Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE

pe propria rspundere dat n temeiul art. 71 alin. (1) a Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate,
ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, astfel cum a fost completat
prin Legea nr. 4/2014

Subsemnat (ul/a) .................................................................................................... domiciliat n


........................str. ..................................... nr. ........ bloc. .......... scara. ...... etaj ...... ap. .......................
jude/sector ..................................... telefon ............................. act identitate............................
seria ....... nr. ..........................C N P / NIF .................................................. eliberat
de ...........................la data ...........................(cod numeric personal / numr de identificare fiscal)
n calitate de.................................... pentru firma ............................................................. avnd
numr de ordine n registrul comerului ............................... cod unic de
nregistrare
......................................
cu
sediul
profesional
n:
localitatea .................................................. str. .............................................nr. ........... bloc ..........
scara
.........
etaj
........
ap.
........
jude/sector
.............................................
telefon ...................................... fax ...................................
email .................................................. web site ...........................................

DECLAR PE PROPRIA RSPUNDERE:


c soia/soul ................................................ act identitate............................ seria .......
nr. ..........................C N P / NIF .................................................. eliberat de ...........................la
data ...........................(cod numeric personal / numr de identificare fiscal) particip, n mod
obinuit,
la activitatea desfurat de ntreprinderea individual/persoana fizic
autorizat ............................................. ncepnd cu data de ......................................;

ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c declaraiile inexacte sunt


pedepsite conform legii.

Data: ..........................

Semntura .................................