Sunteți pe pagina 1din 1

REFERAT DE NECESITATE SI OPORTUNITATE

Subsemnatul ............................................................................... salariat al


DSVSA........................................, in
Serviciul...................................................................................... in functia
de....................................................... Pentru buna desfasurare a activitatii
(specificati pentru / si in ce scop solicitati
achizitia) ......................................................................................................................
........................................................... .........................................................................
........................................................................................................ ............................
.....................................................................................................................................
................ ....................................................................................................................
............................................................. .......................................................................
.......................................................................................................... ..........................
.....................................................................................................................................
.................. ..................................................................................................................
............................................................... .....................................................................
............................................................................................................ va rog sa
aprobati achizitionarea urmatoarelor materiale sau
aparatura : ...................................................................................................................
.............................................................. ......................................................................
........................................................................................................... .........................
.....................................................................................................................................
................... .................................................................................................................
................................................................ ....................................................................
............................................................................................................. .......................
.....................................................................................................................................
..................... ...............................................................................................................
.................................................................. ..................................................................
............................................................................................................... .....................
.....................................................................................................................................
....................... .............................................................................................................
.................................................................... ................................................................
................................................................................................................. ...................
.....................................................................................................................................
.........................
SOLICITANT,