Sunteți pe pagina 1din 4

pierim cei ce ndjduim ntru tine, ci s ne

izbvim prin tine din nevoi, c tu eti mntu


irea neamului cretinesc.
Preotul zice ectenia, dup care cntm aceste tro
pare, glasul 2, Podobie: Cnd de pe lemn...

Bucur-te, al neputincioilor doctor, bucur-te, toiag i zid celor din amare nevoi, nepu
tine i necazuri i strmtorri, Printe, din
primejdia sufletului la tine scpnd, pe tine
te rog, nu m trece cu vederea pn n sfrit,
pentru c tu mi eti pzitor, Cuvioase Efrem.
Mntuiete pe robii care ndjduiesc n
tru tine, Cuvioase Efrem, bucuria i acope
rirea noastr, te rugm nu trece cu vederea,
Printe, pe cei ce cu credin i rvn sca
p la m ilostivirea ta. Izbvete de nenoro
ciri pe toi care alearg la racla ta i i s
rut moatele.
Stpn, prim ete rugciunile robilor ti
i ne izbvete de toat nevoia i necazul.
Toat ndejdea mea spre tine o pun, Maica lui
Dumnezeu, pzete-m sub acopermntul tu.
Pentru rugciunile Sfinilor Prinilor notri,
Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiete-ne i ne mntuiete pe noi. Amin.

Paraclisul al doilea
al Sf. MareMucenic Efremcel Nou
Alctuire a Printelui Gherasim Athonitul
Dup binecuvntarea preotului se zic rugciuni
le nceptoare, apoi Doamne miluiete (de 12 ori),
Slav... i acum... Venii s ne nchinm... (de 3 ori)
Psalmul 142, Slav... i acum... Aliluia... (de 3 ori)
apoi cntm Dumnezeu este Domnul... (vezi pag.
10), dup care aceste tropare, glasul 4:
Irm osul: Cel ce Te-ai nlat pe Cruce"

elor ce se apropie de cinstitele tale moa


te i cer mijlocirea ta cea cald, d-Ie puru
rea dumnezeiasca ta ocrotire, izbvindu-i pe
acetia de ispite, prim ejdii i de toate neca
zurile i de bolile cumplite, Sfinte Cuvioase
Mucenice Efrem, ca cel ce eti Mntuitorului
slujitor preafierbinte.
Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh

!'rin aflarea cinstitelor tale moate ai ve


selit sfnta ta mnstire i ai umplut de bu-

I----------------------------------------------------------------32

(paradisul al doilea

curie inim ile credincioilor, care ctignd


harul tu, strig: Tu eti adpostirea noas
tr i cald aprtor, Sfinte Cuvioase Muceni
ce Efrem. Pentru aceasta izbvete-ne de ne
cazuri cumplite.
i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

Niciodat nu vom tcea, de Dumnezeu Ns


ctoare, a vesti noi, nevrednicii, puterile tale,
c de nu ai fi stat nainte rugndu-te pentru
noi, cine ne-ar fi izbvit dintru attea nevoi?
sau cine ne-ar fi pzit pn acum slobozi? De
la tine, Stpn, nu ne vom deprta, cci tu i
izbveti pe robii ti pururea din toate nevoile.
Apoi Psalmul 50 (vezi pag. 13] i ndat cntm
Canonul, al crui acrostih n grecete este: Veselete-ne pe noi, Printe cu slava ta.

Cntarea t, glasul 8:
Irm osul: Apa trecnd-o ca pe uscat...
Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

De sus cercetnd mnstirea ta, care te cin


stete cu evlavie, d-i acesteia, Sfinte Efrem
preafericite, bogatul har al binecuvntrii tale.
Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh

Su lumina sfintelor tale rugciuni, cea


ta pcatelor i noaptea ispitelor, mprtiee, Printe, celor ce cu credin se nchin la
sfintele tale moate.
i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

Izbvete-m de toat uneltirea vrjmau


lui celui netrupesc cu cinstit mijlocirea ta,
ntrete-m, ceea ce eti singura Nsctoare
de Dumnezeu, ca s cnt slava ta cea nespus.

