Sunteți pe pagina 1din 3

Dumnezeu are nevoie de oameni de azi Barbatii care vor sta naintea Lui ?i ascult?

glasul Lui de zi cu zi,


Barbatii care nu au nici o dorin?? n inima lor pentru oricine sau orice alta dect
Dumnezeu nsu?i,
Barbatii care se tem de El, att de mult nct ei ur?sc p?catul n orice form? ?i iubesc
dreptatea ?i adev?rul n toate c?ile lor,
Barbatii care au dep??it mnia ?i gndurile p?c?toase sexual, ?i care mai degrab? ar
muri dect s? p?c?tuiasc? cu gndul sau atitudine,
B?rba?ii ale c?ror stil de via?? de zi cu zi este una de a lua crucea ?i ap?snd p
e la perfec?iune, ?i care sunt n mod constant de lucru la propria lor mntuire cu f
ric? ?i cutremur,
B?rba?i, plini de Duhul Sfnt, care sunt att de nr?d?cina?i ?i ntemeia?i n iubire care
nimic nu le poate muta vreodat? ntr-o atitudine lipsit? de iubire fa?? de o alt?
fiin?? uman?, orict de mare provocarea,
Barbatii care sunt att de nr?d?cina?i ?i ntemeia?i n umilin?? c? nici lauda din part
ea oamenilor, nici cre?terea spiritual?, nici un divin aprobat minister, nici or
ice altceva va fi capabil de a face s? piard? con?tiin?a lor fiind mai mic dect c
el de to?i sfin?ii,
Barbatii care au o n?elegere a naturii ?i scopului lui Dumnezeu, prin Cuvntul S?u,
?i care tremur? la acest cuvnt, astfel nct acestea nu vor supune nici cea mai mic?
porunc? sau neglijen?a de a preda altora,
Barbatii care proclam? tot planul lui Dumnezeu ?i expune curvia religioas? ?i tr
adi?iile omene?ti nebiblice,
Barbatii care au descoperirea Duhului Sfnt despre taina evlaviei, pe Hristos care
a venit n trup ?i a deschis o cale nou? ?i vie prin carnea,
Barbatii care sunt srguincio?i ?i muncitori, dar care au, de asemenea, un sim? al
umorului, ?i ?tiu cum s? se relaxeze ?i s? se joace cu copiii ?i se bucur? de d
arurile bune ale lui Dumnezeu n natur?,
Barbatii care nu sunt asce?i, dar care n acela?i timp s? tr?iasc? o via?? discipl
inat? ?i care nu se tem de greut??i,
Barbatii care nu au nici un interes n haine sau vedere scumpe vizitare ?i care nu
?i pierd vremea n activit??i neprofitabile sau bani pe cump?r?turi inutile,
Barbatii care au r?stignit pofta de a savura mnc?ruri alese ?i care nu sunt nrobi?
i de muzic?, de sport sau de orice alt? activitate legitim?,
Barbatii care au fost disciplina?i cu succes de Dumnezeu n focul ntrist?rii, abuz,
necazuri, acuza?ie fals?, boal? fizic?, greut??i financiare ?i opozi?ia de la r
ude ?i lideri religio?i,
Barbatii pline de mil?, care pot simpatiza cu cei mai r?i dintre p?c?to?i ?i cei
mai r?i dintre credincio?i, ?i au o speran?? pentru ei, pentru c? ei se conside
r? a fi cel mai important tuturor p?c?to?ilor,
Barbatii care sunt att de adnc nr?d?cinate n siguran?a iubirii Tat?lui lor Ceresc c?
ei nu sunt ngrijora?i de nimic, sau frica de Satana sau oameni r?i sau situa?ii
dificile sau nimic,
Barbatii care au intrat n odihna lui Dumnezeu, creznd n puterea suveran? a lui Dumn
ezeu n toate problemele pentru cele mai bune lor ?i, prin urmare, care i mul?umesc
mereu pentru to?i oamenii, pentru toate lucrurile ?i n toate circumstan?ele,
B?rba?ii care ?i g?sesc bucuria numai n Dumnezeu ?i care sunt, prin urmare, plin d
e bucuria Domnului, avnd biruin?? toate starile proaste,
Oamenii de credin?? vie, care nu au ncredere n ei n?i?i sau abilit??ile lor natural
e, dar ncredere deplin? n Dumnezeu este Ajutorul lor, infailibil n toate situa?iile
,
B?rba?ii care tr?iesc, nu de ndemnurile ra?iunii lor, ci prin c?l?uzirea Duhului
Sfnt,
Barbatii care au fost boteza?i cu adev?rat n Duhul Sfnt ?i cu foc de Hristos nsu?i
(?i nu doar exalta?i de vreo imita?ie emo?ional? sau convins de vreun argument t
eologic),
B?rba?ii care tr?iesc n mod constant sub ungerea Duhului, nzestrat cu darurile sup
ranaturale pe care El le-a dat,
Barbatii care au revela?ie a bisericii ca trup al lui Hristos (?i nu o adunare s
au o denumire), ?i care dau toate energiile, toate bunurile materiale ?i daruri

