Sunteți pe pagina 1din 28

Auditorii raspund pentru prejudiciile cauzate cu intentie, iar raspunderea civila a auditorului se

face pentru prejudiciile provocate din culpa in executarea contractului de audit, conform unui act
normativ intrat in vigoare joi.
Incepand de joi auditorii statutari sau firmele de audit raspund, conform legii, pentru
prejudiciile cauzate cu intentie, conform Deciziei Consiliului pentru Supravegherea in Interes
Public a Profesiei Contabile nr 45/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului
privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit aprobat prin Decizia
Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr.
17/2010.
Decizia a fost luata de Consiliu in data de 31 octombrie 2013, a fost publicata in Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013 si a intrat in vigoare la data publicarii.
Regulamentul privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit a fost
aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii
de Audit Statutar nr. 17/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 14
martie 2011.
Limitarea raspunderii auditorului nu se aplica, daca s-a produs din cupla
Potrivit noului act normativ, raspunderea civila a auditorului statutar sau a firmei de audit se
facepentru prejudiciile provocate din culpa, in executarea contractului de audit sau in
legatura cu acesta.
Anterior, raspunderea civila se referea la prejudiciile provocate cu intentie directa ori din culpa in
executarea contractului de audit sau in legatura cu acesta.
Limitarea raspunderii civile se face la contravaloarea a:

3 onorarii de audit stabilite in contractul de audit, datorate de catre client auditorului


statutar sau firmei de audit, in conformitate cu prevederile contractului de audit avand ca
obiect auditul statutar al situatiilor financiare anuale ale unei societati comerciale care nu
este cuprinsa in categoria entitatilor de interes public;

5 onorarii de audit stabilite in contractul de audit, datorate de catre client auditorului


statutar sau firmei de audit, in conformitate cu prevederile contractului de audit avand ca
obiect auditul statutar al situatiilor financiare anuale ale unei entitati de interes public.

In plus, conform Deciziei nr 45/2013, limitarea raspunderii auditorului statutar sau a firmei de
auditnu se aplica in situatiile in care se dovedeste ca prejudiciul material cauzat altuia prin
incalcarea indatoririlor profesionale de catre auditorii statutari sau de catre firmele de audit s-a
produs din culpa grava a acestora.
Intentia si culpa au fost redefinite
Potrivit Deciziei CSIPPC nr 45/2013, au fost redefinite intentia si culpa.
Astfel, intentia nu mai este considerata de doua tipuri, directa si indirecta, ci doar intentie, iar
textul ramane apropiat ca forma de cel al intentiei directa, care era mentionata in lege anterior.
Mai exact, o fapta este considerata a fi savarsita cu intentie, atunci cand autorul prevede
rezultatul faptei sale si fie urmareste producerea lui prin intermediul faptei, fie, desi nu il
urmareste, accepta posibilitatea producerii acestui rezultat.
In schimb, spre deosebire de intentie, cupla a devenit de doua tipuri, culpa si culpa grava, desi
anterior nu se facea nicio diferenta.

Astfel, o fapta este considerata a fi savarsita din culpa, atunci cand autorul fie prevede
rezultatul faptei sale, dar nu il accepta, socotind fara temei ca nu se va produce, fie nu
prevede rezultatul faptei, desi trebuia sa il prevada.
De asemenea, o fapta este considerata a fi savarsita din culpa grava, atunci cand autorul a
actionat cu o neglijenta sau imprudenta pe care nici persoana cea mai lipsita de dibacie
nu ar fi manifestat-o fata de propriile interese.
In consecinta la aceste redefiniri, s-a abrogat prevederea ca limitarea raspunderii auditorului
statuar sau al firmei de audit nu se aplica in situatiile in care se dovedeste ca incalcarea
indatoririlor profesionale de catre auditorii statuari sau de catre firmele de audit s-a facut cu
intentie directa.

Dispun anularea n tot a Deciziei de respingere a


cererii de finanare privind proiectul Central
fotovoltaic de de producere a energiei electrice din
Comentarii

Link

Operator date 3918


ROMNIA
CURTEA DE APEL PITETI
SECIA COMERCIAL I DE CONTENCIOS administrativ I FISCAL
DOSAR NR- SENTINA NR. 232/Fedina public din 17 decembrie 2009
Curtea compus din:
PREEDINTE: Ioana Miri judector
Grefier: - Pe rol fiind pronunarea, n prim instan, asupra ac iunii formulat potrivit Legii
contenciosului administrativ de reclamantul CONSILIUL LOCAL AL ORA ULUI T-PRIN
PRIMAR, mpotriva prtului MINISTERUL ECONOMIEI-DIRECIA GENERAL
ENERGIE, PETROL i GAZE- INTERMEDIAR PENTRU ENERGIE, cu sediul n B, nr.152, sector 1.
La apelul nominal, fcut n edina public, nu au rspuns pr ile.

Procedura, legal ndeplinit.


Dezbaterile asupra fondului au avut loc n edina public din 11 decembrie 2009,
dezbateri ce au fost consemnate n ncheierea de edin de la acea dat, ncheiere ce
face parte integrant din prezenta sentin, iar pronun area s-a amnat la data de 17
decembrie 2009, cnd s-a dat urmtoarea soluie:
CURTEA
Asupra aciunii de fa:
Prin aciunea nregistrat la data de 14.09.2009, reclamantul Consiliul Local al Ora ului
Tac hemat n judecat pe prtul Ministerul Economiei - Direc ia General Energie,
Petrol i Gaze - Intermediar pentru Energie, solicitnd ca prin hotrrea ce se va
pronuna, s se dispun anularea n tot a Deciziei de respingere a cererii de finan are
privind proiectul "Central fotovoltaic de 3 de producere a energiei electrice din
conversia energiei solare n oraul T, Parcul i Tehnologic << PARC ", decizie
comunicat reclamantului prin Scrisoarea de respingere a cererii de finan are nr.XN- din
22.05.2009 i a Deciziei de respingere a contestaiei, comunicat reclamantului prin
Scrisoarea de respingere a contestaiei nr.XV- din 26.06.2009; solicit s se constate c
proiectul depus a fost elaborat n conformitate cu prevederile ui Solicitantului privind -,
AP 4, 2 i n conformitate cu normele legale n vigoare, iar pe cale de consecin , poate
fi admis la finanare.
n motivarea aciunii, reclamantul Consiliul Local al Ora ului a artat c, n calitate de
solicitant, a elaborat Proiectul "Central fotovoltaic de 3 de producere a energiei
electrice din conversia energiei solare n oraul T, Parcul i Tehnologic << PARC " n
condiiile prevzute de Solicitantului pentru Programul "Creterea Economice" Prioritar
() - Creterea eficienei energetice i a securitii furnizrii, n contextul combaterii
schimbrilor climatice, Domeniul de Intervenie ( ") - Valorificarea resurselor regenerabile
de energie pentru producerea de energie, Operaiunea - investi iilor n modernizarea i
realizarea de noi capaciti de producere a energiei electrice i termice prin valorificarea
resurselor regenerabile de energie: biomas, resurse hidroenergetice (n capacit i de
mic putere <10 MW), solare, eoliene, biocombustibili, resurse geotermale i alte surse
regenerabile de energie, acesta fiind depus i nregistrat la registratura prtului sub
nr.-/30.09.2008; cod proiect:1.4.2.1.25; Cod: 2578. Potrivit prevederilor ui Solicitantului Seciunea B, cap.8, punctul 8.1. - procesul de evaluare i selec ie a proiectului parcurge
3 etape: 1) Verificarea conformitii administrative; 2) Verificarea eligibilit ii solicitantului
i a proiectului; 3) Evaluarea tehnic i financiar i selec ia proiectelor, rezultatele
parcurgerii fiecrei etape fiind comunicat n scris solicitantului, n urma adoptrii
deciziei de admitere sau respingere, dup caz, a cererii de finan are.

