Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAIEI NATIONALE.

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN VASLUI


LICEUL "TEFAN PROCOPIU" VASLUI
STR. CASTANILOR, NR 3
TELEFON: 0235318122
FAX: 0235318614
Email : lspvaslui@yahoo.com
Web : http://lspvs.ro

REFERAT
Tranzitia de la scoala la viata activa
Practica profesional a devenit o necesitate n mediul liceal , n condiiile n care cea mai
mare provocare actual pentru o instituie de nvmnt este aceea de a garanta compatibilitatea
dintre oferta de studii i cerinele unui mediu profesional tot mai competitiv. Dincolo de a oferi un
rspuns plauzibil ntrebrii i ce devii dup ce termini coala?, coala trebuie s i concentreze
eforturile n direcia stabilirii acelor demersuri care i vor asigura credibilitate i siguran tnrului
absolvent, care de prea multe ori se vede abandonat pe o pia a muncii agresiv i uneori
suprasaturat. Doar n acest mod scoala dobndete autoritatea necesar pentru a le asigura propriilor
absolveni anse reale de a ocupa un loc de munc potrivit calificrilor proprii, fr a fi necesare stagii
costisitoare i descurajante de respecializare dup o absolvire solicitant.
n contextul socio-economic actual, angajatorii urmresc poate mai mult dect oricnd
obinerea unor rezultate financiare foarte bune prin costuri ct mai reduse, acest lucru fiind facilitat i
de existena unei fore de munc variate, din ce n ce mai numeroase i mai bine pregtite. Bugetele
companiilor sunt atent controlate, iar partea de formare a resurselor umane a trecut oarecum n plan
secundar, majoritatea angajatorilor optnd mai degrab pentru colaborarea cu candidai care dein deja
o serie de competene profesionale, dect pentru formarea profesional a acestora.
A efectua un stagiu de practic de calitate se poate dovedi foarte dificil n prezent, n
condiiile n care tot mai puine entiti economice i permit s acorde din timpul lor elevilor cu
puin experien, motiv pentru care muli dintre acetia rmn lipsii de aportul educaional al unei
practici de specialitate organizate.
n acest context, Liceul Stefan Procopiu Vaslui le-a propuns elevilor accesul n urmatoarele proiecte:
1. POSDRU/161/2.1/G/142174 Servicii suport pentru facilitarea tranzitiei elevilor din
invatamantul profesional si tehnic la viata activa; proiect implementat de Asociatia ECOVAS in
parteneriat cu Liceul Stefan Procopiu Vaslui;
2 . POSDRU/161/2.1/G/137251 Decizii informate prin instrumente adecvate de
orientare n carier, Beneficiar: Inspectoratul colar Judeean Vaslui
Prin reeaua de parteneriate cu unii dintre cei mai activi ageni economici de prestigiu, proiectele le-au
oferit elevilor oportunitatea de a desfura o practic eficient, care le va facilita integrarea pe piaa
muncii.

1. PREZENTAREA GENERAL A PROIECTULUI: POSDRU/161/2.1/G/142174


Servicii suport pentru facilitarea tranzitiei elevilor din invatamantul profesional si
tehnic la viata activa
Scopul proiectului POSDRU/161/2.1./G/142174 Servicii suport pentru facilitarea
tranzitiei elevilor din invatamantul profesional si tehnicla viata activa l reprezint crearea unei
puni de legtur ntre scoala i sectorul privat, pentru a facilita tranziia elevilor de la activitatea
scolara la activitatea concret de munc n cadrul unei companii.
Obiectivul proiectului:
Dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale elevilor inmatriculati in invatamantul
profesional si tehnic din Vaslui, in vederea facilitarii integrarii pe piata fortei de munca si
a cresterii gradului de ocupare dupa absolvire. Proiectul urmareste dezvoltarea
aptitudinilor de munca si cresterea relevantei calificarii obtinute de elevii inscrisi in
invatamantul profesional si tehnic, prin dobandirea de abilitati practice de lucru.
Cresterea gradului de pregatire practica a elevilor prin desfasurarea de activitati in
cadrul unei firme reale are rolul de a apropia viitorii absolventi de economia reala prin
oferirea acelor competente profesionale practice care sunt cerute de angajatori,
realizandu-se in acest mod reducerea neconcordantei dintre cererea si oferta de forta de
munca si facilitarea incadrarii in munca, dupa absolvire. OS1. Cresterea gradului de
orientare si consiliere socio-profesionala pentru 360 de elevi din invatamantul
profesional si tehnic in vederea integrarii pe piata fortei de munca dupa absolvire. Prin
masurile de orientare si consiliere profesionala se va urmari sprijinirea elevilor in
vederea pregatirii pentru integrarea profesionala sau pentru continuarea orientata a
studiilor. Se va asigura cresterea gradului de constientizare al elevilor asupra nevoii de
pregatire practica la locul de munca si asupra oportunitatilor de facilitare a tranzitiei de
la statutul de elev la acela de angajat. OS2. Dezvoltarea unui parteneriat activ liceu agenti economici (parteneriate cu 12 agenti economici) pentru asigurarea cadrului
necesar desfasurarii de catre 360 de elevi inmatriculati in sistemul national de
invatamant, din cadrul Liceului Stefan Procopiu Vaslui, a stagiilor de pregatire practica.
Parteneriatul Liceu - Agenti Economici are menirea de a facilita: dobandirea de catre
elevi a abilitatilor si cunostintelor practice necesare practicarii unei meserii conform
cerintelor formulate de agentii economici si permite agentilor economici
formarea/pregatirea elevilor conform mediului economic al firmei si in raport cu propriile
cerinte de productie. OS3. Cresterea calitatii stagiilor de practica, prin elaborarea si
implementarea de materiale suport performante si adaptate conditiilor existente la locul
de munca, in vederea dobandirii de catre elevi a abilitatilor practice, necesare lucrului in
firma dupa absolvire. Echipa de experti cooptata in proiect va fi de tip integrat, formata
din cadre didactice implicate in procesul intructiv-educativ, dar si din experti facilitatori
din sectorul vasluian de afaceri. Expertii vor avea rolul de a dezvolta metodologii si
instrumente didactice adaptate procesului instructiv-educativ, dar si aplicabile in campul
muncii. OS4. Cresterea abilitatilor practice pentru 360 de elevi prin participarea la stagii
de pregatire practica in intreprinderi. Prin participarea elevilor la stagiile de pregatire
practica urmarim cresterea gradului de specializare al acestora in acord cu cerintelele
agentilor economici care ii vor pregati profesional. Prin activitatile propuse, proiectul
contribuie la realizarea obiectivelor AP 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii si a DMI 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa prin faptul ca se
adreseaza persoanelor aflate in perioada de educatie si formare profesionala (elevi din
invatamantul profesional si tehnic) si urmareste: 1.realizarea de stagii de pregatire
practica in firme pentru elevi in scopul cresterii gradului de ocupare dupa absolvire si
2.activitati de consiliere si orientare profesionala care sa permita elevilor o decizie
informata privind continuarea studiilor sau alegerea unui loc de munca.

Activitatile Proiectului:
1.MANAGEMENTUL PROIECTULUI.Manager proiect, Responsabil financiar.
Presupune: a) Organizarea echipei de proiect. Are rolul de a asigura o buna coordonare
a tuturor resurselor in vederea indeplinirii obiectivelor si a realizarii indicatorilor propusi.
Presupune: 1)informarea echipei si a partenerilor cu privire la activitatile proiectului;
2)stabilirea sarcinilor si responsabilitatilor individuale pentru fiecare membru al echipei;
3)elaborarea si semnarea fiselor de post de catre membrii echipei; 4)organizarea de
sedinte de lucru periodice pentru a se asigura o buna comunicare in cadrul echipei.
b)Monitorizare, evaluarea si raportare. Are rolul de a stabili daca activitatile se
desfasoara conform graficului stabilit si sunt realizati indicatorii si rezultatele estimate.
Presupune: 1) realizarea de fise de monitorizare cu ajutorul carora se vor colecta
permanent informatii cu privire la desfasurarea activitatilor proiectului; 2) elaborarea
rapoartelor de progres in urma colectarii informatiilor. 2.INFORMARE SI
PUBLICITATE.Manager proiect. Are rolul de a asigura o buna mediatizare a finantarii si
a finantatorului. Se va realiza prin sustinerea a doua conferinte de presa la inceputul
implementarii proiectului si la finalul proiectului. Conferintele de presa vor fi insotite de
anunturi de presa difuzate de Solicitant. Solicitantul va asigura elaborarea urmatoarelor
materiale de promovare a asistentei financiare nerambursabile: mape tip 1 (prezentare
proiect) 50 buc.; mape tip 2 (diseminare rezultate proiect) 50 buc.; afise finale de
promovare proiect (30 buc.). 3.DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITII.
Responsabil achizitii. In cadrul activitatii vor fi organizate si realizate procedurile de
achizitie publica, in conformitate cu legislatia in vigoare si instructiunile specifice
programului. Activitatea se va desfasura pe tot parcursul proiectului. 4.CONSILIERE SI
ORIENTARE PROFESIONALA PENTRU ELEVI.Consilieri de orientare in cariera.
Activitatea presupune: a) Stabilirea calendarului de lucru cu beneficiarii. Vor fi
constituite 36 de grupe de elevi pentru consilierea de grup. Se va realiza programarea
activitatilor de consiliere de grup si programarea activitatilor de consiliere individuala cu
fiecare elev in parte. b) Adaptarea materialelor de consiliere la specificul grupului tinta.
Materialele de consiliere (suportul pentru consilierea de grup si materialele tipizate
pentru consilierea individuala), vor fi adaptate la specificul grupului tinta de catre grupul
de experti angajati in proiect, din partea Solicitantului si a Partenerului 2. c)
Desfasurarea activitatilor de consiliere si orientare de grup. Activitatile de consiliere de
grup se vor desfasura pe durata a 4 ore. Se asigura: planificarea carierei, rolul educatiei
profesionale continue, continuarea orientata a studiilor in raport cu profilul aptitudinal
detinut, tehnici de cautare a unui loc de munca. d) Desfasurarea activitatilor de
consiliere si orientare individuala. Fiecare elev va urma 4 ore de consiliere si orientare
profesionala individuala. Se asigura: aplicarea de teste pentru stabilirea profilului
psihoprofesional, prezentarea profilului fiecarui beneficiar in parte, activitati de orientare
si planificare personalizata a carierei. In baza profilului va fi realizat un plan de
continuare a studiilor pentru fiecare elev sau de integrare in campul muncii. De
asemenea, in baza profilului se va face orientarea elevilor catre stagiile de pregatire
practica - in raport cu profilul individual al fiecaruia. 5. STABILIREA CADRULUI
INSTITUTIONAL PENTRU DERULAREA STAGIILOR DE PRACTICA. Consilieri de
orientare in cariera si Experti facilitare din partea Solicitantului, Responsabil tehnic stagii
de pregatire practica. Presupune: a) Realizarea, actualizarea si administrarea unei baze
de date cu agentii economici din judetul Vaslui, care va include cel putin 100 de agenti
economici care sa detina posturi in domeniile compatibile profilurilor institutiei de
invatamant vizate. b) Realizarea informarii agentilor economici cu privire la activitatile
desfasurate. Informarea se va face prin distribuirea de mape informative in randul
agentilor economici. c) Identificarea a 6 experti pe domenii tematice (mecanica,
electronica si automatizari, electric, indusrie textila si pielarie, turism, economic) care sa
fie cooptati in proiect pentru facilitarea legaturilor de colaborare cu agentii economici d)
Selectarea cadrelor didactice coodonatoare din cadrul institutiei de invatamant. Vor fi