spirituale pentru a construi biserica,


Barbatii care au nv??at s? ?in? n fru limba lor, prin ajutorul Duhului Sfnt ?i ale c
?ror limbi sunt acum aprinse de Cuvntul divin,
Barbatii care au p?r?sit to?i, care nu mai sunt atrase de bani sau lucruri mater
iale, ?i care doresc cadouri de la al?ii,
Barbatii care se poate avea ncredere lui Dumnezeu pentru toate nevoile lor p?mnte?
ti ?i care nu fac aluzie cu privire la nevoile lor materiale sau laud? despre mu
nca lor, fie n conversa?ia lor sau prin scrisori ?i rapoarte,
Barbatii care nu sunt nc?p??na?i, dar blnd, ?i deschis la critici ?i dornici de cor
ectare de la fra?ii mai mari ?i mai n?elep?i,
Barbatii care nu au nici o dorin?? de a domina sau sf?tui pe al?ii (de?i gata s?
dea sfaturi, atunci cnd a cerut pentru), ?i care nu au nici o dorin?? de a fi co
nsiderat ca fra?i "mai mari", sau lideri, dar care doresc doar s? fie fra?i ?i s
lujitori ai obi?nuite toate,
Barbatii care sunt u?or pentru a ob?ine, mpreun? cu, ?i care sunt dispu?i s? fie
deranjat ?i profitat de c?tre al?ii,
Barbatii care vor face nici o distinc?ie ntre milionar ?i cer?etor, cu pielea alb
? ?i negricios, intelectualul ?i idiot, ?i cultiva?i ?i barbar, dar care le va t
rata pe to?i la fel,
Barbatii care nu vor fi influen?ate de c?tre lor de so?ie, copii, rude, prieteni
sau al?i credincio?i s? se r?ceasc? off chiar u?or n devotamentul lor fa?? de Hr
istos sau ascultarea lor de poruncile lui Dumnezeu,
Barbatii care nu poate fi mituit pentru a compromite prin orice recompens? care
Satana poate oferi (dac? onoare sau bani sau orice altceva),
Barbatii care sunt martori nenfrica?i ai lui Hristos, temndu-se nici conduc?torii
religio?i, nici capete laice,
B?rba?ii care doresc s? v? rug?m s? nu fiin?? uman? de pe fa?a p?mntului, ?i care
sunt dispu?i s? jignesc pe to?i oamenii, dac? este necesar, n scopul de a mul?um
i lui Dumnezeu singur,
B?rba?i pentru care slava lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu ?i mp?r??ia lui Dumneze
u au ntotdeauna prioritate fa?? doar nevoile umane ?i propriul confort,
Barbatii care nu poate fi sub presiune, fie de c?tre alte persoane sau de propri
a lor motiv n a face "fapte moarte" pentru Dumnezeu, dar care sunt dornici ?i de
con?inut pentru a face voia lui Dumnezeu pentru via?a lor singur,
Barbatii care au discern?mntul Duhului pentru a distinge ntre ceea ce este suflete
sc ?i spiritual n lucrarea cre?tin?,
B?rba?ii care se uit? la lucrurile din punct de vedere ceresc ?i nu una p?mnteasc
?,
Barbatii care vor refuza toate onorurile p?mnte?ti ?i titluri le-a oferit pentru
munca lor de Dumnezeu,
B?rba?ii care ?tiu s? se roage f?r? ncetare, ?i, de asemenea, cum s? posteasc? ?i
s? se roage, atunci cnd este necesar,
Barbatii care au nv??at s? dea cu generozitate, cu bucurie, secret ?i cu n?elepciu
ne,
Barbatii care sunt dispu?i s? fie toate lucrurile pentru to?i oamenii, pentru ca
prin toate mijloacele s-ar putea salva ceva,
Barbatii care au o dorin?? de a vedea pe al?ii nu numai salva?i, ci discipoli, d
e asemenea, f?cute de Hristos, ?i aduse la cuno?tin?a adev?rului ?i a ascultarea
de toate poruncile lui Dumnezeu,
Barbatii care au o dorin?? de a vedea o m?rturie pur? stabilit pentru Dumnezeu, n
fiecare loc,
Barbatii care au o pasiune arz?toare pentru aL vedea pe Hristos glorificat n bise
ric?,
Barbatii care nu caut? propria lor n orice problem?,
Barbatii cu autoritate spiritual? ?i demnitate spiritual?,
Barbatii care vor sta numai pentru Dumnezeu n lume, dac? este necesar,
Barbatii care sunt total f?r? compromisuri, cum ar fi apostolilor ?i profe?ilor
din vechime.
Lucrarea lui Dumnezeu n lume sufer? de azi, pentru c? astfel de oameni sunt pu?in
i la num?r. Determina?i cu toat? inima ta, care va fi un astfel de om pentru Dum

nezeu, n mijlocul unui neam p?c?tos ?i preacurvar ?i o cre?tin?tate compromite. D


eoarece nu exist? nici o p?rtinire cu Dumnezeu, este posibil pentru tine de a fi
un astfel de om, cu condi?ia s? v? doresc sincer s? fie una. Din moment ce Dumn
ezeu cere devotament ?i ascultare numai n domeniul con?tient al vie?ii cuiva, est
e posibil pentru tine de a fi un astfel de om, chiar dac? zona constienta a viet
ii tale poate fi limitat. (Acest domeniu va p?stra n cre?tere pe m?sur? ce umbli n
lumin? ?i ap?sa?i pe la perfec?iune). Nu exist? nici o scuz?, atunci de ce nu p
oate fi un astfel de om. Deoarece nimic bun nu locuie?te n trup, trebuie s? c?ut?
m pentru harul de la Dumnezeu de a avea virtu?i enumerate mai sus. Striga la Dum
nezeu de zi cu zi, atunci, c? El ?i va da har pentru a fi un astfel de om n aceste
a, ultimele zile ale epocii.