Sunteți pe pagina 1din 16

ORDONAN nr.

119 din 31 august 1999 republicat si actualizat


privind controlul intern i controlul financiar preventiv
(actualizat pn la data de 20 decembrie 2007)
EMITENT: GUVERNUL
______________________________________________________________________
*) Textul republicat al ordonanei a fost publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 799 din
12 noiembrie 2003. Aceasta este forma actualizat de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul
Electronic" S.A. pn la data de 20 decembrie 2007, cu modificrile i completrile
aduse de ORDONANA DE URGEN nr. 145 din 19 decembrie 2007.
**) Republicat n temeiul art. III din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea i
completarea Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern i controlul
financiar preventiv, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 195 din 26
martie 2003.
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 430 din 31 august 1999 i a fost aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 301/2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind
auditul intern i controlul financiar preventiv, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 339 din 22 mai 2002.
Ulterior adoptrii, Ordonana Guvernului nr. 119/1999 a mai suferit modificri i
completri prin urmtoarele acte normative:
- Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 46/2000 pentru modificarea lit. a) din alin. (3)
al art. 7 din Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern i controlul
financiar preventiv, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 203 din 11
mai 2000, respins prin Legea nr. 149/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 339 din 22 mai 2002;
- Ordonana Guvernului nr. 85/2000 pentru modificarea i completarea Ordonanei
Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern i controlul financiar preventiv, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 421 din 1 septembrie 2000, respins prin
Legea nr. 141/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 339 din 22
mai 2002;
- Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonanei
Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern i controlul financiar preventiv, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000 (aprobat prin
Legea nr. 486/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 614 din 28
septembrie 2001), abrogat prin Legea nr. 301/2002 pentru aprobarea Ordonanei
Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern i controlul financiar preventiv;
- Ordonana Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea i completarea Ordonanei
Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern i controlul financiar preventiv, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, respins prin
Legea nr. 132/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 339 din 22
mai 2002;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002;
- Legea nr. 84/2003 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr.
119/1999 privind auditul public intern i controlul financiar preventiv, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2003.

CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
Scopul ordonanei
Prezenta ordonana reglementeaz controlul intern i controlul financiar preventiv la
entitile publice i cu privire la utilizarea fondurilor publice i administrarea patrimoniului
public.
ART. 2
Definiii
In nelesul prezentei ordonane, termenii i expresiile de mai jos se definesc dup
cum urmeaz:
a) angajament legal - orice act cu efect juridic, din care rezulta sau ar putea rezulta o
obligaie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public;
b) conformitate - caracteristica unei operaiuni, a unor acte sau fapte administrative
produse n cadrul unei entiti publice de a corespunde politicii asumate n mod expres
n domeniul respectiv de ctre entitatea n cauza sau de ctre o autoritate superioar
acesteia, potrivit legii;
c) control financiar preventiv - activitatea prin care se verifica legalitatea i
regularitatea operaiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului
public, nainte de aprobarea acestora;
d) control intern - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitii publice,
inclusiv auditul intern, stabilite de conducere n concordanta cu obiectivele acesteia i cu
reglementrile legale, n vederea asigurrii administrrii fondurilor n mod economic,
eficient i eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele i
procedurile;
e) controlor delegat - funcionarul public al Ministerului Finanelor Publice, care
exercita atribuii de control financiar preventiv delegat, n mod independent, potrivit
prezentei ordonane;
f) credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate n timpul
exerciiului bugetar, n limitele aprobate;
g) credit bugetar - suma aprobat prin buget, reprezentnd limita maxima pana la
care se pot ordonana i efectua plati n cursul anului bugetar pentru angajamentele
contractate n cursul exerciiului bugetar si/sau din exerciii anterioare pentru aciuni
multianuale, respectiv se pot angaja, ordonana i efectua plati din buget pentru celelalte
aciuni;
h) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea
rezultatelor estimate ale unei activiti, cu meninerea calitii corespunztoare a acestor
rezultate;
i) eficacitate - gradul de ndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre
activiti i raportul dintre efectul proiectat i rezultatul efectiv al activitii respective;
j) eficienta - maximizarea rezultatelor unei activiti n relatie cu resursele utilizate;
k) fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului,
bugetele instituiilor publice autonome, bugetele instituiilor publice finanate integral sau
parial din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor
speciale, dup caz, bugetele instituiilor publice finanate integral din venituri proprii,
bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat i ale
cror rambursare, dobnzi i alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetul
fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de
autoritile administraiei publice locale, mprumuturi interne contractate de autoritile