Reclamantul arat c prtul i-a comunicat: 1) Decizia de admitere a cererii de finan are,
prin "Notificarea confirmrii ndeplinirii criteriilor administrative" transmis cu adresa nr.din 05.11.2008, n urma parcurgerii primei etape; 2) Decizia de admitere a cererii de
finanare, prin "Notificare privind ndeplinirea criteriilor de eligibilitate" nr.-/17.12.2008, n
urma parcurgerii cele de-a doua etape (prin acest document s-a comunicat consiliului
local faptul c, din acel moment are dreptul de <<. efectua activit i care reprezint
"nceperea Lucrrilor ( of work)" adic din acel moment poate s demareze lucrrile de
construcie sau s realizeze primul angajament ferm de comand a echipamentelor>>);
3) Decizia de respingere a cererii de finanare, prin "Scrisoare de respingere a cererii de
finanare" nr.XN- din 22.05.2009 - n urma parcurgerii ultimei etape.
Reclamantul susine c, din coninutul deciziei de respingere a cererii de finan are,
rezult c motivul principal de respingere a fost <<ob inerea punctajului 0 la subcriteriul
4. din de evaluare " de numerar cumulat pe fiecare an din perioada de analiz este
negativ" >>; n subsidiar, au mai fost invocate dou motive: 1) "Se consider c proiectul
nu contribuie la ndeplinirea unui serviciu de interes public conform prevederilor din
Legea nr.51/2006,."; 2) " Se consider c avizul tehnic de racordare eliberat de ctre
Distribuie Piteti i care a fost luat n considerare n etapa conformit ii administrative,
nu este valabil.". Arat c, n termen i n conformitate cu prevederile solicitantului,
consiliul local a formulat contestaia nr.4029 din 29.05.2009, cernd desfiin area deciziei
de respingere, pe motiv c evaluatorul nu a dat o interpretare corect a actelor existente
la dosarul cererii de finanare, combtnd i rspunznd la toate motivele invocate n
coninutul deciziei i depunnd acte n sus inerea contesta iei. Comisia de solu ionare a
contestaiilor, din cadrul prtului, a respins contesta ia, prin Decizia comunicat prin
"Scrisoarea de respingere a contestaiei" nr.XV- din 26.06.2009, re innd n motivare c
la dosar nu a fost depus un aviz de racord corespunztor puterii debitate n sistem de 3
MW, iar proiectul nu poate fi aprobat fr acoperirea acestei inadverten e, celelalte dou
motive invocate n respingerea cererii de finan are fiind apreciate ca nelegale.
Reclamantul arat c, n termen i n conformitate cu prevederile art.2 alin.1 litera i) i
art.7 alin.1 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, a formulat plngerea prealabil nr.5292 din
20.07.2009, prin care a cerut revocarea n totalitate a Deciziei de respingere a
contestaiei, comunicat prin "Scrisoarea de respingere a contesta iei" nr.XV- din
26.06.2009, susinnd c se bazeaz pe o concluzie gre it a comisiei, care decurge din
ignorarea actelor pe care le-a depus i care exist la dosarul cererii de finan are,
referindu-se att la actele transmise n data de 30.10.2008, ca urmare a solicitrii
prtului nr.- din 24.10.2008, ct i la actul transmis, ata at la contesta ie, respectiv
Avizul nr.7969 din 28.05.2009, emis de Distribu ie SA Pite ti, n con inutul deciziei de
respingere a contestaiei, nefcndu-se nici o referire la acest act. De asemenea, a
artat c nu se justific invocarea acestui motiv n ultima etap de evaluare, potrivit ui

Solicitantului, acest motiv putndu-se invoca n prima etap de evaluare; arat c


prtul a dat rspuns negativ plngerii prealabile, fiind comunicat prin scrisoarea nr.- din
17.08.2009, impunndu-se formularea prezentei aciuni, prin care cere instan ei de
judecat s constate c singurul motiv invocat de prt - lips viz tehnic de racordare nu este temeinic i legal i, pe cale de consecin, s anuleze actele administrative
atacate, ntruct la dosarul cererii de finan are () exist avizul tehnic de racordare emis
de Distribuie SA Piteti, nu se justific invocarea acestui motiv (lips act) n ultima etap
de verificare, potrivit prevederilor ui solicitantului, verificarea existen ei actelor fcnduse n etapa verificrii conformitii administrative, criteriile administrative din aceast
etap fiind eliminatorii.
Reclamantul mai arat c, n urma parcurgerii primei etape, prtul i-a comunicat, prin "
Notificarea confirmrii ndeplinirii criteriilor administrative", transmis cu adresa nr.- din
05.11.2008, c cererea de finanare ndeplinete criteriile de conformitate administrativ,
iar prin "Notificarea privind ndeplinirea criteriilor de eligibilitate" nr.-/17.12.2008, i-a
comunicat, n urma parcurgerii celei de-a doua etape, c are dreptul de a <<. efectua
activiti care reprezint "NCEPEREA LUCRRILOR ( OF )" adic din acel moment
poate s demareze lucrrile de construcie sau s realizeze primul angajament ferm de
comand a echipamentelor>>. Pe cale de consecin, n baza acestei notificri,
reclamantul arat c a parcurs procedura de achiziie public de servicii, avnd ca
obiect "Elaborarea proiectului tehnic i a detaliilor de execu ie pentru Centrala
fotovoltaic de 3 de producere a energiei electrice din conversia energiei solare" i a
atribuit Contractul de achiziie public de servicii ofertantului c tigtor, avnd valoarea
de 831.422 lei, fr TVA, angajndu-se ntr-o cheltuial care, pe fondul respingerii cererii
de finanare, pare a fi inutil, deoarece proiectul tehnic i detaliile de execu ie privind
obiectivul de investiie ntocmit nu-i mai serve te la nimic, astfel fiind prejudiciat cu suma
de mai sus.
Prtul Ministerul Economiei - Direcia General Energie, Petrol i Gaze - Intermediar
pentru Energie, prin ntmpinarea depus la dosar la data de 26.11.2009 (36-39), a
solicitat respingerea aciunii formulat de reclamant, s se constate c proiectul depus
de ctre acesta nu a ndeplinit criteriile de selec ie tehnic, n vederea finan rii i s se
menin n vigoare cele dou decizii, respectiv decizia comisiei de selec ie a proiectului,
prin care s-a respins cererea de finanare i decizia de solu ionare a contesta iilor, prin
care s-a respins contestaia formulat de reclamant, ca fiind temeinice i legale. Prtul
a suinut, n esen, c avizul tehnic de racordare eliberat de ctre Distribu ie Pite ti,
dei a fost luat n considerare n etapa conformit ii administrative, la momentul evalurii
s-a constatat c nu este valabil, ntruct proiectul nu are toate avizele i documentele
suport necesare, deci nu este suficient de bine pregtit din punct de vedere tehnic i nu
poate fi finanat din fonduri structurale; avizul tehnic de racordare a fost acordat pentru o
putere Pi = 0,008 MW, aferent unui loc de consum (puterea instalat pentru locul de

consum reprezentat de organizarea de antier) i nu unui loc de producere, fiind


necesar ca avizul s fie acordat pentru productor i nu pentru consumator, pentru o
putere debitat n sistem de 3 MW i nu pentru o putere de 0,008 MW; cele dou
documente transmise de reclamant nu corespund cerinelor prevzute n solicitantului i
nu ntrunesc cerinele HG nr.90/2008.
Referitor la susinerile reclamantului privind angajarea de lucrri, prin contractul de
achiziie public demarat, care reprezint " OF ", prtul precizeaz c acest aspect nu
implic o decizie favorabil asupra acordrii, finan rii acestui proiect.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, Curtea constat c ac iunea formulat de
reclamantul Consiliul Local al Oraului T este ntemeiat.
Reclamantul, n calitate de solicitant, a elaborat Proiectul "Central fotovoltaic de 3 de
producere a energiei electrice din conversia energiei solare n ora ul T, Parcul i
Tehnologic << PARC " n condiiile prevzute de Solicitantului pentru Programul
"Creterea Economice" Prioritar () - Creterea eficien ei energetice i a securit ii
furnizrii, n contextul combaterii schimbrilor climatice, Domeniul de Interven ie ( ") Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie,
Operaiunea - investiiilor n modernizarea i realizarea de noi capacit i de producere a
energiei electrice i termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie:
biomas, resurse hidroenergetice (n capacit i de mic putere <10 MW), solare,
eoliene, biocombustibili, resurse geotermale i alte surse regenerabile de energie,
acesta fiind depus i nregistrat la registratura prtului sub nr.-/30.09.2008; cod
proiect:1.4.2.1.25; Cod: 2578.
Potrivit prevederilor ui Solicitantului - Sec iunea B, cap.8, punctul 8.1. - procesul de
evaluare i selecie a proiectului parcurge 3 etape: 1) Verificarea conformit ii
administrative; 2) Verificarea eligibilitii solicitantului i a proiectului; 3) Evaluarea
tehnic i financiar i selecia proiectelor, rezultatele parcurgerii fiecrei etape fiind
comunicat n scris solicitantului, n urma adoptrii deciziei de admitere sau respingere,
dup caz, a cererii de finanare.
Prtul i-a comunicat reclamantului, n urma parcurgerii primei etape, decizia de
admitere a cererii de finanare, prin "Notificarea confirmrii ndeplinirii criteriilor
administrative" transmis cu adresa nr.- din 05.11.2008; n urma parcurgerii cele de-a
doua etape, decizia de admitere a cererii de finan are, prin "Notificare privind
ndeplinirea criteriilor de eligibilitate" nr.-/17.12.2008; prin acest document s-a comunicat
reclamantului faptul c, din acel moment are dreptul de a efectua activit i care
reprezint "nceperea Lucrrilor ( OF )" adic din acel moment poate s demareze
lucrrile de construcie sau s realizeze primul angajament ferm de comand a
echipamentelor; prin "Scrisoare de respingere a cererii de finan are" nr.XN- din

