Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova

U.T.M.
Catedra: Tehnologia Constructiilor

Fia tehnologic pentru


realizarea pereilor din beton
armat monolit.

A efectuat studenta grupei IMC1405:


Ion
A verificat :
Constantin

Moldovan
Cemurtan

2015
1. Domeniul de aplicare.
Fia tehnologic este elaborat pentru realizarea infrastructurii cladirii, complexul de
lucrri incluznd:
-realizarea peretilor infrastructurii din beton armat monolit;
Date initiale:
Decizii spatiale si constructive.

Dimensiunile cladirii in axe ,m -- 19.4*11.7


Cota talpii de fundatie ,m -- -4,000m
Grosimea peretilor exteriori ,m -- 0,190
Grosimea peretilor interior ,m -- 0,200
Latimea talpii de fundatie ,m -- 1,0
Inaltimea talpii de fundatie ,m -- 0,4
Armarea talpii fundatiei -- 12 A III
Armarea stilpilor antiseismice -- carcase 14 A III
Armarea centurii antiseismice carcase 12 A III
Materialul fundatiei si peretilor beton B15
Plansee -- monolit
Hidroizolatie 2 straturi de mastic bituminous fierbinte, D=2mm

Conditii hidrogeologice ale amplasamentului


Tipul solului nisip argilos
Grosimea stratului de sol vegetal, m -0.350
Cota suprafetei libere, m -- -0.500
Cota apelor freatice, m -- - 5200

Conditii meteorologice
Temperatura mediului ambient (t.m.a) , C 15-30

Fisa tehnologica prevede executarea lucrarilor cu urmatoarele mecanisme:


--Transportarea amestecului de beton autobasculant MAZ-503A
--Transportarea cofrajului autobasculanta KAMAZ-54102;

--Transportarea instrumentului,utilajului,schelelor,etc autobasculanta ZIL-130;


--Betonarea peretilor macara KS-5363

2. Tehnologia i organizarea lucrrilor.


2.1 Cofrarea diafragmelor din beton armat monolit.

Procesul de cofrare consta in efectuarea operatiilor de ansamblare a componentelor


cofrajului, cu scopul de a realiza un element sau o structura monolita.Cofrarea se

realizeaza cu verificarea atenta a orizontalitatii, stabilitatii, etanseitatii


si posibilitatii realizarii legaturilor cu barele de legatura din elementele
vertical.
nainte de executarea cofrajului se recomanda executarea
urmatoarelor operatii:

Curatirea si nivelarea locului pentru montarea cofrajuluii;


Trasarea si semnarea viitoarei constructii;
Trasarea pozitiei cofrajului;
Transportarea si asezarea panoului de cofraj pe locurile trasate;
Asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;
Verificarea pozitiei cofrajelor;
Fixarea permanenta, legarea si sprijinirea cofrajului;
Verificarea pozitiei de proiect a cofrajului cu ajutorul teodolitului.

In timpul executarii lucrarii, se verifica :

pozitionarea cofrajelor in raport cu trasarea;

respectarea proiectului si incadrarea in abaterile admisibile;


La terminarea executarii lucrarii:
Acte incheiate : Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin
ascunse, care va contine constatari cu privire la : alcatuirea elementelor de
sustinere si sprijinire, etanseitatea cofrajelor, dimensiunile interioare ale
cofrajelor, pozitia golurilor in raport cu cele ale elementelor care se vor betona.

2.2 Armarea diafragmelor.


Armarea diafragmelor se realizeaz sub form de carcase i plase sudate i
rezult din calcule de rezisten sa din considerente consecutive.

Inainte de inceperea armarii, se verifica :

documentele de la furnizori (certificat de calitate sau certificat de garantie);

existenta procesului verbal de receptie calitativa a cofrajelor;

existenta certificatului de calificare a sudorilor;

Lucrarile de montare a armaturii se executa conform proiectului.

autorizarea tehnologiei de sudare;

verificarea calitatii armaturilor : armatura ce se monteaza trebue sa corespunda clasei, diametrului, sa nu

aiba deformatii, curatita de rugina, grasimi, vopsele;


n timpul montarii sa se tina cont de stratul de protectie;

2.3 Turnarea i compactarea betonului


Betonul la constructia data va fi fabricat la o uzina specializata si transportata la locul de
munca cu autobasculantele. Betonul fa fi turnat in cofraj cu ajutorul autopompei, apoi va fi
compactat cu vibratorul de adincime. n diafragmele cu nlimi pn la 3m i cu grosimea
de cel puin 12 cm, betonul se poate turna direct pe la partea superioar cu furtunuri
flexibile, prin descrcarea din bene sau cu ajutorul pompei de beton.La introducerea
betonului n cofraje, se urmrete ca aceasta s fie dirijat ct mai vertical i spre centrul
cofrajului.Turnarea betonului trebuie s fie continu, n straturi longitudinale succesive a
cror nlime este n funcie de modul de compactare. Fiecare strat se compacteaz
imediat. nlimea unui strat de maiximum 0,4 m cnd se folosete previbratorul i de 0,6
0,8 m, cnd se folosesc vibratoare de cofraj. O atenie se acord betonrii marginilor
diafragmelor i canturului golurilor unde armtura este mai deas i pot aprea segregari
sau goluri.

