Sunteți pe pagina 1din 8

1. De determinat reaciunile pentru diferite condiii de reazeme.

M 1=30 kNm ;
M 3=30 kNm ;

p1=10 kN /m ; p2=20 kN /m ;

F1=10 kN ;

p3=10 kN /m

F2 =30 kN ;

c=2 m ; =30 ; =60 ;

F3 =10 kN ;

=45 ;

; a=6 m ; b=2 m ;

F1 y =F 1 cos 30 =8,660 kN ;

F1 x =F1 sin 30 =5 kN ;

F2 y =F 2 cos 60 =15 kN ;

F2 x =F2 sin 60 =25,981 kN

F3 y =F 3 cos 45 =7,071 kN ;

F3 x =F3 sin 45 =7,071 kN

P1= p1 b=20 kN ; P2= p2 a=120 kN ; P3= p3 c=20 kN ;


1)

x i=F 1 xF 2 xF 3 xP3 + P1H A =13,910H A


y i=V AF 1 y + F 2 yF 3 yP2=V A 133,411

M A =M 1M 3M AF 1 x b + F2 y a+ F2 x bF 3 y a+ F 3 x ( b+ c )P1 b2 P2 a2 + P3 ( b+ c2 )=546,104
;

x i=0
y i=0 =
M A =0

H A =13,910 kN
V A =133,411 kN
;
M A =546,104 kNm

M B =0= M B=310,002(546,104 )13,910 (2+2 )133,411 6=0

2)

x i=F 1 x F 2 x F 3 x P3 + P1H A H B =122,616H A


y i=V AF 1 y + F 2 y F 3 y P2=V A 133,411

M A =M 1M 3F1 x b+ F 2 y a+ F 2 x bF3 y a+ F3 x ( b+c )P 1 b2 P 2 a2 + P3 (b+ c2 )+ H B ( b+ c )=5


;

M B =M 1M 3F 2 x c + F1 y a+ F1 x cP3 c2 + P2 a2 + P1 ( c+ b2 )H A ( b+ c ) V A a

x i=0
y i=0 =
M A =0

H A =122,616 kN
V A =133,411 kN ;
H B =136,526 kN

M B =0= M B=310 , 002+122,616 ( 2+ 2 )133,411 6=0

3)

x i=F 1 xF 2 xF 3 xP3 + P1H B=13,910H B

y i=V AF 1 y + F 2 y F 3 yP2 +V B =V A 81,744+V B

;
;

M A =M 1M 3F1 x b+ F 2 y a+ F 2 x bF3 y a+ F3 x ( b+c )P 1 b2 P 2 a2 + P3 (b+ c2 )+V B a+ H B ( b+


;

M B =M 1M 3F 2 x c + F1 y a+ F1 x cP3 c2 + P2 a2 + P1 ( c+ b2 )V A a=310,002V A 6

x i=0
y i =0 =
M B=0

H B =13,910 kN
V B=81,744 kN ;
V A =51,667 kN

M A =0= M A =546,104+81,744 6+13,910 ( 2+2 )=0

2. Calculul i dimensionarea grinzii cu seciunea dreptunghiular la solicitri de ncovoiere.

M 1=30 kNm ;
F1=10 kN ; F2 =30 kN ;
p1=10 kN /m ; p2=20 kN /m ; p3=10 kN /m ; P1= p1 a=60 kN ;
P2= p2 b=40 kN

P3= p3 c=20 kN

adm =150 M Pa ;

x i=H A

1)

y i=V AF 1F 2P1P2P3 +V B

M A =M 1F 1 a+ F 2 ( a+ b )P1 a2 P2 (a+ b2 )P3 (a+ b+ c2 )+V B ( a+b+ c )=350+V B ( 6+2+2


;

M B =M1 + F 2 c + F1 ( c+b ) + P3 c2 + P2 (c + b2 )+ P1 ( c+ b+ a2 )V A ( a+b+ c ) =450V A ( 6+2+


;

x i=0
H A =0 kN
M A =0 = V B=35 kN
M B =0 V A=45 kN

y i=0= y i =45+80+(35)=0
2) Sectorul A 1
0 z 6 ;

Q ( z )=V A p1 z ;

6
M ( 6 )=45 6+10 6 =270180=90 kNm
2

Q ( 0 )=V A =45 kN ;
Q ( 6 )=V A p1 z=45+ 60=15 kN ;
z
z
M ( z )=V A zP1 =V A z + p1 z ;
2
2
M ( 0 )=0 kNm ;

