Sunteți pe pagina 1din 17

REGLEMENTRI

Normele Generale de
Dir. 98/ 24

prevenirea riscurilor
chimice

Dir. 96/ 94

valori limita de
expunere

Dir. 90/394
97/42
99/38

prevenirea riscurilor
cancerigene si
mutagene

Dir. 67/ 548 modif.


Dir. 1999/45

clasificarea
etichetara
ambalarea

Dir. 76/ 769 modif.

comercializarea

Protecie a Muncii
Titlul VI, Cap.I,
sectiunea 1

Titlul VI, Cap.II

Norme Metodologice
-O.U.G. 200/ 2000
HG . a M.A.P.M.

Chimici 1

Directiva Comisiei Europene


Dir 98/24/CE din 7 aprilie 1998

Riscuri legate de expunerea la


agenti chimici la locul de munca

Chimici 1

AGENTI CHIMICI PERICULOSI

ORICE AGENT CHIMIC PREZENT LA LOCUL DE


MUNCA , CARE POATE PREZENTA UN RISC PRIN
PROPRIETATILE SALE FIZICO-CHIMICE SAU
TOXICOLOGICE

Chimici 1

AGENTI CHIMICI PERICULOSI

PERICOL: PROPRIETATI DAUNATOARE ALE AGENTULUI

RISC : PROBABILITATEA DE EXPUNERE LA RISCsi la


consecintele acestuia

Chimici 1

PREVENIREA RISCULUI CHIMIC

Identificarea produselor/lucrarilor/procedeelor
cele mai periculoase
Analiza modalitatilor de expunere/a
conditiilor de utilizare

EVALUAREA RISCULUI
(DE CATRE ANGAJATOR)
ACTIUNI DE PREVENIRE
Chimici 1

PREVENIREA RISCULUI CHIMIC


IDENTIFICAREA RISCULUI

Identificarea produselor cele mai


periculoase

Conditii de utilizare

Conditii de expunere
Chimici 1

PREVENIREA RISCULUI CHIMIC


IDENTIFICAREA RISCULUI

Identificarea procedeelor periculoase, a


expunerilor .

Conditii deexpunere

Chimici 1

PREVENIREA RISCULUI CHIMIC


IDENTIFICAREA RISCULUI

Etichetare, fisa tehnica de securitate

Valori limita de expunere profesionala sau


valori limita biologice

Chimici 1

PREVENIREA RISCULUI CHIMIC


IDENTIFICAREA RISCULUI

Informatii complementare, mai ales in ce


priveste efectul masurilor de prevenire ce
trebuie luate

Rezultatele supravegherii medicale


Chimici 1

PREVENIREA RISCULUI CHIMIC


EVALUAREA RISCULUI

NIVELUL , TIPUL SI DURATA DE EXPUNERE,


CONDITII IN CARE SE DERULEAZA MUNCA CE
IMPLICA ACESTI AGENTI, INCLUSIV
CANTITATEA LOR

Chimici 1

10

PREVENIREA RISCULUI CHIMIC


EVALUAREA RISCULUI

PROCEDURA ACTUALIZATA
LUAREA IN CONSIDERATIE A ACTIVITATILOR
SPECIALE:
INTRETINERE, MENTENANTA...

Chimici 1

11

PREVENIREA RISCULUI CHIMIC

Riscuri suprimate sau reduse la minimum:


- conceperea si organizarea metodelor de lucru
- un echipament adecvat pentru operatiunile care
implica agenti chimici precum si
- proceduri de intretinere care protejeaza
sanatatea si securitatea muncitorilor

Chimici 1

12

PREVENIREA RISCULUI CHIMIC


Principii generale
Limitarea numarului muncitorilor expusi
Reducerea la minimum a intensitatii si
duratei expunerii
Reducerea la minimum necesar a cantitatii
de agenti chimici prezenti la locul de
munca

Chimici 1

13

PREVENIREA RISCULUI CHIMIC


Aplicarea principiilor generale e suficienta doar daca:
Evaluarea risc redus

DACA NU:
Aplicarea masurilor de securitate suplimentare
Chimici 1

14

PREVENIREA RISCULUI CHIMIC


Masuri de prevenire specifice

DE PREFERINTA SUPRIMAREA RISCULUI


(principiul substituirii)

REDUCEREA RISCULUI

Chimici 1

15

PREVENIREA RISCULUI CHIMIC


Masuri de prevenire specifice
Controale
tehnice

Procedee
de lucru

Echipamente
de lucru

Reducerea riscului

Protectie
individuala

Protectie
colectiva

Chimici 1

16

PREVENIREA RISCULUI CHIMIC


Masuri de prevenire specifice

Evaluare
Masurarea agentilor
chimici
(VLE)

Supraveghere
medicala
Chimici 1

17