Cntarea a 3-a
Irmosul: Doamne, Cel ce ai fcut..."
Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

Rsrit-au n vrem urile din urm ca o stea


prealuminoas prin descoperire sfintele tale
moate, Printe, luminnd inimile celor care
cer ajutorul tu.
Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

^a un crin de primvar din pmnt au ie


it, Printe Efrem, cinstitele tale moate, iz
gonind prin mireasm cereasc greul miros
al patimilor.

Prin roua cinstitelor tale rugciuni stingi ar


ia tuturor bolilor i a grelelor necazuri. Pen
tru aceasta strigm ie: Stinge durerile noas
tre, Sfinte, cu ploaia dumnezeiescului Duh.

Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh

Paraclisul al doilea

34

^ elor ce alerg cu rvn Ia sfintele tale


moate, le aduci vindecare, Printe, i izb
vire de toat rutatea; cci tu le dai tuturor
har i mil, ca un preandurat.
i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

ron nelegtor te-ai artat i cort de aur


al mpratului slavei i Atotiitorului, Fecioa
r preacurat. Pentru aceasta arat-m i pe
mine prin faptele curiei loca al dumneze
iescului har.
nntuiete cu dumnezeiasca ta ocrotire de
toat vtmarea, de boli i de necazuri, pe
cei ce vin la tine, purttorule de Dumnezeu
Efrem, Mare Mucenice al lui Hristos.
Caut cu milostivire, de Dumnezeu Nsctoa
re prealudat, spre necazul meu cel cumplit
al trupului i vindec durerea sufletului meu.
Apoi preotul zice ectenia, dup care se cnt
Sedelna, glasul 2:
Podobie: Rugtoare fierbinte...

ald ocrotitor te-ai artat cu adevrat, prin


descoperirea sfintelor tale moate, nou, ce
lor ce alergm cu credin la m ijlocirea ta,
Sfinte Efrem, de Dumnezeu fericite. De ace
ea, i strigm cu credin: Roag-te, Printe,
lui Hristos pentru noi toi.

36

QParaclisul al doilea

Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

Bine te-ai luptat i acum te-ai fcut cunos


cut nou p rin d e sc o p erire a sfin telor tale
moate
si
sfinind,
fericite, sufletele noastre.
j
*

'
Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh

M a re ajutor te-ai artat, Sfinte, m nstirii


pe care ai m bogit-o ca pe o dum nezeiasc
vistierie cu sfinteie tale m oate cele izvortoare de mir.
i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

burat Nsctoare de Dumnezeu, nevino


vat i pururea fecioar, sufletul meu cel slbnogit de patimi, f-1 vrednic de tmduire
cu harul tu.
Cntarea a 6 -a
Irm osul: Rugciunea mea voi vrsa...
Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

In zilele din urm, harul Duhului Sfnt tea artat, vindector al sufletelor i al trupu
rilor noastre, preafericite Printe, descope
rind sfintele tale moate din gropile pmn
tului, dup un timp de tinuire.
Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

inzdrvenind mdularele paraliticului ca


re s-a nchinat la sfintele tale moate i ntrindu-1 cu frica de Domnul, l-ai artat sn-

35

al S f. ^IMare Mucenic E frem cel Nou


Cntarea a 4 - a
Irm osul: Auzit-am, Doamne, taina..."

Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

In multe feluri te ari, Fericite, celor ce


cheam dumnezeiescul tu nume i le m
plineti, Cuvioase Efrem, cererile cele ctre
mntuire.
Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

elor neputincioi vindecare i celor nec


jii bucuria cea mai bun, iar celor ce alear
g la acopermntul tu, d-le ajutorul cel de
sus, Sfinte Efrem.
Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh

Sfinte Efrem, pzete m nstirea ta, n ca


re se cinstesc sfintele tale moate, nevtm a
t de uneltirile vrjm aului.
i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

ftin pntecele tu, Curat, a rsrit Soarele


dreptii, cu ale Crui raze lumineaz cu to
tul cugetul meu cel ntunecat.
Cntarea a 5 -a
Irm osul: Lumineaz-ne pe noi, Doamne,..."
Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

u toiagul puternicei tale rugciuni alung,


Sfinte Efrem, pe vrjmaul cel nevzut care
url dup noi ca un leu.

al Sf- (M a re QMucenic E frem cel dN ou

37

tos pe acesta, Printe. Pentru aceasta, a ple


cat cu bucurie, slvind facerea ta de minuni.
Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh

Cnd te-ai artat egumenei, i-ai fcut cunoscu


te cele despre tine; i acum, Printe, celor ce te
doresc, arat-le sfnta ta fa i umple-i de bucu
rie cereasc, Sfinte Efrem, de Dumnezeu slvite.
i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

Vas ales i Biseric luminoas a celui Preanalt te-ai artat, din curatele tale sngiuiri,
Fecioar, dnd lumii ca om pe Hristos, pe ca
re roag-L s miluiasc sufletele noastre.
Mntuiete cu sfnta ta ocrotire pe cei ce
vin la tine, de toat vtmarea, de boli i de
necazuri, purttorule de Dumnezeu Efrem,
Mare Mucenice al lui Hristos.
Curat, care prin cuvnt ai nscut pe Cuvn
tul la plinirea vremii, n chip netlcuit, nu nce
ta rugndu-L, ca una ce ai ndrznire de Maic.
Condacul, glasul 2:
Podobie: Cu ale sngiuirilor tale

Prin descoperirea sfintelor tale moate,


strlucirea ta ai fcut-o cunoscut tuturor,
cci ntotdeauna izvorti vindecri i izb
veti de ntmplri cumplite, Sfinte Efrem, pe
cei ce cheam numele tu.

38

(Paraclisul al doilea
Prochim enul

instit este naintea Domnului moartea


Cuviosului Lui.
Stih: Sfinilor din pmntul Lui minunate a fcut
Domnul toate voile Sale ntru dnii.

E vanghelia
Matei 11,27-30

iis-a Domnul ucenicilor Si: Toate Mi-au


fost date de ctre Tatl Meu i nimeni nu cu
noate cine este Fiul dect numai Tatl, i ci
ne este Tatl dect numai Fiul i cel cruia
vrea Fiul s-i descopere. Venii la Mine toi
cei ostenii i mpovrai i Eu v voi odihni.
Luai jugul Meu asupra voastr, i nvai-v
de la Mine, c sunt blnd i smerit cu inima
i vei afla odihn sufletelor voastre. Cci ju
gul Meu este bun i povara Mea este uoar.
Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh (glas 2 )

Pentru rugciunile Cuviosului Tu, M ilos


tive, curete mulimea greelilor noastre.
i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

Pentru rugciunile Nsctoarei de Dumnezeu,


Milostive, curete mulimea greelilor noastre.

39

al S f. QMare <eMucenic E frem cel (Nou

hinurile barbarilor cu trie le-ai rbdat


i Mucenic biruitor al Domnului te-ai artat,
Sfinte Efrem, i credincioilor bucurie mare
le-ai druit prin aflarea moatelor tale, prin
care se alung toat rutatea lui Veliar, iar
bolile se tmduiesc i rnile sufletelor se
vindec. Pentru aceasta i strigm: nu nce
ta a te ruga lui Hristos s se druiasc tutu
ror iertare i via panic.
Preotul: Mntuiete, Dumnezeule, poporul ...(vezipag. 23)

Cntarea a 7-a
Irmosul: Tinerii cei ce au mers din Iudeea..."
Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

in cer venind aici la turma ta, cugettorule de Dumnezeu, te ari n chip slvit prin
felurite artri i plineti cererile celor ce te
laud, Cuvioase Mucenice Efrem.
Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

n chip strin artndu-te n vis i aievea,


ntru tot fericite printe Efrem, druieti bu
curie i mulime de daruri, celor ce sivesc
sfnta ta via.