selectate 12 cadre didactice din cadrul celor 6 domenii abordate pentru stagiile de
practica. e) Selectarea agentilor economici cu care se va incheia conventia cadru. Vor fi
selectati cel putin 12 agenti economici. f) Incheierea conventiilor cadru cu agentii
economici pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica a elevilor si a protocoalelor
de parteneriat cu acestia. Vor fi incheiate conventii cadru conform ordinului nr.
3539/14.03.2012 si protocoale de parteneriat cu cel putin 12 agenti economici. 6.
PREGATIREA METODOLOGICA A STAGIILOR DE PREGATIRE PRACTICA.
Responsabil tehnic stagii de pregatire practica, Cadre didactice coordonatoare stagii de
pregatire practica, Experti facilitare din partea Solicitantului. Activitatea presupune: a)
Elaborarea unui ghid practic, metodologic si instrumental cu privire la organizarea si
desfasurarea stagiilor de pregatire practica in cadrul proiectului, 400 buc., tiparit de
Solicitant prin subcontractare. b) Pregatirea pachetelor metodologice suport pentru
realizarea stagiilor de practica. Echipa de experti va asigura elaborarea anexei
pedagogice pentru fiecare contract de pregatire practica. c) Crearea de materiale suport
pentru desfasurarea in conditii de performanta a stagiilor de pregatire practica. caiete de
practica (380 buc.), caiete de observatie/monitorizare personalizate (380 buc). d)
Selectarea persoanelor care vor deveni tutore pentru pregatirea practica a elevilor din
cadrul firmelor. Sunt avute in vederea selectarea a 12 persoane din cadrul firmelor care
vor deveni tutori de practica. e) Desfasurarea campaniei de constientizare a elevilor cu
privire la oportunitatile si avantajele participarii la stagii de pregatire practica. Se
organizeaza actiuni de informare la clasele de elevi, distributia de materiale de
promovare si amenajarea unui stand de promovare in incinta liceului. f) Inscrierea
elevilor care vor participa la stagiile de practica. Se asigura inscrierea elevilor ca si
membri ai grupului tina, completarea dosarului personal. Partenerul 1 va asigura
stabilirea criteriilor de selectie. Solicitantul va asigura realizarea si distribuirea de
materiale promotionale pentru elevii selectati, pentru asigurarea vizibilitatii proiectului si
a apartenentei la institutia de invatamant partenera (sapca personalizata 380 buc. si
vesta personalizata 380 buc.). g) Pregatirea echipamentelor de lucru individualizate.
Pentru derularea stagiilor de practica la standarde de calitate si cu respectarea
conditiilor legale privind activitatea la locul de munca in conditii protejate, Solicitantul va
asigura, prin subcontractare, pregatirea echipamentelor de lucru individualizate pentru
toti elevii practicanti, in functie de profilul de practica (380 seturi, reprezentand 1 set
per elev practicant). 7.REALIZAREA STAGIILOR DE PREGATIRE
PRACTICA.Responsabil tehnic stagii de pregatire practica, Cadre didactice
coordonatoare stagii de pregatire practica. Desfasurarea acestei activitati presupune: b)
Participarea elevilor la stagiile de pregatire practica. Vor fi organizate stagii de pregatire
practica pentru domeniile aferente invatamantului profesional si tehnic: Mecanica,
Electronica si automatizari, Electric, Industrie textile si pielarie, Servicii (turism si
economic). Grupele de practica vor include de la 10 la 15 elevi, iar realizarea stagiilor de
pregatire practica, se va realiza conform cu ghidul metodologic, cu programul si cu
orarul stabilit conform cu planul de invatamant. c) Monitorizarea desfasurarii stagiilor
de pregatire practica. Pentru desfasurarea in conditii de performanta a stagiilor de
pregatire practica se va realiza monitorizarea continua care implica si oferirea de
feedback operativ pentru ajustarea permanenta a programului de pregatire pentru
obtinerea celor mai bune rezultate de catre elevi. In cadrul acestei activitati se va
realiza: 1) Completarea caietelor de practica de catre elevi, 2) Completarea fiselor de
monitorizare de catre tutori si cadrele didactice implicate. 3) Verificarea prezentei la
activitati a elevilor si a modului de desfasurare a stagiilor de practica. 8. EVALUAREA
STAGIILOR DE PREGATIRE PRACTICA. Responsabili: Responsabil tehnic stagii de
pregatire practica, Cadre didactice coordonatoare stagii de pregatire practica.
Desfasurarea activitatii presupune: a) Stabilirea criteriilor si a instrumentelor de
evaluare a stagiilor de pregatire practica. Cadrele didactice coordonatoare vor stabili
criteriile de evaluare a performantelor elevilor si de acordare a premiilor. b) Evaluarea
rezultatelor obtinute de elevi in cadrul stagiilor de pregatire practica. Evaluarea
activitatii elevilor se va face ca urmare a evaluarii caietelor de practica si a analizarii