22.05.2009, n urma parcurgerii ultimei etape, s-a comunicat reclamantului decizia de


respingere a cererii de finanare.
Motivul principal de respingere a cererii de finan are, dup cum rezult din con inutul
deciziei, a fost obinerea punctajului 0 la subcriteriul 4. din de evaluare " de numerar
cumulat pe fiecare an din perioada de analiz este negativ"; au mai fost invocate dou
motive respingere, respectiv: proiectul nu contribuie la ndeplinirea unui serviciu de
interes public, conform prevederilor din Legea nr.51/2006 i c avizul tehnic de
racordare eliberat de ctre Distribuie Piteti, care a fost luat n considerare n etapa
conformitii administrative, nu este valabil.
Reclamantul a formulat, n termen i n conformitate cu prevederile solicitantului,
contestaia nr.4029 din 29.05.2009, cernd desfiin area deciziei de respingere, pe motiv
c evaluatorul nu a dat o interpretare corect a actelor existente la dosarul cererii de
finanare, depunnd acte n susinerea contestaiei.
Prin Decizia comunicat prin "Scrisoarea de respingere a contesta iei" nr.XV- din
26.06.2009, Comisia de soluionare a contestaiilor, din cadrul prtului, a respins
contestaia, reinnd n motivare c la dosar nu a fost depus un aviz de racord
corespunztor puterii debitate n sistem de 3 MW, iar proiectul nu poate fi aprobat fr
acoperirea acestei inadvertene; comisia a apreciat c celelalte dou motive invocate n
respingerea cererii de finanare au fost acoperite, prin noile documente depuse la dosar.
Reclamantul a formulat plngerea prealabil nr.5292 din 20.07.2009, n termen i n
conformitate cu prevederile art.2 alin.1 litera i) i art.7 alin.1 din Legea contenciosului
administrativ nr.554/2004, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, prin care
a cerut revocarea n totalitate a deciziei de respingere a contesta iei, comunicat prin
"Scrisoarea de respingere a contestaiei" nr.XV- din 26.06.2009, sus innd c se
bazeaz pe o concluzie greit a comisiei, care decurge din ignorarea actelor pe care lea depus i care exist la dosarul cererii de finan are, referindu-se att la actele
transmise n data de 30.10.2008, ca urmare a solicitrii prtului nr.- din 24.10.2008, ct
i la actul transmis, ataat la contestaie, respectiv Avizul nr.7969 din 28.05.2009, emis
de Distribuie SA Piteti, n coninutul deciziei de respingere a contesta iei, nefcndu-se
nici o referire la acest act. De asemenea, a artat c nu se justific invocarea acestui
motiv n ultima etap de evaluare, potrivit ui Solicitantului, acest motiv putndu-se invoca
n prima etap de evaluare.
Prin scrisoarea nr.- din 17.08.2009 ( 22-23), prtul comunic reclamantului respingerea
plngerii prealabile, reinnd c soluia comisiei de contesta ii, validat de comitetul de
selecie, a fost corect, deoarece avizul tehnic de racord existent la dosar este pentru
loc de consum (Pi = 8 kW) i nu de producere pentru puterea debitat de 3 MW.

Analiznd avizul tehnic de racord, Curtea reine c n etapa evalurii conformit ii


administrative a proiectului, reclamantul a depus avizul tehnic nr.-/29.10.2008 emis de
Distribuie SA Piteti, precum i avizul de amplasament favorabil nr.924/2008, comunicat
reclamantului prin adresa nr.1252/24.09.2008 a SC Distribu ie SA Pite ti (100-101), iar
prin "Notificarea confirmrii ndeplinirii criteriilor administrative" transmis cu adresa nr.din 05.11.2008 (24-25), prtul comunic reclamantului c cererea sa ndepline te
criteriile de conformitate administrativ, trecnd la urmtoarea etap de verificare a
eligibilitii.
Este adevrat c, aa cum susine prtul n ntmpinare, potrivit prevederilor ui
solicitantului, n etapa de verificare a ndeplinirii criteriilor privind conformitatea
administrativ a dosarului se controleaz numai existen a i valabilitatea din punct de
vedere al termenului de expirare al fiecrui document din dosarul, nu i con inutul
acestora.
n cea de-a doua etap de verificare a eligibilit ii solicitantului i a proiectului, ns, se
impunea analizarea coninutului avizului tehnic de racord.
Prtul, prin "Notificare privind ndeplinirea criteriilor de eligibilitate" nr.-/17.12.2008 (26),
comunic reclamantului c cererea sa ndepline te criteriile de eligibilitate i c de la
data comunicrii, are dreptul de a efectua activit i care reprezint nceperea lucrrilor
( OF ), respectiv poate s demareze lucrrile de construc ie sau s realizeze primul
angajament ferm de comand a echipamentelor.
n cea de-a treia etap, evaluarea tehnic i financiar i selec ia proiectelor, potrivit
prevederilor ui solicitantului, Seciunea B, cap.VIII.3, Comitetul de Selec ie putea lua, pe
baza rapoartelor de evaluare primite, una din urmtoarele decizii:
- aprob finanarea proiectului cu coninutul tehnic i condi iile de finan are neschimbate,
definite n cererea de finanare;
- aprob finanarea proiectului n condiii de reducere a costurilor totale eligibile. Astfel,
unele proiecte pot fi aprobate cu coninutul tehnic original, dar cu diminuarea valorii
finanrii nerambursabile conform exemplelor menionate mai sus. Solicitantul va fi
informat, n scris, asupra noilor condi ii de finan are a proiectului i a termenului de
rspuns. Acesta va trebui s rspund, n scris dac are capacitatea financiar s
acopere diferena de finanare; de asemenea, se pot aproba anumite condi ii pentru
ncheierea CF, care au fost propuse de evaluatori.
- respinge finanarea proiectului, dac proiectul nu ndepline te punctajul minim necesar
n conformitate cu grila de evaluare sau din alte motive legate de con inutul proiectului
sau dac pentru respectiva cerere de propuneri de proiecte au fost epuizate fondurile
alocate.

n cazul n care Comitetul de Selec ie nu are suficiente informa ii asupra proiectului


pentru luarea unei decizii, acesta are dreptul s cear, n scris, solicitantului, informa ii
suplimentare asupra unor documente existente. Solicitantul va trebui s transmit
informaiile, n condiiile i termenul limit specificate n solicitarea de clarificri. Prin
scrisoare se solicit numai clarificarea unei informa ii deja existente i care s nu aduc
modificri semnificative proiectului. Dup primirea informa iei suplimentare proiectul
poate fi propus urmtoarei ntlniri a Comitetului de Selec ie.
Dac informaiile oferite nu sunt suficiente pentru luarea deciziei, Comitetul de Selec ie
poate hotr efectuarea unei vizite la faa locului.
n spe, prtul a respins cererea de finanare formulat de reclamant, motivnd
respingerea pe lipsa avizului tehnic de racordare, apreciind c avizul tehnic de racord
existent la dosar este pentru loc de consum (Pi = 8 kW) i nu de producere pentru
puterea debitat de 3 MW.
Conform dispoziiilor HG nr.90/2008, vizul tehnic de racordare este avizul scris, valabil
numai pentru un anumit amplasament, care se emite de ctre operatorul de re ea, la
cererea unui utilizator, asupra posibilitilor i condi iilor de racordare la re eaua electric
a locului de producere sau de consum respectiv, pentru satisfacerea cerin elor
utilizatorului precizate n cerere.
Reclamantul a solicitat Distribuie SA Piteti eliberarea avizului tehnic de racordare a
obiectivului Central fotovoltaic 3 MW, prin adresa nr.7665/18.09.2008 (112); n baza
acestei adrese, SC Distribuie SA a emis avizul tehnic nr.-/29.10.2008, despre care
prtul afirm c nu corespunde puterii instalate de 3 MW; cu adresa
nr.4029/29.05.2009, reclamantul a depus la proiect avizul nr.7969/28.05.2009 emis de
SC Distribuie SA (111), prin care operatorul de re ea arat c nu sunt impedimente n
privina racordrii centralei la reeaua electric de distribu ie, existnd posibilitatea
prelurii ntregii cantiti de energie electric produs, prin intermediul uneia din cele trei
linii electrice din apropiere: -; T -; T - sau direct n Sta ia T, prin intermediul unei linii noi
de 20 KV, n funcie de soluia tehnic aprobat prin avizul comisiei tehnice de avizare i
prin avizul tehnic de racordare.
Prtul susine c avizul de mai sus este un acord de principiu, care nu ntrune te
condiiile nr.90/2008, dar avizul tehnic de racordare, n forma cerut de prt, nu putea fi
obinut de reclamant n timpul fizic de depunere, reglementat prin Ordinul MEF
nr.2287/2008 (1 august - 30 septembrie 2008), precum nici n etapele de evaluare i
selecie a proiectului.
Avizul tehnic definitiv nr. 8227 fost emis de ctre Comisia Tehnico - economic din
cadrul SC Distribuie SA Piteti, abia la data de 23.10.2009 (91-93), comisia aviznd
favorabil varianta 5 din de soluie.

Curtea apreciaz c avizul nr.7969/28.05.2009, con ine solu iile tehnice de racordare a
Centralei de 3 MW, n aceleai condiii ca i cel definitiv nr.8227/23.10.2009, astfel c
avizul depus de reclamant n etapa de evaluare i selec ie a proiectului ntrune te
cerinele nr.90/2008.
De asemenea, curtea reine c proiectul reclamantului a fost ntocmit n conformitate cu
cerinele ui solicitantului, aprobat ca anexa nr.2 la Ordinul nr.2287/30.07.2008 emis de
MEF, prin care s-a aprobat lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investi ii n
modernizarea i realizarea de noi capaciti de producere a energiei electrice i termice,
prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, finan ate din Fondul European de
Dezvoltare Regional, prin Programul "Creterea Economice" Prioritar () - Cre terea
eficienei energetice i a securitii furnizrii, n contextul combaterii schimbrilor
climatice, Domeniul de Intervenie ( ) - Valorificarea resurselor regenerabile de energie
pentru producerea de energie, Operaiunea - investi iilor de energie: biomas, resurse
hidroenergetice (n capaciti de mic putere <10 MW), solare, eoliene, biocombustibili,
resurse geotermale i alte surse regenerabile de energie; de aici rezult c proiectul
propus de reclamant se refer la realizarea unei capacit i de producere a curentului
electric din energie solar cu o putere de 3 MW, n cerin ele programului de mai sus, iar
mprejurarea c proiectul este de anvergur i c n ar nu mai exist o astfel de
capacitate de producere, nu reprezint un motiv pentru prt s evalueze proiectul n
alte condiii dect cele legale.
Fa de aceste considerente, urmeaz ca n baza art.18 (1) din Legea nr.554/2004
privind contenciosul administrativ, s se admit ac iunea reclamantului i s se dispun
anularea deciziei de respingere a contestaiei, comunicat reclamantului prin "Scrisoare
de respingere a contestaiei" nr. XV- din 26.06.2009; a deciziei de respingere a cererii de
finanare, comunicat reclamantului prin "Scrisoare de respingere a cererii de finan are"
nr. XN- din 22.05.2009, constatndu-se c proiectul depus de reclamant poate fi admis
la finanare.
PENTRU ACESTE MOTIVE
N NUMELE LEGII
HOTRTE
Admite aciunea formulat de reclamantul CONSILIUL LOCAL AL ORA ULUI T-PRIN
PRIMAR, cu sediul n T,-, jud. A, n contradictoriu cu prtului MINISTERUL
ECONOMIEI-DIRECIA GENERAL ENERGIE, PETROL i GAZE- INTERMEDIAR
PENTRU ENERGIE, cu sediul n B, - nr.152, sector 1.
Dispune anularea deciziei de respingere a contesta iei, comunicat reclamantului prin
"Scrisoare de respingere a contestaiei" nr.XV - din 26.06.2009; a deciziei de respingere

a cererii de finanare, comunicat reclamantului prin "Scrisoare de respingere a cererii


de finanare" nr. XN - din 22.05.2009.
Constat c proiectul depus de reclamant poate fi admis la finan are.
Cu drept de recurs n termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunat n edin public, astzi 17 decembrie 2009, la Curtea de APEL PITE TI Secia comercial i de contencios administrativ i fiscal.
Judector,
-Grefier,
-Red.
/4 ex/14.01.2010
http://jurisprudentacedo.com/Dispuna-anularea-in-tot-a-Deciziei-de-respingere-acererii-de-finantare-privind-proiectul-Centrala-fotovoltaica-de-de-producere-aenergiei-electrice-din.html

ROMNIA
NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE
SECIA DE contencios ADMINISTRATIV I FISCAL
Decizia nr. 1178/2012
Dosar nr. 1188/42/2010
edina public de la 6 martie 2012
Asupra recursurilor de fa;
Din examinarea lucrrilor din dosar, constat urmtoarele:
Circumstanele cauzei.

I.1.Procedura n faa primei instane.


Prin cererea nregistrat la data de 19 noiembrie 2010, pe rolul Curii de Apel
Ploieti sub nr. 1188/42/2010, reclamanta SC P. SA a chemat n judecat pe prtul
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, solicitnd instanei ca
prin hotrrea ce se va pronuna s dispun anularea deciziei nr. 69/c8c din 09
august 2011, privind respingerea contestaiei formulate de reclamant; anularea
deciziei de respingere a finanrii proiectului modernizarea tehnologic a
activitii de balastier, comuna Mneti, judeul Dmbovia; obligarea autoritii
prte la emiterea deciziei de aprobare a finanrii proiectului modernizarea
tehnologic a activitii de balastier, comuna Mneti judeul Dmbovia.
n motivarea aciunii, reclamanta a artat c la data de 18 septembrie 2009, a depus
la Organismul Intermediar pentru I.M.M. din cadrul instituiei prte, o cerere
(nsoit de proiectul Modernizarea Tehnologic a activitii de balastier, comuna
Mneti, judeul Dmbovia) pentru obinerea unei finanri nerambursabile n
cadrul Domeniului major de intervenie 1,1, operaiunea sprijin pentru
consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investiii tangibile i
intangibile, schema de finanare sprijin financiar cu valoarea cuprins ntre
1.075.001 i 6.450.000 lei, acordat pentru investiii n ntreprinderile mici i
mijlocii, dar care a fost respins prin scrisoarea de respingere tehnico-financiar a
proiectului nr. RTF 126 din 19 iulie 2010.
n condiiile prevederilor art. 3.alin. (7) din Ghidul solicitantului a formulat
contestaie mpotriva deciziei de respingere tehnico-financiar a proiectului,
respins prin decizia de respingere a contestaiei din 09 august 2010.
n drept reclamanta i-a ntemeiat aciunea pe dispoziiile art. 2 i art. 8 din Legea
nr. 554/2004 i art. 21 i 52 din Constituia Romniei.
Prtul Ministerul Economiei, Comerului si Mediului de Afaceri a depus
ntmpinare prin care a solicitat respingerea aciunii ca nentemeiat.
n cauz s-au administrat probele cu nscrisuri i o expertiz contabil avnd ca
obiectiv s se verifice dac proiectul depus de SC P. SA, ctre instituia prt n
vederea obinerii unei cereri de finanare nerambursabil respect prevederile
Ghidului solicitantului, formular E, punctul 8, planul financiar cu privire la
formula de calcul a indicatorului RIRF/C.
I.2. Hotrrea primei instane.

Prin sentina nr. 121 din 6 aprilie 2011, Curtea de Apel Ploieti secia comercial
de contencios administrativ i fiscal a respins ca nentemeiat aciunea formulat
de reclamanta SC P. SA, n contradictoriu cu prtul Ministerul Economiei,
Comerului i Mediului de Afaceri.
Pentru a hotr astfel, prima instan a reinut c reclamanta SC P. SA a depus un
proiect la Organismul Intermediar pentru I.M.M. din cadrul M.E.C.M.A.,
corespunztor apelului de proiecte din anul 2009 i n conformitate cu prevederile
Ghidului solicitantului pentru domeniul major de intervenie D.1.1, operaiunea
sprijin pentru consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investiii
tangibile i intangibile, Schema de finanare Sprijin financiar cu valoare cuprins
ntre 1.075.000 i 6.450.000 lei acordat pentru investiii n ntreprinderile mici i
mijlocii, proiect respins la finanare conform raportului de evaluare tehnic i
financiar comunicat cu adresa din 19 iulie 2010.
Contestaia formulat mpotriva soluiei de respingere a fost respins de
Comitetului de soluionare a contestaiilor prin decizia din 09 august 2010.
Curtea a reinut c n conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului Sprijin
financiar n valoare cuprins ntre 1.075.000 i 6.450.000 lei acordat pentru
investiii n ntreprinderile mici i mijlocii, capitolul III.6.2, evaluarea tehnic i
financiar a proiectului este realizat de cel puin doi evaluatori.
Evaluarea tehnic i financiar permite aprecierea gradului n care proiectul
rspunde obiectivelor P.O.S. C.C.E. n domeniul creterii competitivitii
economice, al dezvoltrii durabile, eficienei financiare, al sustenabilitii i
durabilitii proiectului.
Conform evaluatorilor proiectului depus de SC P. SA, reclamanta nu a respectat
prevederile din Ghidul Solicitantului formular E, pct. 8, Planul financiar cu privire
la formula de calcul a indicatorului RIRF/C, neglijnd fluxurile din activitile
financiare i investiionale.
Pentru verificarea concluziilor evaluatorilor, n faa instanei s-a administrat proba
cu expertiz contabil, stabilindu-se ca obiectiv s se verifice dac proiectul depus
de SC P. SA respect prevederile din ghidul solicitantului, formular E, pct. 8,
planul financiar cu privire la formula de calcul a indicatorului RIRF/C.
n lucrarea efectuat, expertul contabil a concluzionat c au fost respectate
indicaiile din ghidul solicitantului pentru calculul acestui indicator, astfel nct s

poat fi justificat necesitatea finanrii nerambursabile, indicatorul RIRF/C a fost