administraiei publice locale, precum i din bugetele instituiilor publice finanate integral
sau parial din bugetele locale;
l) inspecie - verificarea efectuat la fata locului, n scopul constatrii unor eventuale
abateri de la legalitate i al lurii de msuri pentru protejarea fondurilor publice i a
patrimoniului public i pentru repararea prejudiciului produs, dup caz;
m) entitate publica - autoritate publica, instituie publica, companie/societate naionala,
regie autonom, societate comercial la care statul sau o unitate administrativ-teritorial
este acionar majoritar, cu personalitate juridic, care utilizeaz/administreaz fonduri
publice si/sau patrimoniu public;
n) instituie publica - Parlamentul, Administraia Prezidentiala, ministerele, celelalte
organe de specialitate ale administraiei publice, alte autoriti publice, instituiile publice
autonome, precum i instituiile din subordinea acestora, indiferent de modul de
finanare a acestora;
o) legalitate - caracteristica unei operaiuni de a respecta toate prevederile legale care
ii sunt aplicabile, n vigoare la data efecturii acesteia;
p) operaiune - orice aciune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a
patrimoniului public, indiferent de natura acesteia;
q) oportunitate - caracteristica unei operaiuni de a servi n mod adecvat, n
circumstane date, realizrii unor obiective ale politicilor asumate;
r) ordonator de credite - persoana imputernicita prin lege sau prin delegare, potrivit
legii, sa dispun i sa aprobe operaiuni;
s) patrimoniu public - totalitatea drepturilor i obligaiilor statului, unitilor
administrativ-teritoriale sau ale entitilor publice ale acestora, dobndite sau asumate
cu orice titlu. Drepturile i obligaiile statului i ale unitilor administrativ-teritoriale se
refer att la bunurile din domeniul public, cat i la cele din domeniul privat al statului i
al unitilor administrativ-teritoriale;
t) persoana desemnat cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoana din cadrul compartimentelor de specialitate, numita de conductorul entitii
publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care
ndeplinete aceasta atribuie pe baza de contract, n condiiile legii;
u) proiect de operaiune - orice document prin care se urmrete efectuarea unei
operaiuni, n forma pregatita n vederea aprobrii sale de ctre autoritatea competenta,
potrivit legii;
v) regularitate - caracteristica unei operaiuni de a respecta sub toate aspectele
ansamblul principiilor i regulilor procedurale i metodologice care sunt aplicabile
categoriei de operaiuni din care face parte.
ART. 3
Obiectivele generale ale controlului intern
Controlul intern are urmtoarele obiective generale:
- realizarea, la un nivel corespunztor de calitate, a atribuiilor instituiilor publice,
stabilite n concordanta cu propria lor misiune, n condiii de regularitate, eficacitate,
economicitate i eficienta;
- protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau
fraudei;
- respectarea legii, a reglementrilor i deciziilor conducerii;
- dezvoltarea i ntreinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare
i difuzare a datelor i informaiilor financiare i de conducere, precum i a unor sisteme
i proceduri de informare publica adecvat prin rapoarte periodice.
ART. 4
Obligaiile conductorului instituiei publice n domeniul controlului intern; cerinele
controlului intern

(1) Conductorul instituiei publice trebuie sa asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea


i perfecionarea structurilor organizatorice, reglementrilor metodologice, procedurilor i
criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerinele generale i specifice de control intern.
(2) Cerinele generale i specifice de control intern sunt, n principal, urmtoarele:
a) cerine generale:
- asigurarea ndeplinirii obiectivelor generale prevzute la art. 3 prin evaluarea
sistematica i meninerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate
structurilor, programelor, proiectelor sau operaiunilor;
- asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere i de execuie,
acesta avnd obligaia sa rspund n orice moment solicitrilor conducerii i sa sprijine
efectiv controlul intern;
- asigurarea integritii i competentei personalului de conducere i de execuie, a
cunoaterii i nelegerii de ctre acesta a importantei i rolului controlului intern;
- stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel nct acestea sa fie
adecvate, cuprinzatoare, rezonabile i integrate misiunii instituiei i obiectivelor de
ansamblu ale acesteia;
- supravegherea continua de ctre personalul de conducere a tuturor activitilor i
ndeplinirea de ctre personalul de conducere a obligaiei de a aciona corectiv, prompt
i responsabil ori de cte ori se constata nclcri ale legalitii i regularitatii n
efectuarea unor operaiuni sau n realizarea unor activiti n mod neeconomic, ineficace
sau ineficient;
b) cerine specifice:
- reflectarea n documente scrise a organizrii controlului intern, a tuturor operaiunilor
instituiei i a tuturor evenimentelor semnificative, precum i nregistrarea i pstrarea n
mod adecvat a documentelor, astfel nct acestea sa fie disponibile cu promptitudine
pentru a fi examinate de ctre cei n drept;
- nregistrarea de ndat i n mod corect a tuturor operaiunilor i evenimentelor
semnificative;
- asigurarea aprobrii i efecturii operaiunilor exclusiv de ctre persoane special
mputernicite n acest sens;
- separarea atribuiilor privind efectuarea de operaiuni ntre persoane, astfel nct
atribuiile de aprobare, control i nregistrare sa fie, ntr-o msura adecvat, ncredinate
unor persoane diferite;
- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
- accesarea resurselor i documentelor numai de ctre persoane ndreptite i
responsabile n legtura cu utilizarea i pstrarea lor.
ART. 5
Buna gestiune financiar
(1) Persoanele care gestioneaz fonduri publice sau patrimoniul public au obligaia sa
realizeze o buna gestiune financiar prin asigurarea legalitii, regularitatii,
economicitii, eficacitatii i eficientei n utilizarea fondurilor publice i n administrarea
patrimoniului public.
(2) Ministerul Finanelor Publice este autoritatea administraiei publice centrale de
specialitate care are responsabilitatea elaborrii i implementrii politicii n domeniul
gestiunii financiare. Ministerul Finanelor Publice ndruma metodologic, coordoneaz i
supravegheaz asigurarea bunei gestiuni financiare n utilizarea fondurilor publice i n
administrarea patrimoniului public.

CAP. II
Dispoziii privind controlul financiar preventiv
SECIUNEA I
Dispoziii generale privind controlul financiar preventiv
ART. 6
Obiectul controlului financiar preventiv
(1) Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operaiuni care vizeaz, n
principal:
a) angajamente legale i credite bugetare sau credite de angajament, dup caz;
b) deschiderea i repartizarea de credite bugetare;
c) modificarea repartizrii pe trimestre i pe subdiviziuni ale clasificaiei bugetare a
creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;
d) ordonanarea cheltuielilor;
e) efectuarea de ncasri n numerar;
f) constituirea veniturilor publice, n privina autorizrii i a stabilirii titlurilor de
ncasare;
g) reducerea, ealonarea sau anularea titlurilor de ncasare;
h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentnd
contribuia viitoare a Romniei la acest organism;
i) recuperarea sumelor avansate i care ulterior au devenit necuvenite;
j) vnzarea, gajarea, concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul privat al
statului sau al unitilor administrativ-teritoriale;
k) concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al
unitilor administrativ-teritoriale;
l) alte tipuri de operaiuni, stabilite prin ordin al ministrului finanelor publice.
(2) In funcie de specificul entitii publice, conductorul acesteia poate decide
exercitarea controlului financiar preventiv i asupra altor tipuri de proiecte de operaiuni
dect cele prevzute la alin. (1).
ART. 7
Coninutul controlului financiar preventiv
Controlul financiar preventiv consta n verificarea sistematica a proiectelor de
operaiuni care fac obiectul acestuia potrivit art. 6 din punctul de vedere al:
a) legalitii i regularitatii;
b) ncadrrii n limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dup caz,
stabilite potrivit legii.
ART. 8
Organizarea controlului financiar preventiv
(1) Ministerul Finanelor Publice este autoritatea de coordonare i reglementare a
controlului financiar preventiv pentru toate entitile publice.
(2) Controlul financiar preventiv se organizeaz i se exercita de autoriti
competente, n mod unitar, potrivit prevederilor prezentei ordonane i ale actelor
normative emise n aplicarea acesteia.
(3) Controlul financiar preventiv se organizeaz i se exercita n urmtoarele forme:
a) controlul financiar preventiv propriu, la toate entitile publice i asupra tuturor
operaiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice i a patrimoniului public;
b) controlul financiar preventiv delegat, la ordonatorii principali de credite ai bugetului
de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, precum i ai bugetului oricrui fond special,
la Fondul naional i la ageniile de implementare a fondurilor comunitare, precum i la