fiselor de observatie. c) Intocmirea rapoartelor de evaluare a stagiilor de pregatire


practica, stabilirea concluziilor si propunerea de imbunatatiri. Rapoartele de evaluare vor
fi realizate de echipa cadrelor didactice coordonatoare. d) Acordarea de subventii si
premii elevilor care au participat la stagiile de pregatire practica si care au finalizat
stagiul cu succes. e) Evaluarea si monitorizarea activitatii elevilor dupa finalizarea
stagiilor pentru a vedea evolutia profesionala a acestora. Echipa de cadre didactice
coordonatoare va asigura evaluarea progresiva a elevilor la interval de 1-3 luni dupa
finalizarea stagiilor de practica, pentru a vedea evolutia acestora.
Sustenabilitatea proiectului
1.Transferabilitate. Ca urmare a implementarii activitatilor proiectului Partenerul 1 va
obtine o crestere semnificativa a relevantei specializarilor oferite pentru absolventii
invatamantul profesional si tehnic. Participarea elevilor la stagii de pregatire practica va
conduce la o mai buna cunoastere a pietei muncii si prin aceasta va facilita insertia
absolventilor pe piata muncii. Deoarece detinerea de abilitati si de experienta practica la
angajare este o cerinta formulata de marea majoritate a angajatorilor extinderea
programului de stagii de practica se poate face la nivelul tuturor specializarilor pe care le
ofera in acest moment liceul. Un element important de transferabilitate il reprezinta
crearea unui model procedural la nivelul agentilor economici de selectare si integrare in
activitatea productiva a personalului prin organizarea de stagii de pregatire practica si
apoi de angajare a elevilor care au reusit sa se integreze la agentii economici. In raport
cu Partenerul 1 (institutie de invatamant profesional si tehnic) transferarea activitatilor
de organizare a stagiilor pe pregatire practica se va face catre firmele private, in
vederea realizarii pregatirii de personal conform cerintelor dictate de mediul firmei. Ca
urmare a activitatilor proiectului Solicitantul va achizitiona teste de specialitate pentru
analiza resurselor umane, spefice activitatii de orietnare scolara si profesionala.
Deoarece exista din ce in ce mai multe cereri de testare a persoanei in vederea orientarii
scolare si profesionale vom extinde serviciile de informare, orientare si consiliere catre
elevii liceului care doresc sa continue studiile, in vederea realizarii unei orientari scolare
si profesionale adecvate. In raport cu beneficiarii proiectului (elevii) transferarea
activitatilor de informare orientare si consiliere se va face catre elevii din cadrul
celorlalte specializari, in vederea realizarii unei orientari scolare si profesionale adecvate.
Deoarece materialele de instruire elaborate in cadrul proietului vor fi postate pe siteul
liceului acestea vor putea fi accesate de toate persoanele si institutiile interesate. Prin
asigurarea accesului liber la informatie se va realiza multiplicarea rezultatelor legate de
elaborarea materialelor de instruire. De asemenea, prin achizitia de echipamente
performante, Parteneurl 1 va putea reedita materialele suport pentru realizarea stagiilor
de practica ori de cate ori va fi necesar, pentru generatii viitoare de elevi. 2.Abordare
integrata. Derularea acestui proiect va determina consolidarea unui model de formare
care imbina in mod armonios studiul teoretic cu experienta practica dobandita in firme
reale. La nivelul politicii interne si a stategiei de actiune a partenerului 1 formarea
profesionala urmata de integrarea in activitatea productiva este o prioritate majora.
Deoarece Partenerul 1 este o institutie de invatamant profesional si tehnic, cresterea
gradului de integrare in munca dupa absolvire a elevilor proprii este o prioritate. Acest
lucru este in acord cu directiile de dezvoltare in domeniul formarii stabilite de sistemele
de conducere. Modelul de formare propus, prin intermediul stagiilor de pregatire practica
are rolul de a consolida pozitia de piata a Partenerului 1 in calitate de furnizor de forta
de munca competitiva pentru judetul Vaslui si nu numai, corespunzator pregatita pentru
economia reala. 3.Sustenabilitate financiara. Din punct de vedere al sustenabilitatii
financiare solicitantul va asigura finantarea pentru continuarea activitatilor de consiliere
si orientare profesionala pentru elevi si proaspat absolventi, in baza acreditarii pe care o
detine ca furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca.
Partenerul 1 va asigura finantarea pentru cresterea numarului de elevi beneficiari de
pregatire practica in firme, atat din surse proprii, cat si prin atragerea de alte finantari
externe. Partenerul 1 este o institutie de invatamant liceal, avand ca principale surse de

