Sunteți pe pagina 1din 7

RT

Z UNUN URN F D RMVR RB


tr d urtt zn t Mr Mdtrn, r f un rtrzt d
tndn d dtrrr, fndul hmbrlr rvt d mrl ulr unut ub
numl d rmvr rb, r u ntrbut l utzr unr dut d tnt, um
r f rzbul vl dn r u nfltul rln-ltnn.
tu rznt r ft uzt d rgr rvltlr ulr dn Tun
gt tr lllt tt rb dn rgun. Lbn, Ymn, Bhrn, unt lt tv ml
l unr tt n r rvltl ulr -u dlnt dfurt. n n unul dntr
t, n, nnl nu u ft tt d drmt. Lmtt nl l tv r,
vlnl -u tn, n nu gnrlzt, untfrm, n urul unr llt m
mrtnt um r f Dm l. D nl frl guvrnmntl ru ntrl
tu, n tm, t -u rdut n md grdul ntrlul ur nttlr trtrl,
dt u bltt d rund u tt rvrlr z. L rndul lr, frl z
u nt nl dzrgnzt, dr tt d rztn hmbr frvnt
ttlr u mdt ul frlr guvrnmntl n unl rgun, fnd tfl
bl dfurr unr tur u bmb l r lrg n zr urbn mrtnt
rum l, Dm, Hm, n unl dntr t rzndu- v fgur h l
guvrnulu rn. uul rurtt d frl rbl n lutl u frl guvrnmntl
ndu l tndr znlr d nflt, tfl n ul 2012, znl urn d lut
ru r tt rt d t r . n tm, d- lungul lr d n d nflt
dh, gruurlr trmt vlnt, ll l -u lturt luttr trn. n t n, l
nutul nulu 2012 fl mrn dlru tu dn r rt z ntru
lmnt trrt rnnd l-Qd d nfltr n rndurl rbllr d rdn
tur.
nul 2011 ft unul bgt n vnmnt lnul dzvltr. -u rdu hmbr
n fr d Nrd, dt u rmvr rb, nu nlgr rvnd ftt
utrulu, rz lmntr n rnul fr, ntnr r tr nm n ur,
nmnt , m mult ndt, ft nr rtm ntrbubllr
urn mdul n r bn lr hmb lururl n bn. u tt t, ft un n nd
1

- dvdt Unun urn, r ft dn nu l m mrtnt dntr, fl


ntr- z un d rund tr rvr l nvl mndl. n nu ntr
munr gnd hmbr m rzntt mdul n r n vm rrnt utrul
ntru - ut r u m mr nv d l - rrtznd numt tr
dtndu-n rnul ntru rl l m r dn lum tfl nt n gurm
utrul r l m mr mt u utn. n t n, vnmntl dn rmvr rb,
r -u dlnt n Tun l frtul nulu 2010 -u rndt rd n tt fr d
Nrd, u zdrunnt lum rb, tn ltnd dmntt, dmr ut l.
m rtt, l rndul ntru, untm rgt dtm nu brdr n rnm
vn n fun d nvl lr. N-m nntrt rnul n urul tr lmnt
fnnr, mbltt , lnd 1 mlrd d ur rn ulmntr dtnt t
rgun, ntru dmn rum nfrtrutur trul rvt, dr ntru mbuntr
ulu l .
n lun nmbr -u nrgtrt rgr mrtnt n t dmnu rn mnr
unu nu rtnrt n drul Frumulu d l Bun rvnd ftt utrulu, r
runt ntru rm dt rnll nm mrgnt, tt vl trul rvt.
m urn ru un nu dru fnnr rn r rt htrr d ut t
m mult rn, u fr nt dn fr ur hltut, d rt ngmntul
ntru d tng nvlul d 0,7 % dn VNB n n 2015.
ntru-n rtl rnt zrul nglz Th Gurdn vlu numt rmvr
rb mrtt n ur d 16.7 mln d rfug n ntrg lum. M mult, 33.3
mln d mn u ft dl n rntul rt fugnd dntr- rt n lt n rl
dn zn.
rdntl mr Hllry lntn mrun u f Unun urn u lgt u
unut rmvr rb.
nfltl dn r, rk, Ymn Lb tnunl dn n m mr dn rgun
rntulu Mlu fr d Nrd unt ur mr d dtblzr rgun ntrut
t nun ntr frntul dn hl frntul dn rntul Mlu n lut mtrv
trrmulu, r t frntur unt r d zn nbl dn rnul fr
nnl un tfl d tu ntru urtt ntrg rgun unt dztru
dr ftz rmnnt dzvltr lr lt nm, nfrtruturl rt