alte entiti publice cu risc ridicat, prin controlori delegai ai Ministerului Finanelor
Publice.
(4) Controlul financiar preventiv se va integra, n mod treptat, n sfera rspunderii
manageriale pe msur ce controlul managerial va asigura eliminarea riscurilor n
administrarea fondurilor publice. Atingerea acestui nivel va fi evaluat de misiuni de
audit dispuse de ministrul economiei i finanelor, n condiiile legii.
SECIUNEA a II-a
Dispoziii privind controlul financiar preventiv propriu
ART. 9
Organizarea controlului financiar preventiv propriu
(1) Entitile publice, prin conductorii acestora, au obligaia de a organiza controlul
financiar preventiv propriu i evidenta angajamentelor n cadrul compartimentului
contabil.
(2) Conductorii entitilor publice au obligaia sa stabileasc proiectele de operaiuni
supuse controlului financiar preventiv, potrivit art. 6, documentele justificative i circuitul
acestora, cu respectarea dispoziiilor legale.
(3) Evidenta angajamentelor se organizeaz, se tine, se actualizeaz i se raporteaz
conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanelor publice.
(4) Ministerul Finanelor Publice organizeaz controlul financiar preventiv propriu i
pentru operaiunile privind bugetul trezoreriei statului, operaiunile privind datoria publica
i alte operaiuni specifice Ministerului Finanelor Publice.
(5) Controlul financiar preventiv propriu se exercita, prin viza, de persoane din cadrul
compartimentelor de specialitate, desemnate n acest sens de ctre conductorul
entitii publice. Actul de numire va cuprinde i limitele de competenta n exercitarea
controlului financiar preventiv propriu. Persoanele desemnate sa efectueze aceasta
activitate sunt altele dect cele care iniiaz operaiunea supus vizei.
(6) Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfoar
activiti de control financiar preventiv propriu se face de ctre conductorul entitii
publice, cu acordul entitii publice superioare, iar n cazul entitilor publice n care se
exercita funcia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului
asigurrilor sociale de stat sau al bugetului oricrui fond special, cu acordul Ministerului
Finanelor Publice. Persoanele desemnate cu exercitarea activitii de control financiar
preventiv propriu trebuie sa aib competentele profesionale solicitate de aceasta
activitate. Ele vor respecta un cod specific de norme profesionale, elaborat de Ministerul
Finanelor Publice, care va cuprinde i condiiile i criteriile unitare pe care entitile
publice trebuie sa le respecte n cazul numirii, suspendrii, destituirii sau schimbrii
personalului care desfoar aceasta activitate.
(7) Prin decizie interna a conductorului entitii publice, persoanele desemnate sa
efectueze controlul financiar preventiv propriu pot beneficia de un spor pentru
complexitatea muncii de pana la 25% aplicat la salariul de baza brut lunar.
(8) Evaluarea activitii persoanei care desfoar activiti de control financiar
preventiv propriu se face de ctre conductorul entitii publice, cu acordul entitii
publice care a avizat numirea, anual, prin calificative, pe baza informaiilor cuprinse n
rapoartele auditului public intern i n rapoartele Curii de Conturi, unde este cazul.
(9) Ministerul Finanelor Publice va elabora norme metodologice privind cadrul
general al atribuiilor i exercitrii controlului financiar preventiv propriu. De asemenea,
Ministerul Finanelor Publice va aviza norme metodologice specifice privind organizarea
i exercitarea controlului financiar preventiv propriu, elaborate de ordonatorii principali
de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurrilor sociale de stat, ai bugetului

