Sunteți pe pagina 1din 7

Propuneri: Pana la 200.

000 de europentru afaceri la


sate 2016 - pensiune agro-turistica, service auto,
croitorie. Descarca noile proiecte de ghiduri
de Claudiu Zamfir 26 februarie 2016

17.49

Firmele mici, microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) si alte forme


de organizare ale antreprenorilor vor putea obtine, in anul 2016, fonduri europene
de maximum 70.000 de euro, respectiv 200.000 de euro, pentru deschiderea si
dezvoltarea unor afaceri non-agricole in mediul rural, in cadrul Programului
National de Dezvoltare Rurala 2014-2020. Printre altele, cu acesti bani
antreprenorii vor putea face afaceri cu pensiuni agro-turistice, service-uri auto,
ateliere de croitorie, cabinete medicale sau cabinete veterinare, potrivit
variantelor consultative ale ghidurilor solicitantului pentru cele doua linii de
finantari nerambursabile. Liniile de finantare se vor deschide abia DUPA
incheierea consultarii publice si aprobarea noilor ghiduri.
Vorbim despre Submasura 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone
rurale si despre Submasura 6.4 - Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de
activitati neagricole, ambele din cadrul PNDR 2014-2020.
Proiectele de Ghiduri ale solicitantului pentr submasurile 6.2 si 6.4 din 2016 vor ramane
in consultare publica pana pe 7 martie, data pana la care persoanele interesate pot
transmite sugestii la Agentia pentru Finantarea Investtiilor Rurale, pe adresa email consultare@ afir.info .
Proietele de ghiduri pot fi escarcate de la finalul acestui articol, la "Resurse utile".

Cine va putea lua banii:


-Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin
infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut
minim de PFA);
- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun
activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de
finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat
activitati pana in momentul depunerii acesteia (startup).
Indiferent de forma de organizare, solicitantii eligibili trebuie sa se incadreze in
categoria:
a) Micro-intreprindere - maximum 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala

neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
b) Intreprindere mica - intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala
neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.
Antreprenorii solicitanti pot fi organizati sub diverse forme juridice:

Persoana fizica autorizata -infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008 privind
desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate,
intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile si


completarile ulterioare;

Intreprindere familiala infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificarile si


completarile ulterioare;

Societate in nume colectiv - SNC - infiintata in baza Legii societatilor nr.


31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Societate in comandita simpla - SCS - infiintata in baza Legii nr. 31/1990,


republicata cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate pe actiuni - SA - infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata cu


modificarile si completarile ulterioare;

Societate in comandita pe actiuni - SCA infiintata in baza Legii nr. 31/1990,


republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Societate cu raspundere limitata - SRL infiintata in baza Legii nr. 31/1990,


republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Societate comerciala cu capital privat infiintata in baza Legii nr.


15/1990privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si
societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate agricola infiintata in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile


agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificarile si completarile
ulterioare;

Societate cooperativa de gradul 1 infiintata in baza Legii nr. 1/2005 privind


organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, respectiv societati cooperative
mestesugaresti si societati cooperative de consum care au prevazute in actul
constitutiv ca obiect desfasurarea de activitati neagricole;

Cooperativa agricola de grad 1 infiintata in baza Legii cooperatiei agricole nr.


566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Submasura 6.2: Sprijinul de 70.000 de euro - cum a


fost indreptata o eroare din trecut
Una dintre cele doua linii de finantare este Submasura 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de
activitati neagricole in zone rurale, care a fost disponibila si in anul 2015.
Ce afaceri se poat face cu acesti bani europeni
Prin aceasta submasura se vor putea accesa fonduri publice nerambursabile pentru
deschiderea de afaceri non-agricole la sate:

Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de


marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice,
farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase (productie de
combustibil din biomasa - ex : fabricare de peleti); industrie metalurgica, fabricare
constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice,
electronice) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse
regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului
etc.;

Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale


non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii
etc.), conform definitiei din capitolul 4.4

Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de


agrement si alimentatie publica);

Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte


casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si
servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei
din spatiul rural etc).

Cati bani se vor da


Valoarea sprijinului va fi de 50.000 de euro/proiect, cu exceptia activitatilor de
productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism, pentru care valoarea
sprijinului este de 70.000 euro/proiect, in baza unui Plan de afaceri.
Sprijinul pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale se va acorda, sub
forma de prima, in doua transe de plata autorizate de AFIR, astfel:

- prima transa -70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de


Finantare
- a doua transa - 30% din cuantumul sprijinului dupa indeplinirea tuturor obiectivelor
din Planului de afaceri, fara a depasi cinci ani de la incheierea Contractului de
Finantare.
Perioada de implementare a Planului de afaceri este de maximum 57 de luni si este
urmata de controlul implementarii corecte si plata ultimei transe. In cazul
neimplementarii corecte a Planului de afaceri, sumele platite vor fi recuperate
proportional cu obiectivele nerealizate.
Prin aceasta submasura, vor putea fi finantate doar afaceri noi, ceea ce inseamna ca
solicitantul trebuie sa nu mai fi desfasurat, pana la data depunerii cererii de finantare,
activitatea pentru care cere banii europeni.
In proiectul Ghidului solicitantului pentru submasura 6.2 din anul 2016, Ministerul
Agriculturii a incercat sa remedieze o ambiguitate din anul 2015.
Astfel, in noua forma consultativa a documentului, vor putea lua banii europeni si
solicitantii care au deja codul CAEN pentru care cer finantare, dar cu conditia ca ei sa
nu fi desfasurat efectiv activitatea respectiva.
"Este eligibil pentru finantare solicitantul care propune realizarea de activitati
aferente unui cod CAEN inregistrat la Registrul Comertului, autorizat/
neautorizat in conditiile Legii nr. 359/2004, DOAR DACA pana la momentul
depunerii Cererii de Finantare nu a desfasurat activitatea aferenta codului
CAEN propus prin proiect" - prevede noul proiect de Ghid al solicitantului pentru
submasura 6.2 .
"Pentru a fi eligibili solicitantii care la data depunerii cererii de finantare aveau
autorizat codul CAEN propus prin proiect, au obligatia de a depune o Declaratie
intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa
reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea pentru care
solicita finantare" - se mai arata in document.
Anul trecut, foarte multi solicitanti au fost respinsi de la finantare doar pentru ca, in
momentul depunerii cererii de finantare, ei aveau deja codul CAEN pentru activitatea
pe care voiau sa o initieze cu banii europeni respectivi.
In 2015, au fost depuse 1.254 de proiecte in valoare totala de 18,8 milioane de euro,
pentru banii din submasura 6.2 a PNDR, dar au fost selectate doar 38 de proiecte, in
valoare totala de numai 570.000 de euro.
Pe ce vei putea cheltui acesti bani
In sumbasura 6.2, se vor putea cheltui banii europeni pentru tot ceea ce are legatura

