Sunteți pe pagina 1din 3

TNCERCARI AUTORIZATE

DEN UM IRE PRO FIL/ NOMENCLATOR TNCERCARI

ANCFD

Agregate naturale pentru lucrari de CF ~i


drumuri

Echivaientul de nisip

SR EN 933-8:2012

AR

Armaturi de rezistenta din OB, sarma sau plase


sud ate

Materiale metalice. Tncercarea la tractiune.


Metoda de lncercare (la temperatura ambianta)
Otel pentru armarea betonului. Rezistenta la
tractiune plase sudate

SR EN ISO 15630-1:2011
SR EN ISO 15630-2:2011

BBABP

Beton, beton armat ~i beton precomprimat

Clase de consistenta: metoda tasarii - Tncercari


pe beton proaspat

SR EN 12350-2:2009

Consistenta betonului prin metoda cu masa de


raspandire. Tncercari pe beton proaspat
Continut aer oclus - Tncercari pentru beton
proaspat
Densitatea betonului intarit -Tncercari pentru
beton lntarit
Determinarea densitatii - Tncercari pentru
beton proaspat
E~antionare - Tncercari pe beton proaspat
Tncercari preliminare - Tncercari pentru beton
proaspat
Pregatirea ~i conservarea epruvetelor pentru
incercari pe beton lntarit
Rezistenta la compresiune a epruvetelor Tncercari pentru beton lntarit
Rezistenta la lncovoiere a epruvetelor Tncercari pe beton intarit
Rezistenta la lnghet-dezghet - Tncercari pentru
beton lntarit
D
Capacitate portanta
Caracteristici de compactare. Tncercarea Proctor
Grad de compactare
Prelevare probe - Tncercari pentru mixturi
asfaltice ~i lmbracaminti bituminoase executate
la cald

SR EN 12350-5:2009
SR EN 12350-7:2009
SR EN 12390-7:2009
SR EN 12350-6:2009
SR EN 12350-1:2009
SR EN 206-1:2002
+A1:2005+A2:2005+C91:2008+C92:2012**
(SR EN 206-1:2014)*
SR EN 12390-2:2009
SR EN 12390-3:2009+AC:2011
'

SR EN 12390-5:2009
SR CEN/TS 12390-9:2009*
SR 3518:2009

Drumuri
SR EN 13286-47:2012*
CD 31-2002
STAS 2914/4-89
STAS 1913/13-83
STAS 9850-89
~

SR EN 12697-27:2002

GTF

Geotehnica ~i t~ren de fundare

Amestecuri de agregate netratate ~i tratate cu


lianti hidraulici. Metoda de determinare in

SR EN 13286-2:2p11+AC:2013

laborator a masei volumice de referinta ~i a


continutului de apa. Compactare Proctor
Determinarea capacitatii portante cu parghia
Benkelman
Lucrari de imbunatatiri funciare. Verificarea
compactarii terasamentelor. Determinarea
gr:adului de compactare realizat
MBM
Confectionare epruvete -Tncercari ale
Cimentului
Continutul de humus din agregate
Densitatea in stare uscata; idem in stare de
umiditate naturala.Tncercari pe agregate
Determinarea formei particulelor. Coeficient de
aplatizare - Tncercari pentru determinarea
caracteristicilor geometrice ale agregatelor
Determinarea formei particulelor. Coeficient de
forma - Tncercari pentru determinarea
caracteristicilor geometrice ale agregatelor
Determinarea granulozitatii: analiza
granulometrica prin cernere -Tncercari pentru
determinarea caracteristicilor mecanice ~i fizice
ale agregatelor.
Determinarea masei volumice in vrac. Tncercari
pe agregate
E$antionare probe agregate
Parti levigabile din agregate
Pasta de consistenta standard. Tncercari pe
ciment
Rezistenta la compresiune $i incovoiere a
cimentului
Stabilitatea cimentului
Starea de conservare -Tncercari pentru ciment
Timp de priza al Cimentului
Valori medii b/a $i c/a ale granulelor cu dmin >
7,lmm
MD
E$antionarea liantilor bitumino~i

MTZ
Determinarea rezistentei la compresiune a
mortarului intarit
p
Determinarea rezistentei la incovoiere. Tncercari
pentru borduri din beton
Rezistenta la intindere prin despicare. Tncercari
pe pavele din beton

CD 31-2002

STAS 9850-89
Materiale pentru betoane

~i

mortare

SR EN 196-7:2008
STAS

4606~80

STAS 4606-80

SR EN 933-3:2012

SR EN 933-4:2008

SR EN 933-1:2012

SR EN 1097-3:2002
SR EN 932-1:1998
STAS 4606-80
SR EN 196-3+A1:2009
SR EN 196-1:2006
SR EN 196-3+A1:2009
C140-86
SR EN 196-3+A1:2009
STAS 4606-80
Materiale pentru drumuri
SR EN 58:2012
Mortare pentru tencuieli ~i zidarii
SR EN 1015-11:2002+A1:2007
Prefabricate
SR EN 1340:2004+AC:2006
SR EN 1338:2004+AC:2006
~i

ZP

Zidarie

pereti

Determinarea absorbtiei de apa prin fierbere


pentru ruperea capilaritatii a elementelor din
argila arsa pentru zidarie

SR EN 772-7:2000

it

Determinarea densitatii aparente in stare


uscata. lncercari pe elemente pentru zidarie de
argila arsa
Determinarea dimensiunilor caramizilor
Determinarea dimensiunilor elementelor de
zidarie din agregate grele $i U$Oare
Determinarea rezistentei la compresiune a
elementelor pentru zidarie din argila arsa
Rezistenta la compresiune - incercari pentru
corpuri din zidarie dam beton celular
autoclavizat
Rezistenta la compresiune. Tncercari pe
elemente pentru zidarie din beton

SR EN 772-13:2001
SR EN 772~16:2011
SR EN 772-16:2011
SR EN 772-1:2011

SR EN 679:2006

SR EN 772-1:2011

'tt---j~a'C\do;_ro\ l 0~\0tv.\t

~ i--~ )~ EA'<'J'~c0\ / i' ~D0