oricrui fond special, precum i pentru operaiunile Fondului naional i ale ageniilor de
implementare care deruleaz fonduri comunitare.
(10) Ministerul Finanelor Publice va coordona sistemul de pregtire profesional a
persoanelor desemnate sa efectueze controlul financiar preventiv.
ART. 10
Viza de control financiar preventiv propriu
(1) Se supun aprobrii ordonatorului de credite numai proiectele de operaiuni care
respecta ntru totul cerinele de legalitate, regularitate i ncadrare n limitele creditelor
bugetare sau creditelor de angajament aprobate, dup caz, care poarta viza de control
financiar preventiv propriu.
(2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semntura persoanelor
n drept, competente n acest sens potrivit prezentei ordonane, i prin aplicarea de ctre
acestea a sigiliului personal.
(3) In vederea acordrii vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de
operaiuni se prezint nsoite de documentele justificative corespunztoare, certificate
n privina realitii i legalitii prin semntura conductorilor compartimentelor de
specialitate care iniiaz operaiunea respectiva.
(4) Conductorii compartimentelor de specialitate prevzui la alin. (3) rspund pentru
realitatea, regularitatea i legalitatea operaiunilor ale cror documente justificative le-au
certificat. Obinerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care
cuprind date nereale sau inexacte si/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu
exonereaz de rspundere pe efii compartimentelor de specialitate care le-au ntocmit.
(5) Persoanele n drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu rspund,
potrivit legii, n raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea i ncadrarea n
limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, dup caz, n privina
operaiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.
(6) In cazurile n care dispoziiile legale prevd avizarea operaiunilor de ctre
compartimentul de specialitate juridic, proiectul de operaiune va fi prezentat pentru
control financiar preventiv propriu cu viza efului compartimentului juridic. Persoanele n
drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu pot cere avizul compartimentului de
specialitate juridic ori de cte ori considera ca necesitile o impun.
ART. 11
Separarea atribuiilor
Persoana care exercita controlul financiar preventiv propriu nu trebuie sa fie implicata,
prin sarcinile de serviciu, n efectuarea operaiunii supuse controlului financiar preventiv
propriu.
SECIUNEA a III-a
Dispoziii privind controlul financiar preventiv delegat
ART. 12
Organizarea controlului financiar preventiv delegat
(1) Controlul financiar preventiv delegat se organizeaz i se exercita de ctre
Ministerul Finanelor Publice prin controlori delegai.
(2) Ministrul finanelor publice numete, pentru fiecare instituie publica n care se
exercita funcia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului
asigurrilor sociale de stat sau al bugetului oricrui fond special, unul sau mai muli
controlori delegai, n funcie de volumul i de complexitatea activitii instituiei publice
respective. De asemenea, ministrul finanelor publice numete unul sau mai muli
controlori delegai pentru operaiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru
operaiuni privind datoria publica i pentru alte operaiuni specifice Ministerului

Finanelor Publice. Numirea controlorilor delegai se face prin ordin al ministrului


finanelor publice.
(3) Prin norme metodologice aprobate de ministrul finanelor publice se stabilesc:
a) tipurile de operaiuni ale cror proiecte se supun controlului financiar preventiv
delegat;
b) limitele valorice peste care se efectueaz controlul financiar preventiv delegat, pe
tipuri de operaiuni;
c) documentele justificative care trebuie sa nsoeasc diferitele tipuri de operaiuni;
d) modul n care trebuie efectuat controlul financiar preventiv delegat pentru fiecare tip
de operaiune.
(4) Tipurile de operaiuni ce se supun controlului financiar preventiv delegat si, dup
caz, limitele valorice corespunztoare acestora pot diferi de la o instituie publica la alta.
(5) Controlorii delegai exercita viza de control financiar preventiv delegat asupra
proiectelor de operaiuni vizate n prealabil de ctre controlul financiar preventiv propriu
al instituiei publice.
(6) Controlorii delegai i desfoar activitatea la sediul instituiilor publice la care au
fost numii. Instituiile publice prevzute la alin. (2) asigura controlorului/controlorilor
delegat/delegai spaiul de lucru i dotarea necesar, precum i cooperarea personalului
propriu, ndeosebi a personalului desemnat sa exercite controlul financiar preventiv
propriu, pentru ndeplinirea n bune condiii a atribuiilor de control financiar preventiv
delegat.
(7) In cazul absentei temporare de la post a unui controlor delegat, ministrul finanelor
publice numete un alt controlor delegat care sa ndeplineasc atribuiile celui dinti pe
durata absentei acestuia.
ART. 13
Viza de control financiar preventiv delegat
(1) Operaiunile care, potrivit art. 12 alin. (3) i (4), fac obiectul controlului financiar
preventiv delegat se supun aprobrii ordonatorului de credite numai nsoite de viza de
control financiar preventiv delegat.
(2) Viza de control financiar preventiv delegat se acorda sau se refuza n scris, pe
formular tipizat, i trebuie sa poarte semntura i sigiliul personal al controlorului delegat
competent.
(3) Persoanele n drept sa exercite controlul financiar preventiv delegat rspund,
potrivit legii, n raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea i ncadrarea n
limitele creditelor de angajament i creditelor bugetare aprobate, n privina operaiunilor
pentru care au acordat viza.
(4) nainte de a emite un refuz de viza, controlorul delegat are obligaia sa informeze,
n scris, n legtura cu intenia sa ordonatorul de credite, preciznd motivele refuzului.
(5) Dac ordonatorul de credite prezint n scris argumente n favoarea efecturii
operaiunii pentru care se intenioneaz refuzul de viza, controlorul delegat poate
consulta, nainte de a nregistra oficial refuzul de viza, opinia neutra asupra cazului.
Pentru formularea opiniei neutre se constituie ad-hoc o comisie format din 3 membri ai
Corpului controlorilor delegai, prin decizie a controlorului financiar ef.
(6) Opinia neutra se motiveaza i se formuleaz n scris i are rol consultativ, soluia
finala fiind de competenta exclusiva a controlorului delegat, potrivit principiului exercitrii
n mod independent a atribuiilor de control financiar preventiv delegat.
ART. 14
Durata controlului financiar preventiv delegat
(1) Controlul financiar preventiv delegat se efectueaz n termenul cel mai scurt,
permis de durata efectiv a verificrilor necesare, astfel nct sa nu afecteze

