Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN DMBOVIA

Anexa nr. 4 la O.M.E.N. 3240/26.03.2014


(Anexa nr. 8 la metodologie)

FI DE EVALUARE
A ACTIVITII DIDACTICE N CADRUL INSPECIEI CURENTE
PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I
Numele, iniiala tatlui, prenumele cadrului didactic inspectat:
Numele avut nainte de cstorie (acolo unde este cazul):
Funcia didactic:
Specialitatea:
Unitatea de invamnt:
Data efecturii inspeciei:
Inspector colar de specialitate/ metodist numit prin delegaia
nr.
din
(numele i prenumele, funcia didactic, specialitatea, gradul didactic, unitatea colar de la care
provine)
ACTIVITATEA DIDACTIC
ACTIVITATE
Clasa/grupa
A
VERIFICAT
Tipul leciei
GRUPA DE
INDICATORI

Titlul leciei

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ PUNCTAJ
MAXIM
ACORDAT

Documentare tiinific
Definirea obiectivelor i
obiectivele operaionale
Corelaia dintre obiective i
celelalte componente ale actului
didactic (coninut, strategie,
mijloace de nvmnt, forme
de organizare, evaluare, etc.)

2
2

Reprezentarea coninutului
Economia (esenializarea)
coninutului
Gradul de structurare i
organizare a materialului
(schema, planul, structura logic
etc.)
DESFURAREA
Puterea efectiv a continutului
ACTIVITII
(de a genera idei noi, opinii,
(maxim 40p)
soluii etc.)
Caracterul tiinific
Corelaii intra- i
interdisciplinare, caracter
practic-aplicativ
Corelaia coninutului cu
strategia didactic i cu tipul de
interaciune

2
2

PROIECTAREA
ACTIVITII
(maxim 10p)

Pagina 1 din 3

2
2

EVALUAREA
RANDAMENTUL
UI
COLAR
(maxim 10p)

Raportul dintre durata afectat


solicitrii elevilor i cea afectat
explicaiilor, n funcie de
specificul coninutului, de tipul i
de varianta leciei, de
particularitile dezvoltrii
psihointelectuale, etc
Concordana naturii solicitrilor
cu particularitile coninutului
Raportul dintre activitatea
personal a elevilor i activitatea
frontal, n contextul dat
Activitatea elevilor la nivelul
proximei dezvoltri
Organizarea colectivului i a
activitii
Aciuni logice de organizare i
prelucrare a informaiei.Aciuni
strategice de dezvoltare
Impunere
Difereniere
Evaluarea
Crearea climatului afectivemoional

Realizarea evalurii predictive


(matricea conceptual de baz)
Realizarea evalurii formative
Relaia cerine-obiective
Realizarea progresului colar
(raportul dintre rezultatele
obinute de elevi la nceputul i
la
finalul unei secvene de nvare)
Preocuparea pentru motivarea
notei i formarea capacitii de
autoevaluare
Raportul dintre coninutul
evalurii si coninutul nvrii
(cunostine, priceperi,
deprinderi, capaciti, aptitudini,
atitudini, interese etc.)
Raportul dintre notarea
profesorului i norma
docimologic
Relatia dintre predare-nvare,
evaluare i (compensare)
ameliorare, pe parcursul
activitii didactice

CUNOATEREA Strategii de difereniere i


individualizare
I
CONSILIEREA Adaptarea exigenelor la
Pagina 2 din 3

4
3

3
1
2

1
2
2
2

1
1
1

4
3

ELEVILOR
(maxim 10p)

particularitile de vrst /
individuale ale elevilor
Adaptarea exigenelor la
programul zilnic al elevilor
n raporturile cu elevii

COMPETENE
PSIHORELAIONALE
(maxim 5p)

AUTO
EVALUAREA
(maxim 10p)

Autoanaliza
Aprecierea obiectiv

PUNCTAJ TOTAL ACORDAT

5
5

85

Inspector/ Metodist,

Candidat,

Not: Inspectorul colar/ cadrul didactic metodist care a efectuat inspecia:


- Utilizeaz fia de evaluare a activitii didactice pentru redactarea raportului de
inspecie scris i pentru stabilirea calificativului final;
- Pred (la finalizarea activitii) inspectorului colar pentru dezvoltarea resursei
umane fiele de evaluare a activitii didactice (n numr de 4), ca anexe ale raportul
scris ncheiat la inspecia curent.

Pagina 3 din 3

Evaluare