calculat respectnd formula de calcul din Ghidul solicitantului, formular E, pct. 8,
planul financiar, acesta ncadrndu-se n intervalul 0-13% (fila 338).
Cu toate acestea, Curtea a reinut c proiectul a fost depus pentru apelul de
proiecte din anul 2009, iar sumele alocate proiectelor sunt n cuantum limitat,
astfel c autoritatea public prt nu poate fi obligat la suplimentarea acestor
fonduri n anul 2011 pentru anul 2009, reclamanta avnd posibilitatea s solicite
sprijinul financiar, pe baza acestui proiect, la urmtorul apel de proiecte ce va fi
lansat de prt.
I.3. Recursul exercitat n cauz.
mpotriva acestei hotrri a declarat recurs reclamanta SC P. SA, criticnd-o pentru
nelegalitate i netemeinicie.
Recurenta a susinut, n esen, c dei sentina recurat reflect o analiz temeinic
si amnunit a cauzei, reinnd n mod implicit justeea argumentelor aduse n
sprijinul netemeiniciei deciziilor de respingere a finanrii proiectului
Modernizarea tehnologic a activitii de balastier, comuna Mneti, judeul
Dmbovia, n final aciunea este respins.
Astfel, din considerentele enunate rezult c deciziile autoritii prte de
respingere a cererii de finanare sunt nentemeiate, cu toate acestea, n locul unei
soluii fireti de admitere a aciunii i de anulare a deciziei autoritii prte cu
consecina obligrii prtului la emiterea deciziei de aprobare a finanrii
proiectului ntocmit, prima instan a respins aciunea introductiv a reclamantei pe
unicul considerent c, proiectul, fiind depus pentru sesiunea din 2009 (sesiune ce sa desfurat n perioada 08 iunie 2009-10 august 2009) la nivelul anului 2011 (data
pronunrii hotrrii), nu poate primi eficien, ntruct autoritatea nu dispune de
fondurile necesare, lsnd s se ntrevad posibilitatea obinerii finanrii prin
aplicarea proiectului n urmtoarea sesiune iniiat de prt.
Astfel, a apreciat recurenta, prin recunoaterea netemeiniciei deciziilor contestate,
ns nedublat de anularea acestora i, subsecvent de obligare a prtei la emiterea
unei decizii de aprobare a cererii de finanare, s-a realizat o denegare de dreptate:
astfel, cu toate c s-a statuat conformitatea proiectului cu cerinele prevzute n
cadrul programului operaional pentru care s-a optat, societatea este n
imposibilitate de a se bucura de efectele fireti ale declarrii conformitii, i

anume, semnarea unui contract de finanare, obinerea finanrii i implementarea


proiectului elaborat.
A susinut recurenta, c dei instana a fost chemat s cenzureze activitatea
autoritii contractante i dei a admis c, n spe, s-a produs o neregularitate,
proiectul nesuferind n realitate de informiti care s conduc la respingerea
acestuia, instana a artat clemen prtei, nenelegnd s aplice o corecie
atitudinii culpabile a acesteia i negnd dreptul societii de a obine finanarea,
chiar dac a apreciat c acest drept nu este exclus de plano, putnd fi valorificat pe
calea depunerii cererii n cadrul unei alte sesiuni de finanare.
Astfel, instana a omis un aspect esenial din cadrul procedurii de solicitare fonduri
europene, n sensul c reuita aplicaiei depinde nu numai de obinerea punctajului
minim prevzut, ci i de realizarea unui punctaj suficient de mare n raport cu
ceilali solicitani, valoarea tuturor proiectelor admise trebuind s se ncadreze n
limitele valorice prestabilite.
Recurenta a artat, totodat, c soluia pronunat contravine prevederilor
constituionale ce reglementeaz accesul liber la justiie i dreptul persoanei
vtmate de o autoritate public de a obine recunoaterea interesului su legitim,
ce presupune nu numai posibilitatea de a se adresa n mod nengrdit instanelor de
judecat, ci i dreptul la o satisfacie efectiv din partea acestor organe, ce implic
att luarea unor msuri pentru nlturarea nclcrii, ct i sancionarea celor
vinovai pentru producerea ei. Or, n cauz, controlul realizat de instan a fost unul
pur formal, instana recunoscnd existena interesului societii i a nclcrii
acestuia, ns neprocednd la luarea unor msuri concrete de reparaie.
II.Considerentele naltei Curi de Casaie i Justiie.
Examinnd cauza prin prisma criticilor formulate de recurenta reclamant i a
dispoziiilor art. 3041 C. proc. civ., fa de materialul probator i dispoziiile legale
incidente, nalta Curte constat c recursul este nefondat, ns pentru
considerentele ce vor fi expuse n continuare.
II.1 Argumente de fapt i de drept relevante.
La data de 18 septembrie 2009, reclamanta SC P. SA a depus la Organismul
Intermediar pentru I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei, Comerului i
Mediului de Afaceri, o cerere (nsoit de proiectul - Modernizarea Tehnologic a
activitii de balastier, comuna Mneti, judeul Dmbovia) pentru obinerea

unei finanri nerambursabile n cadrul Domeniului major de intervenie 1,1,


Operaiunea Sprijin pentru consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin
investiii tangibile i intangibile, Schema de finanare Sprijin financiar cu valoarea
cuprins ntre 1075001 i 6450000 lei, acordat pentru investiii n ntreprinderile
mici i mijlocii, cerere respins prin scrisoarea de respingere tehnico-financiar a
proiectului din 19 iulie 2010.
Conform evaluatorilor proiectului depus de SC P. SA, reclamanta nu a respectat
prevederile din Ghidul Solicitantului formular E, pct. 8, Planul financiar cu privire
la formula de calcul a indicatorului RIRF/C, neglijnd fluxurile din activitile
financiare i investiionale.
Urmare a contestaiei formulate de reclamant, proiectul a fost reevaluat,
stabilindu-se c reclamanta prezint n planul de afaceri calculat la nivelul
proiectului n varianta fr finanare nerambursabil de 3,39%. Indicatorul
prezentat este determinat pe baza veniturilor i cheltuielilor din exploatare i
financiare aferente proiectului, i nu pe baza diferenei de fluxuri de numerar.
Conform Ghidului Solicitantului, pagina 56, indicatorul RIRF/C se calculeaz pe
baza fluxurilor de numerar financiare anuale (obinute din toate cele 3 activiti,
respectiv financiar, investiional i de exploatare) generate strict de proiect, fr
influena activitii curente, calculate ca diferen ntre fluxurile financiare nete de
numerar generate de ntreprindere n varianta implementrii investiiei i fluxurile
financiare nete de numerar generate de ntreprindere n varianta zero.
Pentru recalcularea indicatorului RIRF/C, alturi de fluxul de numerar de mai sus
s-a utilizat i valoarea investiiei fr TVA, precum i valoarea rezidual prezentat
n planul de afaceri. Indicatorul RIRF/C astfel obinut are o valoare mai mic de
8%, care nu se ncadreaz n intervalul 0%-13%.
ntr-adevr, n vederea verificrii concluziilor evaluatorilor, n faa primei instane
s-a administrat proba cu expertiz contabil, expertul contabil concluzionnd c au
fost respectate indicaiile din ghidul solicitantului pentru calculul acestui indicator.
Cu toate acestea, fa de susinerile i solicitrile prezentate, att n aciunea
introductiv de instan ct i n recursul formulat, nalta Curte reine c instana nu
se poate substitui autoritii competente cu privire la ndeplinirea sau
nendeplinirea criteriilor punctuale n vederea acordrii finanrii solicitate. Din
aceast perspectiv chiar efectuarea expertizei cu ocazia judecrii n fond a
dosarului, este lipsit de relevana necesar.

nalta Curte apreciaz c nici expertul contabil, n ciuda calificrii sale nu se poate
substitui atribuiilor specifice ale organismelor menionate n cauz, n stabilirea
ndeplinirii tuturor condiiilor pentru acordarea finanrii solicitate i n
determinarea unui alt punctaj.
n concluzie, nalta Curte apreciaz ca fiind nentemeiate criticile formulate de
recurenta reclamant cu privire la sentina nr. 121 din 6 aprilie 2011 a Curii de
Apel Ploieti.
II.2 Temeiul legal al soluiei instanei de recurs.
Avnd n vedere toate aceste considerente, reinnd c hotrrea pronunat de
instana de fond este legal i temeinic, n temeiul dispoziiilor art. 312 alin. (1) C.
proc. civ., coroborat cu art. 20 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, nalta Curte va respinge recursul formulat n cauz, ca nefondat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
N NUMELE LEGII
DECIDE
Respinge recursul declarat de SC P. SA mpotriva sentinei nr. 121 din 6 aprilie
2011 a Curii de Apel Ploieti, secia comercial, de contencios administrativ i
fiscal, ca nefondat.
Irevocabil.

Detalii: http://legeaz.net/spete-contencios-inalta-curte-iccj-2012/decizia-1178-2012

ICCJ. Decizia nr. 5927/2013. Contencios.


