Sunteți pe pagina 1din 5

Sorin VLASE

1

Capitolul 3

STATICA SISTEMELOR DE PUNCTE MATERIALE

3.1. Introducere

Capitolul care urmează are mai mult o importanţă pentru

construcţia teoretică a mecanicii şi motivează introducerea şi utilizării

unei noţiuni extrem de importante în mecanică şi anume noţiunea de

moment al forţei.

Se consideră un sistem de puncte materiale alcătuit din n particule.

Fiecare punct material are vectorul de poziţie

r r în raport cu un sistem

i

de referinţă considerat fix. Rezultanta forţelor r exterioare care acţionează

asupra punctului material i va fi notată r

F

i

, iar forţa exercitată de punctul

material j asupra punctului i cu

F

ji

. Forţele interioare vor fi egale două

câte două conform principiului acţiunii şi reacţiunii:

r

F

ij

=

r

F

ji

sau:

r

F

ij

+

r

F

ji

= 0

(3.1)

În cele ce urmează ne propunem să studiem echilibrul întregului

sistem.

Studiul

urmăreşte va justifica

introducerea noţiunii de

moment al forţei din

capitolul următor.

Această

noţiune

permite eliminarea

forţelor de legătură

dintr-un sistem de

puncte materiale, având

ca aplicaţie majoră

studiul echilibrului

rigidului şi a sistemelor

de rigide.

Sorin VLASE 1 Capitolul 3 STATICA SISTEMELOR DE PUNCTE MATERIALE 3.1. Introducere Capitolul care urmeazPDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com " id="pdf-obj-0-215" src="pdf-obj-0-215.jpg">

Fig.3.1 Sistem de puncte materiale

2

MECANICĂ. STATICA

3.2. Ecuaţiile de echilibru ale unui sistem de puncte materiale

Se consideră un sistem de puncte materiale cu masele r m i . Asupra

punctului

interioare

i

acţionează

rezultanta

forţelor

exterioare

F

i

şi forţele

r

F

ji

din partea punctului j. Ecuaţiile de echilibru scrise pentru

cele n puncte ale sistemului vor fi de forma:

0 =

r

F

i

+

r

F

ji

(3.2)

unde i = 1,2,…,n. S-a făcut convenţia

r

F

ii

= 0

(forţa exercitată de punctul

material asupra lui însuşi este zero). Există 3n ecuaţii de acestă formă,

3n necunoscute poziţii de echilibru şi n(n-1)/2 necunoscute forţe de

legătură, deci problema este în general nedeterminată. Pentru a putea

determina poziţiile de echilibru sau forţele interioare trebuiesc introduse

condiţii suplimentare sau informaţii suplimentare referitoare la natura

forţelor interioare. Să încercăm să formulăm nişte concluzii generale

privind sistemul de puncte materiale.

Însumând toate relaţiile se obţine:

0 =

n

i =

1

r

F

i

+

n

n

∑∑

i

=

1

j

=

1

r

F

ji

Suma forţelor interioare este:

r

F

int

=

n

n

∑∑

i =

1

j

=

1

r

F

ij

= 0

(3.11)

(3.12)

în virtutea relaţiei 3.1, forţele interioare anulându-se două câte două.

Se va nota cu

r

F

ext

=

n

  • i = 1

r

F

i

suma forţelor exterioare. Se poate deci scrie:

r

F

ext

= 0

(3.14)

Deci pentru a avea echilibru avem condiţia necesară: rezultanta

forţelor exterioare care acţionează asupra sistemului trebuie să fie

egală cu zero.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Sorin VLASE

3

Mai departe se scrie legea lui Newton pentru punctul material i:

n

r r 0 = F + ∑ F (3.2) i ji j = 1 r şi
r
r
0 =
F
+
F
(3.2)
i
ji
j = 1
r
şi se înmulţeşte vectorial la stânga cu
r
:
i
r
n
r
r
r
0 =
r
F
+
r
F
(3.22)
i
i
i
ji
j
= 1
Adunând aceste relaţii scrise pentru
toate punctele materiale se obţine:
n
r
n
n
r
r
0 =
∑ i
r
F
+
F
i
   r r
i
ji
 
i =
1
i
=
1
j
=
1
(3.23)
Suma produselor vectoriale:
Fig.4.3 Momentul forţelor
interne
n
r
r
n
r
r
ext
r
F
=
M
=
M
(3.25)
i
i
Oi
O
i =1
i
=1

va reprezenta momentul forţelor exterioare sistemului, calculat în raport

cu punctul O (vezi în continuare cap.4). Ultimul termen poate fi scris:

n

i =

1

   r r

i

n

j

=

1

r

F

ji

  =

n

n

∑∑ i

r

r

i

=

1

j

=

1

r

F

ji

Conform figurii 3.3,

r

r

i

r

F

ji

+

r

r

j

r

F

ij

=

r

r

i

r

F

ji

+

(

r

r

i

+

A A

i

j

)

r

F

ij

=

=

r

r

i

r

F

ji

+

r

r

i

r

F

ij

+

A A

i

j

r

F

ij

=

r

r

i

(

r

F

ji

+

F )= 0

r

ij

Rezultă:

(3.27)

(3.27)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

4

MECANICĂ. STATICA

n

n

∑∑ i

r

r

i =

1

j

=

1

r

F

ij

= 0

(3.28)

Relaţia (3.23) devine:

r

M

O

= 0

Rezultă

că

o

condiţie

necesară

de echilibru

este:

Momentul

rezultant al forţelor exterioare este egal cu zero.

Am considerat că noţiunea de moment este cunoscută din liceu. Ea

va fi reluată şi dezvoltată în capitolul care urmează.

Se

porneşte de

la

ecuaţia de echilibru

 

scrisă pentru un punct

material:

 
 

n

 

r

r

 

0 =

F

i

+

i

= 1

F

ji

care va fi înmulţită scalar cu

dr r

i

:

 

n

 

r

 

j = 1

r

 

0 =

 

r

Fdr

i

i

+

r

F dr

ji

i

.

(3.41)

Se adună relaţiile pentru toate punctele materiale obţinând:

Termenul:

0 =

n

i =

1

r

r

Fdr

i

i

+

n

n

∑∑

i

=

1

j

=

1

r

r

F dr

ji

i

ext

dL

=

n

i =

1

r

Fdr

i

r

i

=

n

i

=

1

ext

dL

i

(3.42)

(3.45)

este lucrul mecanic elementar al forţelor exterioare, iar

  • dL int

=

n

n

∑∑

i =

1

j

=

1

r

F

ji

r

dr

i

(3.46)

lucrul mecanic elementar al forţelor interioare. În final se obţine relaţia:

0

=

ext

dL

+

int

dL

(3.47)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Sorin VLASE

5

În cazul echilibrului sistemului: Lucrul mecanic elementar total al

forţelor interioare şi exterioare care acţionează asupra fiecărui

membru al sistemului este egal cu zero (condiţie necesară).

În rel.(3.47) a fost separat lucrul mecanic al forţelor exterioare de

lucrul mecanic al forţelor interioare. Acesta din urmă este nul în cazul

rigidului.

Condiţiile formulate nu sunt foarte utile pentru analiza unui sistem

de puncte materiale, ele trebuiesc completate cu informaţii referitoare la

tipul de legături existent între punctele materiale. Numai în acest fel se

poate obţine o abordare completă a problemei, cu un set de condiţii

necesare şi suficiente care vor descrie situaţia de echilibru.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com