Sunteți pe pagina 1din 2
Nomina Group Expert S.R.L. Cod Fiscal: J03/1807/05.10.2005 R 18014580 Cont: RO 03 INGB 0000 9999
Nomina Group Expert S.R.L.
Cod Fiscal: J03/1807/05.10.2005
R 18014580
Cont: RO 03 INGB 0000 9999 0140 9976
SEDIUL CENTRAL
Pitesti, Calea Craiovei, Bl. 22,
Sc. G, Et. 2, Ap. 9, jud. Argeş
Asociatia InteligenT Cod fiscal: 18576570 Cont: RO 96 INGB 0000 9999 0242 9809 SEDIUL CENTRAL
Asociatia InteligenT
Cod fiscal: 18576570
Cont: RO 96 INGB 0000 9999 0242 9809
SEDIUL CENTRAL
Piteşti, strada Emil Racoviţă,
nr. 32A, jud. Argeş.

Regulament Concursul Naţional comunicare.ortografie.ro

Concursul Naţional comunicare.ortografie.ro este organizat de către Asociaţia InteligenT în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Editura

Nomina. Concursul se organizează în şcoli la nivel naţional pentru elevii claselor II, III,

IV.

Pentru pregătirea suplimentară a elevilor cu subiecte tip concurs se recomandă următoarea bibliografie:

1. Programa şcolară pentru clasele II, III, IV.

2. Jurnal de lectură clasa II, III, IV,

3. Comunicare ortografie.ro II, III, IV,

4. Invăţăm să comunicăm corect clasa II, III, IV

Perioada de înscriere este 15 septembrie 2015 29 februarie 2016.

Proba de evaluare naţională se va desfăşura 19 aprilie 2016 pentru clasele II, III, IV. În cazul în care Ministerul Educaţiei organizează vreo activitate naţională (testare pentru elevii clasei a VIII-a, proba de simulare la bacalaureat etc.) data organizării concursului se modifică şi va fi comunicată ulterior.

Durata probei scrise va fi de 60 minute.

În judeţele/sectoarele unde numărul de elevi înscrişi este foarte mare, cadrele didactice implicate organizează câte un test preliminar în luna decembrie 2015 şi luna februarie 2016. Este obligatoriu ca testul să fie gratuit, iar subiectele şi baremele de corectare vor fi afişate pe siteul www.edituranomina.ro

Afişarea rezultatelor se face la sediul şcolii unde s-a desfăşurat proba de examen.

Testul pentru etapa a II-a va fi gratuit, iar subiectele vor fi selectate din materia de studiu predată până jumătatea semestrului al II-lea. Subiectele şi baremele de corectare vor fi afişate pe siteul www.edituranomina.ro

La această probă lucrările vor fi corectate de către Comisia judeţeană de evaluare. Notele vor fi trecute pe borderouri şi trimise atât către unităţile şcolare care au organizat proba, cât şi către Asociaţia InteligenT până pe 25 mai 2016.

În cazul în care într-un judeţ nu se organizează Comisia Judeţeană de Evaluare, lucrările se duc către Comisia Naţională de evaluare.

Comisia Judeţeană de Evaluare va fi formată din metodişti, alţi profesori desemnaţi de către reprezentantul ISJ.

Comisia Naţională de Examinare va fi formată din 6 persoane (inspectori, profesori, metodişti), care vor finaliza, propune şi stabili subiectele de concurs.

Rezultatele finale vor fi puse pe site-ul Editurii Nomina pe 10 iunie 2016.

Pentru cei mai buni elevi care obţin punctaje de 90-100 se vor acorda diplome.

Toate datele despre acest concurs, respectiv indicatorii de performanţă, pot fi folosite de către Inspectoratele Şcolare şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale în evaluarea activităţii cadrelor didactice.

Persoana de contact: Dobrin Marius 0741488918