Anulare act administrativ. Recurs
Categorie: Decizii ICCJ 2013 (Contencios administrativ)
Comentarii

ROMANIA

Link

NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE


SECIA DE contencios ADMINISTRATIV I FISCAL
Decizia nr. 5927/2013
Dosar nr. 602/64/2011
edina public de la 25 iunie 2013
Asupra recursului de fa,
Din examinarea lucrrilor din dosar, constat urmtoarele:
I. Circumstanele cauzei
1. Cadrul procesual
Prin cererea nregistrat pe rolul Curii de Apel Braov, secia contencios
administrativ i fiscal, reclamanta Comuna V., prin Primar, n contradictoriu cu
prtul Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale - A.P.D.R.P., a solicitat anularea
actelor administrative denumite Notificarea solicitantului privind contestaia depus
i Notificarea cererilor de finanare neeligibile, prin care s-a adus la cunotina
reclamantei respingerea cererii de finanare nregistrat sub nr. XX1. din 15 aprilie
2010 pentru proiectul Modernizare drum D.P. 1 - Drum de utilitate privat forestier, deschis circulaiei Publice V. de Sus - V.I., proiect declarat n mod nelegal
ca neeligibil (n urma evalurii cererii de finanare i dup aprobarea de ctre
Comitetul de Selecie a Raportului de Selecie nr. A1. din 5 octombrie 2010) i
obligarea prtului s constate c cererea de finanare mpreun cu proiectul depus
n cadrul Msurii 125b, nu este afectat de viciile de neeligibilitate invocate prin
Notificarea cererii de finanare neeligibil i prin Notificarea solicitantului privind
contestaia depus, promovate n termen legal i, ca urmare, s aprobe finanarea
proiectului prin suplimentarea alocrii aferente msurii 125b. Cu cheltuieli de
judecat.
n motivarea aciunii, reclamanta a artat c la data de 15 aprilie 2010, a depus la
sediul Oficiului Judeean pentru Dezvoltare Rural i Pescuit Braov, cererea de
finanare pentru proiectul Modernizare DP 11 drum de utilitate privat - forestier
deschis circulaiei publice V. de Sus - V.I., cerere nregistrat sub nr. XX1.,
ntocmindu-se de ctre Oficiul Judeean Braov fia de verificare a conformitii
proiectului n cadrul msurii 125b (conform pct. 313 Ghidul solicitantului).

A doua etap a verificrii proiectului a constat n verificarea eligibilitii acestuia de


ctre experii Serviciului de Evaluare Selectare din cadrul Centrului Regional Alba,
conform criteriilor stabilite n Ghidul solicitantului pentru msura 125b, iar n urma
acestei verificri, proiectul a fost declarat eligibil cu un punctaj de 75 puncte,
ntrunind toate condiiile pentru finanare.
Proiectul a fost solicitat spre verificare n eantion, de ctre A.P.D.R.P. care, la data
de 19 octombrie 2010, a comunicat Notificarea cererii de finanare neeligibil,
nregistrat sub YY. din 8 octombrie 2010, prin care s-a adus la cunotin
reclamantei c proiectul este neeligibil.
mpotriva acestei notificri, reclamanta a formulat contestaie, artnd, fa de
afirmaia prtei privind faptul c cel de-al doilea tronson este descris ca fiind pe
unitatea administrativ teritorial a unei comune vecine, c drumul DP1 V. de Sus V.I., din punct de vedere al soluiilor tehnice, este mprit n dou tronsoane, fiind
amplasat n mijlocul comunei i neavnd cum s se situeze pe teritoriul altei uniti
administrativ teritoriale. Reclamanta a solicitat i un punct de vedere unitii
administrativ teritoriale vecine, respectiv comunei D., U. i oraul Victoria care au
confirmat faptul c nu au n inventarul lor acest drum.
Referitor la pct. 1 din notificare, n care se arat c s-a fcut o confuzie ntre
drumurile din proiect i amenajament, c poriunea de 1,5 km din drumul DP
cuprinde i o alt poriune din alt drum forestier, reclamanta a susinut c, n baza
Legii nr. 247/2005, drumul forestier 143 nr. Z1., a fost reconstituit Composesoratului
V.I., la propunerea Comisiei Locale a Comunei V., composesoratul artnd, prin
adresa W1. din 20 octombrie 2010, c originea drumului este de la 2,3 Km din
intersecia cu drumul Victoria - Smbta D.J. 102G, iar destinaia este valea V.I..
Totodat, i Direcia Silvic Braov, prin adresa W2. din 26 octombrie 2010 a
confirmat c nu se suprapune nicio poriune din drum.
Referitor la motivul de neeligibilitate invocat cu privire la lungimea drumului DP 1 V.
de Sus - V.I., s-a artat c drumul DP1 are lungimea de 8,7 Km, aa cum rezult din
inventarul bunurilor care alctuiesc drum public al comunei V. H.G. nr. 294/2004,
H.C.L. nr. 8/2011, Anex la H.C.L. nr. 8/2010, situaii de studiu de fezabilitate.
Din lungimea total a drumului, reclamanta a propus prin proiect modernizarea unei
lungimi de 7,404 km, documentaia tehnic folosind din acest motiv sintagma
lungime studiat. Lungimea total a drumului nu echivaleaz cu lungimea studiat,
iar ghidul solicitantului nu conine interdicii privitoare la modernizarea unei anumite
poriuni de drum.

Prin contestaie s-a atacat i pct. 3 din notificare privind hotrrea Consiliului
Judeean Braov i Hotrrile Guvernului cu referire la ncadrarea drumului V. de Sus
- V.I. n categorii funcionale pe anumite perioade de timp, respectiv faptul c sunt n
vigoare dou hotrri de Guvern i dou hotrri ale Consiliului Judeean Braov cu
informaii diametral opuse.
Instituia Prefectului Braov a comunicat prin adresa W3. din 22 octombrie 2010, c
asupra H.C.J. nr. 200/2009 i 27/2010, a fost exercitat controlul de legalitate, iar
acestea nu au fcut obiectul aciunii n contencios administrativ, iar Consiliul
Judeean Braov a comunicat prin adresa nr. W4. din 22 octombrie 2010 c au fost
contractate lucrri de asfaltare pe drumul V. de Jos - V. de Sus, prtul fcnd
confuzie ntre acest drum i drumul DP 1 V. de Sus - V.I.
Reclamanta a susinut c o cerere de finanare nu poate fi declarat neeligibil
pentru aspecte ce puteau fi oricnd verificate, impunndu-se efectuarea vizitei pe
teren i de ctre A.P.D.R.P. conform obligaiei stipulat n Ghidul solicitantului cap.
313 Verificarea dosarului cererii de finanare de ctre A.P.D.R.P..
Prta A.P.D.R.P. a formulat ntmpinare prin care a solicitat respingerea aciunii ca
nentemeiat, expunnd cadrul general care reglementeaz activitatea A.P.D.R.P. i
modul de evaluare i selectare n vederea ncheierii unui contract avnd ca obiect
acordarea ajutorului financiar nerambursabil prin F.E.A.D.R.
A artat c A.P.D.R.P. are responsabilitatea selectrii acelor proiecte viabile, n
msur s asigure realizarea obiectivelor generale i strategice, pornindu-se de la
criteriul competitivitii, avut n vedere la elaborarea P.N.D.R., n sensul asigurrii
finanrii acelor proiecte viabile, bine ntocmite, reflectate n fapt printr-un punctaj
ct mai mare.
Dup depunerea dosarului cererii de finanare de ctre solicitant, acesta intr n
procedura specific de verificare, ceea ce implic urmtoarele etape: verificarea
conformitii i eligibilitii cererii de finanare, verificarea n teren a acesteia i
selecia proiectelor ce urmeaz a fi contractate n raport de punctajul obinut de
fiecare solicitant.
Pentru fiecare sesiune de depunere proiecte este alocat o anumit sum i se
stabilete un punctaj minim pentru situaia n care valoarea proiectelor depete
aceast sum, intervenind procesul de selecie n ordinea punctajului acordat fiecrui
proiect n scopul ncadrrii n punctajul minim stabilit pe sesiune.

