Sunteți pe pagina 1din 16

UTCN - Facultatea de Constructii

Proiect de diplom

Evaluare ncrcari

EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZII


dupa SR EN 1991-1-3
Localitate Blaj
i := 0.8

coeficientul de forma al incarcarii date de zapada

Ce := 1.00

coeficientul de expunere
coeficientul termic =1.00

Ct := 1.00
sk := 1.5

kN

valoarea caracteristica a incarcarii date de zapada pe sol

kN
s := i Ce Ct sk = 1.2
2
m

EVALUAREA ACTIUNII DIN VANT


dupa SR EN 1991-1-4
Observatie !!!
In cazul in care calculam actiunea vantului pe directia VE-EV este respectata relatia b<h<2b unde "b"
reprezinta latimea cladirii conform fig.1, iar "h" reprezinta inaltimea peretelui de pe fatada vestica respectiv
estica. Prin urmare, conform SREN 1991-1-4-2006, peretii verticali se impart in doua zone si anume: zona
inferioara extinzandu-se de la nivelul terenului pana la o inaltime egala cu "b" si zona superioara.
In consecinta in calcule voi lua in considerare pt zona inferioara, inaltimea de referinta egala cu "b" si
va rezulta o valoare pt presiunea exterioara, iar pt zona superioara, inaltimea de referinta o voi
considera egala cu inaltimea peretelui vertical, rezultand o valoare pt. presiunea exterioara.

UTCN - Facultatea de Constructii

Proiect de diplom

Evaluare ncrcari

Caz 1 :
Calculul actiunii vantului pe peretii verticali de la nivelul terenului pana la inaltimea "b"=10.95m
Localitate Blaj
Categoria terenului IV
cdir := 1.00

coeficient de directie =1.00

cseason := 1.00

factor de anotimp =1.00

m
vb.0 := 27
s

valoarea fundamentala a vitezei de


referinta a vantului (in Anexa Nationala)

m
vb := cdir cseason vb.0 = 27
s

viteza de referinta a vantului, definita in functie de


directia vantului si de anotimp la 10m deasupra
unui teren de categoria II
factor orografic =1.00

co( Z) := 1.00
Zmin := 10.00m

inaltimea minima (tabel 4.1 sau Anexa Nationala)

Zmax := 200m

inaltimea maxima

Z := 10.95m

inaltimea de referinta pentru presiunea exterioara

Z0.II := 0.05m

lungimea de rugozitate pt un
teren de categoria II (tabel 4.1(Ro) - Anexa Nationala)

Z0 := 1.00m

lungimea de rugozitate pt. categoria IV

Z0
kr := 0.19

Z0.II

cr( Z) :=

0.07

= 0.23

factor de teren ce depinde de lungimea


de rugozitate Z.0

k ln Z if Z
r Z
min Z Zmax
0


factor de rugozitate

Zmin
kr ln
if Z Zmin

Z0

cr( Z) = 0.56
vm( Z) := cr( Z) co ( Z) vb
m
vm( Z) = 15.14
s
k1 := 1.00
m
v := kr vb k1 = 6.33
s
v
Iv( Z) :=
vm( Z)

viteza medie a vantului la o inaltime Z deasupra terenului

factor de turbulenta =1.00


abaterea standard a turbulentei
intensitatea turbulentei

Iv( Z) = 0.42
2

:= 1.25

densitatea aerului =1.25 kg/m^3

UTCN - Facultatea de Constructii

q b :=

1
2

vb = 0.46

Proiect de diplom

kN

Evaluare ncrcari

presiunea vitezei de referinta

1
2
q p ( Z) := 1 + 7 Iv( Z) vm( Z)
2

q p ( Z) = 0.56

presiunea dinamica de varf

kN
2

m
ce( Z) :=

q p ( Z)

-->

coeficient de expunere

ce( Z) = 1.23

qb

Incarcarea din vant pe pereti


Directia vantului V-E sau E-V (zona inferioara)

b := 9.8m
d := 38.4m
h := b = 9.8 m
e := min( b , 2 h) = 9.80 m
Directia
vantului

