Sunteți pe pagina 1din 6

Analiza previzionala a incadrarii in obiectivul privind productia fizica

Denumire Nr de
Timp
Produsul Obiectivul Norme de timp an
masina
masini (Nu) disponibil si reperul privind
baza (ore)
(Td)
productia Prod.
Prod.
fizica (buc) fizica
repre(Qf)
zentativa

96

18600
18600
18600
21400
21400
21400

5
5
3
5
6
5

5
5
5
5
5
5

1
1
0.6
1
1.2
1

B-R4
B-R5
C-R6

18600
18600
21400

6
5
8

6
6
6

1
0.8333
1.3333

B-R3
C-R3

18600
21400

3
3

3
3

1
1

B-R3
C-R3

18600
21400

7
7

7
7

1
1

B-R5
C-R7

18600
21400

9
3

9
9

1
0.3333

B-R5
C-R7

18600
21400

2
4

4
4

0.5
1

3676
3710 C-R5
B
C
4064

21400
18600
21400

12
5
8

12
8
8

1
0.625
1

3720

b
Total
f

71

Total
g

20

Total
h

49

Total
i

50

Total
j
L2

19
34

Total

40

Productia
in repere
reprezentative
(Ql)

B-R3
B-R4
B-R5
C-R3
C-R6
C-R7

Total

Coef. de
echivalenta
(Ce)

3690

3706

3716

3680

18600
18600
11160
21400
25680
21400
116840
18600
15499
28533
62632
18600
21400
40000
18600
21400
40000
18600
7133
25733
9300
21400
30700
21400
11625
21400
33025

Productia
posibila
in
conditiile
anului de
baza (Qp)

Tabelul nr 54
Abaterea productiei Raport
posibile de la obiectiv D/Q
(Q)
(%)
Excedent Deficit
E
D

71424

-45416

-38.87

43665

-18967

-30.28

24706

-15294

-38.24

26012

-13988

-34.97

20444

-5289

-20.55

17461
10511

-13239
-10889

-43.12
-50.88

20320

-12705

-38.47

Grupele de utilaje, instalatii si posturi de lucru manuale; comparatia necesarului cu existentul


Existent
Necesar an curent
Excedent Posibilitati de
an baza
Sectia I
Sectia a II-a
Total
(+)
valorificare si
Deficit (-) acoperire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B-R4-II
57
a
116 D-V
26 C-R6-I
124
-8 Prin investitii
B-R5-I
41
C-R7-I
B-R4-II
73
b
71
C-R6-II
98
-27 Prin investitii
B-R5-II
25
f
20
20 Prin licitatie
g
49 D-IX
16
16
33 Prin licitatie
h
50 D-IX
3 B-R4-III
43
63
-13 Prin investitii
C-R7-II
17
i
19
B-R5-III
31
31
-12 Prin investitii
C-R7-III
j
34
C-R6-III
65
65
-31 Prin investitii
k
D-II
3
3
-3 Prin investitii
l
D-XII
4
4
-4 Prin investitii
m
7 D-III
7
7
0
n
11 D-VII
11
11
0
p
14 D-IV
13
13
1 Prin licitatie
r
20 D-VIII
15
15
5 Prin licitatie
CP
B-R3
102
102
-102 Prin investitii
C-R3
L1-banc de
8 D-X
13
31
-23 Prin forte proprii
montaj
D-XIII
18
mese control
9
9
-9 Prin forte proprii
L2-banc de montaj
40
montaj B si C
58
58
-18 Prin investitii
Dispozitiv DXI
B-R5-III
31
31
-31 Prin investitii
B-R7-III
Banda transportoare
D
1
1
-1 Prin investitii
Mese de lucru
D-I
8
15
-15 Prin forte proprii
D-VI
7
Denumire
loc de
munca

Tabelul nr. 60

Utilizarea capacitatii de productie in sectia a II-a


Nr. Denumire Numar
Crt. utilaj
utilaje

1 Centre de
prelucrare
102
2a

98
3b

98
4h
60
5i

6j
7 L2

31
65

58

Timp
Produs, Productie Norma de timp
Coeficient Productie
maxim
reper
fizica
Produs Produs
de
in repere
disponibil
(reper) reprezentativ echivalare (produse)
(ore)
reprezentative
B-R3
18600
9.9
9.9
1
18600
C-R3
21400
9.9
9.9
1
21400
5946
40000
B-R4
18600
4.7
5.8
0.81
15066
B-R5
18600
2.8
5.8
0.483
8984
C-R6
21400
5.8
5.8
1
21400
C-R7
21400
4.6
5.8
0.7931
16972
5752
62422
B-R4
18600
5.7
5.7
1
18600
B-R5
18600
4.8
5.7
0.842
15661
C-R6
21400
7.5
5.7
1.316
28162
5722
62423
B-R4
18600
8.5
8.5
1
18600
C-R7
21400
2.9
8.5 0.34118
7301
5712
25901
B-R5
18600
1.8
3.6
0.5
9300
C-R7
21400
3.6
3.6
1
21400
5708
30700
5742 C-R6
21400
11.2
11.2
1
21400
B
18600
4.4
7.04
0.625
11625
C
21400
7.04
7.04
1
21400
6096
33025

Tabel nr. 63
Capacitatea
de productie
in produs
reprezentativ

Grad de
utilizare a
capacitatii
(%)

