Sunteți pe pagina 1din 2

Auditul sistemelor informatice

Prof.univ.dr.Ali EDEN; Prof.univ.dr.Victoria STANCIU


Cuprinsul crii:
CAPITOLUL 1: CADRUL INSTITUTIONAL AL AUDITULUI
I. AUDIT FINANCIAR IFAC (INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS) FEDERATIA INTERNATIONALA A CONTABILILOR
II. AUDITUL SISTEMELOR INFORMATIONALE ISACA (Information systems audit
and control association)
CAPITOLUL 2: RISCURI ASOCIATE SISTEMELOR INFORMATICE
RISCURILE ASOCIATE SISTEMULUI INFORMATIONAL
MODELUL CANTITATIV DE EVALUARE A RISCURILOR
RISCURI SI ACCIDENTE DECLANSATE
METODE DE MINIMIZARE A RISCULUI
CAPITOLUL 3: CONTROLUL GENERAL AL SISTEMELOR INFORMATIONALE
CONTROLUL CICLULUI DE VIATA
OBIECTIVELE AUDITULUI
CONTROLUL SECURITATII SISTEMELOR INFORMATICE
OBIECTIVE DE CONTROL DETALIATE
SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATIONALE
SEPARAREA FUNCTIILOR INCOMPATIBILE
AUTORIZAREA UTILIZATORILOR
CONTROLUL ACCESULUI
ETAPELE ATACULUI LA O RETEA
LIMITELE UNUI FIREWALL
COMPONENTELE FIREWALL
ARHITECTURI FIREWALL
CONTROLUL SECURITATII FIZICE
COPII DE SIGURANTA SI EVENIMENTE NEPREVAZUTE
CONTROLUL NIVELULUI OPERATIONAL
CAPITOLUL 4: CONTROLUL APLICATIILOR
CONTROLUL INTRARILOR, PRELUCRARILOR SI IESIRILOR
CONTROLUL SECURITATII APLICATIEI
COLECTAREA SI EVALUAREA PROBELOR
BIBLIOGRAFIE

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=110&idb=