fig 1.
Lungimea zonelor

A :=

e
5
e
5

if e < d

B :=

4e
5
d

if e > d

d if e > 5 d

if e < d

C :=

d e if e < d

Z0

0 if e > d

if e > d

kr

0 if e > 5 d

0 if e > 5 d

A = 1.96 m

B = 7.84 m

C = 28.6 m

Aria zonelor
2

AA := A h = 19.21 m

AB := B h = 76.83 m

AC := C h = 280.28 m
2

AD := b h = 96.04 m

AE := b h = 96.04 m

UTCN - Facultatea de Constructii

Proiect de diplom

Evaluare ncrcari

Zona A
cpe10 := 1.20

cpeA :=

cpe1 := 1.40
2

cpe1 if AA < 1m

cpeA = 1.2
2

cpe10 if AA > 10m

AA
otherwise
m2

cpe1 cpe1 cpe10 log

wA := q p ( Z) cpeA = 0.67 kPa

Zona B
cpe10 := 0.80

cpeB :=

cpe1 := 1.10
2

cpe1 if AB < 1m

cpeB = 0.8
2

cpe10 if AB > 10m

AB
otherwise
m2

cpe1 cpe1 cpe10 log

wB := q p ( Z) cpeB = 0.45 kPa


Zona C
cpeC := 0.5
wC := q p ( Z) cpeC = 0.28 kPa
Zona D
cpe10 := 0.80

cpeD :=

cpe1 := 1.00
2

cpe1 if AD < 1m

cpeD = 0.8
2

cpe10 if AD > 10m

AD
otherwise
m2

cpe1 cpe1 cpe10 log

wD := q p ( Z) cpeD = 0.45 kPa

UTCN - Facultatea de Constructii

Proiect de diplom

Evaluare ncrcari

Zona E

cpeE :=

0.3 if

h
d

0.25

0.5 if 0.25 <


0.7 if 1.00 <

h
d
h
d

cpeE = 0.5
1.00
5.00

wE := q p ( Z) cpeE = 0.28 kPa


Caz 2:
Calculul actiunii vantului pe zona superioara a peretilor verticali
Z := 14.15m

inaltimea de referinta pentru presiunea exterioara

Z0.II := 0.05m

lungimea de rugozitate pt un
teren de categoria II (tabel 4.1(Ro) - Anexa Nationala)

Z0 := 1.00m

lungimea de rugozitate pt. categoria IV

Z0
kr := 0.19

Z0.II

0.07

= 0.23

factor de teren ce depinde de lungimea


de rugozitate Z.0

k ln Z if Z
min Z Zmax
r Z

0
factor de rugozitate

Zmin
kr ln
if Z Zmin

Z0

cr( Z) :=

cr( Z) = 0.62
vm( Z) := cr( Z) co ( Z) vb
m
vm( Z) = 16.76
s

viteza medie a vantului la o inaltime Z deasupra terenului

factor de turbulenta =1.00

k1 := 1.00
m
v := kr vb k1 = 6.33
s
v
Iv( Z) :=
vm( Z)

abaterea standard a turbulentei


intensitatea turbulentei

Iv( Z) = 0.38
2

:= 1.25

densitatea aerului =1.25 kg/m^3

m
q b :=

1
2

vb = 0.46

kN

presiunea vitezei de referinta

1
2
q p ( Z) := 1 + 7 Iv( Z) vm( Z)
2

presiunea dinamica de varf


9

UTCN - Facultatea de Constructii

q p ( Z) = 0.64

Proiect de diplom

Evaluare ncrcari

kN
2

m
ce( Z) :=

q p ( Z)

-->

qb

coeficient de expunere

ce( Z) = 1.4

Directia vantului V-E sau E-V (zona superioara)

b := 9.8m
d := 38.4m
h := Z = 14.15 m
e := min( b , 2 h) = 9.80 m
Directia
vantului

