Sunteți pe pagina 1din 2

Liga Tinerilor Cretini Ortodoci Romni

Filiala Bicoi, jud. Prahova; Strada. Nuferilor, nr.14


Nr.......... Din data:..............................

CERERE DE ADEZIUNE
Subsemnatul/Subsemnata......................................................................
..............,
legitimat/legitimat

cu

C.I

seria........,

nr.

......,

CNP.....................................................,
eliberat

de..........................................,

la

de.....................domiciliat/domiciliat

data

n...............................,

Str. ........................................, nr. .........., bloc........, scara...........,


etaj.......,

apartament.......,

jude...................telefon........................................................,
email...............................................salariat/salariat
a...................................................,
n funcia de..............................................., prin prezenta cerere v rog s
aprobai aderarea mea ca membru persoan fizic, la LTCOR filiala Bicoi.
Declar pe propria rspundere c am luat la cunotin de prevederile
Statutului i a Actului Constitutiv al LTCOR filiala Bicoi, ale cror prevederi
le accept fr rezerve, ndeplinesc condiiile necesare de a obine statutul
de membru al LTCOR filiala Bicoi, m angajez s acionez pentru realizarea
scopului i obiectivelor LTCOR i s respect deciziile structurilor de
conducere ale LTCOR filiala Bicoi, voi respecta nvtura Bisericii
Ortodoxe Romne i voi aciona sub ascultarea chiriarhului i a preotului
coordonator.
Numele i prenumele (n clar),

Semntura,

Liga Tinerilor Cretini Ortodoci Romni


Filiala Bicoi, jud. Prahova; Strada. Nuferilor, nr.14
Nr.......... Din data:..............................

...............................................................
........
Preedinte,

...................

Vicepreedinte,

S-ar putea să vă placă și