61262

65.29

97189

64.23

98378

63.45

40320

64.24

49152
33324

62.46
64.22

50222

65.76

Necesarul de materii prime de aprovizionat in anul curent


Nr. Crt. Materie
prima

Productie Cantitate Norma de Pret


reper
de produs consum
materie
(buc)
(kg/buc) prima
(UV/kg)
1 m10
D-R1
85800
6
494
2 m3
B-R3
18600
14
433
3 m3
C-R3
21400
14
433
4 m3
D-R2
85800
3
433
5 Total m3
433
6 m4
B-R4
18600
15
223
7 m5
B-R5
18600
4.7
407
8 m5
D-R8
85800
2
407
9 Total m5
407
10 m6
C-R6
21400
30
367
11 m7
C-R7
21400
18.6
354
Total materii prime de aprovizionat

Tabelul nr. 64
Necesar pentru
Stoc
Necesar de
realizari ob. de prod.
Initial
Final
aprovizionare
Cantitate Valoric
(tone)
(tone)
Cantitate Valoric
(tone)
(mii UV)
(tone)
(mii UV)
514.8
254311.2
5
21.45
531.25
262438
260.4
112753.2
299.6
129726.8
257.4
111454.2
817.4
353934.2
11 34.05833 840.4583
363918.46
279
62217
4
11.625 286.625
63917.375
87.42
35579.94
171.6
69841.2
259.02
105421.14
6
10.793 263.813 107371.891
642
235614
12
26.75
656.75
241027.25
398.04
140906.16
9
16.585 405.625
143591
1152403.7
1182263.98

Denumirea centrului
de gestiune

Simbol
centru de
gestiune

Linia in flux(produs D)
Centre de prelucrare
Masina a
Masina b
Masina h
Masina i+dispozitive
Masina j
Locuri de munca manuale
Total
Atelier mecano-energetic
Compartimente functionale

L1
CP
Ma
Mb
Mh
Mi
Mj

Numar de
masini sau
locuri de
munca
102
98
98
60
31
65
58

Valoare
active fixe
(mii UV)

Amortizare
(mii UV)

16634
61506
19600
12250
13200
6621.9
12025
435
142271.9
3850
22000

803.112
2952.288
940.8
588
633.6
328.507
577.2
43.5
6867.007
163.35
527.8

Suprafata medie =
Cheltuieli repartizate direct pe centre de gestiune
mii UV
Nr.
Centrul de
Salarii
CAS+
Crt.
gestiune
directe
somaj
1
2
3
4
5
6
7
8

Linia in flux
130523.25
Centre de prel.
84783.6
Masina a
77517.046
Masina b
78560.64
Masina h
49670.598
Masina i
25143.3
Masina j
44892.064
Locuri de munca 192952.76
manuale
9 Total
684043.258

Amortizare
active fixe

39156.975
25435.08
23255.114
23568.192
14901.179
7542.99
13467.619
57885.828

803.112
2952.288
940.8
588
633.6
328.507
577.2
43.5

205212.977

6867.007

Energie el.
in scopuri
tehnologice
19443.14
23760
21722.88
17790.56
13209.54
3315.6
16777.6

Suprafata
(mp)

800
737
708
708
434
224
470
419
4500

Tabelul nr. 79
Putere
Ore om- Consum de energie
instalata masina pe kwh
UV
medie
centru
(kw)
1.971
493350
972157 19443140
3
396000 1188000 23760000
3
362048 1086144 21722880
2.5
355811
889528 17790560
3
220159
660477 13209540
1.5
110520
165780 3315600
3.5
239680
838880 16777600
232496
2410064
309000 6180000
7700
154000

7.226 mp
Tabelul nr. 81
Total

189926.477
136930.968
123435.84
120507.392
78414.917
36330.397
75714.483
250882.088

116019.32 1012142.56

Nr.
Crt.

Centrul de gestiune

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
Crt.

LF
CP
Ma
Mb
Mh
Mi
Mj
LM
Total

16634
61506
19600
12250
13200
6621.9
12025
435
142271.9

Centrul de
gestiune Direct pe
centru
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Valoare
active fixe
(mii UV)

LF
CP
Ma
Mb
Mh
Mi
Mj
LM
Total

189926477
136930968
123435840
120507392
78414917
36330397
75714483
250882088
1.012E+09

Sectia II

822216085

Ore de
functionare

493350
396000
362048
355811
220159
110520
239680
232496
2410064

Tabelul nr. 83
Indicator
Cheltuieli
combinat de
repartizate
repartizare
(UV)
(mii UVh)
8206383900
9657619
24356376000
28663611
7096140800
8351038
4358684750
5129484
2906098800
3420020
731852388
861275
2882152000
3391838
101135760
119021
50638824398
59593906

Tabelul nr. 85
Cheltuieli repartizate in functie de:
Ora de
Nivelul
Val. active
Nr. muncitori Suprafata
Total
functionare COP
fixe si nr. de direct
U
muncitori
productivi
(UV/h)
9657619
53396652
1758092
254738840
493350 516.345
28663611
36101510
1619642
203315731
396000 513.424
8351038
33079058
1555911
166421847
362048 459.668
5129484
32575316
1555911
159768103
355811 449.025
3420020
20149680
953765
102938382
220159 467.564
861275
10074840
492266
47758778
110520 432.128
3391838
21828820
1032879
101968020
239680 425.434
119021
77408354
920801
329330264
232496 1416.499
59593906 284614230
9889267 1366239965
2410064 566.889
49936287

231217578

8131175

1111501125

1916714

579.899