fig. 1'
Lungimea zonelor

A :=

e
5
e
5

if e < d

4e

B :=

if e > d

d if e > 5 d

if e < d

C :=

d e if e < d

Z0

0 if e > d

if e > d

kr

0 if e > 5 d

0 if e > 5 d

A = 1.96 m

B = 7.84 m

C = 28.6 m

Aria zonelor
2

AA := A ( h b ) = 8.53 m

AC := C ( h b ) = 124.41 m

AB := B ( h b ) = 34.1 m

AE := b ( h b) = 42.63 m

AD := b ( h b ) = 42.63 m

Zona A
cpe10 := 1.20

cpeA :=

cpe1 := 1.40
2

cpe1 if AA < 1m

cpeA = 1.21
2

cpe10 if AA > 10m

AA
otherwise
m2

cpe1 cpe1 cpe10 log

wA := q p ( Z) cpeA = 0.78 kPa


10

UTCN - Facultatea de Constructii

Proiect de diplom

Evaluare ncrcari

Zona B
cpe10 := 0.80

cpeB :=

cpe1 := 1.10
2

cpe1 if AB < 1m

cpeB = 0.8
2

cpe10 if AB > 10m

AB
otherwise
m2

cpe1 cpe1 cpe10 log

wB := q p ( Z) cpeB = 0.51 kPa


Zona C
cpeC := 0.5
wC := q p ( Z) cpeC = 0.32 kPa
Zona D
cpe10 := 0.80

cpeD :=

cpe1 := 1.00
2

cpe1 if AD < 1m

cpeD = 0.8
2

cpe10 if AD > 10m

AD
otherwise
m2

cpe1 cpe1 cpe10 log

wD := q p ( Z) cpeD = 0.51 kPa


Zona E

cpeE :=

0.3 if

h
d

0.25

0.5 if 0.25 <


0.7 if 1.00 <

h
d
h
d

cpeE = 0.5
1.00
5.00

wE := q p ( Z) cpeE = 0.32 kPa

11

UTCN - Facultatea de Constructii

Proiect de diplom

Evaluare ncrcari

Directia vantului N-S sau S-N

Directia
vantului

b := 38.4m
d := 9.8m
h := 14.15m
b < h < 2 b = 0
h<b=1
h > 2 b = 0
e := min( b , 2 h) = 28.30 m

fig. 2
Lungimea zonelor
A :=

e
5
e
5

if e < d

4e

B :=

if e < d

5
d

if e > d

d if e > 5 d

e
5

C :=

d e if e < d
0 if e > d

if e > d

0 if e > 5 d

0 if e > 5 d

A = 5.66 m

B = 4.14 m

C = 0m

Aria zonelor
2

AA := A h = 80.09 m

AC := C h = 0 m

AB := B h = 58.58 m

AE := b h = 543.36 m

AD := b h = 543.36 m

Zona A
cpe10 := 1.20

cpeA :=

cpe1 := 1.40
2

cpe1 if AA < 1m

cpeA = 1.2
2

cpe10 if AA > 10m

AA
otherwise
m2

cpe1 cpe1 cpe10 log

wA := q p ( Z) cpeA = 0.77 kPa

12

UTCN - Facultatea de Constructii

Proiect de diplom

Evaluare ncrcari

Zona B
cpe10 := 0.80

cpeA :=

cpe1 := 1.10
2

cpe1 if AB < 1m

cpeA = 0.8
2

cpe10 if AB > 10m

AB
otherwise
m2

cpe1 cpe1 cpe10 log

wB := q p ( Z) cpeA = 0.51 kPa


Zona D
cpe10 := 0.80

cpeD :=

cpe1 := 1.00
2

cpe1 if AD < 1m

cpeD = 0.8
2

cpe10 if AD > 10m

AD
otherwise
m2

cpe1 cpe1 cpe10 log

wD := q p ( Z) cpeD = 0.51 kPa


Zona E
cpeE :=

0.3 if

h
d

0.25

0.5 if 0.25 <


0.7 if 1.00 <

h
d
h
d

cpeE = 0.7
1.00
5.00

wE := q p ( Z) cpeE = 0.45 kPa

13

UTCN - Facultatea de Constructii

Proiect de diplom

Evaluare ncrcari

Incarcarea din vant pe acoperis

Z := 15.75m

inaltimea de referinta pentru presiunea exterioara

Z0.II := 0.05m

lungimea de rugozitate pt un
teren de categoria II (tabel 4.1(Ro) - Anexa Nationala)

Z0 := 1.00m

lungimea de rugozitate pt. categoria IV

Z0
kr := 0.19

Z0.II

0.07

= 0.23

factor de teren ce depinde de lungimea


de rugozitate Z.0

k ln Z if Z
r Z
min Z Zmax
0


factor de rugozitate

Zmin
kr ln
if Z Zmin

Z0

cr( Z) :=

cr( Z) = 0.65
vm( Z) := cr( Z) co ( Z) vb
m
vm( Z) = 17.44
s

viteza medie a vantului la o inaltime Z deasupra terenului

factor de turbulenta =1.00

k1 := 1.00
m
v := kr vb k1 = 6.33
s
v
Iv( Z) :=
vm( Z)