finantare bugetul national, surse proprii si sursele externe. Atragerea fondurilor


europene pentru desfasurarea de activitati in domeniul asigurarii unei formari adecvate
a elevilor este una dintre prioritatile Partenerului 1, fapt reflectat de activitatea curenta.
Atragerea de fonduri europene va fi continuata si dupa finalizarea proiectului. Dupa
finalizarea proiectului, procedurile, parteneriatele precum si materialele de instruire fiind
realizate, sistemul va fi n continuare aplicat de institutiile partenere n proiect, fara a
avea nevoie de finantare suplimentara. 4. Sustenabilitate institutionala. Pentru a asigura
sustenabilitatea institutionala a stucturilor realizate in proiect, dupa finalizarea acestuia
Solicitantul va continua furnizarea serviciilor de orientare profesionala pentru elevi (intrun
parteneriat activ societate civila-scoala), iar Partenerul 1 va continua organizarea de
stagii de pregatire practica pentru elevi. Un element important de sustenabilitate prin
masurile de informare si mediatizare realizate il reprezinta sectiunile web pentru proiect
care vor fi realizate pe paginile proprii de catre Solicitant si Partenerul 1.
Egalitate de sanse
Egalitatea de sanse va fi asigurata prin facilitarea accesului la activitatile proiectului
tuturor elevilor, indiferent de particularitatile personale ale fiecaruia. Pentru a asigura
egalitatea de sanse in etapa de elaborare a proiectului au fost luate urmatoarele masuri:
1. pentru stabilirea echipei proiectului au fost luate in consideratie criterii care au tinut
de competenta profesionala a membrilor, de experienta profesinala avuta si de
disponibilitatea de implicare in activitati, fara a se tine cont de alte criterii decat de cele
strict profesionale (vechime in exercitarea profesiei, studii, domeniu de expertiza).
Selectarea si angajarea personalului se realizeaza in baza evaluarii competentelor
profesionale si a experientei solicitate (nivel minim de experienta cerut in raport cu
responsabilitatile trasate) fara a aduce atingere principiilor tratamentului egal intre
femei si barbati, nondiscriminarii pe baza apartenentei etnice, religioase etc.; 2. au fost
prevazute criterii clare de selectie a grupului tinta care fac referire doar la apartenenta
unei persoane la grupul tinta, fara a fi avute in vedere si alte criterii. Pentru a asigura
egalitatea de sanse, in etapa de implementare a proiectului, au fost luate urmatoarele
masuri: 1. toti membri echipei de proiect vor da o declaratie cu privire la respectarea
princiipilor egalitatii de sanse si de gen iar principiile care trebuie respectate cu privire la
asigurarea egalitatii de sanse si de gen si a tratamentului nediscriminatoriu vor fi incluse
ca si responsabilitati in fisa postului; 2. Materialele informative elaborate in cadrul
proiectului vor contine sectiuni specifice in care va fi promovata egalitatea de sanse si
de gen. Toate materialele informative vor include informatii cu privire la egalitatea de
sanse si de gen si date de contact unde persoanele care se considera discriminate pot
apela; 3. Firmele in cadrul carora vor fi realizate stagiile de pregatire practica vor da o
declaratie prin care isi vor lua angajamentul sa respecte egalitatea de sanse si de gen;
4. O atentie deosebita va fi acordata tuturor persoanelor cu nevoi speciale, daca va fi
cazul, carora le vor fi create conditii speciale, pentru facilitatea participarii la stagiile de
pregatire practica (identificare de firme care au mijloace speciale de acces, utilaje
adaptate la care pot lucra persoane cu dizabilitati, echipamente de protectie speciale,
etc). 5. Locatiile in care vor fi desfasurate activitatile cu grupul tinta vor permite accesul
facil al tuturor persoanelor, inclusiv al celor care au probleme locomotorii prin dotarea
cu mijloace speciale de acces. 6. Promovarea proiectului se va face prin canale media,
care vor permite accesul la informatie tuturor potentialilor beneficiari indiferent de rasa,
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala,
varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie
defavorizata, etc. accesul la program fiind deschis tuturor elevilor interesati de a
participa; 7. Toate persoanele care fac parte din grupul tinta vor fi primite in program si
li se va acorda un tratament egal nediscriminatoriu, centrat pe rezultat si anume
cresterea sanselor fiecarei persoane in parte de a se integra pe piata fortei de munca
dupa absolvire; 8. Principiul egalitatii de sanse va fi urmarit si la nivelul achizitiilor
publice realizate in proiect - prin realizarea unei publicitati adecvate si a respectarii
tututor reglementarilor legale cu privire la achizitii.