i stihurile acestea, glas 6:

Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh

Stih: Miluiete-m Dumnezeule dup mare mila Ta i dup


mulimea ndurrilor Tale terge frdelegile noastre.

fnta ta Mnstire, mbogit cu sfintele


tale moate ca i cu o dumnezeiasc sfinire

6Paraclisul al doilea

n-o

i dar sfnt, prin harul tu sfinete pe cei ce


de pretutindeni alearg cu credin la dnsa.
i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

Prin lucrarea nematerialnic a cinstitei ta


le rugciuni, de Dumnezeu druit, sufletul
meu nvrednicete-1 s dea roade de pocin
, ca, dup sfrit, s m fac prta vieii ce
lei de sus.

al S f 5M.are QMucenic E fre m cel dN ou

U-\

Scoate-m, Fiic, din stpnirea vrjm au


lui i spal-m i mintea m ea cea ntinat prin
gnduri i fapte pctoase.

Cntarea a 9-a
Irmosul: Cu adevrat, Nsctoare de Dumnezeu...
Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

Irm osul: Pe mpratul Ceresc,...

Tmduiete, ntru tot fericite, de tot r


ul obicei pe cei ce se apropie de sfintele tale
moate, Cuvioase Mucenice al Domnului, fe
ricite Efrem.

Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

Bucur, Printe Efrem, cu ajutorul tu cel


m bucurtor pe cei ce suspin n ntristri i
nevoi, ferindu-i de toat am rciunea.

Mnstirea ta cea sfnt, nencetat pze


te-o, Sfinte, cu minunata ta ocrotire de unel
tirile lui Veliar i de tot necazul.

Sfinte Efrem, roag-te Lui Dumnezeu pentru noi.

Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh

<vu roua dumnezeietilor rugciuni, cugettorule de Dumnezeu, durerea cea arztoa


re a sufletului meu, stinge-o i druiete-mi
dumnezeiasc alinare.

Noule ntre Sfini, ca cel artat n cele din


urm vrem i, fctorule de minuni Sfinte
Efrem vrednicule de laud, izbvete-m i
pe mine de sminteala vrjmaului.

Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh

i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

Printe, locuind cu cetele Sfinilor, roag-te


cu acetia pentru cei ce cinstesc sfintele tale
moate, de Dumnezeu purttorule.

Mintea mea, Nsctoare de Dumnezeu, ara


t-o biruitoare asupra gndurilor doritoare
de cele pmnteti ale celui ru i inima mea
f-o prta dumnezeietii luminri.

Cntarea a 8-a

i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

(Paraclisul al doilea

42

v uvine-se cu adevrat s te fericim, Nsc


toare de Dumnezeu, cea pururea fericit i preanevinovat i Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce
eti mai cinstit dect Heruvimii i mai slvit f
r de asemnare dect Serafimii; care fr stric
ciune pe Dumnezeu Cuvntul ai nscut, pe tine cea
cu adevrat Nsctoare de Dumnezeu, te mrim.
A poi preotul tmiaz altarul i pe popor, timp n care
se cnt aceste tropare:

Bucur-te, cel ce te-ai luptat cu trie de de


mult i te-ai fcut cunoscut acum Bisericii lui
Hristos prin descoperirea dum nezeietilor
tale moate, Cuvioase Mucenice Efrem, vrednicule de uimire.
e-ai artat i ai adeverit n chip lmurit che
marea ta, Printe, i cinstitul tu sfrit. De
aceea, nchinndu-ne la dumnezeietiie tale
moate, Cuvioase Mucenice Efrem, primim har.
Netiut ai rmas muli ani i prin descoperi
rea cinstitelor tale moate, ai artat lumii harul
tu cel bogat lucrnd minuni, fericite Efrem.
Bucur-te, al Cuvioilor prta; bucur-te,
cel ce ai rvnit la virtutea Mucenicilor; bucu
r-te, cel ce n muntele Neprihniilor ai fost
descoperit.

al S f, (Mare (Mucenic 'Efrem cel (N ou

43

Prin puterea dum nezeiasc izvorti har i


trupul tu vindec pe cei neputincioi. Pen
tru aceasta, cei ce vin la sfnta ta m nstire
dobndesc sntatea sufletului i a trupului.