desfurarea n bune condiii i n termen a operaiunii al carei proiect se supune


controlului financiar preventiv delegat.
(2) Perioada maxima pentru acordarea sau, dup caz, pentru refuzul vizei de control
financiar preventiv delegat este de 3 zile lucrtoare de la prezentarea proiectului unei
operaiuni, nsoit de toate documentele justificative.
(3) Perioada prevzut la alin. (2) este suspendat de la nregistrarea informrii
prevzute la art. 13 alin. (4) pana la primirea rspunsului ordonatorului de credite.
Perioada de suspendare se aplica i pentru intervalul necesar n vederea formularii
opiniei neutre, care ns nu poate depi 3 zile lucrtoare.
(4) In cazuri excepionale controlorul delegat are dreptul sa prelungeasc perioada
prevzut la alin. (2) cu maximum 5 zile lucrtoare, pe baza unui referat de justificare pe
care are obligaia sa l transmit de ndat spre informare controlorului financiar ef i
ordonatorului de credite.
SECIUNEA a IV-a
Dispoziii privind controlorii delegai
ART. 15
Funcia de controlor delegat
(1) Controlorul delegat este funcionar public, angajat al Ministerului Finanelor
Publice. Numrul de posturi de controlor delegat se stabilete de ctre ministrul
finanelor publice, n funcie de necesitai, n limita numrului total de posturi i a
bugetului anual, aprobate.
(2) Pot fi ncadrate n funcia de controlor delegat numai persoanele care au studii
superioare economice sau juridice i o vechime efectiv n domeniul finanelor publice
de minimum 7 ani. Candidaii pentru funcia de controlor delegat trebuie sa prezinte
cazier judiciar, informaii i recomandri, din care sa rezulte ca au un profil moral i
profesional corespunztor cerinelor funciei.
ART. 16
Incompatibiliti
(1) Controlorii delegai nu pot fi soi, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv
cu ordonatorul de credite pe lng care sunt numii.
(2) Controlorilor delegai le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane
interpuse, a activitilor de comer, precum i participarea la administrarea sau
conducerea unor societi comerciale sau civile. Ei nu pot exercita funcia de expert
judiciar sau arbitru desemnat de pri ntr-un arbitraj.
(3) Funcia de controlor delegat este incompatibil cu orice alta funcie publica sau
privat, cu excepia funciilor didactice din nvmntul superior.
(4) Se interzice controlorilor delegai sa fac parte din partide politice sau sa
desfoare activiti publice cu caracter politic.
(5) Controlorul delegat care se gsete ntr-una din situaiile prevzute la alin. (1)-(4)
are obligaia de a informa de ndat, n scris, ministrul finanelor publice i controlorul
financiar ef.
ART. 17
Atribuiile controlorului delegat
(1) Atribuiile controlorului delegat sunt, n principal, urmtoarele:
a) exercitarea controlului financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operaiuni
ale ordonatorului de credite, n conformitate cu ordinul de numire i cu normele
metodologice aprobate potrivit prezentei ordonane;
b) supravegherea organizrii, inerii, actualizrii i raportarii evidentei angajamentelor;

c) prezentarea de rapoarte lunare controlorului financiar ef cu privire la situaia


curenta a angajamentelor efectuate, vizele acordate i situaiile inteniilor i refuzurilor
de viza, formularea de avize cu caracter consultativ, precum i aspectele deosebite ale
derulrii operaiunilor financiare;
d) formularea de avize cu caracter consultativ, la solicitarea ordonatorului de credite
pe lng care este numit sau la cererea ministrului finanelor publice, precum i din
initiativa proprie, n privina conformitii, economicitii, eficacitatii sau eficientei unor
operaiuni ori proiecte de acte normative;
e) monitorizarea i ndrumarea metodologic a controlului financiar preventiv propriu;
f) elaborarea de propuneri i proiecte privind perfecionarea controlului financiar
preventiv;
g) participarea la activitile Corpului controlorilor delegai;
h) ndeplinirea altor atribuii, stabilite prin ordin al ministrului finanelor publice.
(2) Controlorul delegat nu se pronuna asupra oportunitii operaiunilor ce fac obiectul
controlului financiar preventiv delegat.
(3) Controlorul delegat este obligat sa i exercite atribuiile cu buna-credina i cu
deplina responsabilitate. Pentru actele sale, ntreprinse cu buna-credina n exerciiul
atribuiilor sale i n limita acestora, controlorul delegat nu poate fi sancionat sau trecut
n alta funcie.
(4) Controlorul delegat i exercita atribuiile n mod independent. El l poate informa n
mod direct pe ministrul finanelor publice asupra situaiilor deosebite aprute n
activitatea sa i nu i se poate impune, pe nici o cale, acordarea ori refuzul vizei de
control financiar preventiv delegat.
(5) Controlorul delegat este obligat sa pstreze secretul de stat, secretul de serviciu i
confidenialitatea n legtura cu faptele, informaiile sau documentele de care ia
cunotina n exercitarea funciei.
(6) Evaluarea activitii controlorului delegat se face anual prin calificative, pe baza
informaiilor cuprinse n rapoartele anuale privind activitatea controlorilor delegai,
rapoartele structurilor de audit public intern ale Ministerului Finanelor Publice i n
rapoartele Curii de Conturi. Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se
pstreaz pe toat durata exercitrii de ctre acesta a atribuiilor funciei. Ministrul
finanelor publice l demite de ndat pe controlorul delegat care a nregistrat calificativul
"insuficient" sau, de 3 ori consecutiv, calificativul "satisfctor".
(7) Controlorul delegat rspunde disciplinar pentru abateri de la ndatoririle de
serviciu, potrivit reglementrilor n vigoare.
ART. 18
Gradele profesionale i salarizarea controlorilor delegai
(1) In funcie de performanele profesionale atestate de calificativele nregistrate n
baza evalurilor anuale i de vechimea n funcie, controlorii delegai se ncadreaz n
gradele profesionale I, II i III. Cerinele minime i condiiile promovrii de la un grad
profesional la altul se stabilesc prin ordin al ministrului finanelor publice.
(2) Salariile de baza, sporurile i celelalte drepturi salariale ale controlorilor delegai se
stabilesc prin asimilare cu funcia de controlor financiar din structura Curii de Conturi,
respectiv pentru gradul I, II sau III.
(3) Controlorul financiar ef primete o indemnizaie de conducere echivalenta cu cea
de director general n Ministerul Finanelor Publice, iar adjunctii acestuia, o indemnizaie
de conducere echivalenta cu cea de director n Ministerul Finanelor Publice.
(4) Pana la aplicarea legii privind salarizarea funcionarilor publici salariile de baza,
sporurile i celelalte drepturi salariale ale controlorilor delegai se menin la nivelul stabilit
anterior intrrii n vigoare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000*) privind

salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curii de Conturi, potrivit prevederilor alin.
(2) i evalurii performantelor profesionale individuale.
--------------*) Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 160/2000, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 510 din 19 octombrie 2000, a fost aprobat prin Legea nr.
711/2001 pentru aprobarea Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind
salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curii de Conturi, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001.
ART. 19
Corpul controlorilor delegai
(1) Corpul controlorilor delegai se organizeaz ca un compartiment distinct n
structura Ministerului Finanelor Publice, la nivel central i teritorial, i cuprinde
ansamblul controlorilor delegai.
(2) Corpul controlorilor delegai asigura, n principal:
a) aplicarea i dezvoltarea principiilor i practicilor avansate de buna conduita
financiar;
b) colaborarea i schimburile profesionale ntre controlorii delegai;
c) colaborarea i schimburile profesionale cu alte structuri de profil interne, externe i
internaionale.
(3) Corpul controlorilor delegai este condus de controlorul financiar ef.
(4) Controlorul financiar ef are 2 adjunci ale cror atribuii se stabilesc prin ordin al
ministrului finanelor publice, la propunerea controlorului financiar ef.
(5) Tot n structura Ministerului Finanelor Publice, pe lng Corpul controlorilor
delegai i n subordinea controlorului financiar ef, funcioneaz o direcie de
specialitate care asigura suportul metodologic i informaional necesar n activitatea
Corpului controlorilor delegai i ale carei atribuii se stabilesc prin ordin al ministrului
finanelor publice, la propunerea controlorului financiar ef.
(6) Controlorul financiar ef i adjunctii acestuia sunt numii prin hotrre a Guvernului
pentru un mandat de 6 ani, pe baza propunerii nominale fcute de ctre ministrul
finanelor publice n urma intervievarii a 6 candidai desemnai din rndul controlorilor
delegai de ctre Corpul controlorilor delegai, n edina plenara, cu majoritate simpla.
La data edinei plenare de desemnare a celor 6 candidai este obligatoriu ca numrul
controlorilor delegai ncadrai efectiv i efectiv prezeni la edina sa fie cel puin
jumtate din numrul de posturi de controlor delegat, stabilit potrivit prevederilor art. 15
alin. (1).
(7) Aceeai persoana nu poate ndeplini mai mult de un mandat n funcia de controlor
financiar ef; de asemenea, aceeai persoana nu poate ndeplini mai mult de un mandat
n funcia de controlor financiar ef adjunct.
(8) Controlorul financiar ef ndeplinete, n principal, urmtoarele atribuii:
a) susine, n fata ministrului finanelor publice, a Guvernului i a altor autoriti, dup
caz, soluiile date n exerciiul atribuiilor sale de ctre oricare dintre controlorii delegai;
b) organizeaz sistemul informaional i urmrete realizarea n mod efectiv i n timp
util a schimbului de informaii ntre controlorii delegai;
c) prezint ministrului finanelor publice, trimestrial, rapoarte privind activitatea
controlorilor delegai, situaia inteniilor i refuzurilor de viza, precum i aspectele
importante privind utilizarea fondurilor publice;
d) asigura formularea de opinii neutre, potrivit prevederilor art. 13 alin. (5);
e) organizeaz i urmrete colectarea, prelucrarea i nregistrarea statistica a
informaiilor privind activitatea de control financiar preventiv delegat i efectueaz
evaluarea acesteia;

f) dispune msuri pentru aplicarea n activitatea controlorilor delegai a principiilor i


practicilor avansate de buna conduita financiar i pentru valorificarea propunerilor i
contribuiilor acestora la dezvoltarea i la perfecionarea de standarde n domeniu;
g) asigura ndrumarea metodologic n domeniul controlului financiar preventiv;
h) prezint Guvernului, pana la sfritul trimestrului I al anului curent pentru anul
precedent, un raport anual privind activitatea controlorilor delegai, care trebuie sa
cuprind, ntre altele, o analiza, din perspectiva anilor precedenti, a modului de
soluionare a refuzurilor de viza de control financiar preventiv delegat, precum i
propuneri de mbuntire a legislaiei financiare;
i) elaboreaz raportul naional anual privind controlul preventiv, pe care l prezint
spre dezbatere Guvernului;
j) evalueaz activitatea fiecrui controlor delegat i propune ministrului finanelor
publice acordarea aprecierilor anuale;
k) alte atribuii, stabilite prin ordin al ministrului finanelor publice.
SECIUNEA a V-a
Regimul refuzului de viza
ART. 20
Refuzul de viza
(1) Persoana n drept sa exercite viza de control financiar preventiv are dreptul i
obligaia de a refuza viza de control financiar preventiv n toate cazurile n care, n urma
verificrilor, apreciaz ca proiectul de operaiune care face obiectul controlului financiar
preventiv nu ndeplinete condiiile de legalitate, regularitate i ncadrare n limita
creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dup caz, pentru acordarea vizei de
control financiar preventiv.
(2) Refuzul de viza trebuie sa fie n toate cazurile motivat n scris.
(3) Persoanele n drept sa exercite viza de control financiar preventiv au obligaia de a
tine evidenta proiectelor de operaiuni refuzate la viza de control financiar preventiv.
ART. 21
Autorizarea efecturii unor operaiuni pentru care se refuza viza de control financiar
preventiv
(1) O operaiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv se poate
efectua de ctre ordonatorul de credite pe propria rspundere, numai dac prin aceasta
nu se depete creditul bugetar aprobat. Ordonatorul de credite poate decide
efectuarea operaiunii numai n baza unui act de decizie interna, emis n forma scris,
prin care dispune, pe propria rspundere, efectuarea operaiunii. O copie a actului de
decizie interna se transmite compartimentului de audit public intern al entitii publice,
precum i controlorului delegat, dup caz.
(2) In toate cazurile n care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar
preventiv propriu, conductorii persoanelor juridice dispun, n condiiile prevzute de
prezenta ordonana, efectuarea operaiunii pe propria rspundere, persoana desemnat
sa efectueze controlul financiar preventiv propriu are obligaia sa informeze n scris
Curtea de Conturi, Ministerul Finanelor Publice si, dup caz, organul ierarhic superior al
instituiei publice, numai n aceasta situaie persoana respectiva fiind exonerat de
rspundere.
(3) Pentru operaiunile care se supun i controlului financiar preventiv delegat al
Ministerului Finanelor Publice, refuzul vizei de control financiar preventiv propriu face ca
proiectul de operaiune sa nu poat fi supus controlului preventiv delegat. In aceste
condiii ordonatorul de credite va solicita controlorului delegat formularea unui aviz

