Sunteți pe pagina 1din 2

Luni

Marti

Joi

Vineri

Miercuri
1
8

X
X

2
9

X
X

3
1
0
1
7

1
5

C.I. Stoica
CCIR
Arbitration
17:00- 21:00

1
6

C.I. Stoica
CCIR
Arbitration
17:00- 21:00

2
2

2
3

2
4

2
9

C.Leaua
Comp. arb. II
18:00-21:00

C.Leaua
Comp. arb. II
18:00-21:00

C.Leaua
Comp. arb. II
18:00-21:00

C.Leaua
Comp. arb. II
18:00-21:00

1
4

1
5

L. Mihai
Arb. in
domeniul
propr. Int.
16:00-20:00

1
6

x
x
C.I. Stoica
CCIR
Arbitration
17:0021:00
x
C.Leaua
Comp. arb.
II
18:0021:00
C.Leaua
Comp. arb.
II
18:0021:00
x

4
1
1
1
8

2
5

X
X
C.I. Stoica
CCIR
Arbitration
17:0021:00
x

Sambata
Februarie
6 x
1 x
3
2 C.I. Stoica
0 CCIR Arbitration
9:00- 13:00

5
1
2
1
9

x
x

2
6

2 x
7
Martie
C.Leaua
5 C.Leaua
Comp. arb.
Comp. arb. II
II
09:00-15:00
18:0021:00
C.Leaua
1 C.Leaua
Comp. arb.
2 Comp. arb. II
II
09:00-15:00
18:0021:00
L. Mihai
1 L. Mihai ( prof.
(prof.
9 invitat WIPO)
invitat
Arb. in
WIPO)
domeniul propr.
Arb. in
Int.
domeniul
09:00-15:00
propr. Int.
16:0020:00

1
0

1
1

1
7

L. Mihai
(prof.
invitat
WIPO)
Arb. in
domeniul
propr. Int.
16:0020:00

1
8

C.I. Stoica
CCIR
Arbitration
17:0021:00
x

Duminica
7
1
4
2
1

X
X

2
8

1
3

2
0

L. Mihai ( prof.
invitat WIPO)
Arb. in domeniul
propr. Int.
09:00-15:00

2
1
2
8

2
2
2
9

C. Buglea
Solutionarea
litiigiilor
dintre state
si com. de
alta
nationalitate.
18:00
21:00

C. Buglea
6
Solutionarea
litiigiilor
dintre state
si com. de
alta
nationalitate.
18:00
21:00

1
1

D. Sitaru
Contr. Com.
Int.
16:00- 20:00

1
2

D. Sitaru
Contr. Com.
Int.
16:00- 20:00

1
3

1
8

D. Sitaru
Contr. Com.
Int.
16:00- 20:00

1
9

D. Sitaru
Contr. Com.
Int.
16:00- 20:00

2
0

M. Diaconu
Arb.in
domeniul
sportului
09:00- 13:00
17:00- 21:00

M. Diaconu
Arb.in
domeniul
sportului
09:00
13:00
17:00-21:00

2
3
3
0

x
x

C. Buglea
Solutionare
a litiigiilor
dintre state
si com. de
alta
nationalitat
e.
18:00
21:00
D. Sitaru
Contr. Com.
Int.
16:0020:00
D. Sitaru
Contr. Com.
Int.
16:0020:00

2
4
3
1

C. Buglea
Solutionare
a litiigiilor
dintre state
si com. de
alta
nationalitat
e.
18:00
21:00
D. Sitaru
Contr. Com.
Int.
16:0020:00
D. Sitaru
Contr. Com.
Int.
16:0020:00

1
4

2
1

M. Diaconu
(Luigi
Fumagalli)
Arb.in
domeniul
sportului
17:00
21:00

2
5
1

1
5

2
2

2
6
2

M. Diaconu
x
(Luigi
Fumagalli)
Arb.in
domeniul
sportului
17:00
21:00
Aprilie
C. Buglea
9 C. Buglea
Solutionare
Solutionarea
a litiigiilor
litiigiilor dintre
dintre state
state si com. de
si com. de
alta
alta
nationalitate.
nationalitat
09:00 14:00
e.
18:00
21:00
D. Sitaru
1 x
Contr. Com. 6
Int.
16:0020:00
x
2 x
3

2
7

x
x

1
0

C. Buglea
Solutionarea
litiigiilor dintre
state si com. de
alta
nationalitate.
09:00 13:00

1
7

2
4