Sunteți pe pagina 1din 5

Contabilitatea cheltuielilor si a veniturilor

POTRIVIT LEGII CONTABILITATII, CHELTUIELILE SE URMARESC PE FELURI


DE CHELTUIELI (DUPA NATURA LOR), CARE SE GRUPEAZA IN CHELTUIELI
DE EXPLOATARE, CHELTUIELI FINANCIARE, CHELTUIELI EXCEPTIONALE,
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE, CHELTUIELI CU
IMPOZITUL PE PROFIT.
IN CADRUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE SE CUPRIND: CHELTUIELILE
PRIVIND CONSUMURILE DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE,
COMBUSTIBIL, AMBALAJE, PIESE DE SCHIMB, SEMINTE SI MATERIALE DE
PLANTAT, FURAJE SI ALTE MATERIALE CONSUMABILE; UZURA
OBIECTELOR DE INVENTAR; COSTUL DE ACHIZITIE AL MATERIARELOR
NESTOCATE, TRECUTE DIRECT ASUPRA CHELTUIELILOR; COSTUL DE
ACHIZITIE ALENERGIEI SI APEI CONSUMATE; COSTUL DE ACHIZITIE AL
ANIMALELORSI
PASARILOR;
COSTUL
MARFURILOR
VANDUTE;
CHELTUIELILE CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
(INTRTINERE SI REPARATII; CHIRII; CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI
PUBLICITATE; TRNSPORTUL DE BUNURI SI PERSOANE; DEPLASARII, POSTA
SI TAXE DE TELECOMUNICATII; SERVICII BANCARE SI ALTELE), CHELTUIELI
CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (IMPOZITUL SUPLIMENTAR
PE SALARII; IMPOZITUL PE CLADIRI; ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE
ASIMILATE ASEMENI TAXELOR PT FOLOSIREA TERENURILOR, TAXELE CU
PRIVIRE LA MIJLOACELE DE TRANSPORT ETC.); CHELTUIELILE CU
PERSONALUL (SALARIILE SI ALTE DREPTURI DE PERSONAL, ASIGURARILE
SI PROTECTIA SOCIALA, CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE
SI PT SOMAJ, CHELTUILI CU PERFECTIONAREA PROFESIONALA SI ALTE
CHELTUIELI CU PERSONALULSUPORTATE DE UNITATE); ALTE CHELTUIELI
DIN EXPLOATARE (PIERDERI DIN CREANTE SI ALTE CHELTUIELI DE
EXPLOATARE).
IN CADRUL CH. FINANCIARE SE CUPRIND : PIERDERI DIN CREANTE
LEGATE DE PARTICIPATII; PIERDERI DIN VANZAREA TITLURILOR DE
PLASAMENT; DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR DIN
OPERATIUNI CURENTE SI DISPONUBILITATI IN DEVIZE; DOBANZI CURENTE
AFERENTE
IMPRUMUTURILOR PRIMITE;
SCONTURILE ACORDATE
CLIENTIILOR; ALTE CH. FINANCIARE (PIERDERI DIN CREANTE DE NATURA
FINANCIARA).
IN CADRUL CH. EXCEPTIONALE SE CUPRIND ACELE CH. CARE NU
SUNT LEGATE DE ACTUVITATEA NORMALA A UNITATII ( DESPAGUBIRI,
AMENZI, PENALITATI, LIPSURI DE INVENTAR, DONATI0I SI SUBVENTII
ACORDATE, PIERDERI DIN DEBITORI DIVERSI ETC. ).
CH. CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE SE INCADREAZA DUPA
NATURA LOR IN GRUPELE DE CH. DE EXPLOATARE, FINANCIARE SI
EXCEPTIONALE,
DUPA
CAZ.
ELE
CUPRIND:
AMORTIZARILE