Finalizarea procesului de evaluare i selecie const n elaborarea Listei cererilor de


finanare eligibile, neeligibile i retrase" la nivelul Oficiilor Judeene de Pli pentru
Dezvoltare Rural i Pescuit/Centrelor Regionale de Pli pentru Dezvoltare Rural i
Pescuit (O.J.P.D.R.P./C.R.P.D.R.P.), precum i a Raportului de evaluare la nivelul
C.R.P.D.R.P.
Ct privete selecia proiectelor i soluionarea contestaiilor aferente proiectelor
depuse pentru finanare prin P.N.D.R., acestea sunt reglementate potrivit
Regulamentului de Organizare i Funcionare al Comitetului de Selecie i al Comisiei
de Contestaii, pentru proiectele aferente msurilor din P.N.D.R. aprobat prin Ordinul
M.A.D.R. nr. 598 din 22 septembrie 2008, respectiv prin Ordinul M.A.D.R. nr.
351/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, regulament publicat pe site-ul
M.A.D.R., domeniul Dezvoltare Rural.
Toate aceste prevederi sunt fcute cunoscute potenialilor beneficiari prin prevederile
Ghidului Solicitantului aferent fiecrei msuri, inclusiv pentru msura 125.
Prta a susinut, de asemenea, c att declararea ca neeligibil a cererii de
finanare nr. XX1., ct i respingerea Contestaiei prin Notificarea nr. SS. din 30
decembrie 2010 sunt temeinice i legale, dat fiind faptul c r eclamanta, pri n
documentele anexate cererii de finanare, nu a ndeplinit criteriile de eligibilitate
impuse prin Ghidul Solicitantului.
Pentru ndeplinirea criteriilor, reclamanta a prezentat anexat cererii de finanare,
H.C.J. Braov nr. 27 din 15 februarie 2010, H.C.L. V. nr. 8 din 17 februarie 2010,
Ordinul Ministerul Mediului i Pdurilor nr. 535 din 13 aprilie 2011, expertiz tehnic
i piese desenate. Cu toate acestea, prta a constatat neconcordane ntre
documentele anexate de ctre reclamant la cererea de finanare.
Prta a precizat c nu pot fi luate n considerare dect documentele depuse iniial
de ctre reclamant la momentul depunerii cererii de finanare, neputnd fi luate n
considerare documente emise ulterior depunerii cererii de finanare sau aduse de
reclamant n instan.
2. Soluia instanei de fond
Prin sentina nr. 62 pronunat la data de 28 martie 2012, Curtea de Apel Braov,
secia contencios administrativ i fiscal, a admis n parte aciunea formulat de
reclamanta Comuna V. prin Primar i, n consecin, a dispus anularea Notificrii
cererilor de finanare neeligibile YY. din 08 octombrie 2010 i a Notificrii
solicitantului privind contestaia depus nr. SS. din 30 decembrie 2010 emise de

prt i a obligat prtul la reluarea procedurii de verificare i selecie a cererii de


finanare nr. XX1. din 15 aprilie 2010, din momentul verificrii prin sondaj. Totodat,
a respins restul preteniilor solicitate i a obligat prtul la plata ctre reclamant a
sumei de 3.000 RON cu titlu de cheltuieli de judecat pariale, respingnd restul
cheltuielilor de judecat solicitate.
Pentru a pronuna aceast soluie, instana de fond a reinut, pe de o parte, situaia
de fapt potrivit creia reclamanta Comuna V. a depus la Oficiul Judeean pentru
Dezvoltare Rural i Pescuit Braov la data de 15 aprilie 2010, sub nr. XX1. o cerere
de finanare ce se ncadreaz n submsura 125b, pentru proiectul Modernizare DP
1 drum de utilitate privat - forestier, deschis circulaiei publice V. de Sus - V.I..
Cu privire la aceast cerere s-a parcurs procedura de evaluare i selectare pn la
momentul obinerii unui punctaj de 75 puncte, proiectul reclamantei fiind supus
evalurii prin sondaj prevzut de seciunea ES 7 - verificarea prin sondaj la DSC SES/SVT - DSC din Manualul de procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor
de finanare pentru proiecte de investiii.
Acelai manual de procedur cuprinde i modul de verificare prin sondaj, a cererilor
de finanare, la dosarul cauzei existnd fiele de verificare a criteriilor de eligibilitate
(E 31) i a criteriilor de selecie (E 32), impuse de acest manual.
Astfel, s-a concluzionat de ctre experi c cererea de finanare nu ndeplinete
criteriile de eligibilitate EG1 i EG2, cererea fiind declarat neeligibil.
Ca urmare, dup aprobarea Raportului de selecie nr. D1. din 5 octombrie 2010,
reclamantei i-a fost transmis Notificarea cererilor de finanare neeligibile YY. din 8
octombrie 2010, motivele declarrii neeligibilitii proiectului fiind urmtoarele:
S-a constatat c drumul pentru a crui modernizare a fost depus cererea de
finanare, respectiv DP1 - drum de utilitate privat - forestier, deschis circulaiei
publice, este descris ca fiind compus din dou tronsoane, al doilea tronson aflnduse pe o poriune de drum forestier aflat n inventarul unei U.A.T. vecine, are nscrise
ca lungime valori diferite, este clasificat (categorie funcional) ca drum forestier,
iar n H.G. nr. 906/2007, acelai drum este clasificat ca drum comunal, precum i
c a suferit lucrri de asfaltare n anul 2008 cu finanare de la Consiliul Judeean
Braov.
Alte neconcordane s-au stabilit cu privire la categoria funcional a drumului,
artnd c este clasificat ca DP1 drum de utilitate privat - forestier, deschis
circulaiei publice, drum comunal sau drum judeean. n acest sens au fost

prezentate H.G. nr. 906/2007, H.C.J. Braov nr. 200/2009, H.C.J. Braov nr. 27/2010
i H.G. nr. 294/2010, artndu-se c, din analiza acestora, nu se poate stabili cu
exactitate categoria funcional a drumului.
Un alt motiv al neeligibilitii privete lucrrile executate pe drum i anume, lucrri
de ntreinere i reparaii, n baza unui contract de concesiune ncheiat ntre Consiliul
Judeean Braov i firma G., respectiv asfaltare pe DJ 103 D V. de Sus - V.I. (4,32
km) cu termen de finalizare 1 mai 2008.
mpotriva acestei notificri, reclamanta a formulat contestaie prin care a evocat
motivele expuse i prin aciunea introductiv.
Contestaia a fost soluionat prin Notificarea nr. SS. din 30 decembrie 2010,
reinndu-se c cererea de finanare a proiectului nu a fost selectat, ntruct au
fost constatate o serie de neconcordane.
nscrisurile cu care reclamanta a venit n dovedirea susinerilor sale din cuprinsul
contestaiei, au fost depuse la acel moment, fiind cunoscute de prt la analiza
contestaiei.
Prta nu a fcut referire la aceste nscrisuri cu ocazia soluionrii contestaiei,
expunnd ulterior, prin ntmpinare, poziia sa n sensul de a fi avut n vedere doar
documentaia ataat cererii de finanare.
Este vorba despre adrese emise de comunele D., U. i oraul Victoria,
Composesoratul V., de Direcia Silvic Braov, de Instituia Prefectului Braov emise
la solicitarea reclamantei la scurt timp de la comunicarea notificrii de neeligibilitate.
Manualul de procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare pentru
proiecte de investiii prevede i modul de verificare a cererilor de finanare pentru
verificare prin sondaj.
Instana de fond a constatat c, n prezenta cauz, aceast verificare s-a limitat la
completarea fiei de verificare a criteriilor de eligibilitate.
ns, exista la ndemna experilor i posibilitatea de a solicita lmuriri suplimentare
sub forma ntocmirii fiei de solicitare a informaiilor suplimentare E 3.4, prin care se
solicit clarificri i la care solicitantul trebuie s rspund n 2 zile lucrtoare.
De asemenea, manualul de procedur prevede i posibilitatea ca experii s ia n
considerare inclusiv vizita pe teren efectuat de Serviciul Verificare Cereri de
Finanare din cadrul O.J.P.D.R.P./Serviciul Verificare Tehnic din cadrul C.R.P.D.R.P.

Pentru msura 125, verificarea n teren se face pentru 50% din proiectele incluse n
eantion.
Prima instan a observat c, privitor la documentele depuse n susinerea
contestaiei, la pag. 56 - 57 din Manualul de procedur se face vorbire despre
Raportul asupra contestaiei, care conine contestaia nsoit de documentele
depuse de solicitant, i despre situaia n care Comisia de Contestaii consider c
informaiile prezentate n rapoartele de contestaii sau n documentele justificative
ataate sunt incomplete, neclare etc.
n consecin, Curtea a reinut c aceast posibilitate a depunerii de documente
justificative este prevzut de Manualul de procedur, fiind evident c limita este
aceea de a nu se schimba situaia de la momentul formulrii cererii. ns, n msura
n care unele aspecte sunt neclare, este firesc ca solicitantul s aib posibilitatea de
a se apra.
n etapa de evaluare a cererii, s-a constatat ndeplinirea criteriilor de eligibilitate, iar
n etapa verificrii prin sondaj, s-a stabilit c nu sunt ndeplinite criteriile EG1 i EG2.
Motivele pentru care s-a apreciat c solicitantul nu a fcut dovada deinerii terenului
aferent investiiei i c nu deine infrastructura forestier, care face obiectul
modernizrii prin implementarea proiectului, sunt descrise n Raportul asupra
verificrii prin sondaj la SUT-DSC.
n motivarea contestaiei, reclamanta a depus o serie de nscrisuri care nu produc
situaii juridice noi ulterioare datei depunerii cererii de finanare, ci fac referire la
situaia existent naintea datei menionate.
Raportat, pe de o parte, la aspectele menionate anterior, n legtur cu posibilitatea
depunerii de documente alturat contestaiei, iar pe de alt parte, la motivele
invocate n declararea neeligibilitii proiectului i la aprrile formulate de solicitant
pe calea contestaiei, instana de fond a constatat c, pentru lmurirea ndeplinirii
celor dou condiii de eligibilitate, se impunea ca documentele depuse de reclamant
la formularea contestaiei s fie analizate de Comisia de specialitate.
Mai mult dect att, fa de situaia reinut n raportul asupra verificrii prin sondaj,
n analiza celor dou criterii de eligibilitate erau necesare lmuriri suplimentare,
astfel cum se prevede Manualul de procedur i verificarea n teren a proiectului.