Alte obiective orizontale


Dezvoltare durabila. Proiectul isi propune maximizarea gradului de utilizare a resurselor
umane pentru o dezvoltare economica echilibrata si echitabila. Proiectul urmareste
dezvoltarea durabila a resurselor umane prin asigurarea unei formari profesionale
initiale de calitate, orientate spre economia reala. Programul de stagii de pregatire
practica propus are rolul de a contribui la cresterea sanselor de ocupare a viitorilor
absolventi din invatamantul profesional si tehnic, de a creste gradul de ocupare dupa
absolvire si de a asigura pe termen lung o dezvoltare optima a carierei. Contributia
proiectului la dezvoltarea durabila va fi asigurata prin urmatoarele actiuni: 1. Asigurarea
unei formari profesionale initiale de calitate orientata spre cerintele angajatorilor prin
intermediul stagiilor de pregatire practica. Adaptabilitatea persoanei este unul dintre
obiectivele orizontale ale programului propus si contribuie la dezvoltarea durabila in
domeniul resurselor umane prin dezvoltarea de abilitati practice de lucru care sunt
cerute la angajare si care corespund unei mediu economic flexibil si in continua
schimbare. 2. Identificarea si implicarea in activitatile de formare a personalului din
intreprinderi pentru a avea atributii de tutori, care sa formeze generatiile de absolventi
din invatamantul profesional si tehnic potrivit cerintelor de calificare specifice pietii
muncii pentru asigurarea competentelor necesare incadrarii in activitatea productiva si a
indeplinirii pe o perioada cat mai lunga de timp a unei meserii cu succes. 3.Crearea de
parteneriate active Liceu - Agenti Economici care sa permita o preluare rapida a
absolventilor dupa finalizarea scolii si incadratea acestora in activitatea productiva. O
buna cunoastere reciproca: viitori absolventi de invatamant profesional si tehnic potentiali angajatori, mai ales intr-un oras mic, are rolul de a facilita procesul de
angajare si de integrare in munca fiind eliminate etapele intermediare legate de
cautarea unui loc de munca si de adaptare. 4. Consiliere de grup si individuala a elevilor
in vederea realizarii orientarii profesionale in raport cu abilitatile individuale ale fiecaruia
astfel incat fiecare elev sa isi inceapa construirea unei cariere profesionale plecand de la
principii care sa asigure stabilitate si performanta, plecand de la o alegere constienta si
asumata individual. Adaptabilitatea persoanei este unul dintre obiectivele orizontale ale
activitatii de consiliere propuse si contribuie la dezvoltarea durabila in domeniul
resurselor umane prin dezvoltarea de abilitati personale care corespund unei mediu
economic flexibil si in continua schimbare. Inovare si TIC. Proiectul isi propune sa
contribuie la facilitarea tranzitiei tinerilor de la scoala la viata activa si la reducerea
somajului in randul tinerilor absolventi printr-un program care promoveaza si dezvolta
parteneriatul activ scoala - agenti economici. Pregatirea pentru piata muncii a tinerilor
prin intermediul stagiilor de practica la agentii economici va contribui la realizarea
formarii profesionale a elevilor potrivit cerintelor formulate de angajatori si prin aceasta
la scaderea neconcordantei dintre calificarea detinuta si cerintele pietii fortei de munca.
Realizarea stagiilor de practica in firme va permite agentilor economici sa poata recruta
angajati din randul absolventilor pe care i-au instruit, fapt care va determina o integrare
socioprofesionala mai rapida a absolventilor. Solicitantul va utiliza tehnologia TIC in
procesul de consiliere si orientare profesionala, pentru care detine baza materiala
adecvata.
2.
PREZENTAREA GENERAL A PROIECTULUI: POSDRU/161/2.1/G/137251
Decizii informate prin instrumente adecvate de orientare n carier

DINFO a fost implementat de Inspectoratul colar Judeean Vaslui (Beneficiar) i Liceul Teoretic
"Mihail Koglniceanu" (Partener).

Obiectivul general al proiectului a vizat sprijinirea elevilor din nvmntul preuniversitar - anii
terminali - n tranziia de la coal la viaa activ prin dezvoltarea competenelor practice ale acestora.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost :
Dezvoltarea, adaptarea, promovarea i furnizarea serviciilor de orientare i consiliere profesional
pentru sprijinirea a 480 elevi n tranziia de la coal la viaa activ;
Creterea relevanei rezultatelor nvrii dobndite la locul de munc prin organizarea interactiv de
stagii de practic pentru 420 de elevi;
Dezvoltarea i promovarea parteneriatelor ntre coli i agenii economici n vederea facilitrii
tranziiei de la coal la viaa activ;
Dezvoltarea abilitilor i competenelor practice a 60 de elevi prin metoda inovativ de nvare
"firma de exerciiu".

