Sunteți pe pagina 1din 5

BREVIAR DE CALCUL

1. Numrul de locuitori din loc. = 870 persoane


Calculul populaiei n perspectiv pn n anul 2035 (25 ani)
Populaia
Nt = N (1 + 0,01 x p)M
p = 0,5 %
N2035 = 870 ( 1 + 0,01 x 0,5 )25 = 870 (1,005)25
N2035 = 986 locuitori
Efective animale i psri n gospodrii :
- Psri 2.000 capete
- Rae 1.000 capete
- Bovine 1.080 capete
- Porcine - 8 capete
- Cabaline - 230 capete
Determinarea necesarului de ap
A)PENTRU POPULATIA ACTUALA ( 870 loc )
A1)Cerina de ap (C)
C = kp x ks x (Ng + Np + Nag ec + Nri ), n care:
Ng = necesarul de ap pentru consum gospodresc
Np = necesarul de ap pentru consumul public
Nag ec = necesarul de ap pentru ageni economici
Nri = necesarul de ap pentru refacerea rezervei de incendiu
kp coeficient care reprezint suplimentarea cantitilor de ap pentru acoperirea
pierderilor de ap n obiectele sistemului de alimentare cu ap pn la
branamentele utilizatorilor
ks coeficient de servitute pentru acoperirea necesitilor proprii ale sistemului de
alimentare cu ap : n uzina de ap, splare rezervoare: splare reea distribuie, etc.
A2)Necesarul de ap
1)Determinarea debitului zilnic mediu
Qzi med = Vol anual/365 = 1/1000 [ N (i) x qs (i)]
2)Determinarea debitului zilnic maxim
Qzi max = 1/1000 [ N (i) x qs (i) x kzi (i)]
3)Determinarea debitului orar maxim
Qorar

max

= 1/1000 x 1/24 [ N (i) x qs (i) x kzi (i) x korar (i)]

n care:
- N (i) = numrul de utilizatori

qs

(i)

= debitul specific: cantitatea medie zilnic de ap necesar unui consumator

(l/consumator, zi)
Kzi (i) = coeficient de variaie zilnic = Qzi max (i) / Qzi med (i)
Korar (i) = coeficient de variaie orar = Qorar max (i) / Qorar med (i) ; Qorar med (i) = Qzi max / 24
Indicii din sume au semnificaiile :
k se refer la categoria de necesar de ap (nevoi gospodreti, publice)
i - se refer la tipul de consumatori i debitul specific pe tip de consumatori
A2.1.)Debitul specific de ap pentru nevoi gospodreti (q g)
Debitul specific de ap pentru nevoi gospodreti (q g) conform prevederilor SR
1343/1 2006, tab.1:
qg = 120 l/om zi pentru zone cu gospodrii avnd instalaii interioare de ap rece,
cald i canalizare, cu prepararea individual a apei calde, inclusiv consumurile
pentru animalele de pe lng gospodrii ; K zi = 1,3
qg = 60 l/om zi pentru zone n care apa se distribuie prin cimele amplasate n curi,
fr canalizare, inclusiv consumurile pentru animalele de pe lng gospodrii ; K
zi = 1,6
Se consider:
115 locuitori n zone cu gospodrii avnd instalaii interioare de ap i canalizare
q g = 120 l/om zi
755 locuitori vor locui n zona 2 (zone n care apa se distribuie prin cimele
amplasate n curi).
Qg = 60 l/om zi
Qzi med pentru nevoi gospodreti = ( 115 x 120 )+( 755 x 60 ) = 13.800 l / zi + 45.300 l / zi = 59,10
mc / zi
Qzi max nevoi gospodreti = Qzi med x kzi = 13,8 x 1,3 + 45,3 x 1,6 = 17,94 + 72,48 =

90,42 mc / zi
Qorar max pentru nevoi gospodreti = 1/24 [ 90,42 x 2,5 ]= 1/24 ( 226,05 ) = 9,42 mc / h
Korar = 2 ,5 conf.tab.3 din SR 1343/1 - 2006
Qorar med pentru nevoi gospodreti = 59,10 mc /zi / 24 = 2,46 mc / h
A2.2.)Debitul specific de ap pentru nevoi publice (q p)
Debitul specific de ap pentru nevoi publice (q p), conform tab.2 din SR 1343/1
2006, va fi :
Nr.
crt.
1
2
3.
4.

Categorie de consum
Dispensar uman
coal
Birouri
Pensiuni

Unitate
Consultaii / zi
elevi
angajat
Client

Debite
l/unitate,zi
15
30
50
300

Nr.
uniti
15
91
51
200

Debite
totale (l/zi)
225,0
2.730,0
2.550,0
60.000,0

5.

Bufete

6.
7.
8.

Terase
Magazine mici
Hotel

Consumatori
deservii / zi
scaune
angajai
Clienti / angajai

15

150

2.250,0

65
35
250

20
13
200

1.300,0
455,0
50.000,0

50
50
9. Restaurant
mas
15
200
10. Camping - csue
persoan
160
120
Consum total zilnic pentru nevoi publice i pentru mica industrie

2.500,0
3.000,0
19.200,0
144.210,0

Qzi med pentru utilizatori publici = 144,21 mc/zi


Qzi max pentru utilizatori publici = 144,21 mc x kzi = 144,21 mc x 1,4 = 201,9 mc/zi
Qorar max pentru utilizatori publici = 1/24 [ 201,9 mc x 2,5 ] = 21,03 mc / h
Korar = 2 ,5 conf.tab.3 din SR 1343/1 - 2006
Qorar med pentru utilizatori publici= 144,21 mc /zi / 24 = 6,01 mc / h

