Sunteți pe pagina 1din 19

Fisa Tehnica de Securitate

(Dir
90/492/CEE)

www.ilpi.com/msds/index.html

Chimici 5

Fisa Tehnica de Securitate FTS


Obligatii conform legii

Redactarea in limba romna de catre furnizor


pentru fiecare substanta sau preparat periculos
Transmiterea in mod gratuit si sistematic
clientului
Punerea de catre seful unitatii la dispozitia
medicului de medicina muncii
Contine 16 rubrici

Chimici 5

FTS, rubricile 1 - 4
1- Identificarea produsului si a societatii
2- Compozitia-informatie asupra compusilor
periculosi
3- Identificarea pericolelor
4- Primul-ajutor

Chimici 5

FTS rubricile 5 - 8
5- Masuri de prevenire a incendiilor
6- Masuri in caz de scapari accidentale
7- Depozitare si manipulare
8- Controlul expunerii

protectia individuala
procedura de supraveghere
masuri de igiena
Chimici 5

FTS rubricile 9 - 12
9- Proprietatile fizice si chimice
pH, punctul de aprindere, LIE/LES, presiunea
vaporilor...

10- Reactivitate si stabilitate


11- Informatii toxicologice
12- Informatii ecologice
Chimici 5

FTS rubricile 13 - 16
13- Conditii referitoare la evacuare
14- Transport
15- Informatii legislative

Etichetare + legislatie nationala

16- Alte informatii

Chimici 5

Remarci
Exploarea FTS actualizate, atentie la data
editarii.
Informatiile din FTS sunt pe raspunderea
furnizorului care a redactat fisa.

Chimici 5

FTS permit o reperare rapida

A riscurilor de accidente

A riscurilor de imbolnaviri cronice

simboluri C, T+, T, F+, F, O


simboluri T+, T, Xn

A riscurilor de iritare sau de sensibilizare

simboluri Xi si fraze R specifice

Chimici 5

Presiunea de vapori

Chimici 5

Unitati de presiune de vapori


1 mbar (millibar) = 1 hPa (hecto Pascal)
= 0,1 kPa (kilo Pascal)
1 atm = 1013 mbar ~ 760 mm Hg
1 atm = 1 kg/cm2

Chimici 5

10

Exemplu de presiune de vapori


Bidon de acetona
La 20C
Presiunea atmosferica : 1013 hPa
Presiunea acetonei : 233 hPa.
Procente de acetona in aer :

233 / 1013 = 23 % in volum


adica 230 000 ppm

Chimici 5

11

Difuzarea vaporilor in atmosfera


Presiunea de vapori indica rapiditatea cu care
vaporii difuzeaza in atmosfera.
O presiune de vapori mare:
concentratii atmosferice importante la postul de
lucru, in mod frecvent;
poluare la distanta de sursa.

O presiune de vapori mica:


fara poluare la distanta de punctul de folosire.
Chimici 5

12

Presiunea de vapori
Doua remarci importante :
Scala tensiunii de vapori nu este o scala a
pericolelor.
Risc = concentratie X toxicitate.
In caz de pulverizare,

Risc considerabil prin inhalare, oricare ar fi


presiunea de vapori a produsului.
Chimici 5

13

Solventi foarte volatili


hPa la 20C (sau * la 25C)

Diclorometan

453

Acetona
n-Hexan
Metiletilcetona
Metanol
Acetat de etil

233
160
133*
128
97

Chimici 5

14

Solventi volatili
hPa la 20C (sau * la 25C)

Acetat de izopropil
80*
Tricloroetilena
77
Heptan
53
Toluen
29
Percloroetilena
19
1-Metoxi-2-propanol 15*
Xilen
13
Acetat de n-butil Chimici 512

15

Solventi slab volatili


hPa la 20C (sau * la 25C)

n-Butanol

7
Stiren
6
Acetat de 1-metoxi-2-propil
5*
White-spirit (naphta cu punct de 2 5
fierbere scazut)

Dipenten (limonen sau Cinen)

2.8

Butilglicol

1.2*
Chimici 5

16

Variatia presiunii de vapori cu


temperatura
in hPa

600
500
400

20C
40C
60C

300
200
100
0
Mthanol

MEC

Chimici 5

Perchlo

17

Variatia presiunii de vapori cu


temperatura
in hPa

Fenol

60
50
40
30
20
10
0
25C

100C

160C

Chimici 5

18

Unde se gasesc aceste informatii ?


Presiunea de vapori se mai numeste si tensiune de
vapori.
Ea este indicata in Fisele toxicologice INRS si trebuie
mentionata in rubrica 9. Proprietati fizice si
chimice a FTS.
Se asociaza intodeauna cu o temperatura.
Chimici 5

19