Activiti proiect
Consilierea i orientarea profesional a elevilor:
elaborarea materialelor i instrumentelor de lucru specifice activitii de consiliere i orientare
profesional a elevilor;
utilizarea platformei profesionale de orientare n carier; aplicarea de teste psihologice n vederea
definirii profilului individual al elevului;
organizarea i desfurarea edinelor de consiliere individual i de grup cu elevii.
Stagii de pregtire practic la agenii economici:
elaborarea caietelor de practic cu seciune de consiliere pentru elevi;
organizarea i desfurarea stagiilor de practic la agenii economici pentru 14 grupe de elevi (n
total 420 elevi de la licee tehnice i de servicii);
evaluarea elevilor pe baza instrumentelor dezvoltate n caietul de practic;
organizarea de concursuri cu premii pentru toate cele 14 grupe de practic.
Practic n firme de exerciiu (FE):
elaborarea instrumentelor metodologice specifice FE;
ncheierea a cel puin 4 parteneriate FE - firme reale care sprijin FE n derularea activitilor n
mediul de afaceri virtual;
nfiinarea i dotarea cu mobilier i echipamente IT a 2 centre de lucru pentru FE la liceul partener;
nfiinarea a 4 FE, fiecare cu cte 15 elevi;
desfurarea i monitorizarea activitii FE n care sunt implicai cei 60 elevi de la liceul partener.

Moment de bilan pentru proiectul DINFO


n perioada 2-4 octombrie 2015 s-a desfurat la Duru workshopul DINFO la bilan, eveniment
organizat de Inspectoratul colar Judeean Vaslui n cadrul proiectului "Decizii informate prin
instrumente adecvate de orientare n carier".
Obiectivul principal al evenimentului a constat n realizarea unei analize globale a ntregii activiti
desfurate prin proiect, facilitarea interaciunii dintre diversele categorii participante la proces i
extrapolarea rezultatelor obinute n aciuni viitoare, n vederea asigurrii sustenabilitii proiectului,
proiectul DINFO aflndu-se la finalul perioadei de implementare.
La workshop au participat 154 de persoane: 96 elevi din grupul int al proiectului, 3 reprezentani ai
agenilor economici parteneri n proiect, un reprezentant al presei locale, 11 directori dintre care 6 de
la liceele de unde s-a recrutat grupul int i 43 membri din echipa de proiect.

Evenimentul a fost deschis de dna prof. Gabriela Plcint, Inspector colar General al Inspectoratului
colar Judeean Vaslui i manager de proiect care, dup cuvntul de bun venit adresat participanilor, a
prezentat o sintez a principalelor rezultate obinute n proiect. Cu analize detaliate pe fiecare
activitate n parte au venit coordonatorii de proiect respectiv dna Daniela Laic, Coordonator Experi
Consiliere Profesional, dna Daniela Pracsiu, Coordonator Firme de Exerciiu i dna Olimpia Tnase,
Coordonator ndrumtor Practic. Dna Rodica-Daniela Jitc-Horoi, Expert Obiective Orizontale a
vorbit pe scurt despre aciunile dedicate obiectivelor orizontale desfurate n proiect i n special
despre evenimentul dedicat obiectivelor orizontale cu titlul "DINFO Dincolo de prejudeci!",
subliniind faptul c prin aceste aciuni s-a dorit nu doar informarea dar i creterea gradului de
contientizare a elevilor cu privire la anumite concepte privind obiectivele orizontale gen prejudecat,
stereotip, cyber-bulling, discriminare, dezvoltare durabil.
Evenimentul a continuat cu cele 6 ateliere de lucru, 3 pe consiliere, 2 pe practic i unul pe firme de
exerciiu, n care s-au dezbtut n prima parte aspecte de interes pentru activitile vizate cum ar fi
rolul consilierului n luarea deciziei, elevul de azi profesionistul de mine, despre primii pai spre o
carier de succes prin stagiile de pregtire practic i despre firma de exerciiu, un pas important n
planificarea carierei. Avnd n centru activiti practice, interactive, gen jocuri de rol, atelierele de
lucru s-au bucurat de implicarea total a elevilor. Dup cum declara Gabriel Birda, elev la Liceul
tefan Procopiu i participant la atelierul de lucru pe practic, "aciunea a fost binevenit i foarte
atractiv pentru c am putut arta o parte din activitile desfurate unde am fcut stagiul de
practic". Elevii de la cele dou ateliere de practic au avut de rezolvat cte o problem profesional
cu care s-au confruntat la practica la agenii economici. Pentru a identifica avantajele consilierii, la
unul din ateliere pe consiliere fiecare elev a primit trei "omulei" de culori diferite, reprezentnd
elevul nainte de activitatea de consiliere, n timpul consilierii i elevul dup ce a fost consiliat.
Sarcina elevilor a constat n identificarea unor emoii, gnduri, temeri, stri afective i ateptri n
fiecare dintre cele trei situaii. n partea a doua a atelierelor de lucru moderatorii au solicitat elevilor
s-i exprime opinia privind beneficiile pe care le-au resimit n cadrul DINFO dup care s-au analizat
modalitile de valorificare a rezultatelor obinute i s-au propus msuri concrete ce pot fi
implementate n viitor.
n dup-amiaza primei zile s-a desfurat un atelier n aer liber cu elevii cu titlul "S protejm mediul
nconjurtor!". Dotai cu mnui i saci de plastic, elevii s-au implicat activ ntr-o aciune de
ecologizare pornind din Duru pe dou trasee spre cabana Fntnele i cascada Duruitoarea. n
paralel, membrii echipei de proiect au luat parte la un atelier de bune practici n care discuiile s-au
axat pe identificarea bunelor practici din proiect, aspecte pozitive i negative din implementare i
modaliti de asigurare a sustenabilitii proiectului.
n ziua a 2-a au fost prezentate msurile de promovare a proiectului i instrumentele de asigurare a
sustenabilitii pe componenta promovare. Dna Georgeta Lumei, Expert Informare i Publicitate a
subliniat necesitatea promovrii proiectului ca msur de sprijin a activitilor implementate, n
vederea creterii gradului de informare i educare a publicului int, fapt care, n timp, poate conduce
la schimbri pozitive de percepie, opinie i atitudine la nivelul acestuia.
Finalul a aparinut celor 6 raportori care au prezentat pe rnd concluziile rezultate din dezbaterile n
cadrul atelierelor de lucru. Ca msuri de asigurare a sustenabilitii identificate n atelierul firmelor de
exerciiu, dl Sergiu Romacu, Director Adjunct al Liceului Teoretic Mihail Koglniceanu a
precizat:"Ne propunem meninerea celor dou laboratoare firme de exerciiu nfiinate n DINFO i
utilizarea manualului-ghid pentru activitatea unei firme de exerciiu. Am introdus ncepnd cu noul
an colar 2015-2016 cursul opional de educaie antreprenorial la dou clase a XII-a. Ne dorim
nfiinarea unei biblioteci cu materiale utile activitilor firmelor de exerciiu. Nu n ultimul rnd,
pentru un schimb de bune practici, ne-am gndit s organizm ntlniri ntre elevii din liceul nostru