zun dmgrf dn rgun, t vlu du ntr l rur grv ntru


urtt urn, ntru tn ntrl ur
t un numr mr d vtm vl t d trr mtrv vllr -u
nrgtrt grv nlr l drturlr mulu l drtulu umntr, n l
mtrv mnrtlr tn rlg,t nflt u rt grv rz umntr,
dlr mv d ul rz dfult nrm ntru rfug munt l lr
gzd;
Trbu nlzt unl U n rgun MN n nttul nn lr
rvltlr rb n rl rtv, l tu n ml rt tfl l nt
mrtv mbtr ltr rgnz trrt. Trbu ntnft run
ur rgmurlr utrtr ntru t dt lt nluzv ntrut
tblzr rgun nu t num rblm d urtt, un d ntur nm,
lt l, r mun Unun ttlr l mmbr lbrr d lt
dzvltr un rr trtg, glbl multdmnnl u tr rgnl,
trmn mdu lung;
nfltl dn rk r, l fl l dn Ymn Lb, rbz tnunl
rgnl ntrnnl ntrut uz rlg tn t flt un ntrumnt
ntru urmrr unr mz lt d utr,t luru rz un r d nfruntr
ntr unn , r dt grnl ggrf mdt;
Tun t mlul l m lvnt d dmrtzr du rvltl rb, dr ft
nt unu t trrt l L/Dh l 18 mrt 2015, rmnt t ntt unu
rn utrn ntnuu ntru rl dn rgun, n l ntru Tun;
n nfrmtt u rntrl U dn 2008 rvnd vln mtrv fmlr
ftlr, rmvr drturlr fmlr gltt d gn r trbu f mnntl d
bz l dlgulu tm lt d drturl mulu ntr U rl dn rgun
rntulu Mlu fr d Nrd (MN). mlr tr fmlr n fr
ubl, lt, nm ulturl n rl dn rgun MN t n l ntru
rmvr tblt, rrt nm trmn lung.
Dr nflun ttlr mmbr n rgun t frt ngl trbu mrt
nflun Unun urn ntrut tbltt lt nm trmn lung
rgun MN t d mrtn trtg fundmntl ntru U r trbu

dr, un rl mr n rmvr lunr nfltulu guvrnr dmrt n


rgun MN.
Fnd frt rnz urgnt l rzl uv dn rgun MN r nu
rut l ntz d u tt r d mnl, U nu ru t nlzz
lmntl nl u f f mlt tu, ttrlr rtvlr
rt d rvltl rb dn 2011 dr m ru d tt, U nu ru t rund
nt un trtg trmn frt lung vznd rnr tn rdt ntru
trnz dmrt vrtbl, ntru dzvltr nm tbltt lt; ntrut,
bz mndtulu nfrt d nlul urn dn dmbr 2013, nltul Rrzntnt
l Unun urn ntru fr trn lt d urtt (R/V) lnt un r
mr d rfl trtg .m urn rvul urn d un trn
() u lnt un mlu r d nultr vznd rvzur lt urn d
vntt (V),rr fr bltt un nlz lt trtg f
ntru fr r, r r trbu f un ftr rnl n lnfr tn ntru
rl dn rgun, nluv n drul V;
mrtn un rzn lt ntnt U, l l m nlt nvl, ntru
gur un dlg lt trtg trmn lung un vrtbl rfl mun u
rl MN u rvr l ntl tr ntru rlz tbltt rgnl,tfl
Unun urn v dvn un tr fnt n ntrnnl num d v ut
vrb u ngur v, n nn, U trbu lbrz rd vrtbl lt
trn mun, r rvd rdnr trn ntr unl ntrn l trn;
nvt V/R nlurz u mntr d trn ttlr mmbr l U u u
ltn runu d tr tr dn rgun, r ub utrtt n numl
Unun, gur un dlg ntnt l nvl nlt u rl dn rgun.
tbltt urtt rgun MN unt fundmntl ntru urtt U
rmntt L/Dh lt rgnz trrt u vut d mul n rdn n rk
r urmr rz nflun rgnl r vtrl gruulu unt rzulttul unr
rzl nttunl, dmrt d urtt dn t r rmvt frntrlr
mun d lt gruur trrt v nfrunt u dfult rtnt dn n m
mr;
L dmr f rt dn uzl rfund l ntblt lt dn rgun
rtr drturlr mulu rnlr dmrt d bz nttu m
utrn rt trmn lung mtrv ntblt rn dn rl dn rgun
4