IMOBILIZARILOR NECORPORALE SI CORPORALE, PROVIZIOANELE PENTRU


RISCURI SI CH.; PROVIZIOANELE PRIVIND DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR;
PROVIZIOANELE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN
CURS
DE
EXECUTIE;
PROVIZIOANELE
PENTRU
DEPRECIEREA
CREANTELOR; PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA TITLURILOR DE
PLASAMENT; AMORTIZAREA PRIMELOR DE RAMBURSARE A OBLIGATIILOR;
PROVIZIOANELE REGLEMENTATE.
CH. CU IMPOZITUL PE PROFIT REPR. IMPOZITUL CALCULAT ASUPRA
PROFITULUI IMPOZABIL, CONFORM LEGII.
VENITURILE SE URMARESC IN CONTABILITATE PE FELURI DE
VENITURI (DUPA NATURA LOR )
POTRIVIT LEGII CONTABILITATII, VENITURILE SE URMARESC PE
FELURI DE VENITURI ( DUPA NATURA LOR ), GRUPANDU-SE IN VENITURI DE
EXPLOATARE, VENITURI FINANCIARE, VENITURI EXCEPTIONALE,
VENITURI DIN DIMINUAREA PROVIZIOANELOR.
VENITURILE DIN EXPLOATARE CUPRIND: VENITURILE DIN VANZAREA
PRODUSELOR, MARFURILOR, LUCRARILOR EXECUTATE SI SERVICIILOR
PRESTATE. IN CONTA. ACESTE VENITURI SE INREG. IN MOMENTUL
PREDARII BUNURILOR CATRE CUMPARATOR, AL LIVRAQRII LOR PE BAZA
FACTURII SAU IN ALTE CONDITII PREVAZUTE IN CONTRACT, CARE ATESTA
TRANSFERUL DE PROPRIETATE A BUNURILOR RESPECTIVE ASUPRA
CLIENTIILOR; VENITURILE DIN PRODUCTIA STOCATA SE INSCRIU, ALATURI
DE CELELALTE VENITURI, IN CONTUL DE PROFIT SI DE PIERDERE CU
SEMNUL PLUS (SOLD CREDITOR) SAU MINUS (SOLD DEBITOR); VENITURILE
DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI; VENITURILE DIN SUBVENTII DE
EXPLOATARE; ALTE VENITURI DIN EXPLOATAREA CURENTA (VENITURI DIN
CREANTE RECUPERATE SI ALTE VENITURI DE EXPLOATARE).
IN VENITURILE FINANCIARE SE CUPRIND : VENITURILE DIN
PARTICIPATII; VENITURI DIN ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE; VENITURI
DIN CREANTE IMOBILIZATE; VENITURI DIN TITLURI DE PLASAMENT;
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR; VENITURI DIN DOBANZI;
VENITURILE DIN SCONTURILE OBTINUTE SI ALTE VENITURI FINANCIARE.
IN VENITURILE EXCEPTIONALE SE CUPRIND ACELE VENITURI CARE
NU SUNT LEGATE DE ACTIVITATEA NORMALA, SI ANUME : DESPAGUBIRI SI
PENALITATI INCASATE; VENITURI DIN CEDAREA ACTIVELOR; COTE-PARTI
DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII VIRATE LA REZULTATUL
EXERCITIULUI; ALTE VENITURI EXCEPTIONALE (DONATII, SALARII
NERIDICATE PRESCRISE SI ALTE VENITURI).
VENITURILE DIN PROVIZIOANE SE INREGISTREAZA LA VENITURILE
DIN EXPLOATARE, FINANCIARE SAU EXCEPTIONALE, DUPA CAZ, IN
SITUATIA DIMINUARII SAU ANULARII PROVIZIOANELOR IN CAZUL IN CARE
NU SE MAI JUSTIFICA MENTINEREA ACESTORA.
CIFRA DE AFACERI SE CALCULEAZA PRIN INSUMAREA VENITURILOR
REZULTATE DIN LIVRARI DE BUNURI, EXECUTAREA DE LUCRARI SI
PRESTARILE DE SERVICII SI ALTE VENITURI DE EXPLOATARE, MAI PUTIN
RABATURILE, REMIZELE SI ALTE REDUCERI ACORDATE CLIENTILOR.