3 vnd ndrzneal ctre Hristos, Sfinte


Efrem de Dumnezeu purttorule, roag-te cu
dinadinsul pentru Mnstirea ta care i este
nchinat, i pentru toi care cer ajutorul tu.
Cu toate otirile ngereti, cu Boteztorul,
cu Apostolii cei slvii i cu tot soborul Sfini
lor, Preacurat, Fiului tu te roag, toi s ne
mntuim.
Sfinte Dumnezeule... Preasfnt Treime... Tatl nostru...
i aceste tropare:

iluiete-ne pe noi, Doamne, miluiete-ne


pe noi, c nepricepndu-ne de nici un rspuns,
aceast rugciune aducem ie ca unui Stpn,
noi pctoii robii Ti, miluiete-ne pe noi.
Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh

Doamne, miluiete-ne pe noi, c ntru Tine


am ndjduit; nu te mnia pe noi foarte, nici
pomeni frdelegile noastre, ci caut i acum
ca un Milostiv i ne izbvete pe noi de vrj
maii notri; c Tu eti Dumnezeul nostru i
noi suntem poporul Tu, toi lucrul minilor
Tale suntem i numele Tu chemm.

------------------------------------------------------------- ---44

<e

(Paraclisul al doilea al Sf (Mare Mucenic Efrem cel

c9fou

i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

Ma m ilostivirii deschide-o nou, binecu


vntat Nsctoare de Dumnezeu, ca s nu
pierim cei ce ndjduim ntru tine, ci s ne
izbvim prin tine din nevoi, c tu eti mntu
irea neamului cretinesc.

Acatistul nti
al Sfntului Efremcel Nou

Apoi preotul zice ectenia, dup care se cnt pe


larg aceste tropare, glasul 2

Se face nceputul obinuit, apoi se zice:

Podobie: Cnd de pe lemn

Condacul t:

Pe toi care cad cu credin la moatele tale


cele izvortoare de mir, Fericite Efrem, acoper-i i izbvete-i din tot necazul, i ie r
tarea greelilor i vindecarea tuturor b oli
lor cere de la Hristos Dumnezeu. Binecuvinteaz, cugettorule de Dumnezeu, cinstita ta
Mnstire, care a fost nchinat purtrii ta
le de grij.

S se bucure credincioii i s se veseleas


c, mulumindu-1 lui Dumnezeu pentru afla
rea sfintelor moate ale mult-ptimitorului
mucenic Efrem, prin care se revars mulime
de minuni i se arat mulime de tmduiri,
i s i cnte ntr-un glas robului Su: Bucur-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule f
ctor de minuni!

Glasul 8

Jcosul 1:

Stpn, primete rugciunile robilor ti i


ne izbvete de toat nevoia i necazul.
Toat ndejdea mea spre tine o pun, Maica
lui Dumnezeu, pzete-m sub acopermn
tul tu.
Pentru rugciunile Sfinilor Prinilor no
tri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, miluiete-ne pe noi. Amin.

Vzut-a starea Macaria cereasca procesi


une n care sfintele tale moate erau purta
te cu evlavie de oamenii pe care i-ai ajutat n
multe feluri. Cine poate spune ci bolnavi au
scpat de suferinele lor prin rugciunile ta
le? Sau ci copii s-au izbvit de bolile care i
apsau? Sau ci oameni au biruit ncercri-

S-ar putea să vă placă și