cu activitatea pentru care se solicita sprijinul.


printre altele, se pot cumpara masini de transport, uilaje, dotari, se pot acoperi salarii,
utilitati.
De precizat, insa, ca suma publica nerambursabila utilizata pentru achizitionarea
terenului construit/ neconstruit este acceptata in limita a 10% din valoarea sprijinului
acordat.
De asemenea, in cazul automobilelor, mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria
N1 sau N2, cu maximum 3 locuri si 2 usi de acces in cabina (autoutilitare).

Submasura 6.4: pana la 200.000 de euro pentru


dezvoltarea afacerilor non-agricole la sate
Cealalta linie de finantare PNDR care se reia in anul 2016 este submasura 6.4 - Sprijin
pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole.
Domeniile de diversificare acoperite in cadrul submasurii sunt:

Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de


marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice,
farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica,
fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse
electrice, electronice, etc.);

Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale


non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii
etc.);

Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de


agrement si alimentatie publica);

Furnizarea de servicii, inclusiv constructii, reconstructii si/sau modernizarea


spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor (ex: medicale, sociale, sanitarveterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate,
juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice,
administrative, etc.);

Fabricarea de peleti si brichete din biomasa.

Cati bani se vor da prin submasura 6.4


Submasura 6.4 va oferi un sprijin nerambursabil public de 100.000 de euro,respectiv
maximum 200.000 de euro pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati
neagricole.
Astfel, in noul proiect de Ghid al solicitantului 2016, se arata ca sprijinul
nerambursabil "NU va depasi 200.000 euro/ beneficiar pe durata a trei exercitii
financiare consecutive, cu exceptia intreprinderilor unice care efectueaza
transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, pentru care sprijinul nu
depaseste suma de 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare
consecutive".
Spre deosebire de submasura 6.2, linia de finantare 6.4, pe laga sprijinul superior, ofera
bani si pentru activitatile non-agricole existente deja (deci nu doar pentru initierea unor
noi afaceri).
La submasura 6.4, intensitatea sprijinului nerambursabil public va fi de 90% pentru
urmatoarele categorii de solicitanti:
- pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitarveterinare si agro-turism;
- pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor
activitati neagricole. Sprijinul se majoreaza la 90% in cazul fermierilor, in cazul in care
acestia sunt:
a) persoane fizice inregistrate in registrul APIA sau ANSVSA cu cel putin 12 luni
consecutive inaintea depunerii cererii de finantare
b) persoane juridice - micro intreprinderi care au ca principala activitate,
activitatea agricola (codul CAEN principal autorizat sa fie aferent unei activitati
agricole) desfasurata cu cel putin 12 luni consecutive inaintea depunerii Cererii
de Finantare.
Aceasta inseamna ca restul de 10% din investitia in proiect va trebui sa fie asigurat de
beneficiar.
De asemenea, intensitatea sprijinului va scadea la 70% pentru alte activitati decat cee
mentionate mai sus. Aceasta inseamna ca beneficiarul trebuie sa vina cu o contributie
proprie la proiect de 30% din valoarea totala a investitiei.
Costuri eligibile specifice:

constructia, extinderea si/ sau modernizarea si dotarea cladirilor;

achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing financiar, de utilaje,


instalatii si echipamente noi,

investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea


de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Achizitia de terenuri pe care se afla sau nu constructie NU este eligibila in submasura


6.4.
De asemenea, NU pot fi cumparate automobile pentru uz personal si transport
persoane, bunuri si echipamente second hand si nu poate fi acoperita nici taxa pe
valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul
legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente
financiare.
ATENTIE ! Cheltuielile legate de achizitia in leasing a activelor, altele decat terenurile si
cladirile, pot fi considerate eligibile doar in cazul in care leasingul ia forma unui leasing
financiar si prevede obligatia beneficiarului de a cumpara bunurile respective la
expirarea contractului de leasing.
Unde se vor depune cererile de finantare
Cererile de finantare si dosarele se vor depune online, pe site-ul Agentiei pentru
Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), www.afir.info .
Dosarul Cererii de Finantare cuprinde Cererea de Finantare completata si documentele
atasate (conform Listei Documentelor - partea E din Cererea de Finantare), vor fi
scanate si depuse on-line.
Dosarul Cererii de Finantare va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual in
ordine de la 1 la n in partea dreapta sus a fiecarui document, unde n este numarul total
al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate.
Pentru a depune cereri de finantare on-line, solicitantii care nu au cont pe siteulwww.afir.info vor trebui sa isi creeze cont de utilizator in cadrul acestui portal.
Utilizatorii care au deja cont creat il pot utiliza pentru incarcarea cererilor de finantare in
format electronic.