POTRIVIT LEGII, IN CONTABILITATE, PROFITUL SAU PIERDEREA SE


STABILESTE LUNAR. IN ACEST SENS, CONTURILE DE CH. SI CONTURILE DE
VENITURI SE INCHID PRIN REZULTATUL EXERCITIULUI (CONTUL PROFIT SI
PIERDERE). REZULTATUL EXERCITIULUI, RESPECTIV PROFITUL SAU
PIERDEREA, SE DETERMINA CA DIFERENTA INTRE VENITURILE SI CH
EXERCITIULUI, INDIFERENT DE DATA INCASARII SAU PLATII LOR.
PENTRU CALCULAREA COSTURILOR DE PRODUCTE, CH. POT FI
GURUPATE IN: CH. DIRECTE (MATERII PRIME SI MATERIALE DIRECTE,
REMUNERATII DIRECTE, CONTRIBUTIA PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SI
PROTECTIA SOCIALA SI ALTE CH. DIRECTE); CH. INDIRECTE DE PRODUCTIE
(CH. COMUNE ALE SECTIEI); CH. DE DESFACERE; CH. GENERALE DE
ADMINISTRATIE.
CH. DIRECTE PLUS CH. INDIRECTE DE PRODUCTIE REPARTIZATE
CORECT ASUPRA PRODUSELOR FABRICATE, LUCRARI EXECUTATE SI
SERVICII PRESTATE, FORMEAZA COSTUL DE PRODUCTIE AL ACESTORA.
CH. GENERALE DE ADMINISTRATIE SI CH. DE DESFACERE SUNT IN
GENERAL EXCLUSE DIN COSTUL DE PRODUCTIE IN AFARA DE CAZUL CAND
CONDITIILE SPECIFICE DE EXPLOATARE JUSTIFICA LUAREA LOR IN
CONSIDERATIE. DACA LA COSTUL DE PRODUCTIE SE ADAUGA CH.
GENERALE DE ADMINISTRATIE SI CH. DE DESFACERE SE OBTINE COSTUL
COMPLET.
CH. FINANCIARE NU SE INCLUDE IN COSTUL DE PRODUCTIE, CU
EXCEPTIA DOBANZILOR AFERENTE IMPRUMUTURILOR, LA UNITATILE CU
CICLU LUNG DE FABRICATIE, CARE POT FI REPARTIZATE ASUPRA
COSTURILOR DE PRODUCTIE ALE PRODUSELOR RESPECTIVE. IN
COSTURILE DE PRODUCTIE NU SE INCLUDE CH. EXCEPTIONALE SI COSTUL
SUBACTIVITATII.
IN CAZURILE IN CARE IN CONTABILITATEA DE GESTIUNE, IN
COSTURILE DE PRODUCTIE, S-AU INCLUS ALTE ELEMENTE DECAT CELE
PREZENTATE LA INCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR, CU OCAZIA
EVAALUARII STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE, ACESTEA
SE VOR EXCLUDE DIN COSTUL DE PRODUCTIE, FIIND CONSIDERATE
COSTURI INCORPORABILE.
CH. INDIRECTE DE PRODUCTIE SE REPARTIZEAZA ASUPRA
COSTURILOR IN RAPORT DE COSTUL DE SECTIE, SALARII DIRECTE,
CONSUMURILE DE MATERIALE DIRECTE, ORELE DE FUNCTIONARE A
UTILAJELOR SAU ALTE CRITERII CARE SA ASIGURE O REPARTIZARE
RATIONALA A ACESTOR CH. ASUPRA PRODUSELOR, LUCRARILOR
EXECUTATE SAU SERVICIILOR PRESTATE.
CH.. DE DESFACERE SE ADAUGA LA COSTUL DE PRODUCTIE AL
PRODUSELOR PENTRU CARE S-AU EFECTUAT, IAR IN CAZUL IN CARE
IDENTIFICAREA LOR NU ESTE POSIBILA PE PRODUS, ACESTEA POT FI
REPARTIZATE ASUPRA COSTULUI ACESTORA, PROPORTIONAL CU
GREUTATEA, SAU VOLUMUL PRODUSELOR LIVRATE, SAU IN FUNCTIE DE
ALTE CRITERII.

IN MASURA IN CARE CH. GENERALE DE ADMINISTRATIE SE INCLUDE


IN COSTUL DE PRODUCTIE, REPARTIZAREA ASUPRA COSTURILOR
PRODUSELOR SE FACE SIMILAR CH. INDIRECTE DE PRODUCTIE.
CH. POT FI GRUPATE SI IN FUNCTIE DE DEPENDENTA LOR FATA DE
VOLUMUL DE PRODUCTIE IN CH. VARIABILE SI CH. FIXE (CONSTANTE). CH.
VARIABILE SUNT ACELEA A CAROR MARIME EVOLUEAZA PROPORTIONAL
CU PRODUCTIA LA CARE SE REFERA, FIIND RELATIV FIXE PE UNITATEA DE
PRODUS, CUM SUNT MATERIILE PRIME SI MATERIALELE AUXILIARE
DIRECTE, REMUNERATIILE DIRECTE, ENERGIA, COMBUSTIBILUL SI ALTE
CH. DIRECTE. CH. FIXE SUNT ACELEA CARE AU NIVEL RELATIV CONSTANT,
INDIFERENT DE OSCILATIILE VOLUMULUI PRODUCTIEI, CUM SUNT: CH.
GENERALE ALE INTR., O PARTE DIN CH. COMUNE ALE SECTIEI ETC.
CALCULATIA COSTURILOR DE PRODUCTIE POATE FI EFECTUATA DUPA
URMATOARELE METODE: METODA COSTURILOR STANDARD SAU
NORMALE; METODA PE COMENZI; METODA PE FAZE; METODA GLOBALA;
METODA COSTURILOR DIRECTE SAU ALTE METODE ADAPTATE LA
UNITATEA PATRIMONIALA, IN FUNCTIE DE ORGANIZAREA PR. DE
PRODUCTIE, SPECIFICUL ACTIVITATII SI NECESITATIILE PROPRII DE
INFORMARE.
SI IN CADRUL CONTABILITATII CH,., VENITURILOR SI REZULTATELOR
SE POT OFERII MULTE EXEMPLE DE INREGISTRARI. DUPA CUM STIM DUBLA
INREGISTRARE PRESP. ANTRENAREA IN FORMULA CONTABILA A CEL PUTIN
DOUA CONTURI. ACEASTA FIIND SI EXPLICATIA CA IN MAI MULTE CAZURI
AU FOST ANTRENATE SI IN CONTURILE DE CH. SI DE VENITURI.

600
=
CH. CU MATERIILE PRIME

300
MATERI PRIME

6012
CH. CU COMBUSTIBILII

3012
COMBUSTIBILI

641
CH. CU REMUNERATIILE
PERSONALULUI
%
471
CH. INREG. IN AVANS
4426
T.V.A. DEDUCTIBILA

421
PERSONAL-REMUNERATII
DATORATE
5121
CONTURI LA BANCI

612
CH. CU CHIRIILE
607
CH. CU MARFURILE
ETC

471
CH. INREG. IN AVANS
371
MARFURI