care au fcut parte din grupul int al proiectului DINFO i elevi implicai n proiectul DATA n care
suntem beneficiari i pe pe care tocmai l-am nceput."
Proiectul "Decizii informate prin instrumente adecvate de orientare n carier" a debutat n 25 aprilie
2014 i se va finaliza n 24 octombrie 2015. Proiectul este cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investete n oameni!

Conferina final DINFO


Inspectoratul colar Judeean Vaslui a organizat n data de 19 noiembrie 2015, ncepnd cu ora 10:30,
conferina final a proiectului DINFO - "Decizii informate prin instrumente adecvate de orientare n
carier". Evenimentul va avea loc n sala de conferine a Centrului Judeean de Resurse i Asisten
Educaional din Vaslui.
Pe parcursul implementrii, proiectul DINFO a oferit oportuniti de consiliere profesional prin
servicii de specialitate privind orientarea n carier unui numr de 480 elevi din clasa a XI-a din
liceele judeului Vaslui, din care 420 au beneficiat i de stagii de practic tradiional la agenii
economici locali, iar 60 de elevi au avut ansa s exerseze o form de practic modern prin metoda
inovativ de nvare "firm de exerciiu".
La eveniment sunt ateptai s participe elevi din grupul int, experi din echipa de management i de
implementare a proiectului, directori de la liceele din judeul Vaslui, reprezentani ai agenilor
economici i nu n ultimul rnd, oficialiti locale.
Conferina final marcheaz ncheierea oficial a perioadei de implementare a proiectului. Cu acest
prilej, dna prof. Gabriela Plcint, Inspector colar General i Manager de proiect va prezenta
rezultatele obinute pe parcursul celor 19 luni de implementare. Dl. Ctlin Ignat, Directorul Liceului
Teoretic "Mihail Koglniceanu" au susinut o prezentare despre dezvoltarea i evoluia firmelor de
exerciiu create n proiect din perspectiva partenerului de proiect i transferul de bune practici ctre
generaiile urmtoare.
Responsabilitatea comun privind integrarea pe piaa muncii a elevilor absolveni va fi abordat
mpreun cu elevi, directori de licee i reprezentani ai mediului economic n dezbaterea intitulat
"Cum sprijinim inseria pe piaa muncii?". Dna Cristina Georgescu, Expert Elaborare i Monitorizare
Instrumente au prezentat rezultatele studiului privind percepia elevilor din grupul int asupra
importanei consilierii profesionale, bazate pe analiza comparativ a gradului de informare a elevilor
n legtur cu activitatea de consiliere nainte i dup finalizarea activitii de consiliere i a campaniei
de informare privind beneficiile consilierii i orientrii profesionale. Despre perspectivele de
sustenabilitate a proiectului au vorbit cei 3 coordonatori de activiti, dna Daniela Laic, Coordonator
Experi Consiliere Profesional, dna Olimpia Tnase, Coordonator ndrumtori Practic i dna
Daniela Pracsiu, Coordonator Firme de Exerciiu.
Proiectul DINFO - "Decizii informate prin instrumente adecvate de orientare n carier", implementat
n parteneriat cu Liceul Teoretic "Mihail Koglniceanu", a demarat n 25 aprilie 2014 i se va finaliza
n 24 noiembrie 2015. Proiectul este cofinanat din Fondul Social European prin Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investete n oameni!

Intocmit: Maistru instructor STATE DIANA.

10

S-ar putea să vă placă și