Judectorul fondului a reinut c aceste considerente conduc la netemeinicia celor


dou notificri i la anularea lor, cu consecina relurii procedurii de verificare i
selecie de la momentul verificrii prin sondaj.
Chiar dac nu se poate substitui expertului de specialitate n sensul stabilirii
ndeplinirii criteriilor de eligibilitate, instana de fond a apreciat c poate dispune ca
expertul s aib n vedere i s foloseasc toate mijloacele puse la ndemn de
Manualul de procedur.
3. Recursul declarat mpotriva sentinei civile nr. 62 din data de 28 martie 2012 a
Curii de Apel Braov, secia a contencios administrative i fiscal.
mpotriva hotrrii instanei de fond a declarat recurs prta A.P.D.R.P., criticnd-o
pentru nelegalitate i netemeinicie.
n motivarea cererii de recurs prta Agenia de Pli pentru Dezvoltarea Rural a
artat n esen urmtoarele:
- A artat recurenta c dup depunerea dosarului cererii de finanare de ctre
solicitant, acesta intr n procedura specific de verificare ceea ce implic
urmtoarele etape: verificarea conformitii i exigibilitii cererii de finanare,
verificarea n teren a acesteia i selecia proiectelor ce urmeaz a fi contractate n
raport de punctajul obinut de fiecare solicitant.
- Comuna V. nu a respectat condiiile obligatorii de eligibilitate referitoare la statutul
juridic al terenului pe care este amplasat investiia propus spre finanare i
referitoare la necesitatea realizrii unui drum forestier nou conform prevederilor din
amenajamentului silvic, condiii menionate n Ghidul Solicitantului la capitolul 2.2.,
pagina 9.
Att declararea ca neeligibil a cererii de finanare nr. XX1., ct i respingerea
Contestaiei prin Notificarea nr. SS. din 30 decembrie 2010 sunt temeinice i legale
dat fiind faptul c Reclamanta prin documentele anexate cererii de finanare nu a
ndeplinit criteriile de eligibilitate impuse prin Ghidul Solicitantului.
Susinerile Reclamantei detaliate n cererea de chemare n judecat sunt de natur
doar s induc n eroare instana de judecat prin prezentarea succesiv a adreselor
emise de diverse entiti publice.
Nu pot fi luate n considerare dect documentele depuse iniial de ctre reclamanta
la momentul depunerii cererii de finanare. Neputnd fi luate n considerare

documente emise ulterior depunerii cererii de finanare sau aduse de reclamanta in


instana.
Din documentele prezentate de solicitant (piese scrise i desenate) rezult c exist
neconcordane ntre amplasamentul investiiei pe o suprafaa inclus n fond
forestier, aa cum rezult din Ordinul Ministrului nr. 535/2010 i documentele care
au stat la baza constituirii DP1 (drum public) ca drum de utilitate privat - forestier,
deschis circulaiei publice, ca i a acelora care descriu starea actual a obiectului
proiectului,
Avnd n vedere prevederile H.C.J. Braov nr. 27 din 15 februarie 2010, H.C.L. V. nr.
8 din 17 februarie 2010 i nr. O.M. 535 din 13 aprilie 2010, precum i expertiza
tehnic i piesele desenate ataate Cererii de Finanare, nu reiese c drumul propus
prin proiect este amplasat pe suprafaa inclus n fond forestier, condiie obligatorie
de eligibilitate pentru submsura 125b, avnd n vedere prevederile art.1, alin. (2)),
lit. g) C. silvic.
Verificarea eligibilitii cererii de finanare a fost efectuat innd cont de prevederea
din ghidul solicitantului, cap. 3.1.3. pct. B, verificarea eligibilitii cererii de
finanare este fcut pe baza documentelor depuse de solicitant".
Reclamanta nu a probat prin documentaia anexat Cererii de Finanare c sunt
ndeplinite condiiile eseniale minime pentru ca proiectul Modernizare drum DP 1 Drum de utilitate privat - forestier, deschis circulaiei publice V. de Sus - V.I." s fie
declarat eligibil.
Vizita n teren urma a se efectua doar n situaia n care cererea de finanare era
declarat ca fiind eligibil, i doar dac mprejurrile o impuneau, respectiv dac
documentele depuse la dosarul cererii nu erau suficient de concludente.
Potrivit art. 21 alin. (2) din H.G. nr. 224/2008, cu modificrile i completrile
ulterioare, Reclamanta avea obligaia s ntreprind ...din proprie iniiativ toate
eforturile pentru a lua cunotin de toate informaiile oferite, astfel nct s
cunoasc nainte de asumarea obligaiilor toate drepturile i obligaiile nscute din
contractul de finanare" .
S-a artat c posibilitate de a solicita informaii suplimentare a experilor A.P.D.R.P.
are n vedere solicitarea de lmuriri pe documentele deja existente la dosarul cererii
de finanare al intimatei-reclamante, ci nu de indicare a documentaiei care trebuie
prezentate i pe care solicitantul trebuia s o cunoasc a fi depus dat fiind
nenumratele informaii avute la dispoziie anterior ntocmirii cererii de finanare.

n drept, cererea de recurs se ntemeiaz pe dispoziiile art. 304 pct. 9, art. 304 1 C.
proc. civ.
Considerentele i soluia instanei de recurs.
Analiznd cererea de recurs, motivele invocate, normele legale incidente n cauz
precum i n conformitate cu prevederile art. 304 1, nalta Curte constat c aceasta
este nefondat pentru considerentele ce vor fi artate n cele ce urmeaz:
- n fapt, n cererea de recurs, recurenta A.P.D.R. a fcut o trecere n revist a
procedurii privind acordarea finanrii nerambursabile de la bugetul de stat naional
i de la cel al Comisiei Europene, a atribuiilor sale ca organism coordonator precum
i despre desfurarea activitii n baza manualelor de proceduri i a instruciunilor
de lucru, fr a face critici n concret sentinei recurate.
- A artat recurenta c instana de fond a fost indus n eroare prin prezentarea
succesiv a adreselor emise de diverse entiti publice, ntre documentele anexate
de reclamant la cererea de finanare constatndu-se de recurent neconcordane
preciznd n concret care anume.
nalta Curte constat c instana de fond a apreciat n mod corect c din Notificarea
nr. SS. din 30 decembrie 2010 prin care s-a soluionat contestaia reclamantei
intimate n ceea ce privete constatarea ca neeligibil a cererii de finanare, rezult
c nscrisurile pe care le-a depus reclamanta n susinerea contestaiei sale nu au
fost analizate de ctre Comisia de specialitate.
n etapa de evaluare a cererii s-a constatat ndeplinirea criteriilor de eligibilitate iar
n etapa verificrii prin sondaj, experii au stabilit c nu sunt ndeplinite criteriile
EG1 i EG2.
- n mod corect a apreciat instana de fond c nscrisurile depuse fac referire la
situaia existent nainte de data depunerii cererii de finanare, iar n conformitate cu
prevederile Manualului de procedur i verificarea n teren a proiectului, erau
necesare lmuriri suplimentare.
- Recurenta a adus argumente concrete n ceea ce privete neconcordanele
existente ntre amplasamentul investiiei pe o suprafa inclus n fond forestier i
documentele care au stat la baza constituirii DP 1 (drum public) ca drum de utilitate
privat - forestier, ns, instana de fond nu a analizat criteriile de eligibilitate, lsnd
n sarcina excepiilor de specialitate reluarea procedurii de verificare.

nalta Curte constat c nu se poate pronuna (naintea instanei de fond) asupra


criteriilor de eligibilitate pentru a nu lipsi prile de un grad de jurisdicie, soluia
instanei de fond fiind aa cum s-a precizat mai sus de obligare a autoritii
recurente la reluarea procedurii de verificare a cererii de finanare din momentul
verificrii prin sondaj.
Temeiul juridic al soluiei adoptate n recurs
Fa de cele artate mai sus, constatnd c nu exist motive care s atrag
modificarea sau casarea sentinei recurate, n conformitate cu prevederile art. 312
alin. (1) C. proc. civ., se va respinge recursul ca nefondat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
N NUMELE LEGII
DECIDE
Respinge recursul declarat de A.P.D.R.P. mpotriva sentinei nr. 62/F din 28 martie
2012 a Curii de Apel Braov, secia contencios administrativ i fiscal, ca nefondat.
Irevocabil.
Pronunat n edin public, astzi 25 iunie 2013.

Detalii: http://legeaz.net/spete-contencios-inalta-curte-iccj-2013/decizia-5927-2013