abaterea standard a turbulentei


intensitatea turbulentei

Iv( Z) = 0.36
2

:= 1.25

densitatea aerului =1.25 kg/m^3

m
q b :=

1
2

vb = 0.46

kN

presiunea vitezei de referinta

1
2
q p ( Z) := 1 + 7 Iv( Z) vm( Z)
2

q p ( Z) = 0.67

presiunea dinamica de varf

kN
2

m
ce( Z) :=

q p ( Z)
qb

-->

ce( Z) = 1.48

coeficient de expunere

14

3.2m

UTCN - Facultatea de Constructii

Proiect de diplom

Evaluare ncrcari

8m

22.4m

8m

3.2m

H
I
J
fig. 3
:= 25
d = 9.8 m
b = 38.4 m
h := 16m
e := min( b , 2 h) = 32 m

rezulta

e
4

= 8m

10

= 3.2 m

Zona F
e e
2
AF :=
= 25.6 m
4 10
15 0.2
cpe.10 := linterp ,
, = 0.53
30
0.7

wF.max := q p ( Z) cpe.10 = 0.36 kPa

--> cazul in care in zona F apare presiune

15 , 0.9 , = 0.63


30 0.5

cpe.10 := linterp

wF.min := q p( Z) cpe.10 = 0.43 kPa

--> cazul in care in zona F apare suctiune

Zona G
e e
2
AG := b 2
= 71.68 m
4
10

15 , 0.2 , = 0.53

30 0.7

cpe.10 := linterp

wG.max := q p( Z) cpe.10 = 0.36 kPa

--> cazul in care in zona G apare presiune

15 , 0.8 , = 0.6


30 0.5

cpe.10 := linterp

wG.min := q p ( Z) cpe.10 = 0.4 kPa

--> cazul in care in zona G apare suctiune


15

UTCN - Facultatea de Constructii

Proiect de diplom

Evaluare ncrcari

Zona H
AH :=

d e b = 65.28 m2
2 10

15 , 0.2 , = 0.33

30 0.4

cpe.10 := linterp

wH.max := q p( Z) cpe.10 = 0.22 kPa

--> cazul in care in zona H apare presiune

15 0.3
,
, = 0.23
30 0.2

cpe.10 := linterp

wH.min := q p ( Z) cpe.10 = 0.16 kPa

--> cazul in care in zona H apare suctiune

Zona I
e
2
AI :=
b = 122.88 m
10
cpe.10 := 0.4
Obs! - in zonele I si J apare doar suctiune

wI := q p ( Z) cpe.10 = 0.27 kPa


Zona J
AJ :=

d e b = 65.28 m2
2 10

15 1.0
,
, = 0.67
30 0.5

cpe.10 := linterp

wJ := q p ( Z) cpe.10 = 0.45 kPa


:= 20
d = 9.8 m
b = 38.4 m
h := 16m
e := min( b , 2 h) = 32 m

rezulta

e
4

= 8m

e
10

= 3.2 m

Zona F
e e
2
AF :=
= 25.6 m
4 10
15 0.2 , = 0.37
cpe.10 := linterp ,

30
0.7

wF.max := q p ( Z) cpe.10 = 0.25 kPa

--> cazul in care in zona F apare presiune

15 0.9
,
, = 0.77
30 0.5

cpe.10 := linterp

wF.min := q p( Z) cpe.10 = 0.52 kPa

--> cazul in care in zona F apare suctiune


16

UTCN - Facultatea de Constructii

Proiect de diplom

Evaluare ncrcari

Zona G
e e
2
AG := b 2
= 71.68 m
4 10

15 , 0.2 , = 0.37

30 0.7

cpe.10 := linterp

wG.max := q p( Z) cpe.10 = 0.25 kPa

--> cazul in care in zona G apare presiune

15 0.8
,
, = 0.7
30 0.5

cpe.10 := linterp

wG.min := q p ( Z) cpe.10 = 0.47 kPa

--> cazul in care in zona G apare suctiune

Zona H
AH :=

d e b = 65.28 m2
2 10

15 , 0.2 , = 0.27

30 0.4

cpe.10 := linterp

wH.max := q p( Z) cpe.10 = 0.18 kPa

--> cazul in care in zona H apare presiune

15 0.3
,
, = 0.27
30 0.2

cpe.10 := linterp

wH.min := q p ( Z) cpe.10 = 0.18 kPa

--> cazul in care in zona H apare suctiune

Zona I
e
2
AI :=
b = 122.88 m
10
cpe.10 := 0.4
Obs! - in zonele I si J apare doar suctiune

wI := q p ( Z) cpe.10 = 0.27 kPa

Zona J
AJ :=

d e b = 65.28 m2
2 10

15 1.0
,
, = 0.83
30 0.5

cpe.10 := linterp

wJ := q p ( Z) cpe.10 = 0.56 kPa

17

UTCN - Facultatea de Constructii

Proiect de diplom

Evaluare ncrcari

s>hZ/EZZ/>KZWZDEEd
E

 

/
'
'
s
s
E
E
E

WdKd>
W
dKd>

W

dKd>

KW
EEE
E

18

UTCN - Facultatea de Constructii

W


Proiect de diplom
W

^


&

Evaluare ncrcari

^
dKd>W

^


&

W

^>

W


dKd>W

^


&

^


dKd>

19

UTCN - Facultatea de Constructii

WZW
&
dKd>Evaluare ncrcari


dKd>
dKd>

Proiect de diplom

20

S-ar putea să vă placă și