M ( 3 )=135+ 45=90 kNm ;


M ( 2 ) =90+ 20=70 kNm ;

Sectorul 1 2
0 z 2 ;

Q ( z )=V A p1 6F 1 p2 z ;
Q ( 0 )=V A p1 6F1 =45+60+10=25 kN ;
Q (2 )=45+60+1040=15 kN ;
6
z
M ( z )=M 1 +V A ( 6+ z )P1 F 1 zP2
2
2 ;
6
M ( 0 )=M 1+ V A 6P1 =210270=60 kNm ;
2
6
2
M ( 2 ) =3045 8+60 +10 240 =170 kNm ;
2
2
6
1
M ( 1 )=3045 7+60 +10 140 =115 kNm ;
2
2
Sectorul 2 B
0 z 2 ;

Q ( z )=V A p1 6F 1 p2 2F 2 p3 z ;
Q ( 0 )=V A p1 6F1 p 2 2F 2=45+60+1040+ 30=15 kN ;
Q (2 )=45+60+1040+ 30+20=35 kN ;
6
2
z
M ( z )=M 1 +V A ( 6+2+ z )P1 F 1 ( z+2 ) P2 F 2 zP3
2
2
2 ;
6
2
M ( 0 )=M 1+ V A ( 6+ 2+ 0 )P1 F 1 ( 0+2 )P 2 =3045 8+180+2040=170 kNm ;
2
2
2
M ( 2 ) =3045 10+180+10 4+ 40+30 2+20 =80 kNm ;
2
2
1
M ( 1 )=3045 9+180+10 3+40 +30 1+20 =85 kNm ;
2
2
3)

M max
W ;

M max
b h2
W
=
;
;

2 b=h ;

b ( 2 b )
W=
= b 3=3 W = b=3 3 W ;
6
W

170
= W 1,133 m3 ;
150

b= 3 (1,133 )=|1,504|m=1,504 m ;
h=2 1,504=3,008 m ;
3. Calculul i dimensionarea barei cu
seciunea patrat la solicitri axiale.
Determinarea deplasrii a captului liber.
F1=10 kN ; F2 =30 kN ;
F3 =10 kN ;
p1=10 kN /m ; p2=20 kN /m ;
p3=10 kN /m ; adm =150 MPa ;

1) Sectorul 0 1
0 z 2 ;

N ( z ) =F 3 p3 z ;
N ( 0 )=F3 =10 kN ;
N ( 2 )=10+ 10 2=10 kN ;
Sectorul 1 2
0 z 2 ;

N ( z ) =F 3 p3 2F2 p 2 z ;
N ( 0 )=10+10 2+30=40 kN ;
N ( 2 )=10+ 10 2+3020 2=0 kN ;
Sectorul 2 3

0 z 6 ;

N ( z ) =F 3 p3 2F2 p 2 2F 1p 1 z ;
N ( 0 )=F3 p 3 2F 2 p2 2F 1=10+20+3040+ 10=10 kN ;
N ( 6 )=10+20+3040+10+ 60=70 kN ;
2)

b2
3)

N max
2

max =

N max
70
=
=149,893 MPa ;
A
0,467

N max
70
= b2
= b2 0,467 m ;
adm
150

b 0,683 ;

real = E ;

real

adm ;

N max
breal 2

= real 149,893

E=2,05 105 MPa ;

N l
l
70 10
= l= max2 =
=731,185 105 m=7,312 103 m
;
l
breal E 0,467 2,05 10 5
4. Calculul i dimensionarea barei
cu seciunea circular de
torsiune.
M 1=30 kNm ; M 3=30 kNm ;
adm=55 MPa ;

1) Sectorul 0 1
0 z 2 ;

M ( z )=M 3m3 z =M 3
M ( 0 )=M 3=30 kNm ;

M3
z ;
c

M ( 2 ) =30

30
2=0 kNm ;
2

Sectorul 1 2
0 z 2 ;

M ( z )=M 3

M3
c=3030=0 const . ;
c

Sectorul 3 2
0 z 6 ;

M ( z )=M 3

M3
M
z+M 1 1 z ;
c
2

M ( 0 )=3030+30=30 kNm ;
M ( 6 )=3030+3030=0 kNm ;
2)

max

D3

M max
Wp ;

32 M max
32 30
= D3
= D3 5,559 m3 ;
adm
3,14 55

W p=

D3 3,14 5,559
=
=0,545 m3 ;
32
32

D 1,772 m ;