consultativ. Ordonatorul de credite va analiza punctul de vedere al controlorului delegat,


exprimat n avizul consultativ, i va decide n condiiile prevzute la alin. (1).
(4) In toate cazurile n care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar
preventiv delegat, conductorii persoanelor juridice dispun, n condiiile prevzute de
prezenta ordonana, efectuarea operaiunii pe propria rspundere, controlorul delegat
are obligaia sa informeze n scris Curtea de Conturi i Ministerul Finanelor Publice.
(5) Documentele privind proiectele de operaiuni supuse controlului financiar
preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate dect cu asumarea rspunderii
ordonatorului de credite.
(6) Operaiunile efectuate pe propria rspundere a ordonatorului de credite se
nregistreaz i ntr-un cont n afar bilanului.
CAP. III
Dispoziii comune
ART. 22
Msuri operative
(1) Ministerul Finanelor Publice efectueaz inspecii ori de cte ori exista indicii ale
unor abateri de la legalitate sau regularitate n efectuarea de operaiuni, n sensul
prezentei ordonane.
(2) Ministerul Finanelor Publice efectueaz inspecii n toate cazurile n care este
sesizat de ctre un contabil-ef n legtura cu efectuarea de operaiuni pe propria
rspundere a ordonatorului de credite fr viza de control financiar preventiv.
(3) Ministerul Finanelor Publice va declana inspecia n toate instituiile publice
atunci cnd este sesizat de eful structurii de audit public intern al acestora n legtura
cu efectuarea de operaiuni nelegale care au viza de control financiar preventiv delegat,
situaie rezultat n urma efecturii unei misiuni de audit public intern.
(4) Inspectiile se efectueaz de ctre persoane din structura Ministerului Finanelor
Publice, n baza unui ordin de serviciu emis de ministrul finanelor publice, sau de ctre
persoane delegate n acest sens de ctre ministrul finanelor publice.
(5) Ordinul de serviciu prevzut la alin. (4) va preciza, n mod obligatoriu, scopul i
obiectivele inspeciei, durata inspeciei, persoana sau persoanele desemnate sa
efectueze inspecia.
(6) Instituiile publice sunt obligate sa asigure accesul reprezentatilor Ministerului
Finanelor Publice la toate documentele, datele i informaiile relevante pentru scopul i
obiectivele inspeciei, la inspectarea bunurilor ce fac obiectul operaiunilor controlate,
precum i n spaiile unde se gsesc asemenea bunuri, documente sau informaii
relevante.
(7) Organizarea inspectiilor i stabilirea atribuiilor generale n efectuarea acestora se
aproba prin hotrre a Guvernului, iar atribuiile de detaliu, fluxul informaional i
metodologia de lucru, prin ordin al ministrului finanelor publice.
(8) In cazul n care n urma inspeciei efectuate se constata abateri de la legalitate
care au produs pagube pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, se va
ntocmi proces-verbal de inspecie. Impotriva procesului-verbal de inspecie se poate
formula contestaie n termen de 15 zile lucrtoare de la data comunicrii acestuia.
Contestaia se va depune la structura care a efectuat inspecia. Contestaiile vor fi
soluionate prin decizie motivat, n termen de 30 de zile lucrtoare de la data
nregistrrii. Decizia este definitiva. Dac prin soluionare contestaia a fost respins,
procesul-verbal de inspecie devine titlu executoriu i va fi transmis spre executare
organului fiscal n a crui raza teritorial i are domiciliul contestatorul. Impotriva
deciziei se poate formula aciune n termen de 15 zile lucrtoare de la comunicarea

acesteia, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificrile


ulterioare, la curtea de apel n a carei raza teritorial i are domiciliul reclamantul.
(9) In situaiile n care s-a constatat svrirea unor fapte calificate de lege ca fiind
contravenii se va ntocmi proces-verbal de contravenie.
ART. 23
Msuri speciale
In cazul n care printr-un acord, tratat sau alte asemenea documente de finanare
externa se prevd msuri specifice de control financiar, Guvernul este autorizat sa
emita, la propunerea Ministerului Finanelor Publice, hotrri cu caracter derogatoriu la
prezenta ordonana.
ART. 24
Dispoziii cu privire la regiile autonome, societile comerciale cu capital majoritar de
stat i societile comerciale care beneficiaz de drepturi exclusive sau speciale
Numirea contabililor-efi ai regiilor autonome, societilor comerciale la care statul sau
o autoritate a administraiei publice locale deine mai mult de 70% din numrul voturilor
n adunarea general i ai societilor comerciale care beneficiaz de drepturi exclusive
sau speciale atribuite de ctre o instituie publica se face cu respectarea condiiilor i
criteriilor unitare, aprobate prin ordin al ministrului finanelor publice. Destituirea,
suspendarea sau schimbarea din funcie a contabililor-efi de la aceste regii autonome
i societi comerciale se face numai cu aprobarea conductorului instituiei publice n
coordonarea creia funcioneaz regia autonom, care exercita, n numele statului sau
al unei autoriti a administraiei publice locale, drepturile acionarului la societile
comerciale la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale deine mai mult
de 70% din numrul voturilor n adunarea general sau care a atribuit societii
comerciale drepturi exclusive sau speciale.
ART. 25
Controlul financiar preventiv delegat al unor operaiuni cu risc important
Prin ordin, ministrul finanelor publice poate decide exercitarea controlului financiar
preventiv delegat de ctre controlori delegai i asupra operaiunilor finanatate sau
cofinanate din fonduri publice, ale altor instituii publice dect cele prevzute la art. 12
alin. (2) sau ale unor persoane juridice de drept privat.
ART. 26
Alte dispoziii
Prevederile prezentei ordonane se aplica i altor persoane juridice dect instituiile
publice, dac aceste persoane juridice gestioneaz fonduri publice cu orice titlu si/sau
administreaz patrimoniul public n privina gestionrii fondurilor publice i administrrii
patrimoniului public n cauza.
CAP. IV
Contravenii i sanciuni
ART. 27
Contravenii
Constituie contravenii i se sancioneaz urmtoarele fapte, dac nu sunt svrite n
astfel de condiii nct sa fie considerate, potrivit legii penale, infraciuni:
a) nendeplinirea de ctre conductorul entitii publice a obligaiei de a organiza
controlul financiar preventiv propriu i evidenta angajamentelor, conform prevederilor art.
9 alin. (1);
b) nerespectarea obligaiei privind stabilirea proiectelor de operaiuni supuse
controlului financiar preventiv, precum i omisiunea de evideniere a angajamentelor,
conform art. 9 alin. (2) i (3);

c) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de operaiuni fr


viza de control financiar preventiv;
d) depirea termenului prevzut la art. 14 alin. (2)-(4);
e) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (5);
f) emiterea unui refuz de viza fr motivare, conform art. 20 alin. (2);
g) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (2);
h) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5);
i) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (6).
ART. 28
Sancionarea contraveniilor
Contraveniile prevzute la art. 27 lit. a), b) i d)-i) se sancioneaz cu amenda de la
30.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar contravenia prevzut la lit. c), cu amenda de la
10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
ART. 29
Constatarea contraveniilor, stabilirea i aplicarea amenzilor, cai de atac, actualizarea
nivelului amenzilor
(1) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de ctre:
a) persoanele cu atribuii de inspecie din cadrul Ministerului Finanelor Publice,
pentru contraveniile prevzute la art. 27;
b) controlorii din cadrul Corpului controlorilor delegai, pentru contraveniile prevzute
la art. 27 lit. a) i h).
(2) Nivelul amenzilor prevzute la art. 28 se actualizeaz prin hotrre a Guvernului,
n raport cu rata inflaiei.
(3) Amenzile prevzute ca sanciuni pentru svrirea contraveniilor menionate la
art. 27 pot fi aplicate att persoanelor fizice, cat i persoanelor juridice.
(4) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraveniilor i de aplicare a
sanciunilor, ntocmit conform competentelor stabilite la alin. (1), se poate face plngere
n termen de 15 zile de la data inmanarii sau a comunicrii acestuia. Plngerea, nsoit
de copia procesului-verbal de constatare a contraveniei, se depune la organul din care
face parte agentul constatator, potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificrile ulterioare. Plngerea mpreun cu dosarul cauzei se trimit
de ndat judectoriei n a carei circumscripie a fost svrit contravenia.
CAP. V
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 30
ncadrarea n funcia de controlor delegat a persoanelor care dein funcia de controlor
financiar n structura Curii de Conturi
(1) Persoana care la data publicrii prezentei ordonane deine funcia de controlor
financiar n cadrul sectiei de control financiar preventiv a Curii de Conturi are dreptul de
a fi incadrata cu data de 1 ianuarie 2000, la cererea sa, n funcia de controlor delegat,
direct la gradul profesional pe care l deine n structura Curii de Conturi i fr concurs,
dar numai dac persoana n cauza:
- depune cererea de a fi incadrata n calitate de controlor delegat n structura
Ministerului Finanelor Publice n cel mult 15 zile de la data publicrii prezentei
ordonane;
- nu se afla ntr-una dintre situaiile de incompatibilitate prevzute la art. 16;
- nu a fost sancionat pe ntreaga durata cat a exercitat funcia de controlor financiar
n structura Curii de Conturi.

(2) ncetarea atribuiilor Curii de Conturi n domeniul controlului financiar preventiv,


asa cum este reglementat prin prevederile art. I pct. 3, 4, 10, 11 i 21 din Legea nr.
99/1999 privind unele msuri pentru accelerarea reformei economice, devine efectiv de
la data de 1 ianuarie 2000.
ART. 31
Msuri pentru numirea primului controlor financiar ef i a adjunctilor acestuia
(1) Numirea controlorului financiar ef i a adjunctilor acestuia, potrivit prevederilor art.
19 alin. (6), se face pana la data de 29 februarie 2000, dar nu mai devreme de 31
ianuarie 2000.
(2) Pana la aplicarea prevederilor alin. (1) atribuiile controlorului financiar ef se
exercita de ctre o persoana imputernicita n acest scop prin ordin al ministrului
finanelor publice.
ART. 32
Msuri excepionale
Pentru asigurarea controlului financiar preventiv delegat al operaiunilor instituiilor
publice i unitilor care au calitatea de agenie de implementare potrivit
memorandumurilor de finanare ncheiate de Guvernul Romniei cu Comisia European,
precum i al operaiunilor Fondului naional, ministrul finanelor publice numete cte un
controlor delegat pentru fiecare agenie de implementare i pentru Fondul naional.
ART. 33
Msuri pentru pregtirea aplicrii prezentei ordonane
Ministerul Finanelor Publice iniiaz i coordoneaz msurile necesare pentru
pregtirea aplicrii prezentei ordonane; pentru aceasta ministrul finanelor publice emite
ordine si, dup caz, propune spre aprobare Guvernului proiecte de hotrri.
ART. 34
Intrarea n vigoare a ordonanei
Prezenta ordonana intra n vigoare de la 1 ianuarie 2000, cu urmtoarele excepii:
a) prevederile art. 15, 16, 18, art. 19 alin. (1), (2) i (5), art. 30 i ale art. 33, care se
aplica de la data publicrii;
b) prevederile art. 31 alin. (2) i ale art. 32, care se aplica n termen de 30 de zile de
la data publicrii.
ART. 35
Abrogri
La data intrrii n vigoare a prezentei ordonane se abroga art. 2, art. 5 lit. a) i alte
prevederi referitoare la instituiile publice din Legea nr. 30/1991 privind organizarea i
funcionarea controlului financiar i a Garzii financiare, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 64 din 27 martie 1991.