MN. U ttl mmbr nu trbu rv rgun MN luv rn rm


mnnrlr l dr urt trmn urt un n md tv durbl
rl dmrt l tlr dn rgun tfl mun ntt un un
hlbrt n drul un brdr glbl mb, ntru rl lt d urtt
u ntru drturl mulu, r rrznt un dntr rrt l U.D mn ,
mrtn nldr tblt trmn lung n rgun MN rn rnr n
ntnur d tr U t vl, m l rn ntrmdul ntrumntul urn
ntru dmr drturl mulu (DD) l Flt ntru tt vl V,
rum l nlr ntrumnt r-dmr um r f Fndul urn ntru dmr
(FD).
rr dlm ulturl, rum rr dm dlgul
rlg, unt nl n lut mtrv trrmulu mtrv rr frm d
rdlzr,ur, l fl ntru rgun MN, du dzvltr d rt
rt nttu, d mn, un lmnt d rt mtrv rdlzr rn urmr,
U ttl l mmbr trbu un nvtl nr n t n.
Ntt d lbr l nvl urn un dur fnt, mun tuturr ttlr
mmbr, ntr rgnd hdt rdlzr n U, nnd m d utlzr
ntrumntlr dgtl, ntrntulu rllr l r ml utrtl ll
dn ur rr u muntl d tn urn r u lgtur ulturl
utrn u rl MN,t dur ltrntv r trbu bzz rmvr
vlrlr mun fndt unvrltt drturlr mulu r trbu drdtz
d unu nflt ntr rlg vlz.
Dlgul trtg l U u rl MN r trbu mulnt n dr dzvltr
nm durbl, tfl nt dmnuz ngltl rz lur d mun
rtunt d du, n rnl ntru tnrt,trbu fltt ul rlr dn MN
l un U, frnd ttdt ntrg rt nr; ublnz mrtn
rmvr nvtlr urn n rl dn MN, nluv rtl nrgt d
nfrtrutur u un btv trtg d tmulr dzvltr utnbl
rnblt dmrt.
nul 2015 t nul urn l dzvltr, r vzz nr m mul
urn n vdr mlr n rdr r l nvl mndl r nd u
lnurl munt ntrnnl d nvn u rvr l un t d btv d
dzvltr durbl.
5

Dlgul nldt tm lgt d nrg n zn Mdtrn r ut ntrbu l


tmulr rr rgnl, l rmvr tblt rgnl l gurr ntgrt
mdulu,U trbu ml m utrn n dlm nrgt n rgun MN,
tfl um - ublnt n Unun nrgt.
U trbu frm ngmntul n tt tl dzvltr nm ttlr
dn rgun, u utrul tuturr ntrumntlr u l dz ,t ntrumnt nlud
d l utrul umntr l rdur d lbr hmb mlt rfundt rmt rr
unu r r ntnd d l r dn rz l rr d nttu tbl;
ft rmvr rb? num f d tt dn rntul rt nduu
rl lr u mn d fr (Mubrk, Ghdff t). r dvnr nmz ntru
lnurl d vtr n rvt rntul rt. t m dttr nu ru dd
lmulu b dmtrv nu ub ntrl trmmul muulmn. t ntrnt ,
rtn nfnd trmt nu r u vut rblm dn rt tr f d tt. D
rmvr rb nlturt ntrlr trmmulu lm n rntul rt lt
lmt dd mt gnd n m mtrv rtnlr. ul lr t
trmnr rtnmulu n rntul rt. rmvr rb ft drul n r
rut trtt numt ttul lm r ntnu dtrug rtn fr mr
z dn rt utrlr lum r utu r.
Grmn ldr Unun urn mun rmr d rfug ( t, nvz
lm) rlr mmbr, r um nd lururl unt t d ub ntrl, nhd grn
u utr. d lt rt, nlrul utr Wrnr Fymnn fut dlr
rnbl mtrv flul um Ungr trtt rfug, r um utr trmt
rmt l grn u Ungr r vlul d rfug r tr rn Ungr r .
Nu t l ntmlr dhdr Grmn ftz d mgr lm. Grmn
t mtrul nm lt l mrulu numt Unun urn r d ft t
mrul Rmn rnut. Grmn v dn rtnr vt urn u nv
dr lmntul lm ntru ut mdf dmgrf ntnntulu t ntru
bnr un rlg nrtt lm-rtn numt rlm. Frn t l m
bun rtn l muulmnlr dn ntrg ur.