Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. _____________ S.R.L.

Sediu social:
Nr. Registrul Comertului: _____________ - C.U.I. - ____________

Ediia : 1
Revizia : 0 1 2 3 4
5
Valabil de la :
23.03.2016

FISA POSTULUI
Denumirea postului: MUNCITOR NECALIFICAT IN CONSTRUCTII
Titularul postului:
Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati :
Deservirea echipelor calificate in care sunt repartizati.
Atributiile postului:
Munca unui muncitor necalificat in constructii este de a presta muncii necalificate in domeniul constructilor
civile si al constructilor in general
Obligatiile includ:
-sa incarce, sa descarce sau sa stocheze materiale de constructie si produse, sa le mute in corucioare
-sa pregatesca materialul solicitate in utilizarea procesului tehnologic
-sa le amestece in recipienti
-sa le intinda, sa le taie
-sa sorteze materialul rezultat din demolari
-sa ajute in cadrul echipei deservirea diferitelor masini si echipamente
Lucreaza in general pe santiere unde sunt conditi de vreme schimbatoere , se lucreaza la inltime , in mediu cu
praf si in contact cu materiale de constructie care pot contine substante chimice ,etc.
Desfasurarea activitatii:
pe santiere de constructie,
n cladirile nou construite, unde praful, mizeria si conditiile de vreme schimbatoare sunt inevitabile.
Responsabilitile postului de munc
Cerintele postului:
Studii necesare:medii
Aptitudini si deprinderi necesare:
Apt din punct de vedere medical pentru a desfasura aceste activitati.
Aviz psihologic pentru lucrul la inaltime.
Program de lucru:
8 ore/zi 5 zile/sapatamana
ATRIBUTIUNI PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI SITUATII DE
URGENTA :
Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare
a acestora ;
Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la procesul de munca ;
Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul, pentru a permite acestuia sa se
asigure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru
securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul, pentru realizarea oricaror masuri si
cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia
sanatatii si securitatii lucratorilor;
Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii si
sanatatii in munca
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
S.C. __________________ S.R.L.
_________________________
Am luat la cunostinta: