Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERIN

Prin
prezenta
se
certific
faptul
c
domnul/doamna ........................................., CNP ...................................., act
de identitate ...... seria ......... nr. ......., eliberat de ............ la data de ............,
cu domiciliul n ..........., str. ................... nr. ..., bl ..., ap ...,
sectorul/judeul ..........., are calitatea de salariat la SC DIANOVA INSTAL
din data de . i i s-a reinut i virat lunar contribuia pentru
asigurrile sociale de sntate..
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele din
adeverin sunt corecte i complete.

Reprezentant legal