Inainte de inceperea betonarii, se verifica :

acceptarea de catre beneficiar a fisei tehnologice pentru betonare;

daca sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele,


utilajele si dotarile necesare, in conformitate cu prevederile fisei tehnologice;

daca sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de


executie;

daca au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi (dupa caz);

calitatea suprafetelor din beton turnat anterior si intarit;

2.4

Decofrarea.
Cnd pereii nu sunt ncrcai imediat, se pot decofra dac betonul are rezistena de
minimum 0.3R28. Imediat dup decofrare se verific suprafaa diafragmelor. Cnd se
constat defecte importante (goluri, zone segregate sau necompactate), acestea se
remediaz numai pe baza detaliilor acceptate de proiectant.
Decofrarea se efectueaza in 2 faze:
1.Se decofreaza peretii interior si suprafetele interioare a peretilor exterior
2.Dupa realizarea centurii antiseismice se decofreaza suprafetele exterioare a peretilor
exteriori.

In timpul decofrarii, se verifica :

sa nu existe defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta stabilitatea constructiei. Daca se
constata existenta unor defecte se va sista decofrarea pana la aplicarea masurilor de remediere sau
consolidare;

daca decofrarea se face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elementele ce se
decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialelor din care este alcatuit cofrajul;

3. Cerinte ctre calitate i recepia lucrrilor.


Calitatea lucrarilor trebuie sa corespund cerinelor actelor normative n vigoare. Criteriile
tehnice si mijloacele de control ale proceselor sunt indicate in tabelul 3.1. La recepia
lucrrilor se prezint caietul executrii lucrrilor, procesele verbale de confirmare a
analizelor si lucrrilor de laborator a materialelor de construcie utilizate i procesele verbale
de recepie a lucrrilor ascunse.

Denumirea
proceselor
destinate
verificarii

Obiectul
verificarii

Instrumentul
Periodicitate
Responsabil
si metoda
a verificarii pentru verificare
verificarii

Criteriile
tehnice de
apreciere a
calitatii

Ruleta,metru

In timpul
cofrarii

Dirigintele de
santier;

+8(mm)

Cofrarea
Verticalitate a Ruleta,fir cu
diafragmelor
scuturilor
plumb

Devieri:5(mm)

Rigidizarea
scuturilor

Vizual

Dupa
instalarea
cofrajului

Dirigintele de
santier;

Nu se admit
deformari si
deplasari a
cofrajului

Diametrul
armaturii;

Vizual

Inainte de
armare

Dirigintele de
santier;

Nu se admit
neglijente

Devierea in
plan a
plaselor de
la pozitia de
proiect

Metru,ruleta

Pn la
betonare

Dirigintele de
santier;

10(mm)

Ruleta,vizual

Dup

Dirigintele de
santier;

Nu se admite
nllcri

Pozitionarea
cofrajelor in
raport cu
trasarea.

Armarea
diafragmelor

Numarul,
diametrul si
pozitia
armaturilor in
diferite

armare

sectiuni ale
elementelor

Turnarea i
compactare
a betonului

Decofrarea

Se verific
lucrabilitate
a
amesticului
de beton

Conul
standard

Clasa
betonului

Presa
hidraulic

Existena
defectelor de
turnare
(goluri, zone
segregate)

Vizual

Pe parcursul
betonrii

Dirigintele de
santier,laborator

Tasarea
conului
(4-6cm)

La inceputul
Dirigintele de
lucrarii;
santier,Executant

In timpul
decofrarii

Dirigintele de
santier,Executant

Nu se admit
defecte

Tab. Calculul volmului de lucru

4. Calculul manoperei lucrarilor.


Nr.
Crt.

Denumirea
procesului

1.

Norma de
Unitate Volumu
timp
Argumentare
a de
l de
a normelor om / mas.
masura lucru
ore /ore

Instalarea
cofrajelor

mas.
/ore

1m2

473

E4-1-37
tab.4(a)

0.28

132.44

1car

78

E4-1-42
tab.2()

0.36

28.08

1m3

118

E4-1-49
tab.1

0,26

30,68

(Cofraje -10 m )
Armarea

om
/ore

2.

Manopera

3.
Turnarea
betonului
(Autopompa cu
volumul 15 m3)

4.
Decofrarea
(Cofraje -10 m2)

1m2

358

E4-1-37
tab.4()

0.14

50.12

5. Graficul executarii lucrarilor.

Nr
crt

Denumirea
procesului

Unit
tea
de
masura

Volumul
De lucru

Manopera
Mun

Instalarea
cofrajelor

Armarea

93

1m

1car

10
11 12 1m
133
Turnarea
betonului

473
78

132.4
4

Zile
1

Lctui
C.4-1
C.3-2

132.44
(16.55)

Lctui
28.08
C.3-1
(3.51)
C.2-2
21
18 Betonist
19
20 118
16 - 17 30.6

Zile
14 118
15
Schimburi

28.0
8

C.4-1
C.2-1
2 Lctu
1 2 1
i 2

C.3-1
C.2-2

(14.75)
1 2
50.12
(6.235)

1
.
t

6
7
8
Schimburi

10

11

12

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Mas

14 2 1
2 1 2 1 2 1m
1 22 1 2 358
1 2 1 50.1
2 1 2 -1
Decofrare

Compon
enta
echipei

Du
rata pr.
(ore),
schimbu
ri