or ‘030 | 600 | e400 ‘aha | Zidwicerma VP. | S80 ost_| soo | sasriso t Tossa ees | — ‘a1 s.r] SoH Panwacues | "asda 250 tow isua_| cou Puma [Fens aeas | — 1800 aro] asa] S800 = acaba 2s00_| ose | 33.42_| spies 300 boar] 23a] 2210] Plas sb 1 aus | aie | toma | 2500 foa__| taa_| ater | Rec To ois] Senso] roses | 30 as 24633456 Conic #= C= 25531180 424638, Ho eorast "3600 unas rarametal = 24+ =080+ 1745 _ aris ae 30 @ | ort pretininar de wilizae: toy 10259 oA, 102500 -o9007, mT 02s 5. Necesarul de caldura pe perioada preliminara de incalzite Relata de cant Qu, =Qiy~Mh xy » =S6719.521-0987 4683.09 = 42055.519807, ‘6, Necesarul de caldura pentru perioada reala de incalzire ‘6, Determinares perioadet reale de incalzireD, 8) Deteminareatemperaturi de ecilibru sia periodet reale de incalzire DD. Relat de eaent: 8 = Ay 22.00); 9g = 420°C; = 0.987 H = 667.2370 K; © 25-868, =170+1106= 240609 = 5099; 4g, x29 099872806, : COT2BT b) Determinarea peroadei rele de incalzire Das Pe grafiul din fig. 1 in ordonata, se marcheaza temperatura de ecillbra Gy =1580°C. La interscta deptei dye cu temperaturle medi lunare se gasesteziuainceputuli si zua sfasitului perioadc reale de incalzie aca ? septembrie sirespectiv 31 mai, rezltand Das-267zile. ‘Calcul temperaturii medi exterioare pe duatareala de icalzte est eectuatintabeul Sa, pagina 4s rezulta jg =S.082°C. ‘Timpl rea de incalzre este #, = Dyy 24 = 6408ore. 20-4.200 s0°C. {in subsolu] neincalit pe duratareala de incalzire “Temperatura medie in subsoll neincalzit pe durata reala de incalzie este calclata in abel 4a, Valoarea calcula este Bg, = #1LI8C, 63, adit pe durata reala de incalire 8 Fata de valoarea pentru calulul in peroada preliminara, in ecuatia de bilant temic se schimiba temperatura medieexterioaa, care pe durata teal de inalzite devine Bp, = 410°C Ca urmare 9, ez 4, A B83, 4 Mpa OMI pt lam pete tes Baw ras 7 tne « Awe 30.345.0% Vag Rap Baw 2BLAD, 99 27550, 039--0;34x5x51750%5.022 pee 015 1854786 _ 5 sapec, TIATED geese ISS 3948 O15 Caleull este efetuat in tabell 7 rate? en == 2 a = (2c) | Lumara | Medic | tamara | Medic | tumara | Medic | tomara | Medic ee eee za a a ae a a ee eee aie a i es aaa eter S| sasas || rete PSE mas seas ts ais 2 eae Br] 2, Ea 22, be ee eee ees eie gene eee a ue ee a = a a impute de incline ete #, = Day 24 = 287% 24 408ore Canttate de caduraprimita prin zona viata in: = Sly SA et, (sa WE) Valle matinilr: Fi, Fo Fs Fo Seta din SR EN ISO 1390 Fi-confor unghiului de iuminare (20°C); Ay KE Fy 2a B= FMF Fy =k Fy §= Fxg, = 090067 =060; Fr = Arata transparenta CCaleululvaloilor Q,, pe orienta cardinale este reat in tbelul n. 8 Tabelul 8 ‘Oreatze | Tn, an Cardials | Wis ao ee Bete ry ra Si zest[ 1] Tao —|—oas sopra Ves [$316 a 60 | 0a [3530505 Nond[ 2835 180 s0—[ 075 [aos Sod [wn 130 60 —| 0.75 —| 398969 “Total Q,=7771101Wh= 771, 101KWh, 291KW. Fiuxul ®,5 «22. ‘66. Aporturite interne de caldura in perionda reala de incalrire 10898 625tH"h 08; py = 4, Age Xt, = 4425.04 6408 = 108946251 Conform McO0/4-2009 qj=4Win'; Age=425.04m 1039546253 108946253 _ 1799 1697 = 1.7008 808 Fluxul ®, (62. Aporturi totale de caldura in perioada reala de incalire py = Qj, #0), =77T1101-+10894 625 = 18665-72607 68. inada reala de incalzire Relatia de caea: Q,, = DU, x, C0) Oy erpertr medi exterior pe etl ji Penta pee exterior: pr =[97119x(20-5.02) 6408+ 10" = 18906658 Penta zonle vitae: =(10LO18s (20-5032) 6408s 10° = 969, 36K7; Pon plane pete bul: Og ~{92307x(20-113)}6408x10° = 52466348, Pen plane de pod: 0, ~[5617(20-5348)6408 10° = 55035518, Petr Ventlate: Quy» =0.34: 05013422 (20-502) 640810" =71885 9898 Pierderile totale de caldura pentr perioada de incalzte real: Qi = Qinrs +Oirs +tr36 +O pot* Quay = 89065889689 136+ 5246634 + $803.551+ 21885989 Q., = 61231888001 69. load: Realatia de cal! et Calcul factor de utilizare an _18668-726 oefcientl 7 = St* = 8665726 920484 Coofcientl 701 eiasias Factori 90.80; ry =30K; #=117.45 Ee aime Factor a= ay + 20804745 -4rns Factorul de utlizaren rezuta: eye _s-oaousts Toye Necesrl de ala pen pid rela de incall: (jn 231. 88-09976518665726 6123 888 1852021 = 261 67 Note; CaduraQ,, se ma pote corsa conform Me 01/2200 si Me 004.5200 jn finale de: “alimenetes cu enese pet nal in ne ube; alimenares 6 enege pent eal din se pop Fy ected ma ss, consul spe anal de caldura pen nc, apa a asia wa SHE niet ea n 9976 eon Am ‘6.10, Eaisia de nose Considerand ca cnergia este generata prin arderea gui meta Ia care emisia de noxe este de 0,19kgCOSAWh rez: Bo, = 261. 6TR4IA x0. 19hgCO, (Ah = 8096 2248 / COs; Feo, Indieele mediu: Leo, = 2% =19.0484¢0, 6.11.Incadrarea cladril pe grita de evaluare Incadrares pe grila de evaluare a performantei energetce a anvelope clad proicetate, privind nocesarul de ealdura pent incalzire est la itera B eu limitele 7011 7kWhinan, ‘NOTA: Conformaren athitectraa si constructiva a cldiri este cea din Plansele 1, 2,3 dela ‘Breviarul de calcul termotchnic al unei clair de louit eu S+P*1E de tip Duplex cupia. 27.03.2010 Prof afnG Emit Comsa BS b Vis Ud eae HV rr ( 2 vl ne { ao ah Sie 3) %| cs urn reyes pnaeis: oo wos VIVO tTeH (ees: pemectirsorzso. Bite = ehaerste | amisloe 5 antrowsns 2 Wut ey enero po EOP tT A905 ena = UOSIAS 34 Suh se = 948 n og ynyeo = on PE urges IPA. Toph ae re27 = Fb grapaoriztoeaT2N “at 681 = oy $06 = 7979 Lope orepbon eb. 4 nafs x op reeraeg Berne kgtes cane wine Afi 4a tin ta ool jm ae é Fv the tad Badecu attiget” game Rae

S-ar putea să vă placă și