NECESARUL DE AP PENTRU ALIMENTAREA CU AP A EFECTIVELOR DE


ANIMALE I PSRI DIN GOSPODRII
Numr

bovine
porcine
gini
rae
cabaline
TOTAL

de

qspecifi

zi

animale

med

an 2010
1080
8
2000
1000
230

l / zi
60
30
0,4
1,5
50

m3 / zi
64,80
0,24
0,80
1,5
11,5
78,84

K zi

Q zi max

Ko

m3 / zi
1,25
1,20
1,20
1,25
1,20

NECESARUL DE AP PENTRU NEVOI PUBLICE ,

81,00
0,29
0,96
1,88
13,8
97,93

Qorar
max

1,57
1,57
1,57
2,0
2,0

m3 / h
5,30
0,02
0,07
0,16
1,15
6,70

GOSPODRETI I PENTRU

ALIMENTAREA CU AP A EFECTIVELOR DE ANIMALE I PSRI DIN GOSPODRII


Qzi med = 59,1 mc / zi + 144,21 mc / zi + 78,84 mc / zi = 282,15 mc / zi
Qzi max = 90,42 mc / zi + 201,9 mc /zi + 97,93 mc / zi = 390,25 mc / zi
Qorar max = 9,42 mc/h + 21,03 mc/h + 6,70 mc / h = 37,15 mc/h
Qorar med = 2,46 mc/h + 6,01 mc/h + 3,29 mc / h = 11,76 mc/h

Necesarul de ap pentru nevoile proprii ale obiectelor sistemului de alimentare cu


ap
Conform prevederilor SR 1343/1-2006, pierderile de ap tehnic admisibile n reeaua
de distribuie vor fi de max.15% din volumul de ap distribuit.
NECESARUL DE AP PENTRU NEVOI PUBLICE + GOSPODRETI + PENTRU
ALIMENTAREA CU AP A EFECTIVELOR DE ANIMALE I PSRI DIN GOSPODRII
+ NEVOILE PROPRII ALE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU AP
Qzi med = 282,15 mc / zi + 282,15 mc / zi x 0,15 = 324,5 mc / zi
Qzi max = 390,25 mc/zi + 390,25 mc /zi x 0,15 = 448,79 mc / zi
Qorar max = 37,15 mc/h + 37,15 mc/h x 0,15 = 42,73 mc / h
Qorar med = 11,76 mc/h + 11,76 mc/h x 0,15 = 13,53 mc/h
Calculul necesarului de ap pentru combaterea incendiului
Qie = Debitul de incendiu pentru folosirea hidranilor din reeaua exterioar = 54 mc
(5l/s), pentru o durat teoretic de funcionare a hidranilor exteriori de 3 ore.
NECESARUL DE AP PENTRU NEVOI PUBLICE + GOSPODRETI+NEVOILE
PROPRII ALE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU AP I PENTRU COMBATEREA
INCENDIILOR
Qzi med = 324,5 mc / zi + 54 mc = 378,50 mc / zi
Qzi max = 448,79 mc / zi + 54 mc = 502,79 mc / zi
Qorar max = 42,73 mc/h + 18 mc/h = 60,73 mc / h
Qorar med = 13,53 mc/h + 18 mc/h = 31,53 mc / h
NECESARUL DE AP PENTRU UTILIZATORI CARE NU SOLICIT AP POTABIL
(Q2)
A2.3.)Necesarul de ap pentru stropit spaii verzi (q sv)
Necesarul de ap pentru stropit spaii verzi (q sv) se calculeaz considernd o norm
specific (conform SR 1343/1-2006) de 2 l/mp, zi
2 l/mp, zi x 1000 mp = 2000 l/zi = 2 mc/zi
A2.4.)Necesarul de ap pentru stropit strzi (qsv)

Necesarul de ap pentru stropit strzi, splat piee, ntreinere zone urbane de


interes general se calculeaz considernd o norm specific (conform SR 1343/12006) de 2 l/om, zi
2 l/om, zi x 435 oameni = 870 l/zi = 0,87 mc/zi
A2.5.)Necesarul de ap pentru ntreinerea reelei de canalizare (q c)
Se ia n calcul un debit de max. 2 mc/zi
Necesarul de ap pentru utilizatori care nu solicit ap potabil (Q2)
Q2= 2 mc/zi + 0,87 mc/zi + 2 mc/zi = 4,87 mc/zi
RECAPITULARE:
NECESARUL DE AP PENTRU NEVOI PUBLICE + GOSPODRETI+NEVOILE
PROPRII ALE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU AP I PENTRU COMBATEREA
INCENDIILOR
Qzi med = 378,50 mc / zi
Qzi max = 502,79 mc / zi
Qorar max = 60,73 mc / h
Qorar med = 31,53 mc / h
Necesarul de ap pentru utilizatori care nu solicit ap potabil (Q2)
Q2= 2 mc/zi + 0,87 mc/zi + 2 mc/zi = 4,87 mc/zi
A 2.6. ) Necesarul de ap pentru combaterea efectiv a incendiului
Vi = 3,6 x 5 x 3 = 54 mc
A 2.7. ) Necesarul de ap pentru consumul la utilizator pe durata stingerii
incendiului
V cons = a Qorar max Te = 1x 60,73 x 3 = 182,19 mc
Rezerva intangibil de incendiu
Vri = Vi + V cons = 236,19 mc
Dup consumarea apei n urma combaterii incendiilor normate , refacerea
rezervei de ap trebuie s se realizeze cu debitul Qri n timpul Tri
Qri = Vri / Tri x 24 = 236,19 mc / zi

S-ar putea să vă placă și